آیت‌الله رشاد: کثرت جمعیت یک امتیاز و فرصت برای رشد اقتصادی...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیت‌الله علی اکبر رشاد، ریاست محترم پژوهشگله در جلسه درس خارج فقه حوزه علمیه امام رضا(ع) با اشاره به کلام گوهر بار امیرمومنان علی(ع) که فرمودند: «قله العیال احد الیسارین»

نشست های علمی

افتخارات

فعالیتهای اعضا

همایش‌های آتی

همایش‌های آتی

همایش‌های آتی