ابوالقاسم علیدوست

استاد گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: فلسفه فقه

دریافت رزومه: CV Alidoost

پست الکترونیکی:  Alidoost1385@gmail.com

 

 

سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۰ تا کنون P     عضو هیأت علمی
۲ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه ۱۳۸۲ تا کنون P     ناظر طرح
۳ مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) ۱۳۸۳ تا کنون   P   استاد
۴ شورای عالی مدرسه خاتم‌الاوصیا ۱۳۸۹ تاکنون   P   عضو شورای عالی
۵ اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۱۳۹۰ تاکنون P   P ریاست اندیشکده
۶ انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه ۱۳۹۰ تاکنون P P   رئیس انجمن
۷ شورای عالی انجمن‌های علمی حوزه‌های علمیه ۱۳۹۲ تاکنون     P ریاست شورا
۸ کرسی علوم نقلی دبیرخانه حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره ۱۳۸۸ تاکنون     P ریاست کرسی
۹ شورای علمی راهبردی هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی ۱۳۹۲ تاکنون     P ریاست کرسی
۱۰ هیئت استفتاء دفتر آیت‌الله العظمی شاهرودی ۱۳۸۹ تاکنون P     عضو هیئت
۱۱ فصلنامه تخصصی قبسات (عربی) ۱۳۸۹ ۱۳۹۱ P   P سردبیر
۱۲ فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی ۱۳۹۲ تاکنون P   P مدیرمسئول
۱۳ فصلنامه علمی ـ پژوهشی حقوق اسلامی ۱۳۷۶ تاکنون P   P عضو هیئت تحریریه
۱۴ فصلنامه تخصصی دین و قانون ۱۳۹۲ تاکنون P   P عضو هیئت تحریریه
۱۵ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۲ تاکنون     P هیئت امنا
۱۶ اتاق فکر انجمن‌های علمی حوزه‌های علمیه و مدیریت حوزه ۱۳۹۲ تاکنون     P عضو اتاق فکر
۱۷ مرکز مطالعات راهبردی (وابسته به جامعه مدرسین) ۱۳۹۰ تاکنون     P عضو مرکز
۱۸ گروه قرآن و مطالعات زبان‌شناختی (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم) ۱۳۹۱ تاکنون     P عضو علمی
۱۹ شورای سیاست‌گذاری و تحریریه مجله حاشیه ۱۳۹۱ تاکنون     P عضو علمی
۲۰ مرکز پژوهشی فقه و اجتهاد فاضل (مرکز فقهی ائمه اطهار) ۱۳۸۸ تاکنون     P عضو هیئت مؤسس
۲۱ کمیته تحصیلات تکمیلی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۱ تاکنون   P P عضو کمیته
۲۲ دوفصلنامه تخصصی تبلیغ و منبر ۱۳۹۰ تاکنون     P ناظر علمی
۲۳ شورای علمی مجمع‌التقریب مذاهب اسلامی ۱۳۸۹ تاکنون       عضو شورا
۲۴ کمیته علمی مدارج شورای مدیریت حوزه‌های علمی ۱۳۸۹ تاکنون     P عضو کمیته

 

وضعیت تحصیلات

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح سه: . . . . . . . . . . .

سطح چهار: . . . P. . . . .

اجتهاد: . . . . . .P . . . . .

فقه و اصول  

۱۳۸۵

 

حوزه عملیه قم

 

 1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی:. . . . . . . . . . . . .

کارشناسی‌ارشد: . . . . . . . . .

دکتری: . . . . . . . . . . . . . . .

فوق‌‌دکتری: . . . . . . . . . . . .

 

سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
۱ فقه ۵۵ تاکنون
۲ اصول ۵۵ تاکنون
۳ فلسفه
۴ فلسفه فقه
۵ تفسیر ۷۵ تاکنون
۶ ادبیات ادبیات عرب (صرف و نحو) ۵۲ تاکنون
 1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
۱ عربی عالی عالی خوب
۲

 

 1. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )
ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
۱        

 

سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس سطح درس توضیحات
۱ ادبیات حوزه علمیه قم ۱۰سال
۲ منطق حوزه علمیه قم ۲ سال
۳ اصول حوزه علمیه قم ۲۵ سال
۴ فقه حوزه علمیه قم ۲۵ سال
۵ فلسفه فقه مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) قم ۲۵ سال
۶ جرم شناسی پردیس قم یک ترم سطح دکتری
۷ تفسیر مرکز تخصصی تفسیر ۵ سال سطح دکتری
۸ روش شناسی اجتهاد مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ۱ سال سطح دکتری
۱۰ خارج فقه و  اصول حوزه علمیه قم ۱۳۶۲ تاکنون سطح ۴
۱۱ خارج فقه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم ۱۳۸۰ تاکنون سطح ۴
۱۲ خارج فقه و اصول مدرسه فقهی امام محمد باقر(ع) قم ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۷ سطح ۴
۱۳ حقوق جزا دانشگاه تهران ـ پردیس قم ۱۳۸۵ دکترا
۱۴ متون فقه جزایی دانشگاه تهران ـ پردیس قم نیمه دوم ۸۸ دکترا
۱۵ قواعد فقه دانشگاه مفید قم ۱۳۸۶ کارشناسی ارشد
۱۶ خارج اصول فقه حوزه علمیه قم
۱۷ خارج مکاسب فقه حوزه علمیه قم
۱۸ خارج مکاسب فقه مرکز فقهی ائمه اطهار / قم
۱۹ فلسفه فقه دانشگاه جامع علوم اسلامی رضوی مشهد ۱۳۹۰ کارشناسی ارشد و دکترا
۲۰ فلسفه تفسیر مدرسه عالی خاتم‌الاوصیا (قم) ۱۳۹۰ سطح عالی
۲۱ مبانی فقه دانشگاه معارف و علوم قرآن کریم ۱۳۹۲ دکترا
۲۲ فلسفه فقه (مقاصد‌الشریعه) دانشگاه ادیان و مذاهب (قم) ۱۳۹۲ دکترا

 

جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
۱ دبیرخانه دین پژوهان کشور پژوهش برتر تحقیق فقه و عرف (کتاب)
۲ جشنواره علامه طباطبایی پژوهش شایان تحسین تحقیق فقه و عقل (کتاب)
۳ کتاب سال حوزه پژوهش برگزیده تحقیق فقه و عرف
۴ جشنواره علامه طباطبایی پژوهش شایان تحسین تحقیق فقه و عرف
۵ کتاب دین و پژوهشهای برگزیده ارزنده و فرهنگ‌ساز تحقیق فقه و عرف
۶ کتاب سال سازمان تبلیغات اسلامی تحقیق فقه و عرف
۷ جشنواره فارابی شایسته تقدیر تحقیق مصلحت در فقه امامیه
علامه طباطبایی ـ سومین دوره ـ ۸۵ فقه و عرف ـ شایان تحسین
کتاب دین ـ سازمان تبلیغات اسلامی ـ ۸۵ فقه و عرف ـ اثر ارزنده
کتاب سال ـ دین‌پژوهان ـ ۸۳ فقه و عرف ـ پژوهش برتر
کتاب سال حوزه ـ ۸۵ فقه و عرف ـ اثر برگزیده
کنگره دین‌پژوهان ـ ۸۳ فقه و عرف ـ پژوهش برتر
علامه طباطبایی ـ نخستین دوره ـ ۸۱ فقه و عقل ـ شایسته تحسین
علامه طباطبایی ـ ۹۰ فقه و مصلحت ـ اثر برگزیده
کتاب سال جمهوری  ـ ۸۹ فقه و مصلحت ـ اثر برگزیده
کتاب سال حوزه   ـ ۸۹ فقه و مصلحت ـ اثر برگزیده
کتاب فصل  ـ ۸۸ فقه و مصلحت ـ اثر برگزیده
فارابی ـ سومین دوره ـ ۸۹ کرسی «فقه و مصلحت»

 

همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
۱ تحقیق و نظارت و تدریس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) از ۸۳ تا کنون
۲ تحقیق و نظارت و تدریس مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه از ۸۳ تا کنون
۳ راهنمایی ـ مشاوره و ارزیابی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم از ۸۳ تا کنون
۴ تدریس و راهنمایی مرکز فقهی بقیه الله ۷۹ و ۸۰
۵ تدریس مرکز تخصصی تفسیر حوزه علمیه قم ۷۸ – ۸۳
نقد و بررسی دیه جراحات ـ ۸۹ مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا ۸۹

 

  سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
۱ مغنی الادیب متن درس ۱۴۱۳ انتشارات اسلامی / حوزه علمیه قم
۲ سلسبیل فی اصول‌التجزئه والاعراب متن درس ۱۴۲۰ اسوه
۳ فقه و عقل تألیف ۱۳۸۱ پژوهشگاه
۴ فقه و عرف تألیف ۱۳۸۴ پژوهشگاه
۵ فقه و مصلحت تألیف پژوهشگاه
۶ صراط تألیف ۱۳۸۴ دارالفکر
۷ مقدمه علمی بر کتاب «مقصدهای شریعت» تألیف ۸۸ پژوهشگاه
۸ صراط اندیشه و عمل تالیف ۹۵ پژوهشگاه
۹ فقه و حقوق قراردادها (ادله عام قرآنی) تالیف ۹۵ پژوهشگاه
۱۰ فقه و حقوق قراردادها (ادله عام روایی) تالیف ۹۵ پژوهشگاه
۱۱ مصادر فقه تالیف ۹۵ جامعه المصطفی العالمیه
۱۲ فقه مسائل نوپیدا تالیف ۹۵ اشراق حکمت

 

 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
۱ متدلوژی اخبار تألیف ۱۳۸۳ پژوهشگاه فرهنگ
۲ بررسی ادله عام قراردادها تألیف ۱۳۸۲ پژوهشگاه فرهنگ
۳ حاشیه بر عروه‌الوثقی تعلیقه اجتهادی ۱۳۷۰ پژوهشگاه فرهنگ
۴ روش‌شناسی اجتهاد تألیف ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ
۵ نقد قانون مجازات اسلامی (دیات) تألیف و ناظر علمی ۱۳۸۰ مؤسسه تحقیقات فقهی قوه قضائیه
فقه (حقوق اسلامی) و پیشرفت تألیف ۱۳۹۳ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

۱ گستره شریعت تألیف ۸۱ قبسات ش ۳۲
۲ امام علی(ع) و فقه تألیف ۸۱ پژوهشگاه فرهنگ
۳ مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق تألیف ۸۳ فقه و حقوق ۲
۴ نفی غرر تألیف ۸۲ اقتصاد اسلامی ش ۹
۵ با امام خمینی در تفسیر بسم‌ا… تألیف ۸۲ کنگره امام خمینی
۶ مناهج عمده تحقیق در معارف دین تألیف ۸۳ قبسات ش ۳۴
۷ قاعده نفی سبیل تألیف ۸۳ مقالات و بررسی‌ها دفتر ۷۶
۸ تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد تألیف ۸۴ فقه و حقوق ۶
۹ امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع تألیف ۸۵ فقه و حقوق ۸
۱۰ فلسفه فقه تألیف ۸۵ پژوهشگاه فرهنگ
۱۱ فقه و مقاصد شریعت تألیف ۸۴ فقه اهل بیت(ع)
۱۲ نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام تألیف ۸۳ فقه و حقوق ۳
۱۳ تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح واقعی تألیف پاییز ۸۴ فقه و حقوق ۶
۱۴ امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع تألیف بهار ۸۵ فقه و حقوق ۸
۱۵ قرآن کریم و قاعده احسان تألیف تابستان ۸۷ فقه و حقوق ۱۷
۱۶ امام علی‌(ع) و فقه تألیف سال ۸۱ دانشنامه امام علی(ع)
۱۷ قاعده نفی سبیل تألیف زمستان ۸۳ دانشگاه تهران  «دوفصلنامه مقالات و بررسی‌ها»
۱۸ فقه و مقاصد شریعت تألیف بهار ۸۴ فقه اهل بیت(ع) ۴۱
۱۹ نگاهی به بایدها و نبایدها در فقه تألیف ۱۳۸۳ مجموعه گفتگوها (دفتر چهارم)

«با عنوان: درآمدی بر آزاداندیشی و نظریه‌پردازی در علوم دینی»

