فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی

حقوق اسلامی، فصلنامه‌ای علمی پژوهشی در حوزه فقه و حقوق اسلامی است که براساس اهداف و خطوط مشی زیر منتشر می شود:

  1. تبیین نظام حقوقی اسلام و ارائه مدل‌های کاربردی و نیز ارائه راهنمای علمی و عملی جهت تحقق آن.
  2. نقد مکاتب و نظام‌های حقوقی.
  3. بازپژوهی، بازپیرایی و تنسیق علوم فقهی.
  4. آسیب‌شناسی و پاسخ به شبهات مطرح در حوزه فقه و حقوق.
  5. آسیب‌شناسی ابعاد نظری و عملی سیستم حقوقی جمهوری اسلامی.
  6. تبیین اصول و پی‌ساخت‌ها و مسائل فقهی و حقوقی اسلام و دفاع عالمانه و مستدل از آن.
  7. تبیین دانش‌های وابسته به فقه (فلسفه فقه، اصول فقه، مقاصد شریعت و…).
  8. مطالعه تطبیقی مکاتب و نظام‌های حقوقی به منظور توسعه و تعمیق نظام فقهی و حقوقی اسلام و پاسخگویی به شبهات مطرح.
  9. بررسی مسائل نوپدید و ارائه راه‌حل‌های مبتنی بر مبانی نظام فقهی و حقوقی اسلام.
  10. نقد و بررسی قوانین موضوعه و تلاش برای حل مشکلات حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران.تاکنون ۵۲ شماره از این مجله به زیور چاپ آراسته شده است.

برای ارتباط با دفتر مجله، ارسال مقاله و اطلاع از قوانین و  شرایط و نحوه ارسال مقالات به پایگاه رسمی فصلنامه حقوق اسلامی مراجعه فرمائید.

اعضای هیأت تحریریه:

 مدیر مسئول
علی اکبر رشاد علی اکبر رشاد
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
پست الکترونیکی: rashad[at]iict.ir
 سردبیر
عبدالحسین شیروی عبدالحسین شیروی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
پست الکترونیکی: ashiravi[at]ut.ac.ir
 دبیر اجرایی
محمدرضا پارسامنش محمدرضا پارسامنش
کارشناس ارشد
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
پست الکترونیکی: mohammadreza.parsamanesh[at]gmail.com
 اعضای هیات تحریریه
عبدالحسین شیروی عبدالحسین شیروی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
پست الکترونیکی: ashiravi[at]ut.ac.ir
محمدعلی اردبیلی محمدعلی اردبیلی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
پست الکترونیکی: m-ardebili[at]sbu.ac.ir
رضا استادی رضا استادی
استاد حوزه علمیه قم
رشته تخصصی: فقه و اصول
پست الکترونیکی: ostadi[at]yahoo.com
نجادعلی الماسی نجادعلی الماسی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
پست الکترونیکی: almasi[at]ut.ac.ir
محمود حکمت نیا محمود حکمت نیا
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
پست الکترونیکی: dr.hekmatnia[at]yahoo.com
محمد عیسائی تفرشی محمد عیسائی تفرشی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
پست الکترونیکی: mit1382[at]yahoo.com
علی‌اکبر رشاد علی‌اکبر رشاد
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی؛ فقه و اصول
پست الکترونیکی: rashad[at]iict.ir
ابوالقاسم علیدوست ابوالقاسم علیدوست
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول
پست الکترونیکی: abolghasemalidoost[at]yahoo.com
عباسعلی کدخدایی عباسعلی کدخدایی
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: aliyary1385[at]gmail.com
سید ‌فضل‌الله موسوی سید ‌فضل‌الله موسوی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین‌الملل عمومی
پست الکترونیکی: sfmoosavi12[at]gmail.com
حسین میرمحمد صادقی حسین میرمحمد صادقی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق قراردادها
پست الکترونیکی: h_sadeghi[at]sbu.ac.ir
علی حسین نجفی ابرندآبادی علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
پست الکترونیکی: ahnaus[at]yahoo.com