ماهنامه زمانه

ماهنامه زمانه، با رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی خود در ساحت‌های اندیشه، فرهنگ و ادبیاتی پویشی را آغازیده است که مهمترین هدف آن، بسط و تعمیق گفتمان فکری ـ فرهنگی انقلاب اسلامی و تقویت این جبهه در رویارویی با جبهه‌ معارض است.

زمانه، ساحات و موضوعات گوناگونی را در بر می‌گیرد. ساحاتی همچون اندیشه، ادبیات، هنر، فرهنگ و نهادهای فرهنگی، جهان اسلام، تاریخ معاصر، تاریخ انقلاب اسلامی، رسانه و فضای مجازی، اخلاق، ادیان و فرق، اقتصاد و…؛ در همه‌ این ساحت‌ها، نگرش و رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی، وجهه‌ همت نیروهای محتوایی نشریه بوده و در هر موضوعی، این منظر در برابر دید‌گانشان قرار گرفته است.

زمانه می‌کوشد تا در تمام این ساحات، قلمی بر کاغذ بساید و موضوعاتی را متناسب با هر ساحت و به قدر وسع نشریه، تحلیل و بررسی نماید. اهداف این مجله به شرح زیر است:

  1. ارتقاء و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی با محوریت گفتمان مجدد دینی.
  2. تکیه بر تقویت جبهه فکری فرهنگی انقلاب در بستر گفتمان انقلاب اسلامی.
  3. آسیب‌شناسی سیاست‌ها، مهندسی، سازمان‌ها و توجه به تجربیات در حوزه‌های مختلف.
  4. بررسی صحیح، آزاد اندیشانه و عبرت‌پژوهانه تاریخ تحولات با تاکید بر دوره‌ معاصر.
  5. ارتقاء توان تحلیل و اصلاح نگرش مخاطب بر مبنای گفتمان انقلاب اسلامی.

زمانه گذشته از مباحث جاری، موضوعات زیر را در شماره‌های مختلف به تفصیل مورد بررسی قرار داده است: انقلاب اسلامی، نقد و نوآوری، امنیت ملی، جهانی‌سازی، شرق‌شناسی، مشروطیت، وقایع شهریور ۱۳۲۰، روابط ایران و آمریکا و جنبش دانشجویی.

ماهنامه زمانه همینک توسط سازمان نشر دانشگاه آزاد اسلامی منتشر می شود.