۲۰ نقش پدیده‌شناسی ازدواج در اذن ولی به نکاح دوشیزه رشیده تألیف تابستان ۸۹ مطالعات راهبردی زنان ۴۸
۲۱ بازپژوهی خروج زن از منزل بدون اذن شوهر از منظر قاعده لاضرر تألیف بهار ۹۰ مطالعات راهبردی زنان ۵۱
۲۲ استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد تألیف پاییز ۸۸ حقوق اسلامی ـ ۲۲
۲۳ فلسفهالفقه تألیف ربیع‌الاول ۱۴۳۲ قبسات عربی ۱
۲۴ بررسی قاعده تسلط و گستره آن تألیف بهار ۸۹ حقوق اسلامی ۲۴
۲۵ قاعده نفی‌الغرر تألیف ربیع‌الثانی ۱۴۳۲ قبسات عربی ۲
۲۶ دین، شریعت و مصلحت تألیف پاییز ۹۰ قبسات ـ ۶۱
۲۷ از فقه تا قانون تألیف زمستان ۹۰ مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
۲۸ ادله عمومی قراردادها تألیف تابستان و پاییز ۹۰ فقه اهل بیت ۶۷ـ۶۶
۲۹ بررسی فقهی اطاعت زوجه از زوج تألیف تابستان ۹۰ حقوق اسلامی ۲۹
۳۰ معیار ضمان تألیف تابستان و پاییز ۹۱ فقه اهل بیت ۷۱ـ۷۰
۳۱ همسان‌انگاری فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی با فرزند طبیعی در احکام فقهی (تقریرات درس) تألیف بهار ۹۲ فصلنامه دین و قانون ۱
۳۲ فلسفه احکام تألیف بهار ۹۳ دانشنامه فاطمی(س)
۳۳ فاضل شریعت و پیش‌فرض‌های نظام‌سازی تألیف بهار ۹۳ فصلنامه رصد ۲۶
۳۴ خطای ناویژه‌دانی تألیف شهریور ۹۳ دوماهنامه گفتمان الگو ۴
۳۵ روش‌شناسی اجتهاد تألیف تیر ۹۱ فصلنامه «تا اجتهاد» ـ پیش‌شماره ۳
۳۶ رابطه ادبیات و  اجتهاد تألیف پاییز و زمستان ۹۱ فصلنامه ره‌نمایه پژوهش
۳۷ روش‌شناسی اصول فقه مرحوم آخوند با تأکید بر کفایهالاصول تألیف تیر ۹۲ گاهنامه خاتم‌الاوصیا ۶
۳۷ دلالت یا عدم دلالت آیه لاتعاونوا بر حرمت تعاون بر اثم و عدوان تألیف پاییز ۹۳ فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی ۱
۳۸

تحلیل همسانی زبان قرآن و قوم و پی آمدهای آن

تألیف تابستان ۹۲ ذهن۵۴
۳۹ فقه تولید، انباشت و کاربرد سلاح های غیر متعارف تألیف پاییز

۹۲

حقوق اسلامی۳۸
۴۰ دلالت یا عدم دلالت «لا تعانوا…» بر حرمت اعانت و تعاون بر اثم و عدوان تألیف پاییز

۹۳

قرآن فقه و حقوق
اسلامی۱
۴۱ فقه هنر در دو نگاه جامع و تعینات موردی تألیف زمستان

۹۴

قبسات ۷۸
۴۲ مشارکت در حرام و معیار استناد معصیت تألیف زمستان

۹۴

حقوق اسلامی ۴۷
۴۳ گستره حرمت تغییر خلق الله از منظر قرآن کریم تألیف زمستان

۹۴

قرآن فقه و حقوق
اسلامی ۳
۴۴ بایسته های مفهوم شناسی در نصوص دینی تألیف تابستان

۹۵

فلسفه دین ۲
۴۵ ظرفیت های فقه در رویارویی با مسائل دنیای معاصر تألیف تابستان

۹۵

اقتصاد اسلامی ۶۲
۴۶ ماهیت و چیستی شناسی «فقه امنیت» و «فقه امنیتی» تألیف زمستان

۹۴

حکومت اسلامی ۴
۴۷ روش شناسی کشف قلمروی سنت تألیف بهار

۹۵

ذهن ۶۵
۴۸ فلسفه قواعد فقهیه تألیف تابستان

۹۵

پژوهش های فقهی ۲
۴۹ ظهور اطلاقی آیات و روایات تألیف  تابستان

۹۵

حقوق اسلامی
۵۰ نقش عدالت در فرایند استنباط اول و دوم تألیف پاییز

۹۵

کاوشی نو در فقه ۳
۵۱ معنی لهو و حکمه فی ضوء النصوص الشرعیه و المتون الفقهیه تألیف بهار

۹۵

فقه اهل البیت ع ۸۲
۵۲ تأثیر فقه بر شکل گیری پوشیه در شمایلهای پیامبر و
ائمه در ایران عصر صفوی
تألیف بهار

۹۵

الهیات هنر ۴
۵۳ آنالیز بقای عقلاء در رجوع جاهل به عالم به روش
رفتارشناسی و مقایسه آن با رجوع مقلد به مرجع تقلید
تألیف   ۹۴ فقه و اصول

 

 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات
۱ روش‌شناسی فقهی آیت‌ا… فاضل سخنران ۸۷
۲ شرکت در کرسی (خرید و فروش پول‌های اعتباری) به‌عنوان ناقد ناقد ۸۸
۳ مصلحت در فقه امامیه نظریه‌پردازی نظریه‌پرداز ۸۸
 1. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ
ردیف نام متفکر مدعوّ نوع مشارکت سال توضیحات
۱        

 

 1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ دایرهالمعارف فقه مقارن ناقد پژوهشگاه ۸۶
۲ نظرات کارشناسانه فقیه صاحب‌نظر پژوهشگاه ۸۸
۳ بررسی علمی قانون احوال شخصیه افغانستان ناقد دانشگاه کابل ۸۷
۴ بررسی پیش‌نویس احوال شخصیه شیعیان افغانستان ناقد جامعهالمصطفی(ص) قم ۸۷
۵ نشست علمی اساتید سطح عالی حوزه علمیه اصفهان سخنران حوزه علمیه ۸۸
۶ فقه و نوآوری سخنران پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ۸۷
سخنرانی (به زبان عربی) در لبنان سخنران سمینار علمی مناهج معرفت دینی
سخنرانی (مبدأ و معادگرایی) سخنران قرارگاه سیدالشهداء کرج
سخنرانی (اعتدال در اجتهاد) سخنران فصلنامه فقه «کاوشی نو در فقه اسلامی» شماره ۱۷
سخنرانی (اصول مسائل مستحدث در نظامهای حقوقی و اقتصادی) سخنران دفترک: پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی
سخنرانی (فقه و مصلحت) سخنران دانشگاه فردوسی مشهد
سخنرانی (فقه پزشکی ـ مقطع دکترا) سخنران دانشگاه شهید بهشتی تهران
همایش ملی فقه هسته‌ای سخنران و دبیر علمی تهران و قم ۹۳
متدولوژی اجتهاد آخوند خراسانی سخنران مشهد ۹۰
همایش اعتبار، یا عدم اعتبار اذن ولی در نکاح دوشیزه رشیده و بالغ سخنران مشهد ۸۹
حکم اسلام و ادیان الهی در ارتباط با تولید، نگهداری و بکارگیری سلاح‌های کشتار جمعی سخنران تهران ۸۹
فقه و نوآوری ـ دفتر تبلیغات اسلامی سخنران قم ۸۷
فقه و پیشرفت سخنران تهران ـ کتابخانه ملی ۹۲
از فقه تا قانون سخنران و رئیس جلسه قم ـ کنفران بین‌المللی ۹۰
حقوق اسلامی و مصالح زمانه سخنران تهران ـ دانشگاه علوم قضایی ۹۱
فلسفه اصول فقه سخنران قم ـ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۹۲
تاریخ فقه شیعه سخنران قم ـ جامعهالمصطفی ۹۳
فقه متقن سخنران تهران ـ دانشگاه تهران ۹۱
روش‌شناسی اجتهاد شیخ انصاری سخنران دزفول ۸۹
فقه و اقتضائات معاصر با محوریت فقاهت شیخ اعظم سخنران دزفول ۹۳
جایگاه مصلحت در حل چالش‌های فراروی فقه سخنران قم ـ مرکز فقهی ائمه اطهار ۹۱
فقه سیاسی (ظرفیت‌ها و چالش‌ها) سخنران پردیس قم ۹۰
فقه و مصلحت با تأکید بر حقوق جزا سخنران پردیس قم ۸۹
وحدت اسلامی در مجمّع‌الفتح الاسلامی سخنران دمشق ۸۹
نقش ادبیات عربی در فرآیند استنباط سخنران قم ۹۳
همایش فقه هنر دبیر قم ۱۳۹۴
فقه امنیت و فقه امنیتی سخنران قم ـ مرکز فقهی ائمه اطهار ۱۳۹۴
ظرفیت شناسی اصول فقه موجود سخنران قم ـ مرکز فقهی ائمه اطهار ۱۳۹۵
ظرفیت های پیشرفت سخنران تهران- مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۱۳۹۵

 

 1. حضور در انجمن‌های علمی
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ اقتصاد علمی اقتصاد حوزه ارزیاب
فقه و حقوق اسلامی رئیس انجمن حوزه علمیه
شورای عالی انجمن‌ها رئیس شورا حوزه علمیه
اتاق فکر انجمن‌ها عضو اتاق فکر حوزه علمیه

 

 

 

 1. استفاده از فرصت‌های مطالعاتی
ردیف کشور مقصد دانشگاه یا مؤسسه مبدأ سال توضیحات
۱        

 

 1. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ فلسفه فقه پژوهشگاه فرهنگ
۲ فقه و مصلحت پژوهشگاه فرهنگ

 

 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ ظرفیت فقه در پاسخگویی به مسائل نو رادیو معارف ۸۵ ۴ جلسه
۲ گستره معارف (امام خمینی و فقاهت) سیما ۸۶ ۲ برنامه
۳ تعبد و تعقل پذیری احکام دینی رادیو ۸۷ ۱۵ برنامه
۴ مجله حوزه (مباحث فلسفه فقه) سیما ۸۶ ۲۴ برنامه
۵ بررسی ابعاد اعجاز قرآن سیما ۸۵ ۱ برنامه
۶ متدلوژی اجتهاد دفتر تبلیغات اسلامی ۸۷ ۱ برنامه
۷ مدیریت تحول (آسیب‌ها و موانع) دفتر تبلیغات اسلامی ۸۷ ۱ برنامه
۸ مرجعیت زن سیما ۸۵ ۲ برنامه
۹ فقه و مسائل نو پدید حوزه علمیه ۸۴ ۱ برنامه
۱۰ جایگاه امام معصوم(ع) سیما ۸۵ ۱ برنامه
۱۱ میلاد امام حسین(ع) سیما ۸۵ ۱ برنامه
۱۲ شهادت امام کاظم(ع) سیما ۸۵ ۱ برنامه
حجاب و عفاف رادیو ۹۳ ۶ برنامه
شریعت نبوی و مصلحت شبکه ۴ ۹۳ ۱ برنامه
ارتداد شبکه ۴ ۹۳ ۱ برنامه
زن و شریعت نبوی شبکه ۴ ۹۳ ۱
چیستی‌شناسی فتوا و مبانی فتاوای اهل تسنن رادیو ۹۲ ۲
فقه هسته‌ای شبکه ۱ و شبکه قم ۹۲ ۲
فقه هسته‌ای رادیو معارف ۹۲ ۱
ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه در فرآیند تحول علوم انسانی شبکه ۴ ۹۲ ۲
مقاصد‌الشریعه رادیو ۹۱ ۲
فقه سیاسی شبکه ۴ ۹۰ ۱
امامت شبکه قرآن رمضان ۱۴۳۲ ۳۱ برنامه
اهداف و برنامه‌های انبیا شبکه قرآن ۹۰ ۱
ظرفیت‌های رمضان شبکه قرآن ۹۱ ۱
دهه کرامت شبکه قرآن ۹۱ ۱

 

 1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
۱ خودی و غیرخودی از دیدگاه قرآن / حسن نقدیان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم کارشناسی ارشد
۲ معاشرت زنان و مردان از دیدگاه قرآ‌ن و عترت / حسن صادقی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم کارشناسی ارشد
۳ بررسی تطبیقی مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت / اسدالله توکلی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم کارشناسی ارشد
۴ اللقیط والضال در فقه / مصطفی حیدری مدیریت حوزه علمیه قم، مدارج عالی سطح ۳
۵ راهکارهای حفظ دین در آینه قرآن و روائیات / احمدرضا مهدیه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم کارشناسی ارشد
نقش عقل در اجتهاد / محمدرضا محمدعلیزاده مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم کارشناسی ارشد
غیبت در آیات و روایات اسلامی / محمدرضا فرجی شورای مدیریت حوزه علمیه قم کارشناسی ارشد
احکام اختصاصی زنان در فقه / محمود عاشورخانی شورای مدیریت سطح ۳
بررسی زیارت شوراء / حسن اسدی شورای مدیریت سطح ۳
اسباب سقوط تعهدات در فقه و حقوق / اسد باقرزاده شورای مدیریت سطح ۳
بررسی عوامل طلاق / مرادی ابرقویی شورای مدیریت سطح ۳
احکام فقهی اوراق بهادار / سیدعباس موسویان شورای مدیریت سطح ۴
احکام‌الجنین (عربی) / عباسعلی پیوندی شورای مدیریت سطح ۳
معیار حجیت ادله احکام مستنبطه / حسین رحیم‌زاده خراسانی شورای مدیریت سطح ۴
رابطه فقه و کلام / علی‌محمد حسین‌زاده شورای مدیریت سطح ۴
بررسی فقهی بازار بورس با تأکید بر ابزارهای مشتقه / غلامعلی معصومی‌نیا شورای مدیریت سطح ۴
قاعده فراغ و قاعده تجاوز / محمدحسین رجایی شورای مدیریت سطح ۳
نکاح مسیار و ازدواج موقت / محرمعلی بیگدلی شورای مدیریت سطح ۴
احکام مشترک حدود و تعزیرات / حجت‌الله فتحی شورای مدیریت سطح ۴
بررسی احکام دفاعی اسلام از منظر فقه / محمدرضا نورمحمدی شورای مدیریت سطح ۴
مطالعه تطبیقی قصاص مرد در برابر زن / علی محمدی جورکویه شورای مدیریت سطح ۴
ثروت‌های طبیعی (بررسی فقهی اقتصادی) / سعید فراهانی‌فرد شورای مدیریت سطح ۴
فرهنگ نیکوکاری در پرتو وحی / کمال‌الدین نارنج شورای مدیریت سطح ۳
اصالهاللزوم / محمدرضا جباران شورای مدیریت سطح ۴
آفرینش از دیدگاه قرآن و عهدین / سیدمحمد شمس‌الدین شورای مدیریت سطح ۴
نقش کار در تکامل زندگی فردی و اجتماعی انسان / حسین جمالی‌زاده شورای مدیریت سطح ۴
تأثیر علوم ادبی در فهم قرآن / محمد فلاحی شورای مدیریت سطح ۴
نقد و بررسی تطبیقی دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی در بحث قطع / مجتبی صالحی کرمانی شورای مدیریت سطح ۳
بررسی نقش مادران ابرکوه در تربیت دینی فرزندانشان / سیمین ارزانی و سکینه رضابیان شورای مدیریت سطح ۳
بررسی فقهی حقوقی اذن ولی در عقد ازدواج / محمدی ترک‌آباد شورای مدیریت سطح ۳
بررسی محدوده حرم مکه و احکام فقهی آن / محمدتقی پاشایی شورای مدیریت سطح ۴
بررسی نقش امیرالمؤمنین(ع) در فتوحات اسلام / حسین محمدقلی شورای مدیریت سطح ۳
مبانی فهم قرآن / حسین نادری شورای مدیریت سطح ۴
نقد و بررسی تطبیقی دیدگاه آخوند خراسانی و  امام خمینی در بحث قطع / مجتبی صانعی کرمانی شورای مدیریت سطح ۳
بررسی فقهی بازیگری زن در فیلم و سینما / عباسی شورای مدیریت سطح ۴
قاعده تسامح در ادله سنن / حسن اسدی شورای مدیریت سطح ۴
نقد و بررسی شبهات ادبی قرآن / شیرافکن شورای مدیریت سطح ۴
حجیت علم قاضی / مهدوی‌فر شورای مدیریت سطح ۴
چالش‌های دیه زنان در فقه اسلامی شورای مدیریت سطح ۴
اعتبارسنجی فهم عرفی از مفاهیم قرآنی دانشگاه قران و حدیث دکترا
اجتهاد شخصیت حقوقی شورای مدیریت سطح ۴
بررسی جایگاه عقل در استنباط احکام شورای مدیریت سطح ۳
نقد و بررسی اندیشه‌های تفسیری معاصر در مسئله مشارکت سیاسی اجتماعی زنان دانشگاه مفید کارشناسی ارشد
رحم جایگزین از منظر فقه معاصر شورای مدیریت سطح ۴

 

 1. مصاحبت تحقیقات (راهنمایی، مشاوره و نظارت)
ردیف عنوان تحقیق نوع مصاحبت دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ نقد فقهی قانون مجازات اسلامی نظارت مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه ۸۲ تا کنون
۲ رابطه فقه و کلام مشاوره حوزه علمیه ۸۵
۳ خودی و غیر خودی از دیدگاه قرآن مشاوره مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ۸۴
۴ احکام فقهی اوراق بهادار مشاوره مرکز حوزه عملیه قم ۸۴
۵ اسباب سقوط تعهدات در فقه و حقوق مشاوره مرکز حوزه علمیه قم ۸۴

 

 1. ارزیابی تحقیقات و آثار
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
۱ امکان‌سنجی فقهی استفاده از … ۸۸ فصلنامه اقتصاد / پژوهشگاه
چالش‌های فراروی فقه سیاسی ۸۸ گروه سیاست / پژوهشگاه
حق اختیار معامله علی معصومی‌نیا ۸۸ گروه اقتصاد / پژوهشگاه
توجیهات فلسفی مجازات از وحدت‌گرایی ۸۶ فصلنامه حقوق / دانشکده حقوق و علوم سیاسی
الافصاح حسن عالمی ۸۸ شورای مدیریت حوزه
نظام جامع حقوق زن محمود حکمت‌نیا ۸۸ شورای زنان ریاست جمهوری
رؤیت هلال حسن مهرآبادی ۸۸ شورای مدیریت قم
ارث‌الزوجه محسن کشاورز ۸۷ شورای مدیریت قم
تکامل از دیدگاه قرآن علیرضا فیض ۸۳ شورای مدیریت قم
مبدأ وقت نماز حمید کمالی ۸۳ شورای مدیریت قم
روش‌شناسی کلینی در کافی مهدی قربانی ۷۹ شورای مدیریت قم
نقد نظریه حق‌الطاعه رضا اسلامی ۸۷ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نقد نظریه ارش احمد حاجی‌ده‌آبادی ۸۵ پژوهشگاه
بررسی فقهی حقوقی جریمه حق‌التأخیر دارالحکمه
الحاکم ولیّ الممتنع محمدرضا خرقانی ۸۵ شورای مدیریت حوزه علمیه
نقد قانون مجازات اسلامی (دیات) کار گروهی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ مؤسسه تحقیقات فقهی قوه قضائیه

 

 1. همکاری با کانون اندیشه جوان (در زمینه: نشست‌های گفتمانی، نقدو مناظره، طرح نخبه‌پروری، باشگاه اندیشه و…)
ردیف نوع همکاری سال توضیحات
۱      
۲      

 

 1. سفرهای علمی و ملاقات با شخصیت‌های علمی
ردیف نام محلّ سفر نام مرکز یا شخصیت علمی موضوع ملاقات سال توضیحات
۱ لبنان دارالحکمه بررسی منابع تحقیق ۱۳۸۳
۲ مکه مکرمه دکتر بن غامدی امامت ۱۳۸۴
۳ افغانستان دانشگاه کابل نقد فقهی قانون اساسی (احوال شخصیه شیعیان) ۱۳۸۷
ایران هیئت مذهبی آمریکا و اساتید دانشگاه میرلند فقه هسته‌ای و عدالت جهانی ۱۳۹۲
مالزی اساتید و دانشجویان ایرانی مالزی ظرفیت‌های وحدت در جهان اسلام ۱۳۹۳
ایران خانم دکتر یوا کوری از لیتوانی عدالت و مصلحت ۱۳۹۳
قم اساتید دانشگاه آتاتورک ترکیه تاریخ فقه شیعه ۱۳۹۳
قم ملاقات با دکتر تکین فقه و مصلحت ۱۳۹۰
قم خانم دکتر آرزو مهرعلی از انگلستان حقوق بشر ۱۳۹۱
قم پروفسور عبدالله سعید همکاری‌های علمی ایران و استرالیا ۱۳۹۱
ایتالیا جمع  کاردینال ها واتیکان ۱۳۹۵
ایتالیا پاپ فرانسیس و کاردینال توران واتیکان ۱۳۹۵

 

 1. سایر موارد:
 2. فعالیت آموزشی در حوزه علمیه تدریس خارج فقه و اصول
 3. شرکت در شورای علمی مرکز فقهی اهل بیت(ع)
 4. همکاری علمی با نهادهای حوزوی و دانشگاهی
 5. تدریس در مقطع دکتری در دانشگاه پردیس و مفید (کارشناسی ارشد)
 6. عضو اتاق فکر نشست دوره‌ای اساتید در حوزه علمیه قم
 7. مؤسس مرکز فقهی اهل بیت(ع) با همکاری جناب حجت‌الاسلام والمسلمین جواد فاضل
 8. هدایت تحصیلی طلاب و سخنرانی در مدارس حوزه‌های علمیه در راستای هدایت تحصیلی طلاب
 9. شرکت در شورای عالی و واحد علمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
 10. نقد نظرات فقهی برخی از صاحب‌نظران فقهی نظیر آقای صانعی