مرکز مطالعات فضای مجازی


دکتر احسان کیان خواه
رئیس مرکز

حمید قاسمی
کارشناس مرکز

با توجه به خطورت مسائل فضای مجازی و ضرورت ورود موثر پژوهشگاه در این عرصه نظری و راهبردی مهم مرکز مطالعات فضای مجازی شهریور ماه ۹۶ با هدف اهتمام مضاعف برای پیگیری دغدغه ها و رهنمودهای رهبر فرهیخته‌ انقلاب اسلامی(دام ظله الوارف) درزمینه ی مواهب و مخاطرات فضای مجازی، توسعه همکاری ها و تامین منابع مطمئن برای اجرای برنامه ها و فعالیت های مرکز، تاسیس و راه اندازی گردید.

اهداف و برنامه های کلی:

  1. تهیه ی راهبردها، رویکردها و اولویت‌های‌ فعالیتی مرکز، براساس اهداف، اصول راهبردی، و چشم‌انداز پژوهشگاه و تدابیر راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی(دام ظله)، و ارائه به مراجع تصمیم گیر برای تصویب.
  2. تدبیر و تلاش پیوسته برای روزآمدسازی راهبردها، رویکردها و اولویت‌ها، تهیه ی طرح های مناسب در جهت تحقق اهداف و وظائف مرکز و توسعه و ارتقای فعالیت های آن.
  3. اداره امور جاری مرکز و نظارت بر عملکرد واحدها و نیروی انسانی همکار آن.
  4. به کارگیری ظرفیت های پژوهشکده‌ها و مؤسسات تابعه برای تحقق اهداف و وظائف مرکز، همچنین مدیریت حضور مؤثر واحدها و همکاران علمی پژوهشگاه در فضای مجازی.
  5. برقراری ارتباط فعال با دستگاهها و مؤسسات ذی دخل، در جهت هم افزایی و توسعه ی همکاری ها، افزایش اثربخشی فعالیت ها، بهره برداری از ظرفیت های ملی و تامین منابع لازم برای اجرای برنامه ها و طرح های مصوب مرکز.
  6. تهیه و ارائه ی برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و سالانه ی مرکز بر اساس اهداف و وظائف آن، و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها پس از تصویب‌ در مراجع ذی‌صلاح.
  7. شناسایی و معرفی افراد واجد صلاحیت های لازم برای تصدی اجرای برنامه‌های مرکز، ونظارت بر حسن جریان وظائف همکاران علمی و اجرایی.
  8. دبیری شورای عالی مرکز و هدایت جلسات شوراهای تخصصی و کارشناسی، و ارجاع تصمیمات اتخاذشده به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب برحسب مورد.
  9. پیگیری سایر امور ارجاعی از سوی ریاست پژوهشگاه و شوراهای مرجع.
  10. تهیه و ارائه ی گزارش متناوب و سالانه ی پیشرفت برنامه‌ها و طرح‌های مصوب و نتایج حاصل از فعالیت‌های مرکز.

اخبار مرکز

نشست علمی بایسته‌های توسعه هوش مصنوعی درو‌ن‌زا

نشست علمی “بایسته‌های توسعه هوش مصنوعی درو‌ن‌زا” توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

نگرشی بر بایسته‌های تنظیم‌گری فضای مجازی

یادداشت دکتر احسان کیانخواه؛ پژوهشگر فلسفه و حکمرانی سایبری و رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه.

کرسی ترویجی مولفه‌های شکل‌گیری و گسست اعتماد در فضای مجازی

برگزاری کرسی علمی ترویجی «مولفه‌های شکل‌گیری و گسست اعتماد در فضای مجازی» به همت مرکز مطاعات فضای مجازی پژوهشگاه

نشست علمی تصرف شناختی و تلاطمات اجتماعی

نشست علمی “تصرف شناختی و تلاطمات اجتماعی” توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه در کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی دکترین سایبری جمهوری اسلامی ایران

کرسی علمی ترویجی «دکترین سایبری جمهوری اسلامی ایران» به همت مرکز مطاعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست علمی حکمرانی شناختی و سکوهای اجتماعی

نشست علمی “حکمرانی شناختی و سکوهای اجتماعی” توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

فصلی نو برای مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه

یادداشت دکتر احسان کیانخواه رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با عنوان فصلی نو برای مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه.

معرفت‌شناسی سایبر به‌مثابه مبنای نظری جنگ شناختی

نوشتاری از دکتر مهدی عباس زاده با عنوان معرفت‌شناسی سایبر به‌مثابه مبنای نظری جنگ شناختی منتشر شد

فضای سایبر نه یک ابزار، بلکه فضای القاء نحوه‌ای از زندگی است

نشست علمی معرفت‌شناسی سایبر و جنگ شناختی با ارائه حجت‌الاسلام علیرضا قائمی‌نیا و دکتر مهدی عباس‌زاده برگزار شد.

نشست علمی معرفت‌شناسی سایبر و جنگ شناختی

نشست علمی “معرفت‌شناسی سایبر و جنگ شناختی ” توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.