اداره توسعه همکاری‌ ها

سید اکبر سیدی‌ نیا
رییس اداره توسعه همکاری ها

عمده‌ی وظایف اداره همکاری های علمی عبارتند از:

  1. تهیه‌ی برنامه‌ی سالانه‌ی تعامل و توسعه‌ی منابع ، براساس اولویت‌های برنامه‌ای پژوهشگاه و فعالیت‌های جاری مرتبط با همکاری‌های علمی، و توان‌سنجی واحدها برای تعامل با دستگاهها.
  2. مدیریت نیمه‌ متمرکز همکاری‌های علمی پژوهشگاه و موسسات وابسته با دستگاه‌ها، پشتیبانی حقوقی و فرایندی فعالیت‌های واحدها در زمینه‌ی همکاری‌ها، با هماهنگی معاونت‌ها و پژوهشکده‌ها.
  3. رصد برنامه‌ها و نیازهای دستگاه‌های کشور، و زمینه‌های موجود در آنها برای همکاری فیمابین، به انگیزه‌ی کمک به تحقق برنامه‌ها و رفع نیازهای این نهادها، و جلب امکانات و منابع مورد نیاز برای توسعه‌ی فعالیت‌ها و اثرگستری پژوهشگاه.
  4. پیگیری مشارکت پژوهشگاه در اجرای طرح‌های کلان و برنامه‌های ملی در زمینه‌های مرتبط با وظائف پژوهشگاه.
  5. اطلاعرسانی فعال به دستگاهها در زمینه‌ی استطاعت‌ها و استعدادهای علمی پژوهشگاه برای همکاری، و برقراری ارتباط واحدها با نهادهای هدف .
  6. تنظیم تفاهم‌نامه با دستگاه‌های همکار (عندالاقتضاء) و تهیه‌ی پیش قرارها و پیش‌نویس قراردادها با نهادهای همکار، و پیگیری امضای آنها برحسب مورد، با تحفظ جدی بر حقوق مادی و معنوی پژوهشگاه و عوامل دخیل در اجرای طرح‌ها، و نظارت بر حسن اجرای اسناد مبادله شده.
  7. تنظیم و انعقاد قرارداد داخلی با مجریان پژوهشگاهی طرح‌های همکاری‌، با هماهنگی مدیران ارشد ذی‌ربط.
  8. پیگیری اخذ مطالبات مالی پژوهشگاه از دستگاه‌های طرف همکاری و ارائه گزارش موردی و دوره‌ای به رییس حوزه‌ی ریاست.
  9. پیگیری و اخذ گزارش‌های موردی و دوره‌ای از پیشرفت همکاری‌های علمی و اجرای طرح‌های مربوط، وتدوین عملکرد فصلانه‌ی همکاری‌های علمی و ارائه­ ی آن به رییس حوزه‌ی ریاست.