مهدی رحیمی
رئیس مرکز

امین جهانی
کارشناس مرکز

اخبار مرکز

چهارمین جلسه از کارگاه دانش‌افزایی هوش مصنوعی برگزار می‌شود

کارگاه دانش افزایی وضعیت هوش مصنوعی در شرکت‌های فناوری و روندهای آینده برگزار می شود

فهم‌پذیر بودن هوش مصنوعی شرط نهادینه شدن فضائل اخلاقی

سومین جلسه از کارگاه "دانش‌افزایی هوش مصنوعی" توسط هسته حکمرانی و هوش مصنوعی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

چهارمین جلسه از کارگاه دانش‌افزایی هوش مصنوعی برگزار می‌شود

برگزاری کارگاه دانش‌افزایی “دیگرافزار؛ چارچوبی جدید برای فهم رابطه انسان- ماشین هوشمند"، توسط هسته حکمرانی و هوش مصنوعی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه

دوره مهارت افزایی تجربه نگاری حکمرانی برگزار می شود

برگزاری دوره مهارت افزایی توسط هسته تجربه‌نگاری حکمرانی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه

دوره اوسینت برگزار می شود

این دوره توسط هسته حکمرانی و هوش مصنوعی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نقض حریم خصوصی؛ هزینه‌ توسعه سامانه‌های هوش مصنوعی

دومین جلسه از کارگاه "دانش‌افزایی هوش مصنوعی" توسط هسته حکمرانی و هوش مصنوعی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

دومین جلسه از سلسله‌نشست‌های کارگاه دانش‌افزایی هوش مصنوعی برگزار می شود

کارگاه "نقض حریم خصوصی؛ هزینه اخلاقی توسعه سامانه‌های هوش مصنوعی"

سومین جلسه از کارگاه دانش‌افزایی هوش مصنوعی برگزار می‌شود

کارگاه دانش افزایی فهم‌پذیری هوش مصنوعی؛ شرط تحقق فضائل اخلاقی برگزار می شود

برگزاری کارگاه روش‌شناسی و مبانی نظری در علوم انسانی

برگزاری کارگاه توسط مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه و مدرسه مهارت پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

راهبردهای توسعه مسئولانه هوش مصنوعی

نخستین جلسه از کارگاه دانش‌افزایی “هوش مصنوعی” توسط هسته حکمرانی و هوش مصنوعی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.