فرم تماس با ما

تماس با اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه

فرهیخته ارجمند ضمن تشکر و سپاس از توجه شما؛ جهت سهولت ارتباط شما عزیزان برای در میان گذاشتن نقطه نظرها و پیشنهادهای سازنده در خصوص مسائل مختلف مرتبط با حوزه کاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی فرم ذیل طراحی و در دسترس قرار می گیرد. این اطمینان را داشته باشید که همکاران ما در اولین فرصت نسبت به بررسی و پاسخ درخواست شما اقدام خواهند نمود: