متن رویدادهای علمی

لزوم انتشار متن دقیق و منقح از رویدادهای مهم پژوهشگاه از یک سو و اهمیت به مخاطب از سوی دیگر ما را بر آن داشت تا ضمن پیاده سازی و ویراست نقد و نظرهای صورت گرفته در همایش ها، نشست ها و کرسی های علمی پژوهشگاه، آرشیو جامعی از متون ارزشمند این رویدادها ایجاد کنیم. در این بخش آخرین متون جمع آوری شده تقدیم می گردد:

نقش نظریه عاملیت جمعی نواندیشان دینی در علوم سیاسی

کرسی علمی ترویجی «نقش نظریه عاملیت جمعی نواندیشان دینی در علوم سیاسی» توسط گروه سیاست...

بررسی فقهی اقتصادی حمایت از کالای ایرانی

کرسی علمی ترویجی «بررسی فقهی اقتصادی حمایت از کالای ایرانی» توسط گروه اقتصاد پژوهشکده نظام...

مبانی نظام اداری از منظر آموزه های اسلام

کرسی علمی ترویجی «مبانی نظام اداری از منظر آموزه های اسلام» توسط گروه مدیریت پژوهشکده...

چیستی روح معنا و تبیین معیار در تعیین حدود کاربرد آن در تفسیر عرفانی

کرسی علمی ترویجی «چیستی روح معنا و تبیین معیار در تعیین حدود کاربرد آن در...

اهداف سیاست خارجی نظام اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای

کرسی ترویجی اهداف سیاست خارجی نظام اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای برگزار شد

طراحی مدل وحدت آفرینی و وحدت سنجی در مسیر تمدن اسلامی(مدیریت تعارض)

گزارش محتوایی کرسی ترویجی طراحی مدل وحدت آفرینی و وحدت سنجی در مسیر تمدن اسلامی

آسیب شناسی روش پژوهش در مسائل تاریخی

گزارش محتوایی کرسی آسیب شناسی روش پژوهش در مسائل تاریخی

ماهیت استرشادی فطری زندگی اجتماعی در قرآن کریم

کرسی علمی ترویجی «ماهیت استرشادی فطری زندگی اجتماعی در قرآن کریم» توسط گروه قرآن پژوهی...

انتظارات فرهنگی از دولت سیزدهم

نشست علمی «انتظارات فرهنگی از دولت سیزدهم» توسط گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات...

دلالت های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در برنامه هفتم توسعه

نشست علمی «دلالت های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در برنامه هفتم توسعه» توسط مرکز...