متن رویدادهای علمی

لزوم انتشار متن دقیق و منقح از رویدادهای مهم پژوهشگاه از یک سو و اهمیت به مخاطب از سوی دیگر ما را بر آن داشت تا ضمن پیاده سازی و ویراست نقد و نظرهای صورت گرفته در همایش ها، نشست ها و کرسی های علمی پژوهشگاه، آرشیو جامعی از متون ارزشمند این رویدادها ایجاد کنیم. در این بخش آخرین متون جمع آوری شده تقدیم می گردد:

ماهیت، منطق و ضرورت عرفان اهل بیتی

نخستین هم‌اندیشی همایش عرفان اهل‌بیتی شنبه ۱۹ شهریور ماه جاری توسط گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه برگزار شد.

تعریف و روش مذهب اقتصادی اسلام

گزارش محتوایی کرسی علمی ترویجی با موضوع “تعریف و روش مذهب اقتصادی اسلام“

نقش فلسفه های مضاف در تولید علوم انسانی اسلامی

گزارش محتوایی هم اندیشی نقش فلسفه های مضاف در تولید علوم انسانی اسلامی با حضور اعضای هیأت علمی گروه فلسفه

رابطه علم کلام با علوم شناختی

کرسی علمی ترویجی «رابطه علم کلام با علوم شناختی» توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و...

نقش نظریه عاملیت جمعی نواندیشان دینی در علوم سیاسی

کرسی علمی ترویجی «نقش نظریه عاملیت جمعی نواندیشان دینی در علوم سیاسی» توسط گروه سیاست...

بررسی فقهی اقتصادی حمایت از کالای ایرانی

کرسی علمی ترویجی «بررسی فقهی اقتصادی حمایت از کالای ایرانی» توسط گروه اقتصاد پژوهشکده نظام...

مبانی نظام اداری از منظر آموزه های اسلام

کرسی علمی ترویجی «مبانی نظام اداری از منظر آموزه های اسلام» توسط گروه مدیریت پژوهشکده...

چیستی روح معنا و تبیین معیار در تعیین حدود کاربرد آن در تفسیر عرفانی

کرسی علمی ترویجی «چیستی روح معنا و تبیین معیار در تعیین حدود کاربرد آن در...

اهداف سیاست خارجی نظام اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای

کرسی ترویجی اهداف سیاست خارجی نظام اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای برگزار شد

طراحی مدل وحدت آفرینی و وحدت سنجی در مسیر تمدن اسلامی(مدیریت تعارض)

گزارش محتوایی کرسی ترویجی طراحی مدل وحدت آفرینی و وحدت سنجی در مسیر تمدن اسلامی