سیدعباس موسویان

استاد گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: مالی و بانکداری اسلامی

دریافت رزومه:CV Mosavian

پست الکترونیکی:  samosavian@yahoo.com

 

سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ P   P مدیر گروه اقتصاد
۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۷۷ ۱۳۸۳     P رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی
۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۷۹ ۱۳۷۹     P مسؤول دفتر قم
۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۷۹ ۱۳۸۲ P   P سردبیر فصلنامه اقتصاد اسلامی
۵ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۳ ۱۳۸۶ P   P مدیر گروه اقتصاد
۶ جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۳ ۱۳۸۸ P   P مدیر گروه فقه اقتصادی
۷ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۳ تاکنون P   P جانشین‌ مدیر ‌مسؤول مجله اقتصاد اسلامی
۸ دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۱ تاکنون   P   مدیر گروه معارف اسلامی و مدیریت مالی

 

وضعیت تحصیلات

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح چهار (دکتری) تفسیر و علوم قرآن ۱۳۸۲ مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حوزه علمیه قم
سطح چهار (دکتری) فقه اقتصادی ۱۳۸۴ حوزه علمیه قم

 

 1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی

کارشناسی‌ارشد

 

۱۳۷۳

۱۳۷۵

دانشگاه مفید

دانشگاه شهید بهشتی

اقتصاد نظری

علوم اقتصادی

 سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
۱ علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی  
۲ علوم اقتصادی بانکداری اسلامی
۳ علوم اقتصادی بازارهای مالی اسلامی
۴ تفسیر و علوم قرآنی تفسیر آیات اقتصادی
۵ علوم اقتصادی فقه اقتصادی

 

 1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
۱ انگلیسی متوسط ضعیف ضعیف
۲ عربی عالی خوب متوسط
 1. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )
ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
۱
۲
۳

 

سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
۱ شرح لمعه مدرسه امام باقر(ع) ۱۳۷۰-۱۳۷۳ مربی شش ترم
۲ اصول فقه مظفر مدرسه امام باقر(ع) ۱۳۷۰-۱۳۷۳ مربی شش ترم
۳ فقه (مکاسب) جامعه ‌المصطفی العالمیه ۱۳۸۱ ـ ۱۳۷۹ مربی پنج ترم
۴ اصول (حلقه ثالث شهید صدر) جامعه ‌المصطفی العالمیه ۱۳۸۳ ـ ۱۳۸۱ مربی چهار ترم
۵ الگوهای بانکداری بدون ربا دانشگاه مفید ۱۳۸۷_۱۳۸۵ استادیار     پنج ترم
۶ فقه معاملات جدید جامعه ‌المصطفی العالمیه ۱۳۸۵ ـ ۱۳۸۳ استادیار سه ترم
۷ فقه معاملات بانکی مرکزآموزش بانک مرکزی ۱۳۹۰ ـ ۱۳۸۳ استادیار ده ترم
۸ ابزارهای مالی اسلامی(صکوک) دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۶-۱۳۸۵ استادیار دو ترم
۹ ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) مرکز آموزش بانک مرکزی ۱۳۸۹-۱۳۸۶ استادیار شش ترم
۱۰ فقه معاملات جدید و بانکی مرکز تخصصی قضا ۱۳۸۷ ـ ۱۳۸۴ استادیار پنج ترم
۱۱ مبانی فقهی بانکداری اسلامی موسسه عالی بانکداری ۱۳۸۸ استادیار یک ترم
۱۲ فقه مالی (۲) کارشناسی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۰ – ۱۳۸۸ دانشیار سه ترم
۱۳ فقه مالی (۳) (ارشد) دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۴- ۱۳۸۸ دانشیار شش ترم
۱۴ فقه بازار سرمایه (دکتری) دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۰- ۱۳۸۸ دانشیار دو ترم
۱۵ فقه الاقتصاد (دکتری) دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۳- ۱۳۸۸ دانشیار سه ترم
۱۶ تامین مالی پروژه ‌(دکتری) دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۴-۱۳۹۲ دانشیار دو ترم
۱۷ فقه الاقتصاد (ارشد) موسسه امام خمینی (ره) ۱۳۹۳-۱۳۹۲ دانشیار یک ترم
۱۸ بانکداری اسلامی (ارشد) موسسه عالی بانکداری (واحد تبریز) ۱۳۹۳-۱۳۹۴ دانشیار دو ترم
۱۹ بانکداری بین الملل اسلامی (ارشد) موسسه عالی بانکداری (واحد تبریز) ۱۳۹۳-۱۳۹۴ دانشیار دو ترم
۲۰ حقوق مالی (دکتری) دانشگاه تهران (پردیس فارابی) ۱۳۹۳-۱۳۹۴ دانشیار یک ترم

 

جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
کتاب سال حوزه / ۱۳۸۲ برگزیده بانکداری اسلامی
کتاب سال جمهوری اسلامی ایران/ ۱۳۸۲ برگزیده ربا (کار گروهی)
اولین جشنواره آثار اقتصاد اسلامی برگزیده بانکداری اسلامی
اولین جشنواره علامه طباطبایی برگزیده بانکداری اسلامی
کتاب سال حوزه برگزیده ربا (کارگروهی)
دومین جشنواره بین‌المللی فارابی / سال ۸۷ رتبه دوم ابزارهای مالی اسلامی(صکوک)
اولین جشنواره بازار سرمایه ایران/۱۳۸۸ برگزیده ابزارهای مالی اسلامی(صکوک)
کتاب سال حوزه/ ۱۳۸۶ رتبه اوّل رساله سطح چهار (احکام فقهی اوراق بهادار)
پژوهشگر نمونه استان قم/ ۱۳۸۶ رتبه اوّل پژوهشگر نمونه
اولین جشنواره مطبوعات اسلامی رتبه اول آثار اقتصادی جایگزینی نظام مشارکت
دومین جشنواره مطبوعات اسلامی رتبه سوم اعتبار در حساب‌ جاری مشارکتی در بانکداری اسلامی
سومین جشنواره اقتصاد اسلامی رتبه اوّل حوزه‌های فقاهتی و عرصه‌های کارشناسی بانکداری اسلامی
دومین جشنواره مطبوعات اسلامی رتبه اول حوزه‌های فقاهتی و عرصه‌های کارشناسی بانکداری اسلامی
دومین جشنواره اقتصاد اسلامی برگزیده ارزیابی سپرده‌های بانکی و پیشنهاد سپرده‌های جدید
دومین جشنواره فارابی/ سال ۸۷ کرسی ممتاز کرسی نقد نظریه ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری
کنگره دین‌پژوهان برگزیده ابزارهای مالی اسلامی(۱)
نخستین دوره جشنواره دوسالانه مجلات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزیده مقاله طراحی سپرده‌های جدید در بانکداری بدون ربا
پنجمین جشنواره علامه طباطبائی برگزیده نقد قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین
سومین و هفتمین جشنواره علامه طباطبائی برگزیده عضو برگزیده هیات علمی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
اثر برگزیده‌کرسی‌های‌نقدونظریه پردازی برگزیده ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری
هجدهمین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی شایسته تقدیر طرح تحول نظام بانکی
کتاب فصل (بهار ۹۲) برگزیده بازار سرمایه اسلامی(۱)
اولین جایزه کنگره بین المللی‌علوم انسانی اسلامی برگزیده نظریه پردازی در حوزه اقتصاد و بانکداری اسلامی
کتاب سال حوزه (۱۳۹۲) برگزیده بازار سرمایه اسلامی (۱)
کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۲) شایسته تقدیر بازار سرمایه اسلامی(۱)
اولین جشنواره علامه طباطبایی (۱۳۹۴) رتبه اول بازار سرمایه اسلامی(۱)

 

  همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

 

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۷۶ ۱/۷/۱۳۷۷
رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱/۷/۱۳۷۷ ۱/۱۲/۱۳۸۳
مسؤول دفتر قم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابتدای ۱۳۷۹ پایان ۱۳۷۹
سردبیر فصلنامه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۲۹/۸/۷۹ پایان ۱۳۸۲
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱/۱۲/۱۳۸۳ ۳۱/۳/۱۳۸۶
مدیر گروه فقه اقتصادی جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۳ ۳۱/۶/۱۳۸۸
عضو هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه ۱۳۸۳ ۱۳۸۵
جانشین‌ مدیر‌مسؤول فصلنامه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۳ تاکنون
عضویت گروه اقتصاد دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۴
عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۵ ۱۳۸۶
رئیس حلقه علمی هسته نظام‌های مالی انجمن اقتصاد اسلامی حوزه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه ۱۳۸۵ ۱۳۸۷
سردبیر فصلنامه الحکمه (عربی) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۶ ۱۳۸۸
عضو کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس اوراق بهادار سازمان بورس اوراق بهادار ۱۳۸۶ تاکنون
عضو کمیته اقتصاد و مدیریت گروه علوم حوزه‌ای- دانشگاهی دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی- وزارت علوم تحقیقات و فناوری ۱۳۸۶ ۱۳۸۹
عضو شورای سردبیری مجله الحکمه عربی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۷ ۱۳۸۹
مدیر گروه مطالعات بانکداری اسلامی مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی بانک ملت ۱۳۸۷
عضو کمیسیون اوراق مالی اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه ۱۳۸۷
رئیس هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه ۱۳۸۷ ۱۳۸۹
عضو هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران ۱۳۸۹
رئیس حلقه علمی هسته پول و بانک انجمن اقتصاد اسلامی حوزه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه ۱۳۸۹ ۱۳۹۱
رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۰ ۱۳۹۲
عضو شورای علمی گروه نظام‌ها و مطالعات اسلامی پژوهشگاه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۰ ادامه دارد.
عضو شورای سیاست‌گذاری و تحریریه مجله قبسات عربی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۰
عضو شورای علمی گروه اقتصاد دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۰
سردبیر و عضو هیات تحریریه مجله تحقیقات مالی اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام ۱۳۹۱ ادامه دارد
نایب رئیس هیات مدیره صندوق قرض الحسنه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ۱۳۹۱
عضو کارگروه اقتصاد شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۹۱
مدیر گروه مدیریت مالی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام ۱۳۹۱ ادامه دارد
عضو هیات مدیره صندوق قرض الحسنه مرکز خدمات حوزه های علمیه حوزه علمیه قم ۱۳۹۱
عضو کمیته منتخب دستگاهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هیات ممیزه مشترک مراکز و موسسات غیردولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی، هنر و معارف دینی ۱۳۹۱
عضو کارگروه بررسی توانایی علمی اقتصاد، فقه و حقوق و مدیریت در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۱
مشاور رئیس کل در امور بانکداری اسلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۲
عضو هیات ممیزه مشترک مراکز و موسسات غیردولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی، هنر و معارف دینی مستقر در استان تهران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۲
عضو شورای علمی هفتمین دوره جشنواره فارابی و رئیس گروه علمی علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۲
عضو اصلی هیأت بدوی رسیدگی انتظامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۱۳۹۳ ۱۳۹۵
عضو هیات امناء پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۲
عضو هیات تحریریه نشریه قرآن در آیینه پژوهش دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۱۳۹۳ ۱۳۹۵
رئیس کمیته فقهی بانکداری اسلامی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ۱۳۹۳
عضو هیات مدیره صندوق قرض الحسنه مرکز خدمات حوزه های علمیه حوزه علمیه قم ۱۳۹۴ ادامه دارد
عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان قم بنیاد ملی نخبگان ۱۳۹۴ ادامه دارد
عضو شواری فقهی مشورتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی ۱۳۹۴ ادامه دارد
مشاور فقهی بانک توسعه صادرات ایران بانک توسعه صادرات ایران ۱۳۹۴ ادامه دارد
مشاور ویژه دبیرکل در امور فقهی و اقتصادی کانون شرکت‌های لیزینگ ایران کانون شرکت‌های لیزینگ ایران ۱۳۹۴ ادامه دارد
عضو هیأت امنای جامعه‌ الامام‌ الصادق دانشگاه امام صادق علیه السلام ۱۳۹۴ ادامه دارد
عضو کمیسیون علوم اجتماعی و ارتباطات هیات ممیزه هیات ممیزه مشترک مراکز و موسسات غیردولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی، هنر و معارف دینی استان تهران ۱۳۹۵ ادامه دارد

 

  سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
پول و نظام‌های پولی تالیف (کار گروهی) ۱۳۷۵ بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی تالیف ۱۳۷۶ پژوهشگاه ‌فرهنگ‌ و اندیشه ‌اسلامی
بانکداری اسلامی تالیف ۱۳۷۸ پژوهشکده پولی و بانکی
فلسفه اقتصاد اسلامی تالیف (کار گروهی) ۱۳۷۸ پژوهشکده پولی و بانکی
بانکداری بدون ربا از نظریه تا عمل تالیف ۱۳۷۹ مؤسسه فرهنگ و اندیشه معاصر
کلیات نظام اقتصادی اسلام تالیف ۱۳۷۹ انتشارات دارالثقلین
ربا و مسائل عصر حاضر تالیف (کار گروهی) ۱۳۸۰ بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
بهره یا ربا تالیف (کار مشترک) ۱۳۸۴ مؤسسه پژوهشی نگاه معاصر
فرهنگ اصطلاحات فقهی و حقوقی معاملات تالیف (کار گروهی) ۱۳۸۶ پژوهشکده پولی و بانکی
ابزارهای مالی اسلامی(صکوک) تالیف ۱۳۸۶ پژوهشگاه‌فرهنگ‌ و اندیشه‌اسلامی
احکام فقهی بانکداری بدون ربا تالیف ۱۳۸۶ انتشارات وثوق
معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید تالیف (کار گروهی) ۱۳۸۷ پژوهشکده پولی و بانکی
دین و اقتصاد تالیف ۱۳۸۷ کانون اندیشه جوان
بانکداری در آیینه شریعت تالیف ۱۳۸۷ انتشارات وثوق
اصلاح قانون و الگوی بانکداری بدون ربا تالیف (کار گروهی) ۱۳۸۹ موسسه‌عالی‌آموزش‌وپژوهش م ب
ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری تالیف ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام
جریمه و خسارت تاخیر تادیه تالیف (کار گروهی) ۱۳۸۹ پژوهشکده پولی و بانکی
طرح تحول نظام بانکی تالیف (کار گروهی) ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
بازار سرمایه اسلامی (۱) تالیف ۱۳۹۱ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
مبانی فقهی بازار پول و سرمایه تالیف (کار مشترک) ۱۳۹۱ دانشگاه امام صادق (ع)
معاملات بانکی از منظر مراجع (ویرایش دوم) تالیف (کار گروهی) ۱۳۹۲ پژوهشکده پولی و بانکی
کارت‌های اعتباری و انطباق پذیری فقهی تدوین ۱۳۹۲ پژوهشکده پولی و بانکی
شاخص‌های ارزیابی بانکداری اسلامی تالیف (کار گروهی) ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت و بانک انصار
آشنایی با بازار سرمایه اسلامی(بورس) تالیف (کار مشترک) ۱۳۹۳ کانون اندیشه جوان
بانکداری اسلامی(ویرایش و اضافات) تالیف (کار مشترک) ۱۳۹۳ پژوهشکده پولی و بانکی
مقدمه‌ای بر بانکداری بدون ربا در ایران (تجربه بانک کشاورزی) تالیف ۱۳۹۳ موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر
نظارت شرعی بر بانک ها و موسسات مالی اسلامی تالیف (کار گروهی) ۱۳۹۳ پژوهشکده پولی و بانکی
بانکداری بدون ربا از نظریه تا تجربه تالیف (کار گروهی) ۱۳۹۳ انتشارات سمت دانشگاه مفید
تامین مالی صنعت نفت از طریق ابزارهای مالی اسلامی تالیف (کار مشترک) ۱۳۹۳ هزاره سوم اندیشه
جریمه تاخیر تادیه (ویرایش و اضافات) تالیف (کار گروهی) ۱۳۹۴ پژوهشکده پولی و بانکی
فقه معاملات بانکی، پاسخگویی به مهمترین سوالات فقهی نظام بانکی تالیف (کار گروهی) ۱۳۹۴ انتشارات زمزم هدایت

 

 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
۱ الگوهای بانکداری بدون ربا تالیف ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲ ویرایش سوم طرح تحول نظام بانکی تالیف و تدوین ۱۳۹۲ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

 

 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

عقود با بازدهی ثابت، مشکل بانکداری بدون ربا تالیف ۱۳۷۶ همایش بانکداری اسلامی همایش هشتم
بهره بانکی همان رباست تالیف ۱۳۷۶ مجله نقد و نظر شماره۱۳-۱۴
نظریه‌های بهره و ربا تالیف ۱۳۷۷ مجله نقد و نظر شماره ۱۸ ـ ۱۷
سپرده‌های انتقال‌پذیر در بانکداری بدون ربا تالیف ۱۳۷۷ همایش بانکداری اسلامی همایش نهم
بهره بانک‌های دولتی تالیف ۱۳۷۷ مجله نامه مفید شماره ۱۴
بررسی فقهی اقتصادی سپرده‌های انتقال‌پذیر در بانکداری بدون ربا تالیف ۱۳۷۸ مجله فقه اهل بیت(فارسی) شماره ۱۷-۱۸
بررسی فقهی ـ اقتصادی ساختار بانکداری بدون ربا تالیف ۱۳۷۸ همایش بانکداری اسلامی همایش دهم
نقد و بررسی مبانی حقوقی و دلائل اقتصادی بهره تالیف ۱۳۷۸ مجله کتاب نقد شماره ۱۱
ماوراء الفقه: بحوث علمیه فی تنقیح موضوعات الأحکام ربویه الفائده البنکیه – نقد مقاله «الربا و الفائده البنکیه» تالیف

