احمدعلی یوسفی

استاد گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: اقتصاد تعاون

دریافت رزومه: CV Yousefi

پست الکترونیکی:  economy.eslamic@gmail.com

 

  سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- دفتر قم از بدو تاسیس ۱/۱۰/۸۶ *     عضو هیات تحریریه مجله اقتصاد اسلامی
۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- دفتر قم ۱۳۷۹ ۱۳۸۲ *   مدیر علمی گروه اقتصاد دانشنامه امام علی(ع)
۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- دفتر قم ۱۳۷۹ ۱۳۸۲   * معاون اجرایی دانشنامه امام علی(ع)
۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- دفتر قم ۱۳۸۰ ۱۳۸۳   * معاون پژوهشکده نظام‌های پژوهشگاه
۵ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- دفتر قم ۱۳۸۱ ۱۳۸۸   * معاون دانشنامه فرهنگ فاطمی
۶ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- دفتر قم ۱۳۸۳ ۱۳۸۷   * معاون رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۷ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- دفتر قم ۱/۱۰/۸۶ ادامه دارد *     عضو هیات پژوهش مجله اقتصاد اسلامی
۸ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- دفتر قم ۱۳۸۷   ادامه دارد *   مدیر علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی
۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- دفتر قم ۱۳۸۸    ادامه دارد *   مدیرعلمی گروه  اقتصاد دانشنامه سیره نبوی
۱۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- دفتر قم ۱۳۸۸   ادامه دارد *   مدیر علمی گروه اقتصاد دانشنامه قرآن شناسی
۱۱ پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی دفتر قم ۱۳۹۱    ادامه دارد *   رئیس کمیته تحصیلات دکتری پژوهشی
۱۲ پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی دفتر قم ۱۳۷۹ ادامه دارد *   عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی

 

  وضعیت تحصیلات

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح چهار(دکتری): فقه و اصول(فقه الاقتصاد) ۱۳۸۷ حوزه علمیه قم

 

 1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی:

کارشناسی‌ارشد:

دکتری: . . . . . . . . . . . . . . . . .

فوق‌‌دکتری: . . . . . . . . . . . . . .

۱۳۷۳

۱۳۷۶

دانشگاه مفید قم

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

اقتصاد

اقتصاد نظری

اقتصاد نظری

اقتصاد پول

 

  سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
۱ اقتصاد اسلامی اقتصاد تعاون از منظر اسلام ۶ سال تالیف دو کتاب و چندین مقاله علمی پژوهشی
۲ اقتصاد اسلامی پول و احکام فقهی آن ۱۵ سال تالیف ۶ کتاب و چندین مقاله علمی پژوهشی و علمی
۳ اقتصاد اسلامی نظام اقتصادی اسلام ۱۰ سال تالیف یک کتاب و چندین مقاله علمی پژوهشی و علمی
 1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
۱ عربی مطلوب متوسط ضعیف
۲ انگلیسی ضعیف ضعیف ضعیف
 1. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )
ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
۱ رایانه ۱۰سال ندارد

 

  سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
۱ نظام اقتصادی اسلام(مقطع کاردانی) شهید محلاتی ۶ـ۱۳۸۵   استادیار ۴ واحد
۲ نظام اقتصادی اسلام(مقطع کارشناسی ارشد) جامعه‌المصطفی ۶ ـ ۱۳۸۵ استادیار ۴ واحد
۳ نظام اقتصادی اسلام(مقطع کارشناسی) جامعه‌المصطفی ۶ـ۱۳۸۵ استادیار ۲ واحد
۴ نظام اقتصادی اسلام(مقطع کارشناسی ارشد) جامعه‌المصطفی ۷ـ۱۳۸۶ دانشیار ۴ واحد
۵ نظام اقتصادی اسلام(مقطع کارشناسی ارشد) جامعه‌المصطفی ۸-۱۳۸۷ دانشیار ۴واحد
۶ تحلیل تطبیقی اندیشه‌های اقتصادی(مقطع کارشناسی ارشد) دانشکده علوم اقتصادی ۱۳۸۸-۸۹ دانشیار ۲ واحد
۷ اندیشه‌ اقتصادی امام و رهبری(مقطع کارشناسی) مؤسسه ولاء منتظر ۱۳۸۹ دانشیار
۸ نظام اقتصادی اسلام(مقطع کارشناسی ارشد) مجتمع آموزش عالی فقه جامعه‌المصطفی ۱۳۸۹-۹۰ دانشیار ۴واحد
۹ مبانی و روش کشف نظام اقتصادی اسلام(طلاب درس خارج حوزه) حوزه علمیه قم-مدرسه شهیدین ۱۳۸۹-۹۰ دانشیار ۲ واحد
۱۰ نظام اقتصادی اسلام(مقطع کارشناسی ارشد) مجتمع آموزش عالی فقه جامعه‌المصطفی ۱۳۹۰- ۱۳۹۱ دانشیار ۴واحد
۱۱ نظام اقتصادی اسلام(مقطع کارشناسی ارشد) مجتمع آموزش عالی فقه جامعه‌المصطفی ۱۳۹۱- ۱۳۹۲ دانشیار
۱۱ نظام اقتصادی اسلام(مقطع دکتری ) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم ۱۳۹۱-۱۳۹۲ دانشیار ۳واحد
۱۲ طراحی نظام اقتصادی اسلام بر اساس مبانی فقه شیعه مرکز جامع علوم اسلامی ولی‌امر ۱۳۹۲ دانشیار ۳ واحد

 

۱۳ کفایه و مکاسب حوزه علمیه قم حدود ۵ سال و هم‌اکنون نیز ادامه دارد. دانشیار
۱۴ فقه پول(مقطع دکتری) جامعه‌المصطفی ۱۳۹۳-۱۳۹۴ دانشیار ۴ واحد
۱۵ ارز و پول مجتمع آموزش عالی فقه ۱۳۹۴ـ۱۳۹۳ دانشیار ۲ واحد
۱۶ فقه طراحی نظام اقتصادی اسلام مرکز جامع علوم اسلامی ولی‌امر ۱۳۹۲_۱۳۹۳ دانشیار ۶ واحد
         

 

  جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
۱ ۱. کتاب سال حوزه۱۳۸۰

 ۲. کنگره دین‌پژوهان۱۳۸۲

 ۳ . کتاب سال ولایت ۱۳۸۲

۴. کتاب سال جمهوری اسلامی ایران۱۳۸۲

دانشنامه امام علی(ع) (کارگروهی)
۲ ۱.  اولین دوره کنگره دین‌پژوهان سال۱۳۸۰

  ۲.  سومین دوره کتاب سال حوزه۱۳۸۴

ربا و تورم
۳ ۱. کتاب سال جمهوری اسلامی ایران سال۱۳۸۲

۲.  برگزیده کتاب سال حوزه سال۱۳۸۲

ربا (کار گروهی)
۴ ۱. دین‌پژوهان /۱۳۸۵ 

     ۲. اثر برگزیده کتاب فصل خانه کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی / ۱۳۸۶

۳. کتاب سال حوزه /۱۳۸۷

۴. فارابی سال /۱۳۸۹

رتبه سوم فارابی نظام اقتصاد علوی
۵ نخستین جشنواره مطبوعات اسلامی(۱۳۸۱) رتبه دوم مقاله رویارویی با آثار تورم
۶ دومین جشنواره مطبوعات اسلامی(۱۳۸۲) مقاله برآورد کمی غنائم عصر خلفای راشدین
۷ کنگره دین پژوهان(آئین تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه دین) برگزیده تقدیر از تحقیق اقتصاد تعاونی از منظر اسلام
۸ دهمین جشنواره ملی تعاونیهای برتر تقدیر از تحقیق اقتصاد تعاونی از منظر اسلام
۹ پژوهشگر برگزیده سال ۹۲ برگزیده ازطرف مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
۱۰ پژوهشگر برگزیده سال ۹۲ برگزیده مجلس شورای اسلامی

 

  همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
۱ عضویت در کمیته علمی سومین همایش مالیات‌های اسلامی

 

دانشگاه مفید، مرکز مطالعات اقتصادی ۱۳۸۹ برگزاری توسط اداره کل امور مالیاتی استان قم
۲ نماینده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در کمیته علمی «کنگره ملی اقتصاددانان ایران» پژوهشکده امور اقتصادی ۱۳۸۹

 

۳ عضو کمیسیون تخصصی«معرفت دینی و نظام آموزشی پژوهشی کشور»

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱/۴/۱۳۹۰ ادامه دارد
۴ دبیر کمیته اقتصادی هم‌اندیشی«تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با رویکرد تقنینی»

 

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۱- ۱۳۹۲
۵ عضو یت در اندیشکده اقتصاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۱۳۹۱

 

ادامه دارد
۶ عضویت در اتاق فکر انجمن‌های علمی و مدیریت حوزه علمیه حوزه علمیه قم ۱۳۹۲ ادامه دارد
۷ عضویت در کمیته فقه معاملات حوزه حوزه علمیه قم ۱۳۹۴ ادامه دارد
۸ عضویت در شورای مرکز راهبری مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم ۱/۵/۹۳ ادامه دارد
۹ همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طراحی مبانی و مدلهای مشارکت مردمی اقتصاد مقاومتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۱۳۹۴ ادامه دارد
۱۰ رئیس هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم حوزه علمیه قم ۱/۱/۹۱ ۳۰/۱۲/۹۱
۱۱ عضو یت در اندیشکده اقتصاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۱۳۹۱

 

ادامه دارد
۱۲ نماینده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مرکز راهبری مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم ۱۹/۸/۹۳ ادامه دارد

 

 

۱۳ مدیر گروه اقتصاد اسلامی مرکز تحقیقات مجلس حوزه علمیه قم ۱۳۹۲  
۱۴ مدیر گروه فقه اقتصاد سطح ۴ مرکز علوم اسلامی ولی امر حوزه علمیه قم ۱۳۹۲  

 

  سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
۱ ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن تالیف ۱۳۷۷ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲ ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی(کار گروهی) تألیف ۱۳۷۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۳ مالیات ‌های حکومتی (کارگروهی) تألیف ۱۳۸۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۴ ربا و تورم تالیف ۱۳۸۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵ ربا(کار گروهی) تالیف ۱۳۸۱ دفتر تبلیغات اسلامی
۶ اسلام و چالش‌های اقتصادی (کار گروهی) ترجمه ۱۳۸۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۷ نظام اقتصاد علوی تألیف ۱۳۸۶ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۸ خرید و فروش اسکناس تالیف ۱۳۸۹ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۹ بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول تالیف ۱۳۸۸ انتشارات جنگل
۱۰ اقتصاد تعاونی از منظر اسلام تالیف ۱۳۹۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم
۱۱ درآمدی بر اقتصاد تعاونی از منظر اسلام تالیف ۱۳۹۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم
۱۲ مدلهای اقتصادی مناسب جایگاه انسان و سرمایه در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مقایسه آن با نظام‌های اقتصادی تالیف ۱۳۹۴ سلسله تک نگاشتهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
۱۳ مبانی و مدل های مشارکت مردمی در اقتصاد مقاومتی تصنیف ۱۳۹۵ انتشارات مقاومت

 

۱۴ نظام اقتصاد مقاومتی تصنیف ۱۳۹۵ انتشارات نگاه فارسی

 

 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
۱ پول ازمنظر فقه ( موضوع، احکام فقهی و نتایج راهبردی) تالیف ۱۳۸۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم
۲ آیین تعاونی(رویکرد اقتصادی) تالیف ۱۳۸۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم
۳ نظام اقتصادی اسلام تالیف ۱۳۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم

 

 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

۱) پول امروزی مثلی یا قیمی یا ماهیت سوم تالیف/ هیأت تحریریه ۱۳۷۷ مجله فقه اهل‌بیت، شماره۱۴
۲) پول جدید از نگاه اندیشمندان تالیف/هیأت تحریریه ۱۳۷۷ مجله فقه اهل‌بیت، شماره۱۶
۳) قرائت امام خمینی(ره) از مفهوم توسعه یافتگی تالیف/ هیأت تحریریه ۱۳۷۸ مجله حوزه، شماره۹۴و۹۵
۴) نقدی بر مقاله ربا، تورم و ضمان تالیف/ هیأت تحریریه ۱۳۷۸ مجله کاوشی نو درفقه، شماره ۱۹و۲۰
۵) دگرگونی قیمت‌ها در عصر تشریع تألیف/ هیأت تحریریه ۱۳۷۹ مجله کاوشی نو درفقه، شماره۲۵-۲۶
۶) مبانی فلسفی نظام اقتصادی از دیدگاه علی(ع) تالیف/ دانشنامه‌ای ۱۳۸۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دانشنامه امام علی(ع)، ج۷
۷) اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر(ره) تالیف/هیأت تحریریه ۱۳۸۰ مجله اقتصاد اسلامی، شماره۱
۸) تحلیل تاریخی تورم و جبران کاهش ارزش پول تالیف/ هیأت تحریریه ۱۳۸۰ مجله اقتصاد اسلامی، شماره۲
۹) روش‌های استنباط نظام اقتصادی اسلام تألیف/ هیأت تحریریه ۱۳۸۱ مجله کاوشی نو درفقه، شماره۳۳و۳۴
۱۰) رویارویی با آثار تورم یا تسلیم در برابر آن تألیف/ هیأت تحریریه ۱۳۸۱ مجله کاوشی نو درفقه، شماره۳۱و۳۲
۱۱) جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی تالیف/ هیأت تحریریه ۱۳۸۱ مجله اقتصاد اسلامی، شماره۶
۱۲) برآورد کمّی غنایم عصر خلفای راشدین تألیف/ هیأت تحریریه ۱۳۸۲ مجله تاریخ اسلام، شماره۱۶
۱۳) راههای جبران ارزش پول در سپرده های بانکی از منظر فقه و اقتصاد تالیف/ مجموعه مقالات ۱۳۸۲ سومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان نظریه اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران
۱۴) کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی تألیف/هیأت تحریریه ۱۳۸۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، فصلنامه قبسات۳۲
۱۵) راه‌های جبران کاهش ارزش پول در سپرده‌های بانکی تالیف/ هیأت تحریریه ۱۳۸۳ مجله اقتصاد اسلامی، شماره۱۳
۱۶) تفسیر نظریه شهید صدر در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه تالیف/ هیأت تحریریه ۱۳۸۴ مجله فقه و حقوق، شماره۵
۱۷) عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام با اشاره موردی به نظام سرمایه‌داری لیبرال تالیف/ هیأت تحریریه ۱۳۸۴ کتاب نقد، شماره۳۷
۱۸) نظام بازار در اقتصاد اسلامی

 

تالیف/ مجموعه مقالات ۱۳۸۴ همایش اسلام و توسعه، تهران، نشر مشاوران
۱۹) عدالت اقتصادی تالیف/ هیأت تحریریه ۱۳۸۴ مجله اقتصاد اسلامی، شماره۱۷
۲۰) مقاله قرض، بیع و ربا ترجمه بهار ۱۳۸۴ کتاب درسهایی در اقتصاد اسلامی، انتشارات دانشگاه مفید
۲۱) روش‌های کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی تالیف/ علمی پژوهشی ۱۳۸۵ مجله اقتصاد اسلامی، شماره۲۲
۲۲) رفتار پیامبر (ص) و اهل بیتش در قبال نوسان قیمت‌ها تالیف/ علمی پژوهشی ۱۳۸۵ فصلنامه اقتصاد اسلامی، ۲۴
۲۳) ابهام در اهداف نظام اقتصادی اسلام و راه‌های برون‌رفت از آن تالیف/علمی پژوهشی ۱۳۸۵ مجله اقتصاد اسلامی، شماره۲۳
۲۴) اقتصاد قرآنی از دیدگاه آیت الله معرفت(ره) تألیف/ همایش‌ها ۱۳۸۶ کنگره بزرگداشت آیت الله معرفت(ره)

(پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

۲۵) روش ترکیب برای کشف آموزه‌های اقتصادی اسلام تألیف/ هیأت تحریریه ۱۳۸۶ مجله پژوهش و حوزه، شماره۲و۳
۲۶) خرید و فروش پول‌های اعتباری تألیف/ هیأت تحریریه ۱۳۸۶ فصلنامه فقه وحقوق، شماره۱۲
۲۷) اهداف اقتصادی در حکومت اسلامی تألیف/ هیأت تحریریه ۱۳۸۷ فصلنامه حکومت اسلامی، شماره۵۰
۲۸) مصالح فرد و جامعه در حوزه اقتصاد تالیف/ علمی پژوهشی ۱۳۸۷ مجله اقتصاد اسلامی،‌ شماره۲۹
۲۹) حد مصرف مطلوب به عنوان هدف نظام اقتصادی اسلام تالیف/ مجموعه مقالات ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۳۰) انسان شناسی اسلامی و الگوی مصرف تالیف ۱۳۸۸ جامعه المصطفی
۳۱) مبانی اعتقادی رفتار مصرف در آموزه های نبوی تالیف/ مجموعه مقالات ۱۳۸۸ مجموعه مقالات اصلاح الگوی مصرف
۳۲) سیره اقتصادی امام علی(ع) تالیف/ مجموعه مقالات ۱۳۸۹ همایش ملی تفسیر قرآن و نهج البلاغه در دانشگاه
۳۳)

جایگاه انسان و سرمایه درالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مقایسه آن با نظام سرمایه داری

تالیف/ مجموعه مقاالات ۱۳۸۹ اولین همایش الگوی اسلامی ایرانی – پیشرفت
۳۴) سیره اقتصادی امام علی (ع) تالیف/ هیأت تحریریه ۱۳۸۹ فصلنامه علمی تخصصی قرآن و متون اسلامی، شماره۳
۳۵) تبیین اقتصاد تعاون از منظر شهید بهشتی تالیف/ هیأت تحریریه ۱۳۸۹ دفتر تبلیفات
۳۶) بررسی تطبیقی اقتصاد تعاونی با اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد اسلامی تالیف/ علمی پژوهشی ۱۳۸۹ مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۳۷
۳۷) سیاست های راهبردی در اشتغال زنان از دید آموزه های اسلامی تالیف/ علمی پژوهشی ۱۳۸۹ مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۳۹
۳۸) اهداف اقتصاد تعاونی، رابطه آن  با  اهداف نظام اقتصادی اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تالیف/ علمی پژوهشی ۱۳۸۹ مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۴۰
۳۹) روحانیت و اقتصاد تعاونی تالیف/ مجموعه مقالات ۱۳۸۹ همایش روحانیت و انقلاب اسلامی
۴۰) اقتصاد تعاونی واقعی، بستر تحقق عدالت اقتصادی

 

تالیف/مجموعه مقالات ۱۳۹۰ دومین نشست اندیشه‌های راهبردی: عدالت
۴۱) ظرفیت اقتصاد تعاونی در توسعه اسلامی- ایرانی پیشرفت تالیف/مجموعه مقالات ۱۳۸۹ مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
۴۲) ظرفیت آموزه های  اسلامی در تاسیس بخش های اقتنصادی(با تاکید بر اقتصاد تعاونی) تالیف/ علمی پژوهشی بهار ۱۳۹۰  مجله اقتصاد اسلامی، شماره۴۱
۴۳) آزادی اقتصادی انسان محور بر اساس آموزه‌های اسلامی تالیف/ مجموعه مقالات ۱۳۹۱ چهارمین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع آزادی
۴۴) مردم‌سالاری اقتصادی تالیف/مجموعه مقالات ۱۳۹۱ مجموعه مقالات عربی زیر نظر پژوهشگاه
۴۵) الگوی مردم‌سالاری اقتصادی؛ بستر آزادی اقتصادی تالیف/ علمی پژوهشی ۱۳۹۲ مجله اقتصادی اسلامی، شماره۴۸
۴۶) مدل اقتصادی مردم‌سالاری، بستر تولید ملی پایدار عدالت محور تالیف/مجموعه مقالات ۱۳۹۲ مجموعه مقالات همایش هم‌اندیشی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
۴۷) بررسی تطبیقی توسعه انسانی رایج با آموزه های اسلامی و ارائه الگوی جایگزین تالیف/مجموعه مقاالات ۱۳۹۳ سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۳۱ اردیبهشت و ۱ خرداد ۱۳۹۳
۴۸) مدل مردم‌سالاری اقتصادی دینی، بستر تولید ملی پایدار عدالت‌محور تالیف/ علمی پژوهشی ۱۳۹۳ فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۵۳
۴۹) تحلیل اقتصادی- فقهی انتقال سود خالص از سرمایه به نیروی کار تالیف/علمی پژوهشی ۱۳۹۳ فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۵۵
۵۰) مشارکت حداکثری عادلانه اقتصادی مردم تالیف/مجموعه مقالات ۱۳۹۳ همایش اقتصاد مقاومتی دانشگاه شهید بهشتی، ۲۸ و ۲۹ بهمن ۱۳۹۳
۵۱) مدل‌های مردم‌سالاری اقتصادی دینی، بستر تحقّق اقتصاد مقاومتی تالیف/مجموعه مقالات ۱۳۹۳ پنجمین نشست اندیشه ‌­های راهبردی با موضوع نظام مردم‌ سالاری دینی
۵۲) مسئله کارگزار کارفرما و بررسی ظرفیت‌های مدل مردم‌سالاری اقتصادی سکولار و دینی در حل یا کاهش این معضل احمد علی یوسفی ، سعید خدیوی رفوگر/ مجموعه مقالات ۱۳۹۳ پنجمین نشست اندیشه ‌­های راهبردی با موضوع نظام مردم‌ سالاری دینی
۵۳) نقش مفاهیم ارزش‌محور در ساماندهی نظام اقتصادی سرمایه‌سالار و مردم سالار                                                                         احمدعلی یوسفی و                                                                               مجتبی غفاری/مجموعه مقالات ۱۳۹۳ پنجمین نشست اندیشه ‌­های راهبردی با موضوع نظام مردم‌ سالاری دینی
۵۴) بررسی تطبیقی توسعه انسانی رایج با آموزه های اسلامی  و ارائه الگوی جایگزین تالیف/ علمی پژوهشی ۱۳۹۳ فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی/ ش۲۲/ یهار۹۴
۵۵) تحلیل الگوی اقتصادی آیت‌الله شاه‌آبادی تالیف/علمی پژوهشی ۱۳۹۴ فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۵۷
۵۶) الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری و مدل اجرایی آن تالیف/ مجموعه مقالات ۱۳۹۴ چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت۹۴
۵۷) طراحی شرکت شبه تعاونی قابل‌ عرضه در بورس تالیف مشترک(احمد شعبانی؛ احمدعلی یوسفی؛ علی صالح‌آبادی؛ محمدهادی حبیب‌اللهی)/ علمی پژوهشی ۱۳۹۴ مجله جستارهای اقتصادی، دوره ۱۲، شماره ۲۳، بهار و تابستان ۱۳۹۴
۵۸) اقتصاد انقلابی تالیف ۱۳۹۴ مجموعه مقالات پژوهشگاه
۵۹) تحلیل فقهی و اقتصادی رقابت آزاد اقتصادی تالیف ۱۳۹۴ مجموعه مقالات نقد نظام سرمایه‌داری(پژوهشگاه)
۶۰) بررسی حکم فقهی پول مخمس در فرض افزایش قدرت خرید آن تألیف مشترک/ علمی پژوهشی ۱۳۹۴ مجله پژوهشهای فقهی

 

۶۱) معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول در سررسید تعهد تألیف مشترک/ علمی پژوهشی ۱۳۹۵ مجله فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد

 

۶۲) رابطه کفاف و توسعه براساس روایات اسلامی تألیف مشترک/علمی پژوهشی ۱۳۹۵ فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث

 

۶۳) نقش مردم در اقتصاد مقاومتی با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب تألیف مشترک/علمی ترویجی ۱۳۹۵ مشترک با آقای مجتبی غفاری
۶۴) ابهام‌زدایی فقهی از ربای معاملی در معدودات مثلی و آثار آن در نظام پولی و مالی تألیف مشترک/علمی پژوهشی ۱۳۹۶ مشترک با اقای محمد مادرشاهی
۶۵) بررسی روش شکل‌گیری نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد روش جدید تالیف ۱۳۹۵ مجله حکومت اسلامی
۶۶) تحلیل فقهی کارکردهای پولهای رمزنگاری‌شده (مورد مطالعه بیت‌کوین) تألیف مشترک/علمی پژوهشی ۱۳۹۶ مجله اقتصاد اسلامی مشترک با آقایان علیرضا نواب پور و محمد طالبی
۶۷) کفایت مالکیت حقیقی خدای متعال برای حق تصرف او تألیف مشترک/علمی پژوهشی ۱۳۹۷ مجله قبسات
۶۸) ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻜﻢ ﻓﻘﻬﻲ ﭘﻮل ﻣخمس در فرض افزایش قدرت خرید آن تألیف مشترک/علمی پژوهشی ۱۳۹۶ مجله پژوهشهای ﻓﻘﻬﻲ مشترک با آقایان سیدرحمت‌الله دانش میرکهن، محمدمحسن حائری
۶۹) نقش مفاهیم ارزش‌محور در ساماندهی ساختار نظام اقتصادی «بررسی تطبیقی نظام سرمایه‌داری و اسلامی» تالیف ۱۳۹۶ دو فصلنامه علمی و پژوهشی معرفت اقتصادی
۷۰) مبانی هستی‌شناختی و معرفت شناختی از منظر رهبر معظم انقلاب رهیافتی برای دستیابی به علوم انسانی قرآن‌بنیان تالیف ۱۳۹۶ مجموعه مقالات همایش علوم انسانی قرآن بنیان/ مشترک با آقای مجتبی غفاری
۷۱) توزیع عادلانه انفال و منابع عمومی (مطالعه‌ موردی هدفمندی یارانه‌ها) تألیف مشترک/علمی پژوهشی ۱۳۹۸ مجله معرفت اقتصادی/ مشترک با آقایان علی‌اکبر کریمی و سعید فراهانی‌فرد
۷۲) بررسی تطبیقی آزادی اقتصادی در اسلام و نظام سرمایه‌داری از منظر رهبر معظم انقلاب تألیف مشترک/علمی پژوهشی ۱۳۹۸ مجله فصلنامه علمی و پژوهشی انقلاب اسلامی / مشترک با آقای مجتبی غفاری
۷۳) پول‌های اعتباری  و نقش فقهای شیعه و اهل سنت در حل مسائل فقهی مرتبط با آنها تالیف ۱۳۹۸ همایش علمای اسلام
۷۴) بررسی تطبیقی امتداد مبانی هستی‌شناختی نظام سرمایه‌داری و اسلامی در شکل‌گیری رفتارهای فردی و ساختارهای اقتصادی با تاکید بر بیانات رهبری تألیف مشترک/علمی پژوهشی ۱۳۹۸ مجله قبسات مشترک با آقای مجتبی غفاری

 

 

 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات
۱ اقتصاد مقاومتی کرسی آزاداندیشی دانشجویی سخنرانی ۲۵/۹/۱۳۹۱ برگزار شده از سوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون خرمشهر

 

 1. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ
ردیف نام متفکر مدعوّ نوع مشارکت سال توضیحات
۱
۲
۳

 

