مدل اسلامی اخلاق تولید

تحقیق «مدل اسلامی اخلاق تولید» در گروه اخلاق کار شده و در شرف انتشار است. در یادداشت زیر که از سوی حجت الاسلام محمد جدایر عالی منتشر می گردد با این اثر ارزشمند بیشتر آشنا خواهیم شد

مدل اسلامی اخلاق تولید
نوشتاری پیرامون معرفی کتاب مدل اسلامی اخلاق تولید اثر حجت الاسلام محمد جداری عالی

فعالیت‌های اقتصادی دارای سه بخش: تولید، توزیع و مصرف است که در این میان تولید – اعم از ایجاد کالا و خدمات- بخش عظیمی از فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد. نقش بی‌بدیل اخلاق در تنظیم و تصحیح رفتارهای تولیدکننده، چه در جهت رشد و کمال معنوی نیروهای دخیل در تولید، و چه در رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی، غیرقابل انکار است.
هدف اصلی پژوهش حاضر کشف و ارائه مدلی اسلامی برای اخلاق تولید و کاربردهای آن در پیشرفت اسلامی ایرانی، با بهره‌گیری از منابع اصیل اسلامی (قرآن، سنت و عقل) است. نیز ارائه ساختار و تبیینی جدید از اصول و قواعد اخلاقی تولید؛ و در پی آن اثرگذاری در اصلاح الگوی تولید جامعه، در راستای رشد و تعالی افراد و پیشرفت جامعه را می‌توان از اهداف فرعی تحقیق شمرد.
این پژوهش به‌لحاظ گردآوری مدارک از روش کتابخانه‌ای استفاده کرده و از نظر ماهیت روش از روش‌های تحلیلی عقلی و نیز نقلی بهره برده است.
برای ترسیم قواعد و اصول رفتارهای تولیدی لازم بود ابتدا مسائل فرعی را به رشته‌های مرتبط (اخلاق، اقتصاد، و …) ارائه کنیم سپس آنها را با روش‌های پیش‌گفته تحلیل کرده و یافته‌های علوم مختلف را با روش بینارشته‌ای با الگوی تلفیقی مورد بحث و بررسی قرار دهیم. محل تلاقی آموزه‌های اقتصاد در باب تولید با آموزه‌های اخلاقی مربوطه شناسایی شده و سپس با روش‌های تحلیلی عقلی (اعم از تحلیل مفهومی، محتوایی و سیستمی) و روش‌های تحلیلی نقلی (تفسیری و درایه‌ای) اصول مربوط به آنها از دیدگاه‌های مختلف مطرح و ارزیابی گردد.
از آنجا که مدل موردنظر، مدلی تئوریک با کارکرد هنجاری تعریف شده و به توضیح تئوری اسلامی اخلاق تولید، می‌پردازد و روابط نظام‌مند عناصر نظری و عملی (مبادی نظری و اصول اخلاقی) در یک نظام اخلاقی تولید را در جهت رسیدن به وضعیت مطلوب توضیح می‌دهد. بنابراین سعی شده روابط مفهومی و ساختاری عناصر و مؤلفه‌های اصلی مدل اعم از مبانی، اهداف، معیار و اصول عملی را به صورت ماتریسی ترسیم و نشان دهیم که تمام آن عناصر در درون خود و هم با عناصر بیرونی‌شان سازگار و دارای روابط منطقی می‌باشد. به‌طوری که همه عناصر هر فصل هم‌دیگر، و نیز وجود هرکدام از عناصر مبنایی‌تر مؤلفه‌های بعدی خود را توجیه می‌کند.
مدل اسلامی اخلاق تولید آثار و نتیجه‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی خاصی را درپی دارد که بخشی از آن طی فصل‌های تحقیق در خصوص آثار اخلاقی تک‌تک مؤلفه‌ها و عناصر مدل اشاراتی شده است. افزون بر آن، دو اثر و نتیجۀ کلی و مهمی چون: «تحقق زندگی موحدانه به لحاظ فردی» و «حصول پیشرفت همه‌جانبه به لحاظ اجتماعی» را تحقق می‌بخشد که از برآیند مجموعه آن مؤلفه‌ها و عناصر نظری و عملی مدل حاصل می‌شود. با استفاده از منابع دینی و با تحلیل‌های منطقی، میزان و چگونگی تأثیرگذاری این مدل بر آنها به اختصار توضیح داده شده است.