مسئولیت کیفری مطلق در فساد اقتصادی یقه سفیدان

کرسی علمی ترویجی به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

نشست‌های علمی

کرسی های علمی

افتخارات و جوایز

یادداشت هفته

نگارخانه

پر بازدیدها

متن رویدادهای علمی

تازه های نشر

به روایت آمار

همکاری‌ها و قراردادها
محققان همکار
مجلات و فصلنامه‌ها
گروه‌ها و حلقه‌های علمی
دانشنامه‌ها و گسترده‌‌نگاشته‌ها
جوایز و نشان‌ها
آثار
اعضای هیات علمی