گروه منطق فهم دین

حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا شاکرین
مدیر گروه منطق فهم دین

 

کاظم عزیزی
کارشناس گروه

 

اهداف و برنامه‌های کلی:

  • پیگیری و توسعۀ تحقیق کلیدی مبانی و منطق اکتشاف دین و تصنیف روشگان‌های تخصصی آن
  • تحلیل، آسیب‌شناسی و نقد و نوسازی میراث غنی و قویم اسلامی در ساحت روش‌شناسی تفهم و تحقق دین
  • مطالعه و نقد مبانی و آراء جدید و معاصر در زمینۀ روش‌شناسی فهم دین، بویژه نظرات مطرح شده در حوزه‌های هرمنوتیک، معناشناسی، نشانه‌شناسی، زبان‌شناسی، و دانش‌های مشابه، و اصطیاد دست‌آوردهای ‌معتبر و مقبول این علوم برای بهر‌ه‌برداری در دین‌پژوهی
  • مطالعۀ تطبیقی و مقارن علوم و آراء مطرح در قلمرو منطق تفهم و تحقق دین، و پاسخ‌گویی به شبهات مطرح شده در این زمینه

 

اعضای هیأت علمی گروه منطق فهم دین: