گروه فلسفه

دکتر محمدجواد رودگر

مدیر گروه فلسفه

 

محمدمهدی روحانی نژاد

کارشناس گروه

 

اهداف و برنامه‌های کلی:

  • بازپژوهی و بازپیرایی فلسفه اسلامی.
  • تبیین و تنسیق فلسفه اسلامی به زبان زمان.
  • اهتمام در جهت تعمیق و ایجاد پویایی و بالندگی در فلسفه اسلامی با توجه به نظرها و نیازهای جدید.
  • پاسخگویی به شبهات القائی در قلمرو حکمت و فلسفه اسلامی.
  • نقد مکاتب و دیدگاه‌های معارض فلسفی.

 

اعضای هیات علمی گروه فلسفه:

همکار پرتلاش و عضو بازنشسته گروه فلسفه پژوهشگاه