برچسب: محمود مهام

نشست علمی پایداری، فراتر از پایداری و بازگشت‌پذیری سرزمین

برگزاری پنجمین نشست علمی از سلسله جلسات بیانیه گام دوم و پیوند حوزه‌های طبیعی و انسانی با موضوع “پایداری، فراتر از پایداری و بازگشت‌پذیری سرزمین.

فهم اجتماعی باعث کشف نسبت زیست انسانی با زمین است

چهارمین کرسی ترویجی از سلسله جلسات بیانیه گام دوم و پیوند حوزه‌های طبیعی و انسانی برگزار شد.

کرسی ترویجی استعداد شناسی سرزمین، هویت زیستی و بوم‌شناسی سیلاب

چهارمین کرسی ترویجی از سلسله جلسات بیانیه گام دوم و پیوند حوزه‌های طبیعی و انسانی با موضوع “استعداد شناسی سرزمین، هویت زیستی و بوم‌شناسی سیلاب برگزار می‌شود.

آمایش سرزمین و پیشرفت پایدار با تاکید بر برنامه هفتم توسعه

نخستین میزگرد تخصصی با موضوع " آمایش سرزمین و پیشرفت پایدار(با تاکید بر برنامه هفتم توسعه)" از سلسله نشست­های حکمرانی اجتماعی برگزار شد.

نشست علمی آمایش سرزمین و پیشرفت پایدار

نشست علمی آمایش سرزمین و پیشرفت پایدار با مشارکت گروه مطالعات انقلاب اسلامی برگزار می شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی