فصلنامه علمی پژوهشی ذهن

ذهن از معدود نشریات تخصصی معرفت‌شناسی ایران است که با هدف بازپژوهی و بازپیرایی، تعمیق و توسعه مبانی و مباحث معرفت‌شناسی اسلامی، مطالعه تطبیقی و ارزیابی نحله‌ها و نظریه‌های معرفت‌شناسی کلاسیک، معاصر و جدید، گسترش زمینه تعاطی آرا و تضارب افکار در قلمرو معرفت‌شناسی همراه با برقراری ارتباط زنده و سازنده میان صاحب‌نظران در داخل و خارج، و سعی در تبیین نقاط، مبانی و لوازم تلاقی آرا و نظریه‌های معرفت شناختی با اندیشه دینی ـ فلسفی اسلامی و پاسخ‌گویی به سؤالات مطرح، منتشر می‌شود. ذهن بر حسب مناسبت و ضرورت، به مباحث و دانش‌های مماس و مجاور با معرفت‌شناسی مانند علوم شناختی، علم و الاهیات، هرمنوتیک و… نیز توجه می‌کند.

تاکنون ۸۳ شماره از این مجله به زیور چاپ آراسته شده است.

اهداف و چشم انداز:

  1. بازپژوهی، تنیسق، توسعه و تعمیق معرفت­شناسی اسلامی با لحاظ مکاتب، آرا و مباحث معرفت­شناسی معاصر
  2. بازپژوهی، تنیسق، توسعه و تعمیق مباحث زبان­شناسی و اصولی(علم اصول)
  3. بازپژوهی، تنیسق، توسعه و تعمیق مباحث هرمنوتیک اسلامی
  4. تبیین نقاط برخورد مبانی و لوازم نظریه­های معرفت­شناسی غربی با اندیشه­های دینی-فلسفی اسلامی
  5. نقد و ارزیابی نحله­ها و نظریه­های معرفت­شناختی کلاسیک، جدید و معاصر
  6. مطالعه و بررسی مقایسه­ای مکاتب معرفت­شناختی غربی با آرای معرفت­شناختی اسلامی
  7. تبیین و ارزیابی مبانی و لوازم دانش­های نوپدید مرتبط با معرفت­شناسی، و بررسی نسبت و مناسبات این علوم با معرفت­شناسی
  8. تبیین مباحث فلسفه معرفت دینی و بررسی و نقد پیامدهای معرفت­شناختی داده­های سایر علوم و معارف با معرفت دینی
  9. تبیین و نقد و بررسی دانش­های ناظر به ذهن و مطالعه تطبیقی در این زمینه

برای ارتباط با دفتر مجله، ارسال مقاله و اطلاع از قوانین و  شرایط و نحوه ارسال مقالات به پایگاه رسمی فصلنامه ذهن مراجعه فرمائید.

اعضای هیأت تحریریه:

 مدیر مسئول
آیت الله علی اکبر رشاد علی اکبر رشاد
دانشیار
رشته تخصصی: فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
پست الکترونیکی: rashad[at]iict.ir
 سردبیر
دکتر علیرضا قائمی نیا علیرضا قائمی نیا
دانشیار
رشته تخصصی: فلسفه
پست الکترونیکی: qaeminia[at]yahoo.com
 اعضای هیات تحریریه
آیت الله دکتر احمد بهشتی احمد بهشتی
استاد
رشته تخصصی: فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
پست الکترونیکی: porsesh[at]ahmadbeheshti.ir
استاد غلامرضا فیاضی غلامرضا فیاضی
استاد
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
پست الکترونیکی: f[at]gmail.com
دکتر محسن جهانگیری محسن جهانگیری
استاد
رشته تخصصی: فلسفه
پست الکترونیکی: j[at]gmail.com
دکترعبدالله نصری عبدالله نصری
استاد
رشته تخصصی: فلسفه
پست الکترونیکی: nasri[at]atu.ac.ir
دکترسیدیحیی یثربی سیدیحیی یثربی
استاد
رشته تخصصی: فلسفه
پست الکترونیکی: yahya[at]yasrebi.org
دکترحمیدرضا آیت‌اللهی حمیدرضا آیت‌اللهی
استاد
رشته تخصصی: فلسفه
پست الکترونیکی: h.ayat[at]ihcs.ac.ir
دکترمهدی قوام‌صفری مهدی قوام‌صفری
دانشیار
رشته تخصصی: فلسفه
پست الکترونیکی: safary[at]ut.ac.ir
آیت الله علی اکبر رشاد علی اکبر رشاد
دانشیار
رشته تخصصی: فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
پست الکترونیکی: rashad[at]iict.ir
استاد عبدالحسین خسروپناه عبدالحسین خسروپناه
استاد
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
پست الکترونیکی: khosropanahdezfuli[at]gmail.com
استاد حسن معلمی حسن معلمی
دانشیار
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
پست الکترونیکی: h[at]gmail.com
استادحسین عشاقی حسین عشاقی
دانشیار
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
پست الکترونیکی: oshshaq[at]yahoo.com
دکتر ابوالفضل کیاشمشکی ابوالفضل کیاشمشکی
دانشیار
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
پست الکترونیکی: akia45[at]gmail.com
 ویراستار ادبی نشریه
محمداسماعیل انصاری محمداسماعیل انصاری
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: فلسفه
پست الکترونیکی: meansari72[at]yahoo.com
 دبیر اجرایی
محمد مهدی حکمت مهر محمد مهدی حکمت مهر
دانشجوی دکتری
رشته تخصصی: فلسفه
پست الکترونیکی: hekmatmehr[at]rayana.ir
تلفن: ۰۲۵۳۷۶۰۳۵۷۱