گروه فقه و حقوق

دکتر غلامرضا پیوندی

مدیر گروه

 

عظیم قهرمانلو

کارشناس گروه

 

اهداف و برنامه‌های کلی:

  • شناخت نظام حقوقی اسلام و ارایه مدل‌های کاربردی آن.
  • ارایه راه‌های علمی و عملی جهت تحقق نظام حقوقی اسلام.
  • شناخت و نقد سایر مکاتب و نظام‌های حقوقی.
  • بازپژوهی، بازپیرایی و تنسیق علوم فقهی (فقه، فلسفه فقه، فلسفه احکام، اصول فقه، قواعد فقه…) با توجه به دستاورد‌های نوین علمی پژوهش‌شناختی.
  • تعمیق و توسعه علوم فقهی و پژوهش در زمینه مسایل نوپیدا و نیازهای آینده جوامع اسلامی.
  • آسیب‌شناسی و پاسخ به شبهات مطرح در حوزه علوم فقهی.
  • آسیب‌شناسی ابعاد نظری و عملی سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران.

 

اعضای هیأت علمی گروه فقه و حقوق: