مرکز مطالعات فضای مجازی


دکتر احسان کیان خواه
رئیس مرکز

حمید قاسمی
کارشناس مرکز

با توجه به خطورت مسائل فضای مجازی و ضرورت ورود موثر پژوهشگاه در این عرصه نظری و راهبردی مهم مرکز مطالعات فضای مجازی شهریور ماه ۹۶ با هدف اهتمام مضاعف برای پیگیری دغدغه ها و رهنمودهای رهبر فرهیخته‌ انقلاب اسلامی(دام ظله الوارف) درزمینه ی مواهب و مخاطرات فضای مجازی، توسعه همکاری ها و تامین منابع مطمئن برای اجرای برنامه ها و فعالیت های مرکز، تاسیس و راه اندازی گردید.

اهداف و برنامه های کلی:

  1. تهیه ی راهبردها، رویکردها و اولویت‌های‌ فعالیتی مرکز، براساس اهداف، اصول راهبردی، و چشم‌انداز پژوهشگاه و تدابیر راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی(دام ظله)، و ارائه به مراجع تصمیم گیر برای تصویب.
  2. تدبیر و تلاش پیوسته برای روزآمدسازی راهبردها، رویکردها و اولویت‌ها، تهیه ی طرح های مناسب در جهت تحقق اهداف و وظائف مرکز و توسعه و ارتقای فعالیت های آن.
  3. اداره امور جاری مرکز و نظارت بر عملکرد واحدها و نیروی انسانی همکار آن.
  4. به کارگیری ظرفیت های پژوهشکده‌ها و مؤسسات تابعه برای تحقق اهداف و وظائف مرکز، همچنین مدیریت حضور مؤثر واحدها و همکاران علمی پژوهشگاه در فضای مجازی.
  5. برقراری ارتباط فعال با دستگاهها و مؤسسات ذی دخل، در جهت هم افزایی و توسعه ی همکاری ها، افزایش اثربخشی فعالیت ها، بهره برداری از ظرفیت های ملی و تامین منابع لازم برای اجرای برنامه ها و طرح های مصوب مرکز.
  6. تهیه و ارائه ی برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و سالانه ی مرکز بر اساس اهداف و وظائف آن، و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها پس از تصویب‌ در مراجع ذی‌صلاح.
  7. شناسایی و معرفی افراد واجد صلاحیت های لازم برای تصدی اجرای برنامه‌های مرکز، ونظارت بر حسن جریان وظائف همکاران علمی و اجرایی.
  8. دبیری شورای عالی مرکز و هدایت جلسات شوراهای تخصصی و کارشناسی، و ارجاع تصمیمات اتخاذشده به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب برحسب مورد.
  9. پیگیری سایر امور ارجاعی از سوی ریاست پژوهشگاه و شوراهای مرجع.
  10. تهیه و ارائه ی گزارش متناوب و سالانه ی پیشرفت برنامه‌ها و طرح‌های مصوب و نتایج حاصل از فعالیت‌های مرکز.

اخبار مرکز

نشست علمی حکمرانی تنظیمی؛ ماهیت و ابعاد

پیش‌نشست علمی در راستای اولین همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست علمی چیستی تنظیم گری و حکمرانی تنظیمی

پیش‌نشست علمی «چیستی تنظیم گری و حکمرانی تنظیمی» در راستای اولین همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نخستین کمیته علمی همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی برگزار شد

اولین جلسه کمیته علمی همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی با حضور حضرت آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رییس محترم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

حکمرانی سایبری راهکار اداره‌ کشور

یادداشت دکتر احسان کیانخواه رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با عنوان حکمرانی سایبری راهکار اداره‌ کشور.

نشست علمی موقعیت یابی دولت هوشمند فناوری یا نظریه

نشست علمی با عنوان «موقعیت یابی دولت هوشمند فناوری یا نظریه» به همت مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با مشارکت گروه مدیریت اسلامی برگزار شد.

کرسی ترویجی موقعیت‌یابی دولت هوشمند فناوری یا نظریه

کرسی علمی ترویجی «موقعیت‌یابی دولت هوشمند فناوری یا نظریه» به همت مرکز مطالعات فضای مجازی با همکاری گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

برگزاری دومین جلسه شورای راهبری مدرسه تنظیم‌گری ذیل اولین همایش تنظیم‌گری فضای مجازی

دومین جلسه شورای راهبری مدرسه تنظیم‌گری ذیل اولین همایش تنظیم‌گری فضای مجازی با حضور رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار شد.

ثبت همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

همایش ملی تنظیم گری فضای مجازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ثبت شد.

هم‌اندیشی نظام و نظام‌سازی مرکز مطالعات فضای مجازی برگزار شد

جلسه هم اندیشی نظام و نظام‌سازی مرکز مطالعات فضای مجازی با حضور و سخنرانی آیت‌الله علی اکبر رشاد برگزار شد.

الزامات قانون‌گذاری هوش مصنوعی در ایران

مصاحبه خبرگزاری آنا با دکتر «احسان کیان‌خواه» رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه.