فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی

گرچه در اوایل دهه ۸۰ مجلاتی همچون نامه مفید، فصلنامه حوزه و دانشگاه، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) و برخی دیگر از مجلات اقتصادی، بخشی از مقالات خود را به موضوعات اقتصاد اسلامی اختصاص می‌دادند ولیکن در مراکز علوم انسانی کشور نشریه‌ای تخصصی که منحصراً و در همه شماره‌های خود بر موضوعات اقتصاد اسلامی متمرکز باشد، وجود نداشته است. با احساس این خلا، گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بهار سال ۱۳۸۰، اقدام به انتشار فصلنامه تخصصی «اقتصاد اسلامی» نمود. امروزه این نشریه با درجه علمی ـ پژوهشی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و پایگاه‌های اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) و پایگاه مجلات تخصصی نور وابسته به مرکز تحقیقاتی علوم اسلامی (CRCIS) نمایه می‌شود.

این نشریه بنا به گواهی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری دارای ضریب تاثیر است و با ارجاع بسیاری از محققین و کارشناسان این حوزه به این نشریه، بخشی از نیاز موجود در جامعه علمی کشور برطرف شده است. این نشریه در سال ۱۳۸۳ در دومین جشنواره اقتصاد اسلامی در دانشگاه تربیت مدرس، نخستین مجله اقتصاد اسلامی در ایران شناخته شد. همچنین این نشریه افزون بر کسب رتبه‌های برتر در جشنواره‌هایی همچون جشنواره علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۲ و جشنواره مطبوعات اسلامی در دو دوره ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳، موفق گردید که در سال ‌۱۳۸۹در میان ۴۰۶ مجله علمی پژوهشی کشور، از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه دوم ضریب تأثیر مجلات علمی ـ پژوهشی کشور را به خود اختصاص دهد. فصلنامه «اقتصاد اسلامی» که تاکنون ۷۹ شماره از آن به مرحله انتشار رسیده است.
این نشریه با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و انجمن اقتصاد اسلامی ایران چاپ و منتشر می‌شود.

مدیر مسئول: علی‌اکبر رشاد
سردبیر: عباس عرب‌‌مازار
مدیر اجرایی: حسین غفورزاده

اهداف و چشم انداز:

  1. تبیین اقتصاد اسلام و دفاع از آن
  2. آسیب‌شناسی و نقد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه اسلام؛
  3. طرح مسائل مستحدثه فقهی و نیازهای نو پیدا در حوزه اقتصاد و پاسخ به آن‌ها؛
  4. مطالعات تطبیقی و نقد سایر مکاتب و نظام‌های اقتصادی؛
  5. اطلاع‌رسانی در مورد تازه‌های اقتصاد اسلامی و مراکز علمی در داخل و خارج کشور.

 

برای ارتباط با دفتر مجله، ارسال مقاله و اطلاع از قوانین و  شرایط و نحوه ارسال مقالات به پایگاه رسمی فصلنامه اقتصاد اسلامی مراجعه فرمائید.

 

اعضای هیأت تحریریه:

سردبیر
عباس عرب مازار عباس عرب مازار
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: ab_arabmazar[at]sbu.ac.ir
 اعضای هیات تحریریه
صادق بختیاری صادق بختیاری
استاد دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: bakhtiari_sadegh[at]yahoo.com
عباس عرب‌مازار عباس عرب‌مازار
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: ab_arabmazar[at]sbu.ac.ir
اسدالله فرزین‌وش اسدالله فرزین‌وش
دانشیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: farzinv[at]ut.ac.ir
سعید فراهانی‌فرد سعید فراهانی‌فرد
دانشیار دانشگاه قم
پست الکترونیکی: farahanifards[at]yahoo.com
غلام‌رضا مصباحی‌مقدم غلام‌رضا مصباحی‌مقدم
دانشیار دانشگاه امام صادق
پست الکترونیکی: gh.mesbahi[at]gmail.com
سیدعباس موسویان سیدعباس موسویان
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پست الکترونیکی: samosavian[at]yahoo.com
میثم موسایی میثم موسایی
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mousaaei[at]ut.ac.ir
سیدحسین میرمعزی سیدحسین میرمعزی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پست الکترونیکی: h.mirmoezi[at]gmail.com
محمدنقی نظرپور محمدنقی نظرپور
دانشیار دانشگاه مفید
پست الکترونیکی: mnnazarpour[at]gmail.com
علی اصغر هادوی‌نیا علی اصغر هادوی‌نیا
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پست الکترونیکی: alihadavinia[at]gmail.com
احمدعلی یوسفی احمدعلی یوسفی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پست الکترونیکی: economy.islamic[at]gmail.com
 مدیر اجرایی
حسین غفورزاده آرانی حسین غفورزاده آرانی
کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام
پست الکترونیکی: hghafoorzadeh[at]yahoo.com