گروه فرهنگ پژوهی

دکتر سیدحسین فخر زارع
مدیر گروه

 

محمود کولیوند
کارشناس گروه

 

اهداف و برنامه‌های کلی:

  • مطالعه و تحقیق در زمینه مبانی، ماهیت و کارکردهای فرهنگ، عوامل و قواعد تکون و تطور آن، مؤلفه‌های فرهنگ، و نیز نظریه‌پردازی و نوآوری علمی در این زمینه‌ها با بهره‌گیری از منابع و مدارک دینی
  • بررسی نسبت و مناسبات فرهنگ با مقولاتی همچون دین، اندیشه، تمدن، فناوری، تاریخ، هنر، علم، تمدن، اخلاق، سیاست، قدرت، ارزشها و…
  • بازپژوهی و مطالعه انتقادی و نیز ارایه روزآمد میراث علمی ایرانی و اسلامی درباره فرهنگ و مباحث و موضوعات مرتبط بدان
  • اجرای مطالعات بین‌رشته‌ای فرهنگی
  • بررسی مبانی، مولفه‌ها و نمادهای فرهنگ ملی و فرهنگ اسلامی، و بررسی نقاط ضعف و قوت فرهنگ کنونی ایران و نیز راه‌ها و روش‌های تصحیح، تعمیق و تقویت آن
  • مطالعه مقایسه‌ای و نقد نظرات معارض در قلمرو فرهنگ‌پژوهی و پاسخ‌گویی به شبهات القایی در زمینه فرهنگ دینی و وجه فرهنگی اسلام
  • زمینه‌سازی برای تقویت و توسعه فرهنگ ایرانی ـ اسلامی درجهت تحقق چشم‌انداز بیست ساله نظام
  • مطالعه وجه فرهنگی جهانی شدن و فراهم نمودن امکان مواجهه فعال و عالمانه با تهاجم فرهنگی غرب
  • زمینه‌سازی برای ارتقاء سطح کیفی برنامه‌ریزی و مدیریت فرهنگی و مطالعات مهندسی فرهنگی در کشور
  • فراهم‌شدن فرصت شناخت و تحلیل روشمند مسایل و آسیب‌های فرهنگی و همچنین شناسایی جریان‌های فرهنگی داخل و خارج کشور

 

اعضای هیأت علمی گروه فرهنگ‌پژوهی:

____________________________________________________________________

همکار پرتلاش و عضو بازنشسته گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه