مؤسسه پیوست نگاری افق

دکتر امیر گروسی
مدیر عامل مؤسسه پیوست نگاری افق


دکتر محمدمهدی جهان پرور
مشاور و مدیر اجرایی مؤسسه

اهم وظایف مدیرعامل عبارت است از:
تهیه‌ی سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های موردنیاز جهت فعالیت‌های مؤسسه و ارائه به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.
تدبیر اجرایی و نظارت بر فرآیند تهیه، تحقق و سنجش کامیابی پیوست‌‌های فرهنگی برای طرح‌های کلان و مصوب کشور.
برقراری ارتباط و تعامل بینادستگاهی با مؤسسات دولتی و غیردولتی ذی‌ربط، برای شناسایی ظرفیت‌ها و استخدام آن در جهت تحقق اهداف و وظایف مؤسسه.
تهیه‌ مجموعه‌ی ضوابط، آیین‌نامه‌ها‌ و نظام‌نامه‌های لازم برای فعالیت‌های مؤسسه و طرح در هیأت مدیره، برای تصویب.
تهیه‌ی پیش‌نویس برنامه و بودجه‌ی پنج ساله و سالانه‌ی مؤسسه و طرح در هیأت مدیره، برای تصویب.
تهیه‌ی دستور، تشکیل جلسات شورای علمی و هیأت مدیره‌ی مؤسسه و تنظیم صورتجلسات، و پیگیری مصوبات آن.
ایجاد ارتباط سازمانی مناسب با حوزه‌های مختلف پژوهشگاه، از جمله معاونت امور پژوهشی و آموزشی و معاونت اداری مالی، جهت تسهیل و پیگیری امور مؤسسه.
اجرای موارد ارجاعی از سوی شورا، هیأت مدیره، و ریاست پژوهشگاه و نیز پیگیری سایر امور مقتضی شأن مدیرعامل.
تنظیم گزارش عملکرد فصلانه و سالانه‌‌ی مؤسسه و ارائه به ریاست پژوهشگاه.

معرفی مؤسسه پیوست نگاری افق
نظر به تاکید رهبری فرهمند انقلاب اسلامی در دیدار با اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۶ مبنی بر لزوم مهندسی فرهنگی و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های اقتصادی، عمرانی و اجرایی کشور و لازم الاجرا بودن آن برای تمام دستگاه‌ها و با عنایت به این که اجرای صحیح و تسهیل کننده این رهنمود رهبری و سیاست ملی، مستلزم تولید مبانی نظری ، ادبیات علمی کافی و نیز شناخت میدانی از عرصه های تناسب طرح‌ها و فعالیت‌های اجرایی مختلف در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تغییرات فرهنگی جامعه است، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در راستای فعالیت‌های خود در زمینه مهندسی فرهنگی، اقدام به تاسیس«موسسه پیوست نگاری فرهنگی » در سال ۱۳۸۹ نموده است تا از این رهگذر به صورت سازمان یافته، اندوخته‌های علمی خود و سایر صاحب نظران کشور را در اختیار مدیران اجرایی کشور قرار دهد.

اهداف
۱. تهیه و اجراء پیوستنگاری فرهنگی
۲. ارایهی مشاوره و خدمات نظارتی در زمینه پیوستنگاری فرهنگی
۳. تولید و توسعه‌ی ادبیات علمی مبتنی بر مبانی دینی، قانون اساسی و مقررات جاری کشور، در حوزه‌ی فرهنگ، مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی، پیوست نگاری فرهنگی و اخلاق حرفه‌ای و کاربردی
۴. پیگیری و تحقق رهنمودهای رهبر فرهمند انقلاب اسلامی در زمینه‌ی مهندسی فرهنگی و پیوست نگاری فرهنگی برای طرح‌های مهم اجرایی.

رئوس برنامه های آتی:
۱. جمع آوری و فرآوری اطلاعات و ادبیات علمی و تجارب موجود در میان دیگر ملل و ممالک، در زمینه‌ی پیوست نگاری فرهنگی برای شؤون حیاتی و بخش‌های مختلف جامعه.
۲. پژوهش و تولید دانش نظری و کاربردی در مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی و پیوست نگاری فرهنگی.
۳.  عرضه‌ی خدمات علمی و پژوهشی در زمینه‌های فرهنگ مشاوره‌ی کاربردی در زمینه‌ی طراحی و اجرای پیوست‌های فرهنگی به بخش‌های مختلف دولتی، عمومی و خصوصی و طرح‌های صنعتی، تجاری، عمرانی و …
۴. ممیزی و ارایه‌ی خدمات نظارتی در جهت حسن اجرای پیوست فرهنگی به مراجع مسیول کشوری و کارفرمایان.
۵.  برگزاری دوره‌های آموزشی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت و برپایی کارگاه‌های مهارت آموزی در راستای تحقق طرح‌های مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی.
۶.  ارایه‌ی خدمات پیمان مدیریت برای اجرای طرح‌های فرهنگی، اصلاح فرهنگ سازمانی و سایرمباحث و امور مرتبط
۷. برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های علمی و فرهنگی محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی یا مشارکت و شرکت در آن‌ها، به منظور توسعه مباحث معرفتی و کاربردی و تبادل اطلاعات و اندیشه و ارایه‌ی خدمات در حوزه‌ی فعالیت موسسه.
۸.  تالیف و انتشار مجلات و کتب نرم‌افزارهای مورد نیاز و مرتبط با حوزه‌ی فعالیت موسسه.

تاکنون این موسسه وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پیوست نگاری برخی از طرح های کلان و مهم کشور را برعهده گرفته است، از جمله:

– پیوست فرهنگی پل خلیج فارس
– پیوست فرهنگی شبکه تعاملی
– پیوست فرهنگی مدارس خاص
– پیوست فرهنگی معماری مدارس

اخبار مؤسسه پیوست نگاری افق

امضای تفاهم نامه همکاری با شورای عالی مناطق آزاد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، این تفاهم‌نامه همکاری به‌منظور پیوست نگاری...

تدوین سند الگوی پایه برنامه جامع پنج ساله فرهنگی اجتماعی رسانه‌ای شرکت سرمایه گذاری صدر تامین

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی...

نشست مشترک پژوهشگاه و سازمان ملی استاندارد ایران

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،‌ نشست مشترک پژوهشگاه و سازمان ملی...

پیوست فرهنگی اجتماعی رویدادهای فجر

پیوست فرهنگی اجتماعی برای هفت جشنواره مهم ملی و بین‌المللی فجر تدوین خواهد شد

استاندارد سازی پیوست نگاری

کارگروه مشترک سازمان استاندارد ملی ایران و موسسه فرهنگی پیوست نگاری افق برگزار شد

نشست مشترک شرکت نوسازی اراضی عباس آباد تهران و مؤسسه فرهنگی پیوست‌نگاری افق

نشست مشترک شرکت نوسازی اراضی عباس آباد تهران و مؤسسه فرهنگی پیوست‌نگاری افق برگزار شد

تهیه پیش نویس مقدماتی ابعاد و مؤلفه های فرهنگی اجتماعی

پیش نویس مقدماتی ابعاد و مؤلفه های فرهنگی اجتماعی تهیه شد

امضاء قرارداد با شرکت توسعه معادن فارس (معدن طلای تفتان)

قرارداد با شرکت توسعه معادن فارس امضا شد

برگزاری نشست علمی سه جانبه در مؤسسه پیوست نگاری افق

نشست علمی سه جانبه با پژوهشکده مطالعات راهبردی، پژوهشگاه و مؤسسه پیوست نگاری فرهنگی افق برگزار شد

ضرورت پیش بینی پیوست نگاری فرهنگی اجتماعی در برنامه هفتم توسعه

موافقت دولت با درج پیوست نگاری فرهنگی اجتماعی در برنامه هفتم توسعه