فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

فصلنامه قبسات، دفتری است گشوده برای پرداختن به مباحث فکری، فلسفی و فرهنگی اجتماعی که در حوزه معرفت‌پژوهی، دین‌شناسی و معارف و نظامات اجتماعی اسلامی مطرح است. قبسات، عرصه‌ای است برای تبیین نظری متقن و عقلانی پی‌ساختهای تفکر دینی، نظام ارزشی اسلام و مبانی آرمانی انقلاب اسلامی و پاسخگویی به پرسش‌های دینی معاصر با تاکید بر نیازمندی‌های طبقه تحصیل کرده با گرایش‌های گوناگون فکری، طبق معیار تفکر اصیل وحیانی.

این پژوهشنامه، از پرتیراژترین مجلات دارای درجه علمی ـ پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و تاکنون به موضوعات متنوع و مختلفی از قبیل عقلانیت، فلسفه دین، علم و دین، دین و دنیا، دین و آزادی، دین و توسعه، روانشناسی دین، حکمت صدرایی، معرفت‌شناسی، دین و اخلاق، تمدن‌ها، فرهنگ‌ها، تقابل یا تعامل، مبانی معرفتی و کلامی فقه، هرمنوتیک دینی، منطق فهم دین، اندیشه علوی، اندیشه سیاسی، احیاگری، قرائت‌پذیر انگاری دین، عرفان، زبان دین، تجریه دینی، دین‌پژوهی معاصر، رویکرد‌ها و رهیافت‌ها، دین‌پژوهی معاصر، نگاه‌ها و نقدها، قرآن‌پژوهی، فلسفه فقه، ویژه‌نامه حکمت مطهر، فلسفه فقه، فلسفه فرج و جهانی شدن، علوم انسانی ـ اسلامی، دین وفلسفه، فطرت، پلورالیسم دینی، فلسفه کلام، فلسفه‌های مضاف، براهین اثبات وجود خدا، فلسفه تاریخ، ادیان، انسان‌شناسی، امامت، مرگ‌پژوهی، وحی‌شناسی، ماهیت وحی، معرفت دینی، فلسفه معرفت دینی، فلسفه رسالت اسلامی، فلسفه شرور، فلسفه اخلاق، فلسفه عرفان، و خداشناسی پرداخته است.

تاکنون ۱۰۷شماره از این فصلنامه به زیور چاپ آراسته شده است.

این مجله همچنین موفق به دریافت ضریب تأثیر (IF) از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) شده است.

  •  صاحب امتیاز و مدیر مسئول: علی‌‏اکبر رشاد
  • سردبیر: محمد محمدرضایی‏
  • دبیر تحریریه و مدیر اجرایی: سید مهدی حسینی
  • نشانی فصلنامه : قم: بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  • صندوق پستی: ۱۷۹ ـ ۳۷۱۸۵

برای ارتباط با دفتر مجله، ارسال مقاله و اطلاع از قوانین و  شرایط و نحوه ارسال مقالات به پایگاه رسمی فصلنامه قبسات مراجعه فرمائید.

اعضای هیأت تحریریه:

 مدیر مسئول
علی اکبر رشاد

 سردبیر
محمد محمدرضایی

 اعضای هیات تحریریه

احمد بهشتی
عبدالحسین خسروپناه
رضا اکبریان
ابوالفضل ساجدی
محمدحسن قدردان قراملکی
حسین‌ کلباسی‌اشتری‌
محمد عرب صالحی
رمضان علی تبار
حمیدرضا شاکرین
سیدمحمدعلی دیباجی فروشانی
علی عسگری یزدی
محمد جعفری

 دبیر اجرایی
سید مهدی حسینی