ترجمه حیدر حب الله

۱۴۲۲ فقه اهل البیت(عربی) شماره ۲۴
بررسی فقهی ـ اقتصادی اوراق مشارکت جایگزین اوراق قرضه تالیف ۱۳۷۸ کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی تهران
بررسی فقهی ـ اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه تالیف ۱۳۷۹ مجله فقه شماره ۲۳
ثمرات فقهی-اقتصادی دفعی یا تدریجی‌بودن تحریم ربا در قرآن تألیف ۱۳۸۰  اقتصاد اسلامی شماره ۱
ربا در بانکهای دولتی تألیف ۱۳۸۰ مجله فقه شماره۲۷-۲۸
انفاق قرآنی و ابزارهای مالی مناسب آن در عصر حاضر تألیف ۱۳۸۰ اقتصاد اسلامی شماره ۲
مشارکت مجدد، جایگزین تنزیل مجدد تألیف ۱۳۸۰ اقتصاد اسلامی شماره ۳
عدالت؛ محور آموزه‌های اقتصادی اسلام تألیف ۱۳۸۰ اقتصاد اسلامی شماره ۴
آثار اقتصادی جایگزینی نظام مشارکت به جای نظام بهره تألیف ۱۳۸۱ اقتصاد اسلامی شماره ۵
مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران تألیف ۱۳۸۱ اقتصاد اسلامی شماره ۶
طراحی سپرده‌های جدید در بانکداری بدون ربا تألیف ۱۳۸۱ اقتصاد اسلامی شماره ۷
دین و اقتصاد تألیف ۱۳۸۱ اقتصاد اسلامی شماره ۸
اعتبار در حساب جاری مشارکتی، در بانکداری بدون ربا تألیف ۱۳۸۲ اقتصاد اسلامی شماره ۹
جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام تألیف ۱۳۸۲ اقتصاد اسلامی شماره ۱۰
انواع بانک‌های بدون ربا تألیف ۱۳۸۲ اقتصاد اسلامی شماره ۱۱
حوزه‌های فقاهتی و عرصه‌های کارشناسی بانکداری اسلامی تألیف ۱۳۸۲ اقتصاد اسلامی شماره ۱۲
کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون ربا تألیف ۱۳۸۳ اقتصاد اسلامی شماره ۱۳
کارت‌های اعتباری در پرتو فقه و شریعت ترجمه ۱۳۸۳ اقتصاد اسلامی شماره ۱۴
ارزیابی سپرده‌های بانکی و پیشنهاد سپرده‌های جدید تألیف ۱۳۸۳ اقتصاد اسلامی شماره ۱۵
طرحی برای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه تألیف ۱۳۸۳ اقتصاد اسلامی شماره ۱۶
ارزیابی سپرده‌های بانکی تالیف ۱۳۸۳ همایش ‌بانکداری ‌اسلامی تهران
بررسی تطبیقی بانکداری ایران و اردن تالیف ۱۳۸۳ مجمع بانکداران اسلامی تهران
تبیین فقهی بانکداری بدون ربا (مدل ایران و اردن) تألیف ۱۳۸۳ فصلنامه فقه و حقوق شماره ۲
راهکار رسیدن به نرخ سود بانکی تعادلی تألیف ۱۳۸۴ اقتصاد اسلامی شماره ۱۷
احکام ثابت و متغیر بانکداری اسلامی تألیف ۱۳۸۴ مجله فقه و اصول شماره ۱
ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری تألیف ۱۳۸۴ اقتصاد اسلامی شماره ۱۸
ارزیابی قراردادها و شیوه‌های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا تألیف ۱۳۸۴ اقتصاد اسلامی شماره ۱۹
بررسی فقهی کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون ربا تألیف ۱۳۸۴ اقتصاد اسلامی شماره ۲۰
جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران تألیف ۱۳۸۴ فصلنامه فقه و حقوق شماره ۴
اصلاح ساختار مؤسسات و ابزارهای مالی بازار پول و سرمایه براساس تعالیم اسلام تألیف ۱۳۸۴ فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) شماره ۲۵
نقد و بررسی قانون بانکداری بدون ربا تألیف ۱۳۸۴ مجله اندیشه حوزه شماره ۵۳
بررسی راهکارهای حلّ مشکل تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربا تألیف ۱۳۸۵ فصلنامه فقه و حقوق شماره۸
بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر تألیف ۱۳۸۵ اقتصاد اسلامی شماره ۲۱
بررسی فقهی و حقوقی معاملات شرکت‌های لیزینگ تألیف ۱۳۸۵ اقتصاد اسلامی شماره ۲۲
الگوی جدید بانکداری بدون ربا تألیف ۱۳۸۵ اقتصاد اسلامی شماره ۲۳
اوراق بهادار اجاره(صکوک اجاره) تألیف(مشترک) ۱۳۸۵ اقتصاد اسلامی شماره ۲۴
قراردادهای لیزینگ و انطباق آنها با عقود اسلامی تألیف ۱۳۸۵ فصلنامه تخصصی فقه و حقوق شماره ۱۰
راهکارهای استفاده از اعتبار در حساب جاری در بانکداری اسلامی تألیف ۱۳۸۶ نامه مفید شماره ۶۰
اوراق بهادار استصناع؛ مکمل بازار سرمایه ایران تألیف ۱۳۸۶ مجله جستارهای اقتصادی شماره ۸
مبنای فقهی قانون عملیات بانکی بدون ربا تألیف ۱۳۸۶ فصلنامه تخصصی فقه و حقوق شماره۱۴
نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین تألیف ۱۳۸۶ اقتصاد اسلامی شماره ۲۵
صکوک مزارعه و مساقات؛ ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی ایران تألیف ۱۳۸۷ اقتصاد اسلامی شماره ۲۶
نظریه‌های ربا و بهره تألیف ۱۳۸۷ اقتصاد اسلامی شماره ۲۷
بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام با عقدهای اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۸۷ اقتصاد اسلامی شماره ۲۷
طراحی ‌کارت‌های ‌اعتباری ‌در بانکداری ‌بدون‌ربا بر اساس بیع مرابحه تألیف ۱۳۸۷ اقتصاد اسلامی شماره ۲۸
بررسی فقهی و حقوقی تعیین سود بانکی تألیف ۱۳۸۷ فصلنامه فقه و حقوق شماره۱۶
صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی تألیف ۱۳۸۸ مجله جستارهای اقتصادی شماره ۱۱
اوراق بهادار(صکوک) جعاله؛ ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری تألیف(مشترک) ۱۳۸۸ اقتصاد اسلامی شماره ۳۲
بانکداری‌اسلامی ثبات بیشتر و کارایی بالاتر تالیف ۱۳۸۸ همایش  بانکداری اسلامی تهران
مدیریت‌ریسک‌اعتباری در بانکداری اسلامی از طریق سوآپ نکول اعتباری تألیف(مشترک) ۱۳۸۸ اقتصاد اسلامی شماره ۳۳
طراحی اوراق وقف بر مبنای عقد صلح و وقف جهت تامین مالی طرح‌های عام المنفعه تالیف(مشترک) ۱۳۸۸ مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۳
تبدیل دارایی‌های بانکی به اوراق بهاداردر بانکداری بدون ربا تالیف ۱۳۸۹ فصلنامه پول و اقتصاد شماره ۴
جایگاه فقه درطراحی الگوی توسعه عادلانه تألیف(مشترک) ۱۳۸۹ همایش اقتصاد اسلامی و توسعه مشهد
طراحی مدل عملیاتی بانکداری اسلامی، سازگار با الگوری ایرانی اسلامی پیشرفت تالیف ۱۳۸۹ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت  همایش اول
نقد بخش پول و بانک برنامه پنجم تالیف ۱۳۸۹ همایش نقد برنامه ‌پنجم توسعه تهران
اوراق بهادار(صکوک) مضاربه؛ ابزاری مناسب برای توسعه بخش صادرات ایران تألیف(مشترک) ۱۳۸۹ مجله جستارهای اقتصادی شماره ۱۳
مهندسی مالی عقود در بانکداری اسلامی تالیف ۱۳۸۹ اقتصاد اسلامی شماره ۳۵
ضوابط قیمت‌گذاری از منظر فقه امامیه تالیف(مشترک) ۱۳۸۹ معرفت اقتصادی شماره ۲
نقش شورای تخصصی فقهی در ارتقاء سطح مشروعیت و کارایی بانک‌های اسلامی(مطالعه تجربه چند کشور اسلامی) تألیف(مشترک) ۱۳۸۹ اقتصاد اسلامی شماره ۳۶
بررسی امکان استفاده از سوآپ بازده کل جهت مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۸۹ اقتصاد اسلامی شماره ۳۷
امکان سنجی فقهی تشکیل بازار بین بانکی در بانکداری اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۸۹ اقتصاد اسلامی شماره ۳۸
اوراق سلف؛ ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌های بالادستی صنعت نفت تألیف ۱۳۸۹ اقتصاد اسلامی شماره ۳۹
امکان سنجی فقهی طراحی اسناد خزانه اسلامی در بازارهای مالی اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۸۹ اقتصاد اسلامی شماره ۴۰
مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی تالیف(مشترک) ۱۳۸۹ معرفت اقتصادی شماره ۳
بررسی تطبیقی مدل‌های عملیاتی کارت اعتباری در بانکداری اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۹۰ اقتصاد اسلامی شماره ۴۳
اقتراح حساب إیداع جدید فی النظام المصرفی اللاربوی تألیف

ترجمه الشیخ محمدحسن زراقط

۱۴۳۲ق-۲۰۱۱م مجله الاجتهاد و التجدید شماره ۱۹
صکوک وکالت بیمه‌ای برای پوشش ریسک حوادث فاجعه آمیز تألیف(مشترک) ۱۳۹۰ اقتصاد اسلامی شماره ۴۴
اوراق بهادار(صکوک) بانکی؛ تبدیل تسهیلات بانکی به اوراق بهادار در بانکداری بدون ربا تألیف(مشترک) ۱۳۹۰ تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱
شناسایی و طبقه بندی و اولویت بندی ریسک‌های اوراق مضاربه با تاکید بر فقه امامیه با رویکرد مدلسازی تصمیم‌گیری چندمعیاره تألیف(مشترک) ۱۳۹۰ معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۵
امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا تالیف ۱۳۹۰ مجله علمی ترویجی روند شماره۵۹
آسیب شناسی فقهی، اقتصادی و مالی انتشار اوراق مشارکت در ایران تألیف(مشترک) ۱۳۹۰ فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۱۴
کاربرد ابزارهای پروژه محور اسلامی(صکوک) در تامین مالی سرمایه‌گذاری های بخش نفت و گاز تألیف(مشترک) ۱۳۹۱ معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۷
مهندسی مالی اسناد خزانه اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۹۱ اقتصاد اسلامی شماره ۴۵
تحلیل فقهی اقتصادی اختیار فروش گواهی سپرده سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از مشتقات پوشش ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی(مطالعه موردی بانکداری ایران) تألیف(مشترک) ۱۳۹۱ مجله جستارهای اقتصادی شماره ۱۸
حاکمیت شرعی در بانک‌ها و موسسات مالی – اسلامی انگلستان و مقایسه آن با ایران تألیف(مشترک) ۱۳۹۱ تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲
تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایرکشورها: دلالت هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور تألیف(مشترک) ۱۳۹۱ مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۸
راهکار اعطای تسهیلات بانک مرکزی به بانک‌های تجاری در بانکداری اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ اقتصاد اسلامی شماره ۴۶
اوراق بهادار (صکوک) وکالت؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت پتروشیمی تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ اقتصاد اسلامی شماره ۴۷
ماهیت حقوقی و شرایط و ارکان اوراق بهادار اجاره تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ فصلنامه حقوق  اسلامی شماره ۳۲
شناخت و رتبه‌بندی ریسک‌های ابزارهای مالی اسلامی(صکوک) تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ اندیشه مدیریت راهبردی شماره ۱۳

 

بررسی تأثیر بانکداری بدون ربا بر رشد اقتصادی در ایران تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ اقتصاد اسلامی شماره ۴۸
خرید اعتباری سهام در بانکداری و بازار سرمایه اسلامی

 

تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ اقتصاد اسلامی شماره ۴۹
تأمین مالی پروژه محور به وسیله صکوک استصناع درصنعت نفت تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ اقتصاد اسلامی شماره ۵۰
طراحی مدل های عملیاتی صکوک اجاره جهت انجام عملیات بازار باز تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ اقتصاد اسلامی شماره ۵۱
ارزیابی سیر تاریخی ربا در فرآیند توسعه غرب و نقد

