گروه علوم انسانی قرآنی

حجت الاسلام والمسلمین قاسم ترخان
مدیر گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی

 

محمدحسن استادمیرزا
کارشناس گروه

گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی در راستای دستیابی به مبانی آموزه‌های وحیانی در خصوص علوم انسانی در سال ۱۳۸۹ تأسیس و به صورت مشخص وظایف ذیل را در دستور کار خود قرار داد:

  1. «دستیابی» به مبانی، اصول، مفاهیم و روش‌های حل مسائل بر اساس آموزه‌های وحیانی در خصوص علوم انسانی؛
  2. «پاسخ‌یابی» جهت نیازها و پرسش‌های روزآمد در حیطه علوم انسانی با بهره‌گیری از آیات قرآن و آموزه‌های وحیانی؛
  3. «داوری» نسبت به مبانی، اصول، تک گزاره‌ها و روش‌های حل مسائل طرح شده از سوی صاحبان علوم بشری با محک قرآن و آموزه‌های وحیانی در خصوص علوم انسانی؛
  4. « نظریه‌پردازی‌» در موضوعات و روش‌های حل مسئله در خصوص علوم انسانی بر اساس آموزه‌های وحیانی؛
  5. «ارائه نظام‌واره» در خصوص علوم انسانی بر اساس آموزه‌های وحیانی.