 1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ نقد کتاب مباحثی در فلسفه اقتصاد داور نشست انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم ۱۳/۱۰/۸۶  
۲ سمینار علمی «خرید و فروش پول‌های اعتباری (اسکناس)» ارائه کننده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۷/۱۱/۸۷  
۳ نشست علمی با موضوع نقد و بررسی کتاب نظام اقتصاد علوی ارائه کننده انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم ۲۹/۸/۸۸ برگزار شده در سطح استانی
۴ نهمین نشست تخصصی محققان اقتصاد اسلامی مشارکت و همفکری در طراحی رشته‌های اقتصاد اسلامی انجمن اقتصاد اسلامی ایران ۲۹و ۳۰ اردیبهشت۱۳۸۹ برگزار شده در دانشگاه فردوسی مشهد
۵ نشست علمی کفایت شریعت و اندازه گیری آن داور نشست انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم ۷/۳/۸۹  
۶ نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی«الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» ارائه مقاله دفتر مقام معظم رهبری مدظله ۱۰/۹/۸۹  
۷ همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه مقاله سازمان صدا و سیما ۱۳۸۹  
۸ همایش الگوی اسلامی ایرانی عدالت ارائه مقاله سازمان صدا و سیما ۱۳۸۹  
۹ دومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع عدالت ارائه مقاله دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی ۸/۲/۹۰  
۱۰ کارگاه دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی در زمینه فرهنگی، تربیتی، اجتماعی(با موضوع علوم انسانی اسلامی) شرکت در کارگاه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۷و۸و۲۱و۲۲ تیرماه ۱۳۹۱  
۱۱ کارگاه آموزشی نیم روزه اقتصاد مقاومتی برای مدیران ارشد سازمان امور عشایر ایران سخنرانی سازمان امور عشایر ایران ۱۱/۷/۹۱  
۱۲ نشست هم‌اندیشی استادان(اقتصاد مقاومتی) سخنران دانشگاه شهید چمران ۱۸/۸/۱۳۹۱  
۱۳ کارگاه اقتصاد اسلامی سخنران دانشگاه علوم اقتصادی تهران ۲۵/۸/۱۳۹۱  
۱۴ کارگاه اقتصاد مقاومتی سخنران مؤسسه فجر انقلاب اسلامی مشهد ۸و۹/۱۰/۹۱  
۱۵ کارگاه آموزشی جایگاه و نقش تعاون در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی سخنران سازمان امور عشایر ایران ۲۶و۲۷/۱۰/۱۳۹۱ برگزار شده در استان فارس شهرستان شیراز
۱۶ نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور سخنران دانشگاه جندی شاپور ۲/۱۱/۱۳۹۱  
اقتصاد مقاومتی سخنران دانشگاه علوم اقتصادی ۲۵/۷/۹۱  
۱۷ سلسله نشست‌های نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی حضور در هفتمین جلسه بانک مرکزی، پژوهشکده پولی و بانکی ۱۳۹۱  
۱۸ نشست تخصصی حذف سود خالص از سرمایه ارائه کننده انجمن اقتصاد اسلامی حوزه پاییز ۹۲  
۱۹ برگزاری دو کارگاه با عناوین «مفهوم ماهیت پول» و «نظام اقتصادی اسلام» سخنران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شیراز ۲۶/۹/۹۳  
۲۰ نشست علمی با عنوان «نظام اقتصادی از منظر امیرالمومنین علیه‌السلام» سخنران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۵/۱۰/۹۳  
الگوهای پیشرفت فرهنگ و اقتصاد از منظر فقها سخنران دانشگاه شهید بهشتی ۱۳/۹/۹۴  
نشست علمی با عنوان «ضرورت اصلاح نگرش به  اقتصاد اسلامی» سخنران دانشگاه شیراز ۷/۲/۹۴  
۲۱ نشست علمی با عنوان ماهیت پول سخنران حوزه علمیه قم(مدرسه خاتم الاصیاء) ۲۸/۱۱/۹۳  
نشست علمی با عنوان ماهیت پول سخنران مرکز فقهی ائمه اطهار ۵/۱۲/۹۳  
نسبت اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی سخنران دانشگاه علامه طباطبایی ۱۱/۱۲/۹۳  
عدالت در افق و تدابیر اقتصادی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت شرکت در کارگروه تخصصی اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۱۳/۱۲/۹۴ دومین نشست سالیانه هم‌اندیشی صاحبنظران و عدالت پژوهان برتر
نشست هم‌اندیشی صاحب‌نظران و عدالت‌پژوهان شرکت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اسفند ۹۴ هشت ساعت

 

طرح ضیافت اندیشه استادان داشگاه آزاد اسلامی تاکستان مدرس دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان مردادماه ۹۵ ۱۲ ساعت

 

شرکت در کارگاه تخصصی اقتصاد سازمان بسیج اساتید مرداد ۱۳۹۴ برگزار شده در شهر مشهد

 

 1. حضور در انجمن‌های علمی
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ انجمن اقتصاد اسلامی ایرن عضو- علمی انجمن اقتصاد اسلامی ایرن ۱۳۸۵ ادامه دارد
۲ انجمن اقتصاد حوزه علمیه قم عضو – علمی حوزه علمیه قم ۱۳۸۶ ادامه دارد
۳ انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم رئیس ‌هیات مدیره حوزه علمیه قم ۱/۱/۹۱ الی ۳۰/۱۲/۹۱

 

 1. استفاده از فرصت‌های مطالعاتی
ردیف کشور مقصد دانشگاه یا مؤسسه مبدأ سال توضیحات
۱
 1. ۹. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ تاسیس انجمن علمی حوزه حوزه علمیه قم ۱۳۸۲
۲ طراحی فقه اقتصادی سطح ۴ حوزه(دکتری) مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر(ع) ۱۳۹۲

 

