سیدحسین میرمعزی

دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: مذهب(مکتب) اقتصادی اسلام

دریافت رزومه:CV Mirmoezi

پست الکترونیکی:  h.mirmoezi@gmail.com

 

 • سوابق شغلی:
ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۷۷

۱۳۸۵

۱۳۸۳

۱۳۸۷

T T T مدیر گروه اقتصاد
۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۳

۱۳۸۷

۱۳۸۵

۱۳۹۰

T T T ریاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی
۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۰ کنون T T T معاونت آموزش
۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۸ ۱۳۹۱ T T T معاونت دانشنامه سیره نبوی
۵ مؤسسه آموزش عالی حوزوی حکمت ۱۳۹۰ کنون T T T ریاست
۶ معاونت پژوهش حوزه های علمیه سراسر کشور ۱۳۹۶ کنون معاون

 

 • وضعیت تحصیلات:
 1. حوزوی:
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح چهار فقه و اصول ۰۳/۰۴/۱۳۸۶ حوزه علمیه قم

 

 1. دانشگاهی:
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی:

کارشناسی‌ارشد:

دکترا:

۱۳۷۲

۱۳۷۶

 

دانشگاه مفید

دانشگاه مفید

 

اقتصاد

اقتصاد

 

 

نظری

 

 

  سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی:

 1. رشته تخصصی:
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
۱ اقتصاد فلسفه اقتصاد اسلامی
۲ اقتصاد نظام اقتصادی اسلام
۳ اقتصاد فقه الاقتصاد

 

 1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
۱ عربی خوب خوب متوسط
۲ انگلیسی خوب متوسط ضعیف

 

 1. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . .)
ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
۱
۲
۳

 

  سوابق آموزشی:

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
۱ اصول فقه مدرسه امام باقر حوزه علمیه قم ۸۰ ـ ۱۳۷۸
۲ لمعه مدرسه امام باقر (ع) حوزه علمیه قم ۸۰ ـ ۱۳۷۸
۳ مکاسب مدرسه امام خمینی حوزه علمیه قم مرکز جهانی علوم اسلامی ۱۳۸۴ ـ ۱۳۸۳
۴ نظام‌های اقتصادی مدرسه مرعشیه و مدرسه تخصصی فقه و اصول در حوزه علمیه قم ۱۳۸۵ ـ ۱۳۸۴
۵ نظامهای اقتصادی دانشگاه مفید ۱۳۸۵و ۱۳۸۶  
۶ مبانی فقهی اقتصاد اسلامی دانشگاه مفید ۱۳۸۶  
۷ قواعد فقهی باب معاملات ۱ جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۶ تا کنون  
۸ قواعد فقهی باب معاملات ۲ جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۶ تا کنون  
۹ قاعده شروط مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ۱۳۸۸  
۱۰ موضوعات انتخابی در اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ترم اول ۸۸ ـ ۸۹  
۱۱ روش اقتصاد اسلامی دانشگاه علوم اقتصادی ۱۳۹۱ ـ ۱۳۹۰
۱۲ فلسفه اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) ۱۳۹۱ ـ ۱۳۹۰
۱۳ روش‌شناسی اقتصاد اسلامی دانشگاه مفید ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۰
۱۴ طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۰ اساتید اعضای هیأت علمی
۱۵ فلسفه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۰
۱۶ مبانی و اهداف نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه قرآن کریم سازمان فعالیت‌های قرآنی جهاد دانشگاهی ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۰

 

  جوایز علمی:

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
۱ نخستین جشنواره مطبوعات اسلامی اول مقاله «ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی ـ اقتصادی»
۲ دومین جشنواره مطبوعات اسلامی سوم مقاله «بورس بازی از نگاه فقه»
۳ دومین جشنواره مطبوعات اسلامی اول مقاله «تقاضای پول در اقتصاد اسلامی»
۴ سومین جشنواره اقتصاد اسلامی برتر مقاله «مفهوم کنز از دیدگاه علم اقتصاد و اندیشمندان اسلامی»
۵ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ممتاز ربا و مسائل عصر حاضر
۶ کتاب سال حوزه علمیه ممتاز ربا و مسائل عصر حاضر
۷ کتاب سال حوزه علمیه دوم اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی
۸ جشنواره بین المللی فارابی سوم اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی
۹ کتاب فصل ـ دوره دهم شایسته تقدیر فلسفه علم اقتصاد
۱۰ کتاب سال حوزه ـ دوره یازدهم سوم بیع‌الخیار از دیدگاه فقه و کاربرد آن در اقتصاد

 

  همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات:

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
شروع اتمام
۱ دبیر انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه ۱۳۸۳ ۱۳۸۴
۲ رئیس­هیئت­مدیره­انجمن­اقتصاداسلامی­حوزه علمیه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه ۱۳۸۴ ۱۳۸۶
۳ عضو شورای علمی گروه فقه اقتصادی آموزش عالی فقه جامعه‌المصطفی ۱۳۸۶ ادامه دارد
۴ عضو شورای علمی گروه اقتصاد و مدیریت کمیسیون مطالعات دینی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۸۶ ادامه دارد
۵ عضو کمیسیون اصلاح الگوی مصرف شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۸۸ ادامه دارد
۶ عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم ۱/۱/۱۳۹۰ ادامه دارد
۷ عضو شورای سیاست‌گذاری کتاب سال حوزه حوزه علمیه قم ۲/۶/۱۳۹۰ ادامه دارد
۸ عضو کار گروه ­اقتصاد شورای­ تحول­ و ارتقای­ علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱/۱/۱۳۹۰ ادامه دارد
۹ عضو شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱/۱/۱۳۹۰ ادامه دارد
۱۰ عضو کمیسیون انجمن‌ها و قطب‌های علمی حوزه علمیه قم ۱/۱/۱۳۹۰ ادامه دارد
۱۱ عضو هیأت تحریریه مجله قبسات عربی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۲۷/۶/۱۳۹۰ ادامه دارد
۱۲ عضو شورای تحول و مدیریت منابع پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۲۰/۶/۱۳۹۰ ادامه دارد
۱۳ عضو شورای عالی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱/۱/۱۳۹۰ ادامه دارد
۱۴ معاون دانشنامه نبوی(ص) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ ۱/۱/۱۳۹۱
۱۵ مدیر گروه کلیات دانشنامه نبوی(ص) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ ۱/۱/۱۳۹۱
۱۶ رئیس مؤسسه آموزش عالی حوزوی حکمت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱/۴/۱۳۹۰ ادامه دارد
۱۷ دبیر شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی مقطع دکترای پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱/۴/۱۳۹۱ ادامه دارد
۱۸ عضو شورای­کمیته ­تحصیلات ­تکمیلی ­رشته اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱/۴/۱۳۹۱ ادامه دارد
۱۹ معاون آموزش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱/۴/۱۳۹۰ ادامه دارد
۲۰ مدیر علمی ­گارگاه ­­دانش‌افزایی ­اعضای­ هیأت ­علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱/۴/۱۳۹۱ ۳۰/۴/۱۳۹۱
۲۱ عضو کمیته داوری کنفرانس مرکز الگو مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۱/۶/۱۳۹۰ ادامه دارد
۲۲ عضو کار گروه بررسی توانایی علمی اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱/۱۲/۱۳۹۱ ادامه دارد
۲۳
۲۴
۲۵

 

  سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی:

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده:
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق

(تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی)

تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
۱ پول­ و نظام‌های پولی (کار گروهی) تألیف ۱۳۷۵ بخش­ فرهنگی ­جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
۲ نظام ­اقتصادی ­اسلام (مبانی فلسفی) تألیف ۱۳۷۸ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۳ نظام­ اقتصادی­ اسلام (انگیزه‌ها و اهداف) تألیف ۱۳۷۸ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۴ نظام ­اقتصادی اسلام (مبانی مکتبی) تألیف ۱۳۸۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵ ربا­ و مسائل­ عصر حاضر (کار گروهی) تألیف ۱۳۸۰ بخش­ فرهنگی ­جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
۶ نظام ­اقتصادی ­اسلام (ساختار کلان) تألیف ۱۳۸۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۷ اسلام ­و چالش‌های­ اقتصادی (کارگروهی) ترجمه ۱۳۸۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۸ اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی تألیف ۱۳۸۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۹ فلسفه علم اقتصاد تألیف و تدوین ۱۳۸۷ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۰ بیع‌الخیار از دیدگاه فقه و کاربرد آن در اقتصاد تألیف ۱۳۸۷ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۱ نظام اقتصادی اسلام تألیف ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۲ مجموعه مقالات عدالت اقتصادی تألیف ۱۳۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۳ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اقتصادی (مجموعه مقالات) تألیف ۱۳۹۰ کمیسیون ­مطالعات دینی مجمع تشخیص
۱۴ اخلاق و اقتصاد تألیف ۱۳۹۰ کمیسیون مطالعات دینی مجمع تشخیص
۱۵
۱۶
۱۷

 

 1. تحقیقات در دست اجرا:
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق

(تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی)

تاریخ شروع محل ارائه
۱ فلسفه اقتصاد اسلامی تألیف ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲ قواعد فقهی باب معاملات تألیف جامعه‌المصطفی
۳

 

 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC):
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله

(تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی)

تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

۱ توزیع درآمد و ثروت از دیدگاه امام خمینی ره تألیف ــــ ــــ کتاب راه انقلاب
۲ ترسیم نظام ­اقتصادی ­اسلام براساس مکتب اقتصادی تألیف ۱۳۷۷ شماره ۱۴ مجله نامه مفید
۳ ولایت مطلقه نظام‌سازی اجتهادی تألیف ۱۳۷۷ شماره ۸ کتاب نقد
۴ عقد صلح و جعاله بدیل مناسب عقود بانکی تألیف ۱۳۷۸ زمستان مجله فقه اهل بیت(ع)
۵ نقدی بر اهداف نظام سرمایه‌داری تألیف ۱۳۷۸ شماره ۱۱ کتاب نقد
۶ اشتغال زنان تألیف ۱۳۷۸ گروه زن دانشنامه فاطمی(س)
۷ اسلام و نظام اقتصادی تألیف ۱۳۸۰ شماره ۳ پژوهشگاه
۸ اصلاحات اقتصادی تألیف ۱۳۸۰ ــــ کتاب نقد
۹ جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام تألیف ۱۳۸۰ شماره ۲ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۱۰ اسلام و نظام اقتصادی تألیف ۱۳۸۰ شماره ۳ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۱۱ اسلام از دیدگاه امام خمینی ره تألیف ۱۳۸۰ شماره ۴ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۱۲ جایگاه دولت در نظام اقتصاد اسلامی تألیف ۱۳۸۱ ــــ مجموعه نظریه‌های دولت
۱۳ اصول توسعه از دیدگاه امام خمینی ره تألیف ۱۳۸۱ ــــ اولین ­همایش اندیشه‌های اقتصادی امام خمینی ره
۱۴ مبانی ­فلسفی نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه امام خمینیـ‌ره تألیف ۱۳۸۱ شماره ۵ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۱۵ ثبات­ شریعت­ و مدیریت­ دگرگونی‌های اجتماعی ـ اقتصادی تألیف ۱۳۸۱ شماره ۸ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۱۶ روش استخراج نظام اقتصادی اسلام تألیف ۱۳۸۲ ــــ سمینار متدلوژی اقتصاد اسلامی
۱۷ بورس بازی از نگاه فقه تألیف ۱۳۸۲ شماره ۹ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۱۸ تقاضای پول در اقتصاد اسلامی تألیف ۱۳۸۲ شماره ۱۰ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۱۹ نظریه ­رفتار تولیدکننده ­و تقاضای­کار در اقتصاد ­اسلامی تألیف ۱۳۸۳ شماره ۱۳ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۲۰ روش کشف نظام اقتصاد اسلامی تألیف ۱۳۸۳ شماره ۳۴ قبسات
۲۱ عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی تألیف ۱۳۸۳ شماره ۱۴ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۲۲ تعادل ­در بازار کار و استخراج عرضه کل در اقتصاد اسلامی تألیف ۱۳۸۳ شماره ۱۵ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۲۳ هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی تألیف ۱۳۸۳ شماره ۱۶ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۲۴ مفهوم ­کنز از دیدگاه ­علم اقتصاد و اندیشمندان اسلامی تألیف ۱۳۸۳ مجله نامه مفید
۲۵ الگوی­ ذخایر سپرده‌های بانکی در بانکداری اسلامی تألیف ۱۳۸۴ شماره ۱۷ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۲۶ دین ­و اقتصاد: نظام ­اقتصادی ­اسلام ­و علم­تحلیل ­اقتصاد اسلامی ترجمه ۱۳۸۴ شماره ۱۸ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۲۷ تأثیر ساختار نظام اقتصادی در معاملات کلان تألیف ۱۳۸۴ ــــ اولین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی
۲۸ الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی تألیف ۱۳۸۴ شماره ۲۰ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۲۹ مروری بر الگوهای اقتصاد اسلامی تألیف ۱۳۸۵ شماره ۲۱ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۳۰ نقد و بررسی ­دیدگاه ­شهید صدر درباره هویّت­ اقتصاد اسلامی تألیف ۱۳۸۵ شماره ۲۲ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۳۱ علم اقتصاد اسلامی، تعریف و روش ترجمه ۱۳۸۵ شماره ۲۳ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۳۲ حیله‌های ربا تألیف ۱۳۸۵ شماره ۲۴ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۳۳ بیع‌الخیار از دیدگاه ­فقه ­و کاربرد آن در بانکداری بدون ربا تألیف ۱۳۸۶ شماره ۲۵ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۳۴ روش فلسفه علم اقتصاد اسلامی تألیف ۱۳۸۶ شماره ۲۷ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۳۵ موضوع علم اقتصاد اسلامی تألیف ۱۳۸۶ شماره ۲۸ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۳۶ رقابت و تعاون در نگرش اسلامی تألیف ۱۳۸۷ شماره ۲۹ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۳۷ آزادی و مسئولیت‌های اقتصادی مردم از دیدگاه اسلام تألیف ۱۳۸۷ شماره ۳۲ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۳۸ اثر آموزه‌های اخلاقی اسلامی بر توسعه اقتصادی تألیف ۱۳۸۸ شماره ۳۵ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۳۹ پیشرفت عادلانه و وظایف دولت حسینی تألیف ۱۳۸۸ شماره ۳۶ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۴۰ اخلاق کسب و کار: تحولی نوین در نظریه اقتصاد بازار تألیف ۱۳۸۸ شماره ۳۷ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۴۱ حد ­مصرف ­مطلوب به عنوان هدف نظام اقتصادی اسلام تألیف ۱۳۸۸ شماره ۳۸ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۴۲ مال و ثروت از دیدگاه قرآن تألیف ۱۳۸۹ شماره ۳۹ مجله ­دانش­ و ­توسعه­
۴۳ تأثیر ارزش‌های اخلاقی در اقتصاد با تأکید بر نظریه شهید صدر تألیف ۱۳۸۹ شماره ۴۰ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۴۴ روش کشف نظام اقتصاد اسلام تألیف ۱۳۸۹ شماره ۳۹ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۴۵ درآمدی بر روش علم اقتصاد اسلامی تألیف ۱۳۹۰ شماره ۴۲ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۴۶ نقدی بر تعریف علم اقتصاد از منظر مبانی اسلام تألیف ۱۳۹۰ شماره ۴۳ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۴۷ اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری تألیف ۱۳۹۱ شماره ۴۷ ­فصلنامه ­اقتصاد اسلامی
۴۸ آزادی‌ها و مسئولیت‌های اقتصادی از دیدگاه اسلام تألیف ۱۳۹۲ نشست دوم دبیرخانه ­نشست‌های راهبردی
۴۹
۵۰

 

 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی:
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز سال توضیحات
۱ الگوی مصرف کلان در جامعه مطلوب اسلامی نظریه‌پردازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۷۵ ۱۳۸۸ .
۲

 

 1. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ:
ردیف نام متفکر مدعوّ نوع مشارکت سال توضیحات
۱

 

 1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . . :
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی ارائه­ دهنده انجمن اقتصاد اسلامی حوزه ۸۶
۱ کارگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه­ دهنده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۹۱
۲ کارگاه فلسفه علوم انسانی اسلامی طراح و مجری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۹۱
۳ نخستین کنفرانس الگوی­اسلامی­ایرانی پیشرفت کمیته داوری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۹۱
۴ مبانی و اهداف نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه قرآن کریم ارائه دهنده سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشجویان جهاد دانشگاهی ۹۱
۵ دومین کنفرانس الگوی­اسلامی­ایرانی پیشرفت رئیس کمیته مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۹۲ داوری محور اصول و ارکان و سخنران مدعو

 

 1. حضور در انجمن‌های علمی:
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ انجمن اقتصاد اسلامی عضو حوزه علمیه قم ۱۳۸۴ تاکنون
۲ انجمن اقتصاد اسلامی عضو و بازرس ایران ۱۳۸۴ تاکنون

 

 1. استفاده از فرصت‌های مطالعاتی:
ردیف کشور مقصد دانشگاه یا مؤسسه مبدأ سال توضیحات
۱

 

 1. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند: طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .):
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱

 

