مدیریت پشتیبانی و خدمات پژوهشی

محمدحسن شاهنگی

مدیر پشتیبانی و خدمات پژوهشی و آموزشی

 

سوابق علمی-اجرایی:

 1.  مدیر گروه مطالعات بنیادی – مرکزمطالعات فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
 2. مدیر گروه اجتماعی دانشنامه سیره نبوی(ص) پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی؛
 3. مدیرگروه اجتماعی دانشنامه فرهنگ فاطمی(س)پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
 4. عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
 5. عضو گروه اجتماعی دانشنامه قرآن شناسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
 6. بازرس انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه؛
 7. کارشناس ودبیراجرایی دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی-۶سال؛
 8. کارشناس گزینش وتحقیقات طلاب خارجی –الجامعه المصطفی العالمیه-کمترازیکسال؛
 9. دبیر علمی نشست علمی مقایسه سازمان روحانیت کاتولیک و تشیع- مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 10. دبیر علمی نشست علمی اصالت وجودی فرد و جامعه مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 11. عضو شورای علمی گروه علوم انسانی دانشنامه زن مسلمان، جامعهالزهرا(س)