 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ تعاون، اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون استان قم ۱۴/۶/۸۹  
۲ طراحی نظام اقتصادی اسلام و فقه (اقتصاد مقاومتی) حوزه علمیه اهواز ۱۳۹۱ در جمع  اساتید سطوح عالی حوزه اهواز
۳ طراحی نظام اقتصادی اسلام و فقه سازمان تبلیغات مشهد شهریور ۱۳۹۱ در جمع روحانیون حوزه علمیه مشهد
۴ اقتصاد مقاومتی در ۱۲جلسه رادیو معارف ۱۳۹۱  
۵ اقتصاد تعاون از منظر اسلام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ۹/۱۲/۱۳۹۱ در جمع مدیران و کارشناسان ارشد دو سازمان تعاون روستایی و امور عشایر
نشست علمی کتاب اقتصاد تعاونی از منظر اسلام انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم ۲۴/۳/۱۳۹۵  
نشست علمی نقش روحانیت در تحقق اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی/ نمایندگی ولی فقیه ۱۲/۳/۱۳۹۵  
کار گاه دو روزه هم اندیشی صاحب نظران پولی کشور گروه مطالعات اقتصادی مجاهد اول و دوم مردادماه ۹۴  
نشست فقهی با عنوان بررسی ادله ضمانت کاهش ارزش پول مدرسه فقهی امام محمد باقر (ع) ۱۴/۱۱/۹۴  
نشست فقهی با عنوان تبیین ماهیت پول مدرسه فقهی امام محمد باقر (ع) ۲/۱۰/۹۴  
الگوهای پیشرفت فرهنگ و اقتصاد از منظر فقها دانشگاه شهید بهشتی ۱۳/۹/۹۴  

 

 1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
۱ بررسی فقهی و اقتصادی تنزیل مجدد و اوراق قرضه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب کارشناسی ارشد ۲۱/۳/۸۹
۲ شرط جبران کاهش ارزش پول جامعه المصطفی کارشناسی ارشد ۱۳۹۰
۳ اصول و مبانی مالیاتهای حکومتی جامعه المصطفی العالمیه

مجتمع آموزش عالی فقه

کارشناسی ارشد ۱۴/۴/۹۰
۴ بررسی نقش انفاق در اقتصاد اسلامی مرکز مدیریت حوزه های علمیه مدیریت حوزه علمیه استان قم کارشناسی ارشد ۱/۱۲/۹۰
۵ ماهیت و احکام حقوقی پول دانشگاه مفید کارشناسی ارشد ۲۰/۶/۹۱
۶ تحلیل فقهی ربا در پول حوزه علمیه استان قم سطح سه حوزه ۲۸/۱۱/۹۱
۷ بررسی ملکیت آناًما و ادله اثبات آن: حوزه علمیه استان قم سطح سه حوزه ۵/۳/۹۲
۸ راه های مطلوب تحصیل رزق از دیدگاه قرآن کریم حوزه علمیه استان قم  سطح سه حوزه ۱۰/۸/۹۲
۹ تبیین روش شهید صدر در کشف نظام اقتصادی اسلام جامعه المصطفی کارشناسی ارشد دی ماه ۹۳
۱۰ طراحی شرکتهای تعاونی قابل عرضه در بورس بر اساس فقه امامیه دانشگاه امام صادق علیه السلام کارشناسی ارشد ۳۱/۶/۹۳
۱۱ امکان سنجی محاسبه وجوهات شرعی به عنوان مالیات(بررسی ماده۴لایحه قانون مالیتهای مستقیم) دانشگاه اصول الدین کارشناسی ارشد ۲۵/۶/۹۳
۱۲ بررسی فقهی تجارت الکترونیک حوزه علمیه قم سطح سه حوزه ۲۷/۲/۹۳
۱۳ اصول فعالیتهای اقتصادی از منظر امام علی (ع) حوزه علمیه سطح سه حوزه ۲۹/۱۰/۹۴
۱۴ پولشویی از منظر فقه حوز علمیه قم سطح سه / مشاور ۳۱/۱/۱۳۹۵
۱۵ خمس ارباح مکاسب در ارتباط با کاهش و افزایش ارزش پول از منظر فقه دانشگاه فردوسی مشهد دکتری/ مشاور ۱۶/۶/۱۳۹۵
۱۶ معاوضه نسیه پول حوزه علمیه قم سطح چهار/ مشاور ۲۲/۲/۱۳۹۵

 

 

 1. مصاحبت تحقیقات (راهنمایی، مشاوره و نظارت)
ردیف عنوان تحقیق نوع مصاحبت دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱          

 

 1. ارزیابی تحقیقات و آثار
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
۱ جهانی شدن اقتصاد از دیدگاه اسلام محمود عصاری ۲۰/۲/۸۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲ اقتصاد در قرآن گروه دایره المعارف قرآن کریم مرکز فرهنگ و معارف قرآن ۱/۹/۸۸ الی ۱/۱۱/۸۸ مرکز فرهنگ و معارف قرآن
۳ نگرش جامع به تعامل میان همت مضاعف و کار مضاعف همایش ملی همت مضاعف و کار مضاعف اسفند۸۹ معاونت پژوهش جامعه الزهرا سلام الله علیها
۴ مدل اسلامی اخلاق مصرف محمد جداری عالی ۴/۹/۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵ نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی حسین عیوضلو ۱۸/۸/۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۶ تأثیر پذیری اقتصاد ‌اسلامی از مبانی خدا‌شناسی و جهان‌شناسی قرآن‌کریم علی‌اصغر هادوی‌نیا ۲۵/۸/۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۷ چیستی پول در اقتصاد اسلامی علی اصغر ابوالحسنی هستیانی، جهانگیر بیابانی، ابوالقاسم اثنی‌عشری امیری و

