برچسب: محمود مهام

آیین تکریم و معارفه مدیران گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه برگزار...

آیین تکریم و معارفه مدیران سابق و فعلی گروه مطالعات انقلاب اسلامی ÷پوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار شد

زیست‌بنیانی دانش‌بنیان‌ها و زیست تمدنی

یادداشت دکتر محمود مهام استادیار گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه با موضوع زیست‌بنیانی دانش‌بنیان‌ها و زیست تمدنی.

زیست تمدنی

یادداشت دکتر محمود مهام عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات انقلاب سالامی پژوهشگاه با عنوان زیست تمدنی.

راه حل بسیاری از مشکلات برقراری تعادل بین طبیعت و انسان...

کرسی علمی ترویجی با موضوع «آب و زیست: زیست جمعی و رودخانه؛ زاینده‌رود» از سلسله جلسات «بیانیه گام دوم و پیوند حوزه‌های طبیعی و انسانی» برگزار شد.

کرسی ترویجی آب و زیست

کرسی علمی ترویجی با موضوع “آب و زیست” از سلسله جلسات «بیانیه گام دوم و پیوند حوزه‌های طبیعی و انسانی» برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی