معاون

دکتر امین کمالوندی

معاون اداری، مالی و توسعه منابع

 

سوابق مدیریتی و اجرایی:

 • معاون اجرایی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی
 • مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی استان کهکیلویه و بویر احمد
 • سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان.
 • معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان.

 

اهم وظایف و اختیارات معاونت اداری ـ مالی و توسعه‌ی منابع، عبارت‌است از:

 1. تهیه و تدوین راهبردها، آیین‌نامه‌ها، مقررات، روش‌ها و فرایندهای مورد نیاز در زمینه‌ی امور اداری ـ مالی و توسعه‌ی منابع، و پی‌گیری تحقق آن‌ها، پس از تصویب، مطابق با اقتضائات نهادی و جهادی پژوهشگاه.
 2. طراحی و پیشنهاد نظام بکارگماری و ارزشیابی نیروی انسانی پژوهشگاه و موسسات تابعه و وابسته، مطابق با ضوابط مربوطه، و پیگیری حسن اجرای آن پس از تصویب و ابلاغ.
 3. تصدی امور گزینش و کارگزینی، و نظارت فرایندی و مقرراتی بر رفتار و عملکرد و نیز رسیدگی به تخلفات نیروی انسانی پژوهشگاه، موسسات تابعه و وابسته، مطابق قوانین کشور و ضوابط داخلی.
 4. تهیه و ارائه‌ی برنامه‌ی کوتاه‌مدت و بلندمدت امور اداری ـ مالی و توسعه‌ی منابع، و ایفای نقش فعّال، در بودجه‌نویسی پژوهشگاه و موسسات تابعه و وابسته.
 5. کارشناسی و تلفیق بودجه‌ی سالانه‌ی پژوهشگاه و موسسات تابعه و وابسته، و ارائه به مراجع مربوط جهت تصویب.
 6. پیگیری امور مربوط به ارتقاء و افزایش، تصویب و تخصیص بودجه‌ی عمومی سالانه پژوهشگاه، از مراجع و مجاری قانونی؛
 7. نیازسنجی و طراحی سامانه‌های فناوری اطلاعات مورد نیاز پژوهشگاه و تدبیر اجرائی امور فناوری اطلاعات و سعی پیوسته بر توسعه، روزآمدسازی و ارتقای کیفی آن؛
 8. نظارت بر فرایند تنظیم و اجرای قراردادهای بین پژوهشگاه و دستگاه‌ها، مؤسسات و اشخاص، به لحاظ حقوقی و مالی با هماهنگی بخش‌های ذیربط؛
 9. دریافت درآمدها و پرداخت هزینه‌ها، ثبت، ضبط و نگهداری حساب‌های پژوهشگاه؛ و انجام عملیات مالی و حسابداری و حسابرسی پژوهشگاه، نظارت مالی بر پژوهشکده‌ها و موسسات تابعه و ارائه‌ی گزارش منظم به رییس پژوهشگاه؛
 10. نظارت تخصصی بر اجرای ضوابط و مقررات مربوط به امور مالی، حسابداری، معاملات و محاسبات در پژوهشگاه و موسسات تابعه و وابسته، و تهیه و تنظیم گزارش‌ها و صورت‌های مالی سالانه و تلفیقی و ارائه به ریاست پژوهشگاه جهت تایید و تصویب در مراجع تصمیم‌گیری؛
 11. تعامل فعال و سازنده با نهادهای نظارتی، حسابرسی و ارزیاب عملکرد مالی، اداری و حقوقی پژوهشگاه، خاصه معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری(دام ظلّه)؛
 12. تهیه و ارائه‌ی گزارش اقدامات و ارزیابی و تحلیل پیشرفت برنامه‌های مصوب سالانه و دوره‌ای.

 

معاونین سابق:

 • جناب آقای غفور پاک نهاد
 • زنده یاد حسین خوش ساعد
 • جناب‌آقای محمدرضا عامریان