محمد کهندل

۱۶/۹/۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۸ روش‌شناسی نظریات علمی اقتصاد اسلامی حسن‌آقا نظری ۱۶/۹/۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۹ ارائه پول در تابع مطلوبیت در نظام اقتصاد اسلامی در قالب یک الگوی کنترل بهینه محسن رضایی و رفیع حسنی‌مقدم ۱۶/۹/۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۰ نسبت میان وظایف اقتصادی دولت و تحقق عدالت اقتصادی در الگوی اسلامی مصطفی سمیعی‌نسب ۳۰/۹/۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۱ نسبت عدالت اجتماعی- اقتصادی راولز و آراء شهید صدر (ره) غلام‌رضا مصباحی‌مقدم و سیدصدرالدین حسینی‌مشهدی ۳۰/۹/۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۲ عدالت اقتصادی و معنویت از دیدگاه نهج‌البلاغه اعظم اکبری ۳۰/۹/۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۳ تحلیل مقایسه‌ای نظام مالی اسلام و متعارف در تحقق عدالت محمدمهدی عسگری و نفیسه امن‌زاده  

۲۱/۱۰/۹۱

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۴ در احکام پول در غصب و  مهریه سیدحسن نخلی زمستان ۹۱ حوزه علمیه قم
۱۵ آسیب شناسی حکومت دینی از دیدگاه امام علی (ع) غلامرضا پیش قدم زمستان ۹۱ حوزه علمیه قم
۱۶ سیاست های مالی امام علی (ع)           محمد حسین علی اکبری زمستان ۹۱ حوزه علمیه قم
۱۷ نظریه اقتصاد مقاومتی سیدحسین میرمعزی ۳/۱۲/۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۸ تحلیلی جدید از ماهیت پول به عنوان «مالِ اعتباری» محمداسماعیل توسلی ۲۰/۱۲/۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۹ نظام اقتصاد اسلامی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی علی اسدی ۶/۷/۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲۰ تولید ملی (تعریف، جایگاه و روش‌های افزایش) ناصر جهانیان ۲۰/۸/۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲۱ تنظیم روابط اقتصادی خانواده هسته‌ای با نگرش اسلامی امیرحسین بانکی پور فرد، وحید ارشدی و مهرناز سطوت ۲۰/۸/۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
بررسی مقایسه‌‌ای دانشواره اقتصاد اسلامی در قرآن و نهج‌البلاغه

 

مجله اقتصاد اسلامی ۱۹/۱۰/۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
اقتصاد اسلامی از دیدگاه محمد اکرم‌خان مجله اقتصاد اسلامی ۱۰/۱۱/۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
بررسی ربوی‌بودن جبران کاهش قدرت خرید در قرض‌های کوتاه‌مدت     مجله اقتصاد اسلامی ۲۴/۱۱/۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تئوری نقش مردم در اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اندیشه‌های مقام معظم رهبری/ مجله اقتصاد اسلامی ۱۵/۱۲/۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
بررسی اقتصاد سیاسی اسلام با تاکید بر تفکر و منش امام علی (ع) و ارائه روش‌شناسی پیشنهادی مناسب برای آن

 

           

         

مجله اقتصاد اسلامی ۲۵/۳/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
گسترش کسب‌وکار خانگی زنان، راهبردی مبتنی بر نگاه دینی برای اشتغال زنان مجله اقتصاد اسلامی ۲۵/۳/۹۳  
بررسی تحلیلی پیامد کار از منظر امام علی (ع) در نهج‌البلاغه مجله اقتصاد اسلامی ۲۵/۳/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
شیوه‌های فقرزدایی در جامعه از طریق حاکمیت از منظر امام علی (ع) مجله اقتصاد اسلامی ۲۵/۳/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
ارائه‌ی چارچوب مفهومی سبک کسب و کار اسلامی مجله اقتصاد اسلامی ۲۵/۳/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نقش ژئو پلیتیک اقتصادمقاومتی ایران( بعنوان یک الگوی جدید ) در بیداری اسلامی مجله اقتصاد اسلامی ۲/۵/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
فرایند گذار به توسعه با رویکرد حماسه اقتصادی مجله اقتصاد اسلامی ۶/۶/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
ارائه مدل سه ضلعی تحقق عدالت اقتصادی در نهج البلاغه مجله اقتصاد اسلامی ۶/۶/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پیاده‌سازی نظام اقتصادی اسلام و نقش علم اقتصاد مجله اقتصاد اسلامی ۶/۶/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تعریف و روش کشف مذهب اقتصادی اسلام مجله اقتصاد اسلامی ۱۸/۱۰/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تحلیل نظری آثار مالیات تورمی بر عدالت اقتصادی مجله اقتصاد اسلامی ۴/۱۰/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی مجله اقتصاد اسلامی ۱۸/۱۰/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نگرشی بر امکان سنجی اقتصاد مقاومتی در پرتو قانون اساسی مجله اقتصاد اسلامی ۱۶/۱۱/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نظریه عدالت تولیدی مجله اقتصاد اسلامی ۱۶/۱۱/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
ارزیابی انتقادی رویکردهای موجود در هستی‌شناسی پول؛ ارائۀ یک تفسیر بدیل مجله اقتصاد اسلامی ۶/۱۲/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

 1. همکاری با کانون اندیشه جوان (در زمینه: نشست‌های گفتمانی، نقدو مناظره، طرح نخبه‌پروری، باشگاه اندیشه و…)
ردیف نوع همکاری سال توضیحات
۱ انجام تحقیق آیین تعاونی(رویکرد اقتصادی) ۱۳۹۰ – ۱۳۹۲