تماس با ما

تماس با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:

– تلفن اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی:                                 ۸۸۵۳۱۲۴۵-(۰۲۱)
– کد پستی:                                                                            ۱۵۹۱۱-۱۵۱۴۶
– پست الکترونیک:                                                             info@iict.ac.ir


دفتر تهران

 

آدرس پستی:  تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، خیابان پژوهشگاه(دوم)، شماره ۲
کدپستی: ۱۵۱۴۶۱۵۹۱۱
تلفن : ۸۸۵۳۱۲۴۵-۰۲۱ فکس : ۸۸۷۶۴۷۹۲-۰۲۱

 

 

 

 

 

دفتر قم

آدرس پستی: قم- بلوار ۱۵ خرداد (شاه ‌سیدعلی)- خیابان شهید میثمی( کوی ۱۰ )
کدپستی: ۳۷۱۹۱۵۴۴۳۵
تلفن : ۵-۳۷۶۰۳۵۷۱-۰۲۵ فکس : ۳۷۶۰۲۹۹۷-۰۲۵