محمد حسنی

 عضو گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: سیاست جنایی

دریافت رزومه:CV Hasani

پست الکترونیکی: mo.hasani@yahoo.com

 

 

سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
۱ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه  ۱۳۷۹ ۱۳۹۱ *     پزوهشگر
۲ جامعه المصطفی ۱۳۸۳ ۱۳۹۷   *   تدریس و مشاوره
۳ پژوهشگاه  فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۸ ۱۳۹۱ *     مدیر گروه جزای دانشنامه قرآن شناسی
۴ پژوهشگاه فرهنگ و اتدیشه اسلامی ۱۳۸۹ ۱۳۹۷ *     تا ۱۳۹۶ عضو هیئت علمی پژوهشکده دانشنامه نگاری

از ۱۳۹۶ عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق

 

  وضعیت تحصیلات

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
اتمام پایه ۱۰ و در س خارج ۱۰سال

چهار مصاحبه فقه

چهار مصاحبه اصول

فقه و اصول  

 

قم  
 1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

۱۳۷۶

۱۳۸۰

 

 

دانشگاه مفید قم

دانشگاه مفید  قم

دانشگاه عدالت

حقوق

حقوق

حقوق

 

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

 

 

 

  سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
۱  فقه فقه جزایی ۱۱سال  
۲ حقوق  حقوق جزا ۱۱ سال  
۳        
۴        

 

 1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
۱ عربی خوب خوب ضعیف  
۲ انگلیسی متوسط متوسط    
۳          
۴          

 

 1. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )
ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
۱ رایانه از سال ۱۳۸۰    
۲        

 

  سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
۱ حقوق جزای عمومی ۱ و۲ جامعه المصطفی ۲سال    
۲ حقوق جزای اختصاصی۱و ۲ جامعه المصطفی ۲ سال    
۳ کلیات حقوق جامعه المصطفی ۵سال    
۴ فقه و حقوق جزا  جامعه المصطفی ۳ سال    


 جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
۱ علامه طباطبایی مقاله برتر  شهادت

 

همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
۱ علمی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه از۱۳۸۰ تاکنون  
۲ علمی جامعه المصطفی از ۱۳۸۳ تاکنون  
۳ علمی پژوهشگاه باقر العلوم (ع) ۲سال ارزیابی مقالات سایت پژوهه
۵ علمی مر کز تحقیقا ت مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۱ شرکت در حلقات علمی لوایح و  طرح‌های قانونی

 

 

  سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
۱ بایسته های فقهی اجرای قصاص       (سلسله پژوهش های فقهی حقوقی  ۷) تالیف ۱۳۸۰ معاونت آموزش قوّه قضاییه

      نشر قضا         ۱۳۸۷

وانتشارات جنگل ۱۳۸۸

۲ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد  ۱ تالیف گروهی[۱]   معاونت آموزش قوّه قضاییه

۱۳۸۲

وانتشارات جنگل ۱۳۸۸

۳ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد  ۲ تالیف گروهی   معاونت آموزش قوّه قضاییه ۱۳۸۲

وانتشارات جنگل ۱۳۸۸

۴ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد  ۳(کلیات، حدود ، تعزیرات  ) تالیف گروهی   معاونت آموزش قوّه قضاییه

۱۳۸۳

وانتشارات جنگل ۱۳۸۸

۵ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد  ۴(قصاص ) تالیف گروهی   معاونت آموزش قوّه قضاییه

 ۱۳۸۳

وانتشارات جنگل ۱۳۸۸

۶ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد ۵(دیات ) تالیف گروهی   معاونت آموزش قوّه قضاییه

 ۱۳۸۳

وانتشارات جنگل ۱۳۸۸

۷ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد  ۶(کلیات، حدود ، تعزیرات ، قصاص و دیات ) تالیف گروهی   معاونت آموزش قوّه قضاییه

۱۳۸۴

وانتشارات جنگل ۱۳۸۸

۸ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد  ۷(دیات ) تالیف گروهی   معاونت آموزش قوّه قضاییه ۱۳۸۴  

وانتشارات جنگل ۱۳۸۸

۹ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد  ۸ (آئین دادرسی، ادله اثبات حدود ، تعزیرات ، قصاص و دیات ) تالیف گروهی   معاونت آموزش قوّه قضاییه ۱۳۸۵

وانتشارات جنگل ۱۳۸۸

۱۰ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی  جلد۲ تالیف گروهی   معاونت آموزش قوّه قضاییه      ۱۳۸۲

انتشارات جنگل ۱۳۸۸

۱۱ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی  جلد ۳ تالیف گروهی   معاونت آموزش قوّه قضاییه      ۱۳۸۳

انتشارات جنگل ۱۳۸۸

۱۲ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی  جلد ۴ تالیف گروهی   معاونت آموزش قوّه قضاییه     

جلد ۴ در ۱۳۸۴  انتشارات جنگل ۱۳۸۸

۱۳ مجموعه بخشنامه ها ج۱و۲ گروهی   معاونت آموزش قوّه قضاییه      ۱۳۸۲

وانتشارات جنگل ۱۳۸۸

۱۴ مجموعه آرای فقهی- قضایی در امور کیفری ج ۲ (کلیات حقوق جزا و آیین دادرسی) گروهی   معاونت آموزش قوّه قضاییه 

چاپ اول ۱۳۸۱  و  چاپ دوم  ۱۳۸۲ وچاپ سوم انتشارات جنگل ۱۳۸۸

۱۵   پرسمان فقهی قضایی  جلد ۱

پاسخ‌های تحقیقی به پرسش‌های کیفری محاکم

گروهی   موسسه آموزشی پژوهشی قضا ۱۳۸۹
۱۶ پرسمان فقهی قضایی  جلد ۳

پاسخ‌های تحقیقی به پرسش‌های کیفری محاکم

گروهی   موسسه آموزشی پژوهشی قضا ۱۳۹۰
۱۷ پرسمان فقهی قضایی  جلد۵

پاسخ‌های تحقیقی به پرسش‌های کیفری محاکم

گروهی   موسسه آموزشی پژوهشی قضا ۱۳۹۰
۱۸ پرسمان فقهی قضایی جلد ۸

پاسخ‌های تحقیقی به پرسش‌های کیفری محاکم

گروهی   موسسه آموزشی پژوهشی قضا

۱۳۹۰

     ۱۹ پرسمان فقهی قضایی  جلد ۹

پاسخ‌های تحقیقی به پرسش‌های کیفری محاکم

گروهی   موسسه آموزشی پژوهشی قضا

۱۳۹۱

۱۹

 

لایحه قانون مجازات اسلامی

  ( عضویت در گروه تهیه و تدوین مواد مربوط به حدود از قانون مجازات اسلامی که با حضور اینجانب در جلساتی که به ریاست آیت الله شاهرودی «ریاست قوه قضائیه» تشکیل شد و مورد تصویب قرار گرفت  و عضویت و سرپرستی گروه تهیه و تدوین مواد مربوط به شهادت(حدود۵۰ ماده) از مبحث ادله اثبات دعوای کیفری که مورد طرح کلان تحقیقی کاربردی بررسی و تصویب مسئولان قضایی قرارگرفته است .)

لایحه در حال بررسی در شورای نگهبان است

 

گروهی

طرح کلان تحقیقی کاربردی

  معاونت توسعه قضایی و مرکز تحقیقات قوه قضاییه
۲۰ نرم افزار گنجینه استفتائات قضایی گروهی   معاونت آموزش قوه قضائیه

 

۲۱ نرم افزار  پرسمان قضایی گروهی   معاونت آموزش قوه قضائیه
۲۲ انگیزه و تاثیر آن در تحقق جرم پایان نامه کارشناسی ارشد   چاپ نشده است
 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
۱ شرح مواد مربوط به شهادت

ادله اثبات  ق. م.ا

    دائره المعارف …. شاهرودی
۲ تحلیل سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در مفاسد اقتصادی     رساله دکتری
۳ سیاست جنایی افتراقی     پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۴ سیاست جنایی اسلام     دانشنامه قرآن شناسی
         

 

 

 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

۱ کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه                   تحقیق   مجله کتاب زنان ۱۳۸۱ شماره ۱۸
۲ سیر تکاملی ادله اثبات در امور کیفری در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران تالیف   همایش علمی پژوهشی    درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه ۱۳۸۷
۳ نقدی برمقاله «آیا نگهداری مشروبات الکلی از نظر فقهی جرم است »   

 

    مجله دادرسی شماره۷۸ بهمن و اسفند ۸۸
۴ شهادت تحقیق ۱۳۸۹ دانشنامه قرآن شناسی
۵ شرب خمر تحقیق ۱۳۹۰ دانشنامه قرآنشناسی
۶ جلد تحقیق ۱۳۹۰ دانشنامه قرآن شناسی
۷ اصل شخصی بودن مجازات تحقیق ۱۳۹۱ دانشنامه قرآن شناسی
۸ مجازات تحقیق ۱۳۹۱ دانشنامه قرآن شناسی
۹ همجنس بازی تحقیق ۱۳۹۲ دانشنامه قرآن شناسی
۱۰ سرقت تحقیق ۱۳۹۲ دانشنامه قرآن شناسی
۱۱ خودکشی تحقیق ۱۳۹۳ دانشنامه قرآن شناسی
۱۲ قطع عضو تحقیق ۱۳۹۳ دانشنامه قرآن شناسی
۱۳ شهادت کذب تحقیق ۱۳۹۴ دانشنامه قرآن شناسی
۱۴ مبانی نظری سیاست جنایی اسلام در برابر مفاسد اقتصادی                                             تحقیق ۱۳۹۶ حقوق اسلامی
۱۵ کاربرد ابزار نوین در قصاص تحقیق ۱۳۹۷ کنگره بین المللی نقش فقهای شیعه در گسترش علوم اسلامی

 

 

 

 

 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات
۱ سیاست جنایی افتراقی ترویجی ارائه دهنده   ۱۳۹۶  
۲            

 

 1. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ
ردیف نام متفکر مدعوّ نوع مشارکت سال توضیحات
۱        

 

 1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی  در تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی  در  شهرستان مشهد کارشناس مجلس شورای اسلامی  و قوه قضائیه بهمن

۱۳۸۸

 
۲ کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی  نویسنده تحت اشراف  ایت الله العظمی مکارم شیرازی ۱۳۹۷ مقاله

کاربرد ابزار نوین در قصاص

 

 1. حضور در انجمن‌های علمی
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ انجمن علمی  فقه و حقوق   حوزه علمیه قم ۱۳۹۰  

 

 1. استفاده از فرصت‌های مطالعاتی
ردیف کشور مقصد دانشگاه یا مؤسسه مبدأ سال توضیحات
۱        

 

 1. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ تحقیق در زمینه اجرای قصاص

و تدوین آئین‌نامه ماده ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری 

مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه ۱۳۸۰

تا ۱۳۸۱

 

 

 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱        

 

 1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
۱ شرایط معتبر در قصاص جامعه المصطفی کار شناسی ارشد ۱۳۸۵
۲ پیشگیری از وقوع جرم در فقه اسلام جامعه المصطفی کار شناسی ارشد ۱۳۸۵
۳ تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه فریقین جامعه المصطفی کار شناسی ارشد ۱۳۸۵
۴ ماهیت دیه مجازات یا جبران خسارات  جامعه المصطفی کار شناسی ارشد ۱۳۸۶
۵ الحقوق المتقابله للوالدین و الاطفال فی المعاهدات الدولیه و الفقه الامامیه جامعه المصطفی کار شناسی ارشد ۱۴۸۸

 

۶ احتکار و وظیفه حکومت اسلامی در برابر آن در فقه امامیه جامعه المصطفی کار شناسی ارشد ۱۳۸۸
  و سایر پایان نامه هایی که در جامعه المصطفی مدرسه عالی فقه موجود است         
 1. مصاحبت تحقیقات (راهنمایی، مشاوره و نظارت)
ردیف عنوان تحقیق نوع مصاحبت دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱          
 1. ارزیابی تحقیقات و آثار
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
۱  پاسخ به سوالات محاکم دادگستری     مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه
۲ مقالات سایت پژوه       پژوهشگاه باقر العلوم (ع)
۳ مقالات دانشنامه قرآن شناسی      
۴ ارزیابی مقالات علمی پژوهشی

مجلات از جمله حقوق اسلامی –  فصلنامه قران و فقه و حقوق اسلامی

     

 

[۱] – مقا لات هر یک نویسندگان مشخص و مجزّا است .