فصلنامه علمی جامعه پژوهی

علی اکبر رشاد
سردبیر فصلنامه

محمود کولیوند
مدیر اجرایی

پایگاه آزمایشی فصلنامه

فصلنامه جامعه پژوهی تنها مقالاتی را می پذیرد که حاصل دستاوردهای پژوهشی نویسنده یا نویسندگان در حوزه مطالعات فرهنگی-اجتماعی باشد.

* نویسندگان گرامی لطفا قبل از ارسال مقاله، «راهنمای نویسندگان» را به دقت مطالعه فرمایند.

 ** برای جلوگیری از سرقت علمی، همه مقالات، قبل از داوری و قبل از انتشار، از طریق سمیم نور مشابهت یابی می شوند.

   اطلاعات فصلنامه

 • کشور محل انتشار:  ایران
 • ناشر:  انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • نوبت انتشار: فصلنامه
 • زبان مجله:  فارسی همراه با چکیده انگلیسی
 • حوزه تخصصی: مطالعات فرهنگی-اجتماعی
 • هزینه داوری و انتشار: ندارد
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • نوع  داوری: داوری دوسو ناشناس  و حداقل ۲ داور
 • زمان داوری:  حداقل ۸ هفته
 • مقالات ارسالی توسط سامانه مشابهت یاب سمیم نور www.samimnoor.ir بررسی می گردد.