تماس با ما

تماس با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:

– تلفن اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل:                          ۸۸۵۳۱۲۴۵-(۰۲۱)
– کد پستی:                                                                            ۱۵۹۱۱-۱۵۱۴۶
– پست الکترونیک:                                                                 info@iict.ac.ir

نشانی دفتر مرکزی (تهران):

خیابان شهید بهشتی – خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) – کوچه پژوهشگاه (دوم) – پلاک ۲

نشانی دفتر قم:

بلوار ۱۵ خرداد (شاه سید علی) – کوچه شهید میثمی (کوی ۱۰)

_______________________________________________________

شماره‌های تماس با سایر قسمت‌های پژوهشگاه:

سازمان مرکزی (تهران) (۰۲۱) ۸۸۵۰۱۰۶۴
دفتر قم (۰۲۵) ۳۷۶۰۳۵۷۱-۵
معاونت پژوهشی و آموزشی (۰۲۱) ۸۸۷۴۲۳۲۶
معاونت حقوقی و توسعه مدیریت و منابع (۰۲۱) ۸۸۷۴۱۴۸۷
پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی (۰۲۵)۳۷۶۰۲۹۹۳
پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی (۰۲۱) ۸۸۷۴۲۷۸۹
پژوهشکده دانشنامه‌نگاری دینی (۰۲۵) ۳۷۶۰۳۵۸۷
پژوهشکده نظام‌های اسلامی (۰۲۵) ۳۷۶۰۳۲۲۲
مرکز پژوهش‌های جوان (۰۲۵) ۳۷۶۰۳۵۷۱-۵ (داخلی ۱۷۴)
کانون اندیشه جوان (۰۲۱) ۸۸۹۶۰۵۳۶
امور بین‌الملل (۰۲۱) ۸۸۵۰۱۰۶۴  (داخلی ۲۴۶)
فصلنامه علمی- پژوهشی قبسات (۰۲۵) ۳۷۶۰۳۵۷۱-۵  (داخلی ۱۴۷)
فصلنامه علمی- پژوهشی ذهن (۰۲۵) ۳۷۶۰۳۵۷۱-۵  (داخلی ۱۴۷)
فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی (۰۲۵) ۳۷۶۰۳۵۷۱-۵  (داخلی ۱۳۶)
فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق اسلامی (۰۲۵) ۳۷۶۰۲۹۹۸  (داخلی ۱۳۸)
فصلنامه انتقادی- نظری کتاب نقد (۰۲۵) ۳۷۶۰۳۵۷۱-۵
ماهنامه زمانه (۰۲۱) ۸۸۹۶۰۵۳۶  (داخلی ۱۱۴)
فصلنامه حاشیه (۰۲۵) ۳۷۶۰۲۹۹۱
سازمان انتشارات پژوهشگاه (۰۲۱) ۸۸۵۰۵۴۰۲
موسسه فرهنگی اندیشه معاصر
مؤسسه علمی پیوست‌نگاری فرهنگی (۰۲۱) ۶۶۴۹۸۳۷۹