مدیریت پشتیبانی و خدمات پژوهشی

محمدحسن شاهنگی
مدیر پشتیبانی و خدمات پژوهشی و آموزشی

 

سوابق علمی-اجرایی:

  1.  مدیر گروه مطالعات بنیادی – مرکزمطالعات فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
  2. مدیر گروه اجتماعی دانشنامه سیره نبوی(ص) پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی؛
  3. مدیرگروه اجتماعی دانشنامه فرهنگ فاطمی(س)پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
  4. عضو گروه اجتماعی دانشنامه قرآن شناسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
  5. بازرس انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه؛
  6. کارشناس ودبیراجرایی دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی-۶سال؛
  7. کارشناس گزینش وتحقیقات طلاب خارجی –الجامعه المصطفی العالمیه-کمترازیکسال؛
  8. دبیر علمی نشست علمی مقایسه سازمان روحانیت کاتولیک و تشیع- مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  9. دبیر علمی نشست علمی اصالت وجودی فرد و جامعه مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  10. عضو شورای علمی گروه علوم انسانی دانشنامه زن مسلمان، جامعهالزهرا(س)