تجدیدنظرطلبی آفت بسیار مهمی است که از همان ابتدا دامن‌گیر انقلاب اسلامی شد. بسیاری از انقلابی‌ها که برای پیروزی یا بقای انقلاب اسلامی زحمت‌ها کشیده بودند صف خود را جدا کرده و علیه جمهوری اسلامی موضع‌گیری کردند. این روند ریزش در دوره‌های دیگر جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد و اشخاص مختلف به بهانه‌ها و صورت‌های گوناگون در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند. تجدیدنظرطلبی پدیده‌ای مختص انقلاب اسلامی نیست و در انقلاب‌های دیگر دنیا نیز رخ داده است. هدف از این کتاب، شناخت ماهیت، ریشه‌ها و جریان‌های تجدیدنظرطلبی است.

تجدید نظرطلبی ریشه های احساسی و غیر عقلانی هم دارد. احساسات و انگیزش های درونی که به سرشت بشری باز می گردد، به اندازه ای قدرتمند است که می تواند وجه منطقی و اندیشه ای انسان را تحت تاثیر قرار دهد.

لینک خرید:

poiict.ir/product/k-13011