قرائت های جدید بهره بانکی در چارچوب اسلامی

تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

کنفرانس سوم
مبانی فقهی بازارهای پول و سرمایه و کاربردهای آن تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۹
الگوی مطلوب ذخیره قانونی در بانکداری اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ اقتصاد و بانکداری اسلامی شماره۲
خلاء قانونی مطالبات غیر جاری در قانون عملیات بانکداری بدون ربا تالیف ۱۳۹۲ اقتصاد اسلامی شماره۵۲
الگوی نظارت شرعی بر بانکهای کشور بر اساس دیدگاه خبرگان بانکداری اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ پژوهشهای پولی – بانکی شماره ۱۸
ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ پژوهشنامه حقوق اسلامی شماره ۳۸
بررسی فقهی – حقوقی اوراق استصناع موازی تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ مجله دیدگاه های حقوق قضایی شماره ۶۳
مدیریت ریسک اوراق بهادار مضاربه با تاکید بر فقه امامیه تألیف(مشترک) ۱۳۹۱ تحقیقات مالی اسلامی شماره ۳
نقد دیدگاه‌های معاصر درباره ربا تالیف ۱۳۹۱-۱۳۹۲ مجله کتاب نقد شماره۶۵-۶۶
بررسی قراردادهای سوآپ کالا از دیدگاه فقه امامیه تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ تحقیقات مالی اسلامی شماره ۴
اوراق مرابحه کالا، ابزار مناسب برای بازار بین بانکی در بانکداری بدون ربا تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ تحقیقات مالی اسلامی شماره ۵
مدل قیمت‌گذاری بازار کالا و خدمات در اقتصاد مقاومتی تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ اقتصاد و بانکداری اسلامی شماره۴ و ۵
بررسی راهکارهای استمهال مطالبات غیر جاری در بانکداری بدون ربا تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ مجله علمی ترویجی روند- پاییز و زمستان۹۲ شماره ۶۳ و ۶۴
احکام و آثار فقهی- حقوقی عقد استصناع تألیف(مشترک) ۱۳۹۲ فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره۲۱
مبانی فقهی و حقوقی بازار دارایی های فکری تألیف(مشترک) ۱۳۹۳ فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۲۶
تعیین سهم بهینه عقدهای مبادله ای و مشارکتی در بانکداری بدون ربا تألیف(مشترک) ۱۳۹۳ اقتصاد اسلامی شماره ۵۳
آسیب شناسی نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و ارائه اصلاح های قانونی تألیف(مشترک) ۱۳۹۳ اقتصاد اسلامی شماره۵۴
حساب‌های قرض‌الحسنه اختصاصی راهکاری بهینه برای هدایت و مدیریت منابع قرض‌الحسنه در نظام بانکداری اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۹۳ معرفت اقتصاد اسلامی شماره۱۱
ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۹۳ مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۱۳
آسیب شناسی انتشار صکوک اجاره در بانک های ایران: مطالعه موردی بانک سپه تألیف(مشترک) ۱۳۹۳ پژوهشها و سیاستهای اقتصادی شماره ۶۹
نقد و بررسی دیدگاه های جدید پیرامون ربا و بهره بانکی تألیف(مشترک) ۱۳۹۳ تحقیقات مالی اسلامی شماره ۶
تحلیل سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در جایگاه مبیع در عقد بیع بر اساس فقه امامیه تألیف(مشترک) ۱۳۹۳ تحقیقات مالی اسلامی شماره ۷
بررسی مبانی فقهی و بانکی کارمزد تسهیلات قرض الحسنه تألیف(مشترک) ۱۳۹۳ سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه- بابل- دانشگاه مازندران مجموعه مقالات همایش
اوراق بیمه اتکایی اسلامی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت تألیف(مشترک) ۱۳۹۳ تحقیقات مالی اسلامی شماره ۸
نظریه تکاملی بانکداری اسلامی تالیف ۱۳۹۴ کتاب نظریه-شماره اول- کتاب نظریه‌های برتر در عرصه علوم انسانی اسلامی
اوراق سلف موازی در تأمین مالی صنعت خودرو تألیف(مشترک) ۱۳۹۴ فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۳۰
مهندسی مالی عقود بانکی با تاکید بر تجارب بانکهای برتر جهان اسلام تألیف(مشترک) ۱۳۹۴ مجموعه مقالات بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی
الگوی مطلوب تجهیز منابع در بانکداری اسلامی: دلالتهایی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تألیف(مشترک) ۱۳۹۴ مجموعه مقالات بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی
بررسی فقهی مالی اوراق اجاره مصون از تورم تألیف(مشترک) ۱۳۹۴ اقتصاد اسلامی ۵۸
بررسی رابطه ریسک و غرر در بازارهای مالی اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۹۴ اقتصاد اسلامی ۵۹
امکان‌سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت‌هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور تألیف(مشترک) ۱۳۹۴ مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۱۵
توافق‌نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین‌بانکی اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۹۴ اقتصاد اسلامی ۶۰
اسناد خزانه اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۹۴ مجله معرفت (علمی ترویجی) ۲۱۳
استخراج و رتبه‌بندی چالش‌های فقهی-اقتصادی اوراق مشارکت بانک مرکزی براساس نظر خبرگان تألیف(مشترک) ۱۳۹۴ پژوهشهای پولی – بانکی شماره ۲۴
آسیب‌شناسی تعاونی‌های اعتبار و ارائه الگوی مطلوب تألیف(مشترک) ۱۳۹۵ اقتصاد اسلامی ۶۱
تحلیل فقهی و حقوقی اعتبارات اسنادی در بانکداری بدون ربا تألیف(مشترک) ۱۳۹۵ مجله علمی تخصصی مطالعات فقهی حقوقی شماره اول
Islamic Treasury Bills تألیف ۲۰۱۴ مجموعه مقالات ششمین دوره بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی
تحلیل نظری الگوی بانک اسلامی دبی (راهبردهایی برای اصلاح قانون بانکداری ایران) تألیف(مشترک) ۱۳۹۵ اقتصاد اسلامی ۶۲
اجتهاد چندمرحله‌ای؛ روش پژوهش استنباط مسائل فقه اقتصادی تألیف(مشترک) ۱۳۹۵ اقتصاد اسلامی ۶۳
تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی تألیف(مشترک) ۱۳۹۵ اقتصاد اسلامی ۶۴
بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید تألیف(مشترک) ۱۳۹۴ تحقیقات مالی اسلامی شماره ۹
چارچوب طراحی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام با کارکردهای قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص تألیف(مشترک) ۱۳۹۵ تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۰
گواهی ظرفیت؛ ابزاری مناسب برای توسعه صنعت برق

 

تألیف(مشترک) ۱۳۹۵ تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۱
بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزار‌ها تألیف(مشترک) ۱۳۹۶ اقتصاد اسلامی ۶۵

 

 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات
۱ ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری نقد ارائه دهنده ۵/۸۹ ۱۳۸۷
۲ الگوی مصرف در اقتصاد اسلامی نوآوری دبیر ۱۳۸۹
۳ نظریه مصلحت در فقه امامیه نظریه پردازی داور ۱۳۹۰
۴ نقد قانون و طرح عملیات بانکی بدون ربا(بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی) کرسی نقد ارائه دهنده ۱۳۹۵

 

 1. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ
ردیف نام متفکر مدعوّ نوع مشارکت سال توضیحات
۱
۲
۳
 1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
همایش بانکداری اسلامی ارائه مقاله موسسه عالی بانکداری ایران ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۳ ۱۴ مقاله
کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی ارائه مقاله پژوهشکده پولی بانکی ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۳ ۵ مقاله
همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی ارائه مقاله انجمن اقتصاد اسلامی ایران ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ ۵ مقاله
دوره بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی ارائه مقاله بانک توسعه اسلامی و سازمان بورس و اوراق بهادار ایران ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ ۸ مقاله
نشست تخصصی اقتصاد اسلامی حضور در مباحثه علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۷۹ موضوع: ماهیت اقتصاد اسلامی
کارگاه تخصصی اقتصاد اسلامی حضور فعال پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان ۱۳۸۲ موضوع: مباحث نظریه پردازی، آزمون نظریه و نقد و بررسی نظریه‌ها در اقتصاد اسلامی
چهارمین همایش اقتصاد اسلامی عضو کمیته علمی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۴
همایش ربا، در نظریه وعمل؛ چالشها و راه‌کارها ارائه مقاله گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۱۳۸۵
کنفرانس بین‌المللی تامین مالی اسلامی ارائه مقاله دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۶
نخستین همایش ملی مالی اسلامی ارائه مقاله دانشگاه امام صادق- بانک کشاورزی خرداد ۱۳۸۷
همایش چالشهای اقتصاد جهانی و بانکداری اسلامی سخنران پردیس قم دانشگاه تهران بهار ۱۳۸۸
هشتمین نشست تخصصی محققان اقتصاد اسلامی انجمن اقتصاد اسلامی ایران- دانشگاه تربیت مدرس ۳۰و۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه ارائه مقاله دانشگاه فردوسی مشهد ۲۹ اردیبهشت ۸۹
نخستین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی ارائه مقاله کنگره  علوم انسانی اسلامی اردیبهشت ۱۳۹۱ عنوان: الگوی بانکداری اسلامی
همایش ابزارهای جدید تامین مالی اسلامی ارائه مقاله دانشگاه صنعتی شریف ۴ مقاله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳
همایش ملی نواندیشی دینی عضو کمیته علمی دانشگاه شهید بهشتی
کارگاه دانش افزایی علوم انسانی اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۷و۸و۲۱و۲۲/۴/۹۱
کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران کمیته علمی داوری مقالات دانشگاه صنعتی شریف ۳۰ بهمن و ۱ اسفند ۸۹-

۱۱/۱۱/۹۱

سومین و پنجمین و ششمین
سومین کنفرانس سالانه پیشگیری از تقلب و سوء استفاده‌های مالی با تمرکز بر بانکداری سخنرانی بانک مهر اقتصاد- حساب افزار(ایراکو) ۱۳۹۱
International Seminar “Islamic Finance on Infrastructure Project Development Speaker Faculty of Economics & Business State Islamic University of Jakarta ۲۰۱۳
نشست دوم اندیشه‌های راهبردی ارائه مقاله در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان: جایگاه عدالت اقتصادی در بانکداری اسلامی
نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی عضو کمیته علمی بانک انصار ۸و۹/۱۱/۹۲
سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه مقاله مرکز الگوی پیشرفت- محل برگزاری: کتابخانه ملی ۳۱/۲/۹۳
همایش لیزینگ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی عضو کمیته علمی- ارائه مقاله کانون شرکت‌های لیزینگ ایران خرداد ۱۳۹۳
نخستین همایش مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی عضو کمیته علمی- ارائه مقاله دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳/۶/۹۳ عنوان: ابزارهای مالی خیرخواهانه جهت تامین مالی کمیته امداد
کارگاه دانش افزایی نظریه علوم انسانی اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۱/۸/۹۳
کنفرانس بین‌المللی صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی(ایکوبیگ) سخنرانی ایکوبیگ ۸/۹/۹۳
کارگاه دانش افزایی علم دینی (تقریر نظریه آیت الله مصباح یزدی) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۷/۱۰/۹۳
اولین کنگره ملی اقتصاد مقاومتی ارائه مقاله دانشگاه شهید بهشتی ۲۸ و ۲۹ /۱۱/ ۹۳
همایش ملی پولی و بانکی صندوق‌های قرض الحسنه ارائه مقاله صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال ۱۲/۱۲/۹۳ ارائه ۲ مقاله
نخستین همایش مالی اسلامی ارائه مقاله انجمن مالی اسلامی ایران- مرکز مالی ایران ۶/۱۰/۹۴ عنوان مقاله: امکان‌سنجی فقهی و مالی اوراق مشارکت مصون از تورم
نشست علمی تخصصی جایگاه تنزیل دین در نظام پولی با رویکرد اسلامی ناقد مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام ۲۸/۹/۹۴
نشست علمی تخصصی نظام پولی و بانکی در اقتصاد اسلامی سخنرانی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام ۱۹/۱۰/۹۴
نشست فقه اقتصاد در نخستین اردوی علمی فرهنگی استعدادهای برتر و ممتازین حوزه‌های علمیه سخنرانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه ۲۴/۶/۹۵

 

 1. حضور در انجمن‌های علمی
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ انجمن اقتصاد اسلامی حوزه عضو حوزه علمیه ۱۳۸۹ دو دوره عضو هیات مدیره
۲ انجمن اقتصاد اسلامی ایران عضو اقتصاد اسلامی ایران ۱۳۸۹ دو دوره عضو هیات مدیره

 

 1. استفاده از فرصت‌های مطالعاتی
ردیف کشور مقصد دانشگاه یا مؤسسه مبدأ سال توضیحات
۱
۲

 

 1. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ طرح تحول نظام بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا ۱۳۸۹ تاثیر گذار در قانون برنامه پنجم
۲ اوراق (صکوک) اجاره سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۹۰ تاثیر گذار در تصویب و انتشار اوراق
۳ مجله مطالعات مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۰ سردبیر و عضو موثر در راه‌اندازی
۴ کارت اعتباری مرابحه‌ای بانک مرکزی ج.ا.ا ۱۳۹۱ تاثیر گذار در تصویب و انتشار اوراق
۵ اوراق (صکوک) مرابحه سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۹۱ تاثیر گذار در تصویب و انتشار اوراق

 

