سامانه پیشنهادها، انتقادها و شکایات

فرهیخته ارجمند با سلام

  • انواع فایل های مجاز : doc, docx, jpg, gif, png, pdf.
    نوع فایل doc, docx, jpg, gif, png, pdf و حجم۱MBمی باشد.

پیام‌ها و مطالب ارسالی به صورت محرمانه نزد مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت محفوظ خواهد بود.