معرفی آثار تازه مرکز پژوهش های جوان با محوریت کسب و کارهای جدید

سعید کرمی رئیس مرکز پژوهش های جوان پژوهشگاه در گفتگو با مهر به بررسی فعالیت های این مرکز فعالی در عرصه جوان پرداخته است

نشست‌های علمی

کرسی های علمی

افتخارات و جوایز

یادداشت هفته

نگارخانه

پر بازدیدها

متن رویدادهای علمی

تازه‌های نشر

به روایت آمار ...