برچسب: محمود مهام

کرسی ترویجی استعداد شناسی سرزمین، هویت زیستی و بوم‌شناسی سیلاب

چهارمین کرسی ترویجی از سلسله جلسات بیانیه گام دوم و پیوند حوزه‌های طبیعی و انسانی با موضوع “استعداد شناسی سرزمین، هویت زیستی و بوم‌شناسی سیلاب برگزار می‌شود.

آمایش سرزمین و پیشرفت پایدار با تاکید بر برنامه هفتم توسعه

نخستین میزگرد تخصصی با موضوع " آمایش سرزمین و پیشرفت پایدار(با تاکید بر برنامه هفتم توسعه)" از سلسله نشست­های حکمرانی اجتماعی برگزار شد.

نشست علمی آمایش سرزمین و پیشرفت پایدار

نشست علمی آمایش سرزمین و پیشرفت پایدار با مشارکت گروه مطالعات انقلاب اسلامی برگزار می شود

سند ملی آمایش نیازمند یک پارادایم جدید و مبتنی بر ضرورت‌های...

کرسی ترویجی بهینه یابی تنوع زیستی در پهنه سرزمینی به همت گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی ترویجی بهینه یابی تنوع زیستی در پهنه سرزمینی

کرسی ترویجی بهینه یابی تنوع زیستی در پهنه سرزمینی توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی برگزار می شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی