نشست ‌‌جایگاه زبان و ادبیات فارسی در تداوم هویت ملی ایرانیان برگزار می‌‌شود

به همت کانون اندیشه جوان نشست ‌‌جایگاه زبان و ادبیات فارسی در تداوم هویت ملی ایرانیان به صورت مجازی برگزار می‌‌شود

نشست‌های علمی

کرسی های علمی

افتخارات و جوایز

یادداشت هفته

نگارخانه

پر بازدیدها

متن رویدادهای علمی

تازه‌های نشر

به روایت آمار ...

318

همکاری‌ها و قراردادها

2112

محققان همکار

8

مجلات و فصلنامه‌ها

53

گروه‌ها و حلقه‌های علمی

10

دانشنامه‌ها و گسترده‌‌نگاشته‌ها

433

جوایز و نشان‌ها

1102

آثار

59

اعضای هیات علمی