گروه غرب شناسی

جناب آقای دکتر مهدی مظفری‌نیا
مدیر گروه

محمود کولیوند
کارشناس گروه

اهداف و برنامه‌های کلی:

  • شناخت، ارزیابی و شناساندن زوایای مختلف اندیشه، راهبردها و سیاست‌ها و نیز آثار و مظاهر جامعه غربی
  • شناسایی راه‌های تعامل و مفاهمه فرهنگی و اندیشه‌ای بین جهان اسلام و غرب و ساخت‌شکنی و اصطیاد عناصر انسانی و عقلانی دستاوردهای علمی آن
  • شناسایی زمینه‌ها و اقتضایات مختلف تبادل فرهنگی و علمی
  • مطالعه روش‌ها و سازوکارهای سلطه فکری و فرهنگی غرب در جهت ایجاد مصونیت فکری در جامعه اسلامی
  • شناسایی علم و فناوری غربی و نحوه تعامل با آن.

اعضای هیات علمی گروه غرب شناسی: