پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

حجت الاسلام دکتر مسعود اسماعیلی

رییس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

مسعود رحیمی

کارشناس و مسئول دفتر رییس پژوهشکده

 

این پژوهشکده دارای پنج گروه علمی با عناوین: «تاریخ و تمدن»، «غرب‌شناسی»، «مطالعات انقلاب اسلامی»، «ادبیات اندیشه»، و «فرهنگ‌پژوهی» است.

 

اهداف و برنامه‌های کلی

 • شناخت و بازپیرایی مواریث مکتوب علمی اسلامی در حوزۀ تاریخ، تمدن، فرهنگ و هنر ایران و اسلام.
 • تحقیق در زمینۀ تحولات، مبانی و مسایل تمدن، فرهنگ و هنر اسلامی ایرانی.
 • تحلیل و بازکاوی کاستی‌های دیرین، آسیب‌شناسی وضعیت کنونی و بررسی چشم‌انداز و چالش‌های آتی فرهنگ و تمدن اسلامی و ارایۀ راه‌کارهای شایسته جهت احیاء و ارتقای فرهنگ و هنر اسلامی ایرانی و تعمیق پیوند نسل امروز با آن.
 • بررسی و تبیین نظری پیشینه، مبانی، اهداف و فرآیند تحقق انقلاب اسلامی و مطالعه و بازشناسی مسایل و موانع انقلاب و راه‌های تحکیم اصول و توسعۀ آرمان‌ها و ارزش‌های متعالی آن و مصون‌سازی طبقات اجتماعی در قبال تازش فکری ـ فرهنگی بیگانگان.
 • بازشناسی ماهیت و مؤلفه‌های فکر و فرهنگ غربی و نقد و ارزیابی علمی دستاورد‌های تمدن جدید، بررسی راه‌های توسعۀ اندیشه اسلامی و طرق اصطیاد عناصر انسانی و عقلانی فرهنگ و تمدن دیگر ملل.
 • نقد آثار منتشره و آراء مطرح شده در حوزه‌های مطالعاتی پژوهشکده.

 

روسای سابق پژوهشکده:

 • دکتر مسعود فیاضی
 • دکتر فرشاد مهدی پور
 • حجت الاسلام دکتر علی ذوعلم
 • دکتر منوچهر محمدی
 • دکتر محمدرحیم عیوضی
 • حجت الاسلام رضا غلامی
 • حجت الاسلام مهدوی
 • دکتر جمال زاده
 • دکتر جواد منصوری