 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی:
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ سه مشکل اساسی در علم اقتصاد و سه راهبرد کلان حل آن ویژه‌نامه نخستین کنگره بین‌المللی علوم انسانی ۱۳۹۱
۲ اقتصاد مقاومتی و نظام اقتصادی اسلام رادیو معارف ۱۳۹۱ ۴ برنامه (۱۹ و ۲۱ دی)
۳ پیشرفت اسلامی و دولت اسلامی فصلنامه خردنامه همشهری ۱۳۹۱
۴ طرح آینده‌پژوهی دفتر مطالعات راهبردی شورای عالی حوزه‌های علمیه ۱۳۹۱
۵ بررسی نظام محورهای کلان و  موضوعات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجمن اقتصاد اسلامی حوزه ۱۳۹۱
۶ بررسی نظام محورهای کلان و  موضوعات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مرکز برنامه‌ریزی و فنآوری اطلاعات کمیته امداد ۱۳۹۱
۷ نشست اقتصاد مقاومتی دانشگاه علامه طباطبایی ـ دانشکده اقتصاد ۱۳۹۱
۸ اقتصادمقاومتی­وبررسی­مسائل­اقتصادی­کشور انجمن اقتصاد اسلامی حوزه ۱۳۹۱
 1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها:
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال مقطع تحصیلی
۱ بررسی معاملات مبتنی بر بورس بازی از دیدگاه فقه اسلامی (استاد مشاور) دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) ۱۳۸۹ کارشناسی ارشد
۲ دراسه الازمه الاقتصادیه الحالیه من منظار سنن القرآن الکریم (استاد راهنما) جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۰ سطح ۳ حوزه
۳ اخلاق مصرف از دیدگاه اسلامی (استاد مشاور) دانشگاه باقرالعلوم ۱۳۹۱ دکترای آموزشی
۴ مبانی علوم انسانی اسلامی در تفسیر …. (استاد مشاور) حوزه علمیه قم ۱۳۹۱ سطح چهار
۵ نظریه عدالت توزیعی از دیدگاه اسلام (استاد راهنما) پژوهشگاه­ فرهنگ­ و اندیشه ­اسلامی ۱۳۹۱ دکترای پژوهشی
۶ قاعده غرر و مصادیق آن در ابزارهای … مجتمع آموزش عالی فقه مدرسه عالی کارشناسی ارشد

 

 1. مصاحبت تحقیقات (راهنمایی، مشاوره و نظارت):
ردیف عنوان تحقیق نوع مصاحبت دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ تأثیر بورس‌بازی بر معاملات بازار بورس از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه استاد مشاور دانشگاه امام صادق(ع) ـ ارشد ۱۳۸۸ میثم نظری‌علوم
۲ دراسه الازمه الاقتصادیه العالمیه من منظار القرآن الکریم استاد راهنما جامعه‌المصطفی‌العالمیه ـ ارشد ۱۳۸۸ عبدالکریم کنعانی

 

 1. ارزیابی تحقیقات و آثار:
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
۱ بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا حسن جلالی دانشکده الهیات و فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
۲ ماهیت سفته‌بازی در فقه و حقوق با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه نظری دانشکده الهیات و فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
۳ اتراف از منظر اقتصادی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۴ توسعه پایدار و اصلاح الگوی مصرف گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵ اقتصاد زمین سعید فراهانی‌فرد گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۶ طرح‌نامه بررسی تحلیلی رویکردشناختی به اقتصاد از دیدگاه اسلام گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۷ مباحثی در فلسفه اقتصاد  دیرباز ۱۳۸۵ انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
۸ تجزیه ­و تحلیل ­مبانی ­معرفت­شناختی ­و ارزشی ـ علم ­اقتصاد جابری ۱۳۸۸ انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
۹ نقش دولت در اقتصاد اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علی شیخی‌مهرآبادی ۱۳۸۶ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۱۰ نقش نظریه در فقه سیاست‌های اقتصادی ابوالحسن حسنی ۱۳۸۶ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۱۱ تأثیر گزاره‌های مبتنی بر فلسفه اخلاق بر تئوری و تحلیل اقتصادی علی نعمتی ۱۳۸۶ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۱۲ عدالت بین نسلی در بهره‌برداری از منابع طبیعی سعید فراهانی‌فرد ۱۳۸۶ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۱۳ درآمدی بر روش‌شناسی منطقی استنباط اقتصاد اسلامی عبدالحمید شیخی ۱۳۸۶ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۱۴ مطالعه تطبیقی رویکردهای کفایت (شریعت)، رفاه‌گرایی و قابلیتی به فقر یدالله دادگر / مجنبی باقری ۱۳۸۶ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۱۵ علم و دین در پرتو روش تفسیر موضوعی-علمی قرآن کریم  (کاربرد آن در اقتصاد) علی‌اصغر هادوی‌نیا ۱۳۸۶ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۱۶ بررسی تأثیر انفاق بر نابرابری درآمدها در ایران حسن سبحانی / وحید مهربانی ۱۳۸۶ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۱۷ اعتقاد و پایبندی به منع اسراف در مخارج مصرفی؛ مطالعه موردی: شهر یزد میثم موسایی ۱۳۸۶ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۱۸ اخلاق اقتصادی از منظر اسلام علی معصومی‌نیا ۱۳۸۷ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۱۹ تقابل رشد اقتصادی و توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی محمد لشکری ۱۳۸۷ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۲۰ قرآن کریم : دولت چرا و چقدر؟ علی‌اصغر هادوی‌نیا ۱۳۸۷ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۲۱ ملاک پیشنهادی عقلائی جهت صدور حکم در حوزه منطقه‌الفراغ منصور اعتصامی ۱۳۸۷ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۲۲ دولت در نظام اقتصادی اسلام عطالله رفیعی‌آتانی ۱۳۸۷ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۲۳ اخلاق اقتصادی (اخلاقیات عام ـ اخلاقیات بخش‌های مختلف): آموزه‌ها و  آثار غلامعلی معصومی‌نیا ۱۳۸۷ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۲۴ کرامت انسانی و اقتصاد سیداکبر سیدی‌نیا ۱۳۸۷ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۲۵ نظریه‌های ربا و بهره سیدعباس موسویان ۱۳۸۷ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۲۶ مصالح فرد و جامعه در حوزه اقتصاد احمدعلی یوسفی ۱۳۸۷ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۲۷ بررسی جایگاه وجوهات شرعی در تأمین اجتماعی میثم موسایی / یوسف کرمی ۱۳۸۷ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۲۸ آخرت‌گرایی سازنده در متون دینی و آثار اقتصادی آن مجید رضایی‌دوانی ۱۳۸۷ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۲۹ در هم تنیدگی حقوق و اقتصاد مجید رضایی‌دوانی ۱۳۸۷ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۳۰ ویژگی‌های مطلوب کلان اقتصادی از منظر اسلام محمدرضا یوسفی ۱۳۸۷ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۳۱ بررسی راهکارهای ایجاد عدالت اقتصادی از دیدگاه امام علی(ع) حمزه شیخیانی ۱۳۸۷ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۳۲ جایگاه وقف در توسعه اقتصادی ناصر جهانیان ۱۳۸۷ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۳۳ بررسی مفاهیم و کارکردهای عدالت اقتصادی محمدرضا و مصطفی لطفعلی‌پور ۱۳۸۷ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۳۴ قرآن کریم: عدل الهی، اعتدال انسانی و عدالت اجتماعی ـ اقتصادی علی‌اصغر هادوی‌نیا ۱۳۸۷ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۳۵ … ، خصوصی‌سازی یا تعاونی‌سازی؟ چرا؟ محمدعلی فیض‌پور / سید حسینعلی دانش / هانیه پوش‌دوزباشی ۱۳۸۷ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۳۶ نقد و بررسی مبانی و نظریه‌های عدالت اقتصادی (با تأکید بر نظریه شهید صدر) سیدرضا حسینی ۱۳۸۷ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۳۷ فعالیت اقتصادی و نقش آن در عدالت اجتماعی با رویکرد اقتصاد اسلامی محمد لشکری ۱۳۸۷ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۳۸ بررسی و نقد روش‌شناسی محمدرضا حکیمی در استخراج معیار عدالت اقتصادی محمدرضا آرمان‌مهر ۱۳۸۸ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۳۹ عرضه زمین در اقتصاد اسلامی سعید فراهانی‌فرد ۱۳۸۸ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۴۰ اخلاق تجارت در عصر کنونی مهدی یادی‌پور ۱۳۸۸ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۴۱ اصول کلی الگوی مصرف در اسلام مجتبی باقری‌تودشکی ۱۳۸۸ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۴۲ امکان‌سنجی عملیاتی‌کردن مدل عدالت اقتصادی محمدرضا حکیمی محمدرضا آرمان‌مهر / محمد لشکری ۱۳۸۸ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۴۳ تحولات مفهوم  عدالت اقتصادی در اسلام با تکیه بر اندیشه برخی متفکران معاصر یداله دادگر / محمدرضا آرمان‌مهر ۱۳۸۸ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۴۴ ریشه‏های فرهنگی الگوی مصرف با تأکید بر ارزش‏های دینی میثم موسایی ۱۳۸۸ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۴۵ نگاهی مجدد به الگوی رفتاری مصرف‌کننده مسلمان ابوالقاسم توحیدی‌نیا ۱۳۸۸ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۴۶ استخراج و نقد مبانی نظری معیار عدالت اقتصادی در اندیشه محمدرضا حکیمی محمدرضا آرمان‌مهر ۱۳۸۸ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۴۷ حد مصرف مطلوب به عنوان هدف نظام اقتصادی اسلام احمدعلی یوسفی ۱۳۸۸ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۴۸ تحلیل و بررسی مبانی معرفت‌شناختی عام اقتصاد متعارف علی جابری ۱۳۸۸ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۴۹ بررسی حضور ملاحظات اخلاقی در نظام تصمیم‎گیری‎های اقتصادی کشور حسن  سبحانی ۱۳۸۸ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۵۰ اثر آموزه‌های اخلاقی اسلامی بر توسعه اقتصادی مرتضی عزتی ۱۳۸۸ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۵۱ پیشرفت عادلانه و وظایف دولت دینی ناصر جهانیان ۱۳۸۸ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۵۲ تأثیر ارزش‌های اخلاقی در اقتصاد با تاکید بر نظریه شهید صدر اصغر ابوالحسنی / رحمت‌الله علیرحیمی ۱۳۸۸ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۵۳ توسعه اسلامی؛ مدل سازگار با اصلاح الگوی مصرف ناصر جهانیان ۱۳۸۸ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۵۴ تعادل بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی عباس عصاری / محسن خضری / احمد رسولی ۱۳۸۹ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۵۵ عدالت و روش‌شناسی علم اقتصاد سید احسان خاندوزی ۱۳۸۹ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۵۶ اقتصاد تعاونی، اقتصادی تکلیف‌محور احمدعلی یوسفی ۱۳۸۹ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۵۷ مقدمه‌ای بر نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی حسین پوراحمدی / محمد شم‌آبادی ۱۳۸۹ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۵۸ بررسی نظام مسائل اقتصاد اسلامی با رویکردشناختی علی‌اصغر هادوی‌نیا ۱۳۸۹ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۵۹ تحلیل نظریه نرخ بهره صفر در اقتصاد سرمایه‌داری و نسبت آن با حرمت ربا در نظام اقتصادی اسلام رسول بخشی‌دستجردی ۱۳۸۹ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۶۰ دلالت‏های کاربردی مکتب انتخاب عمومی در اقتصاد اسلامی الیاس نادران / محمدجواد رضایی ۱۳۹۰ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۶۱ بررسی رابطه عدالت اقتصادی با حقوق مالکیت در تاریخ اندیشه اقتصادی محمدجواد نوراحمدی ۱۳۹۰ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۶۲ درکی از پدیده اسلامیزه شدن اقتصاد و راهکاری برای برونرفت از آن مهدی صادقی / شاهدانی / محمدرضا اسماعیلی ۱۳۹۰ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۶۳ مطالعه تطبیقی مبانی معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی فریدمن و اسلام و تأثیر آن در نظریه تابع مصرف سیدمهدی معلمی / عبدالحسین خسروپناه ۱۳۹۰ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۶۴ رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد جاری از دیدگاه اسلام تقی ابراهیمی‌سالاری / محمدعلی ابوترابی ۱۳۹۰ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۶۵ واکاوی منازعات جاری در روش‌شناسی علم اقتصاد: تحلیل مقایسه‌ای روش‌شناسی اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی داود منظور / مهدی یادی‌پور ۱۳۹۰ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۶۶ بررسی تطبیقی عدالت از منظر اقتصادی در دیدگاه رالز، مارکس و شهید صدر بیژن عبدی / حسین پوزش‌شیرازی / اباذر براری ۱۳۹۰ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۶۷ الگوی عرضه نیروی کار در جامعه مطلوب اسلامی مجید رضایی‌دوانی ۱۳۹۰ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۶۸ اهداف اقتصاد تعاونی و رابطه آن با اهداف نظام اقتصادی اسلام و قانون ج.ا.ا احمدعلی یوسفی ۱۳۹۰ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۶۹ تقاضای سازگار با مبانی و ارزش‌های اسلامی سید کاظم رجایی ۱۳۹۰ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۷۰ الگوی مطلوب اشتغال زنان، متناسب با ویژگی‌های تکوینی و فطری آنان احمدعلی یوسفی ۱۳۹۰ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۷۱ اقتصاد فکر بکر علی‌اصغر هادوی‌نیا ۱۳۹۰ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۷۲ رفتارشناسی انسان مادی‌گرا در سه گستره توزیع، تولید و مصرف از دیدگاه قرآن‌کریم علی‌اصغر هادوی‌نیا ۱۳۹۰ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۷۳ در تکاپوی ارائه مدل مناسب جهاد اقتصادی؛ آسیب‌شناسی موانع و چالش‌های پیش‌روی آن حسین خنیفر / شجاع رضایی ۱۳۹۰ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۷۴ ارزیابی تاثیرگذاری اقتصاد دینی (درون دینی ـ اعتدالی) بر اقتصاد علمی (با محوریت بازار پولی ـ مالی) علیرضا پورفرج / حبیب انصاری‌سامانی ۱۳۹۰ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۷۵ نقدی بر اقتصاد سرمایه‌داری: لزوم تجدید نظر در ارتباط بین خوشبختی یا رفاه با درآمد علی صادقی‌همدانی ۱۳۹۱ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۷۶ جایگاه وقف در مکتب اقتصادی اسلام ناصر جهانیان ۱۳۹۱ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۷۷ غایت‌شناسی آیات اقتصادی قرآن کریم محمود رجبی / سیدمرتضی هنرمند ۱۳۹۱ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۷۸ قوم شعیب، فساد و آزادی اقتصادی عمار خسروجردی ۱۳۹۱ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۷۹ جایگاه منافع عمومی و ضرورت تأکید بر آن در طراحی و تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت عمار خسروجردی ۱۳۹۱ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۸۰ مطالعه تطبیقی عقلانیت اسلامی با رویکرد شناختی یدالله دادگر / علی‌اصغر هادوی‌نیا ۱۳۹۱ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۸۱ نظریه توزیع از دیدگاه قرآن‌کریم علی‌اصغر هادوی‌نیا ۱۳۹۱ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۸۲ الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور بر اساس آموزه‌‌های اسلامی احمدعلی یوسفی ۱۳۹۱ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۸۳ علم اقتصاد اسلامی در سایه کثرت‌گرایی معرفتی و روشی سید محمدموسی ‌مطلبی ۱۳۹۱ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۸۴ طرّاحی یک الگو برای تولید علم اقتصاد، متناسب با جامعه مسلمین با رویکرد سیستمی وحید ارشدی ۱۳۹۱ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۸۵ واکاوی مفاهیم لذت و سعادت در مطالعه اقتصاداسلامی با رویکرد شناختی علی‌اصغر هادوی‌نیا ۱۳۹۱ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۸۶ تأثیرپذیری اقتصاد ‌اسلامی از مبانی خدا‌شناسی و جهان‌شناسی قرآن‌کریم علی‌اصغر هادوی‌نیا ۱۳۹۱ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۸۷ مقایسه متدلوژی تحقیق در مکتب پوزیتیویسم منطقی با متدلوژی تحقیق در اقتصاد اسلامی محمد مولایی ۱۳۹۱ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۸۸ قرآن و نظریه مدینه عادله سید احسان خاندوزی ۱۳۹۱ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۸۹ نسبت میان وظایف اقتصادی دولت و تحقق عدالت اقتصادی در الگوی اسلامی مصطفی سمیعی‌نسب ۱۳۹۱ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۹۰ پیشرفت به مثابه عدالت (بر اساس یک تبیین انسان‌شناختی) عطاالله رفیعی ۱۳۹۱ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۹۱ مقدمه‌ای بر رفتار سرمایه‌گذاری در جامعه مطلوب اسلامی مجید رضایی‌دوانی ۱۳۹۱ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۹۲ ارائه پول در تابع مطلوبیت در نظام اقتصاد اسلامی در قالب یک الگوی کنترل بهینه محسن رضایی / رفیع حسنی‌مقدم ۱۳۹۱ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۹۳ سودگرائی و رفاه اقتصادی با رویکرد آموزه‌های اسلامی محمدحسن مشرف‌جوادی / یدالله دادگر / جعفر عبادی / حسین عباسی‌نژاد ۱۳۹۱ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۹۴ روش‌شناسی نظریات علمی اقتصاد اسلامی حسن‌آقا نظری ۱۳۹۱ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۹۵ مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی ـ اقتصادی با رویکرد اسلامی سیدرضا حسینی ۱۳۹۱ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۹۶ نظریه و روش نهادینه کردن علم اقتصاد اسلامی عبدالمجید شیخی / شهلا مولوی ۱۳۹۲ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۹۷ تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نظام اقتصاد اسلامی مجتبی قیاسی / سیدعلی ملیحی ۱۳۹۲ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۹۸ اقتصاد مقاومتی: تبیین مفهوم، ابعاد و الزامات آن در ایران کوهسار خالدی ۱۳۹۲ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۹۹ بررسی قاعده انحصار منشأ کسب درآمد به «کار» جواد ایروانی ۱۳۹۲ فصلنامه اقتصاد اسلامی
۱۰۰ نقدی بر روش‌شناسی و مبانی مکتب اقتصادی نئوکلاسیک محمود متوسلی / میرسعید مهاجرانی ۱۳۹۲ فصلنامه اقتصاد اسلامی