موسسه دانش و اندیشه معاصر(فام)

موسسه فرهنگی اندیشه معاصر (فام) موسسه‌ای است وابسته به پژوهشگاه که با هدف نشر آثار برگزیده مؤلفان و مترجمان حوزه‌های مرتبط با فعالیت پژوهشگاه در سال ۷۶ تأسیس شده است.

چاپ و نشر ده‌ها کتاب، رساله، جزوه تحقیقی و پژوهشی و انتشار ماهنامه زمانه (تا شماره ۸۷)، از جمله فعالیت‌های این مؤسسه به‌شمار می‌آید.

 • لیست عناوین کتب چاپ شده توسط موسسه فرهنگی اندیشه معاصر:

 

 • برخی افتخارات کسب شده توسط موسسه:
 1. ماهنامه زمانه / ماهنامه برتر نهمین جشنواره مطبوعات کشور.
 2. مقاله آرمان شهر آینده / محمدمهدی سیار / (زمانه ۹ دوره جدید) / رتبه اول در هجدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها.
 3. مقاله معمابینی کلئوپاترا و سیلی خانم مأمور / حسین افق / (زمانه ۹ دوره جدید) / رتبه سوم در هجدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها.
 4. مقاله گفتگو، یمن در تعارض / محمود پیربداقی / (زمانه ۹ دوره جدید) / رتبه دوم در هجدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها.
 5.  مقاله اصلاحات و انقلاب‌های مخملی / حسین خزائی/ (زمانه ۸۱) / هفدهمین جشنواره مطبوعات.
 6.  مقاله نقش صنایع فرهنگی و هویت ملی (زمانه ۶۸) شانزدهمین جشنواره مطبوعات.
 7. مقاله نبوغ پیش‌بینی جک لندن، ماهنامه زمانه. (ش ۴۴) جشنواره مطبوعات.
 8. مقاله جامعه اطلاعاتی و جنسیت، ماهنامه زمانه. (ش ۴۸) جشنواره مطبوعات.
 9. مقاله پایان امپراتوری، ماهنامه زمانه. (ش ۴۴) جشنواره مطبوعات.
 10. مقاله خانم کودتا، ماهنامه زمانه. (ش ۴۳) جشنواره مطبوعات.
 11. مقاله از خاورمیانه جدید تا خاورمیانه بزرگ، ماهنامه زمانه. (ش ۴۴) جشنواره مطبوعات.
 12. مقاله چشم‌انداز ادبیات داستانی قبل از انقلاب، ماهنامه زمانه. (ش ۵۳ و ۵۴) جشنواره مطبوعات.
 13. مقاله جنگ‌های صلیبی به نام مسیح به کام شیطان، ایران معاصر (زمانه). (ش ۱) جشنواره مطبوعات.
 14. کتاب دولت در اندیشه سیاسی فارابی / محسن مهاجرنیا / برگزیده نهمین دوره کتاب سال دانشجویی در سال ۸۱
 15. کتاب «جهان در اندیشه هیدگر / محمود خاتمی»:  کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال ۸۰