همایش ملی مطالعات نظری - دینی علوم زیستی و زیست فناوری

هسته مطالعات دینی زیست فناوری و مهندسی ژنتیک مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اولین همایش ملی«مطالعات نظری – دینی علوم زیستی و زیست فناوری» را با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی کشور اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ برگزار می نماید.

 


دکتر ابوالفضل میرزاپور 
دبیر علمی همایش


  خانم مریم اسماعیلی
دبیر اجرایی همایش

دریافت پوستر با کیفیت فراخوان مقالات

اخبار مرتبط با همایش

تبیین مبانی نظری و دینی موضوعات جدید و مستحدثه در علوم زیستی و زیست فناوری

دومین نشست علمی در راستای همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست فناوری»

فروکاستن رابطه علم و دین به رابطه علم و مسیحیت جفای بزرگی است

روایت های فرامرزی، سومین نشست علمی در راستای همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست فناوری» برگزار شد.

نشست علمی رابطه دین و علوم زیستی معاصر برگزار می شود

سومین نشست علمی در راستای همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست فناوری»

فقه و زیست‌فناوری می‌توانند تمدنی مبتنی بر پیشرفت و ایمان ایجاد کنند

نشست علمی “فقه و زیست فناوری”، در راستای همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست فناوری» به صورت مجازی برگزار شد.

نشست علمی فقه و زیست فناوری

برگزاری نشست علمی در راستای همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست فناوری»

نشست علمی تبیین مبانی نظری و دینی موضوعات جدید و مستحدثه در علوم زیستی و زیست فناوری

نشست علمی در راستای همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست فناوری»

فراخوان مقالات همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست فناوری»منتشر شد

فراخوان نخستین همایش ملی «مطالعات نظری دینی علوم زیستی و زیست فناوری» منتشر شد.

تعاملات علمی هسته مطالعات دینی زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

دیدار مدیر علمی هسته مطالعات دینی زیست فناوری و مهندسی ژنتیک با دکتر مختار جلالی جواران رئیس انجمن ژنتیک ایران

نشست شورای علمی همایش ملی مطالعات نظری دینی علوم زیستی و زیست فناوری برگزار شد

شورای علمی همایش ملی مطالعات نظری دینی علوم زیستی و زیست فناوری برگزار شد

هسته‌ی رشد مطالعات دینی زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک فراخوان همکاری داد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، هسته‌ی رشد مطالعات دینی زیست‌فناوری و...