مهدی رحیمی
رئیس مرکز

امین جهانی
کارشناس مرکز

اخبار مرکز

نشست علمی جستجوی لنگرهای مادی معنا در متن دیجیتال

روایت های فرامرزی بررسی جنبه های شناختی خوانشگری دیجیتال توسط هسته حکمرانی و هوش مصنوعی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست علمی فرهنگ از دیدگاه اندیشمندان معاصر اسلامی

سلسله نشست‌های دیپلماسی نخبگانی (جهان اسلام): “فرهنگ از دیدگاه اندیشمندان معاصر اسلامی” برگزار می شود

نشست علمی فقه و زیست فناوری

برگزاری نشست علمی در راستای همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست فناوری»

نشست علمی تبیین مبانی نظری و دینی موضوعات جدید و مستحدثه در علوم زیستی و زیست فناوری

نشست علمی در راستای همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست فناوری»

کارگاه آشنایی با مسئله‌شناسی از نظر تا عمل برگزار می شود.

برگزاری کارگاه توسط مدرسه سِدا(مدرسه مهارتی سیاستی- دانشی) مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

نشست علمی عصر پسااطلاعات و ظهور انسان با ذهن/ شناخت برون‌سپاری‌شده

برگزاری نشست علمی توسط مدرسه سدا(مدرسه مهارتی سیاستی - دانشی) مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه

دوره های آموزشی مدرسه تخصصی مطالعات راهبردی به کارگیری محصولات اصلاح شده ژنتیکی برگزار می شود

مدرسه تخصصی به همت مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری و مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه برگزار می‌شود.

فراخوان رویداد حمایت از ایده ها، محصولات و خدمات «مطالعات راهبردی و پیوست علمی به کارگیری تراریخت ها»

رویداد طبا(طراحی برای آینده) به همت مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری و مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه برگزار می‌شود.

کارگاه‌های دانش‌افزایی فلسفه و علوم کامپیوتر برگزار می‌شود

برگزاری کارگاه های دانش‌افزایی توسط مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری و گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه

روایت های فرامرزی؛ نسبت میان هوش طبیعی و هوش مصنوعی

روایت های فرامرزی توسط هسته حکمرانی و هوش مصنوعی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه برگزار می‌شود