 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
فقه پویا: بررسی جنبه‌های فقهی و حقوقی بانکداری اسلامی با تمرکز بر مفاد عقود و قراردادهای بانکی و میزان مطابقت آن با شرع مقدس رادیو معارف ۱۳۹۳ ۲۶ برنامه ۴۵ دقیقه‌ای
میزگرد تخصصی اقتصاد اسلامی مجله تازه‌های اقتصاد ۱۳۷۸
میزگرد اقتصاد اسلامی(۱۰) مجله تازه‌های اقتصاد ۱۳۷۸
میزگرد تخصصی اقتصاد اسلامی(۱۱) مجله تازه‌های اقتصاد ۱۳۷۸
میزگردتخصصی اقتصاد اسلامی(۱۲) مجله تازه‌های اقتصاد ۱۳۷۸
بررسی فقهی‌ـ اقتصادی ابزارهای جایگزین عملیات بازار باز و معرفی ابزاری جدید در بازار سرمایه مجله تازه‌های اقتصاد ۱۳۷۸
بررسی امکان طراحی سپرده‌های انتقال مجله تازه‌های اقتصاد ۱۳۷۸
بررسی و تحلیل نارسایی‌های کاربرد عقد وکالت در معاملات بانکی مجله تازه‌های اقتصاد ۱۳۷۸
الگویی جدید از بانکداری اسلامی(۱) مجله تازه‌های اقتصاد ۱۳۷۹ شماره۹۰
الگویی جدید از بانکداری اسلامی(۲) مجله تازه‌های اقتصاد ۱۳۷۹ شماره۹۱
میزگردهای تخصصی اقتصاد اسلامی(۱۵) مجله تازه‌های اقتصاد ۱۳۷۹ شماره۸۷
سرمایه‌گذاری خارجی، ضرورت، مصلحت یا… فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی- سخن نخست ۱۳۸۰ شماره۳
جهانی شدن یا جهانی سازی فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی- سخن نخست ۱۳۸۰ شماره۴
امنیت، رفاه، رستگاری فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی- سخن نخست ۱۳۸۰ شماره۲
اصول حاکم بر نظام مالیاتی اسلام فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ۱۳۸۱ شماره۷
مسؤولیتی به نام بانکداری اسلامی فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی- سخن نخست ۱۳۸۱ شماره۶
مسؤولیتی به نام اقتصاد اسلامی فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی- سخن نخست ۱۳۸۱ شماره۵
نظریه های گستره دین در عرصه اقتصاد فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی- سخن نخست ۱۳۸۱ شماره۸
اصلاح نظام بانکی مجله اقتصاد اسلامی ۱۳۸۲ شماره۱۲
بانک مرکزی و صندوق‌های قرض الحسنه فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی- سخن نخست ۱۳۸۲ شماره۱۰
ساختار مناسب صندوق‌های قرض الحسنه در شرایط کنونی مجله تازه‌های اقتصاد ۱۳۸۲ شماره۱۰۰
اصلاح ساختار بازار مالی مجله اقتصاد اسلامی- سخن نخست ۱۳۸۲ شماره۱۱
آغاز دوران جدید فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ۱۳۸۲ شماره۹
چرا فتاوای اقتصادی، متفاوت یا حتی متضادند؟ مجله بانک و اقتصاد ۱۳۸۶ شماره۸۹
نقش شورای فقهی در تامین انطباق عملیات بانکی با اصول شرعی مجله تازه‌های اقتصاد ۱۳۹۰ شماره ۱۳۳
بانکداری اسلامی نه بانکداری بدون ربا ماهانه زمانه ۱۳۹۰ شماره۲۰
صکوک اجاره به عنوان حیله ربا فصلنامه تازه‌های اقتصاد ۱۳۹۱ شماره۱۳۶
جریمه دیرکرد علامت سوالی در بانکداری اسلامی مجله تازه‌های اقتصاد ۱۳۹۱ شماره۱۳۶
بررسی عوامل، چالش‌ها و موانع رشد کارت‌های اعتباری مجله تازه‌های اقتصاد ۱۳۹۱ شماره۱۳۷
بانک‌ها خزانه دوم دولت و مجلس هستند مجله تازه‌های اقتصاد ۱۳۹۱ ۱۳۵
دِین از منظر دین مجله کلید سرمایه ۱۳۹۲ شماره۵
نشستی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی مجله بازار و سرمایه ۱۳۹۲ شماره۴۱ و۴۲
بازار سرمایه و انتشار اوراق جدید اسلامی مجله بورس ۱۳۹۲ شماره۱۰۴
بانک‌های ما مشتری خرد را غارت می‌کنند مجله تازه‌های اقتصاد ۱۳۹۳ شماره۱۴۲

 

 

 1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

 

ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
۱ انطباق قانون بانکداری با فتاوای امام خمینی مؤسسه تنظیم و نشر  آثار امام خمینی کارشناسی ارشد ۱۳۸۳
۲ بانکداری بدون ربا در اندونزی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد ۱۳۸۳
۳ راهکارهای خروج از ربا جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد ۱۳۸۳
۴ بررسی فقهی، حقوقی چهار قرارداد بانکی مؤسسه عالی بانکداری کارشناسی ارشد ۱۳۸۳
۵ قرآن و انفاق با تاکید بر مفهوم و حقیقت انفاق جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد ۱۳۸۴
۶ عقود بانکداری بدون ربا مؤسسه عالی بانکداری کارشناسی ارشد ۱۳۸۴
۷ مکانیزم توزیع ثروت و درآمد از نگاه قرآن و روایات جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد ۱۳۸۵
۸ بررسی تطبیقی فروش اسقراضی سهام با عقود اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد ۱۳۸۵
۹ ودیعه با رویکرد ودیعه بانکی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد ۱۳۸۵
۱۰ عدالت اجتماعی از منظر قرآن جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد ۱۳۸۶
۱۱ ‌الگوی پیشنهادی بانکداری ‌بدون ربا برای کشور آذربایجان جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد ۱۳۸۶
۱۲ ابزارهای سیاست پولی در بانکداری اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی دکتری ۱۳۸۷
۱۳ بررسی فقهی بانکداری افغانستان و ارائه الگوی جایگزین متناسب با فقه اسلامی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد ۱۳۸۷
۱۴ ماهیت فقهی و حقوقی اوراق مشارکت دانشگاه مفید کارشناسی ارشد ۱۳۸۷
۱۵ الگوی بانکداری اسلامی برای پاکستان جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد ۱۳۸۷
۱۶ بررسی حقوقی و فقهی قراردادهای اختیار معامله دانشگاه تربیت مدرس دکتری ۱۳۸۷
۱۷ بررسی فقهی قراردادهای آتی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد ۱۳۸۸
۱۸ تبدیل تسهیلات فروش اقساطی بانک‌ها به اوراق مشارکت رهنی مؤسسه عالی بانکداری کارشناسی ارشد ۱۳۸۸
۱۹ آثار اقتصادی و فرهنگی قرض‌‌‌‌الحسنه مرکز مدیریت حوزه علمیه قم کارشناسی ارشد ۱۳۸۸
۲۰ بررسی فرآیند تامین مالی و سیاست‌گذاری از طریق انتشار اوراق اجاره(صکوک اجاره) مؤسسه عالی بانکداری کارشناسی ارشد ۱۳۸۸
۲۱ بررسی تطبیقی مشتقات اعتباری با فقه امامیه دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد ۱۳۸۸
۲۲ بررسی صکوک مشارکت بر اساس فقه امامیه و مطالعه تطبیقی آن با اوراق مشارکت منتشره در ایران دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد ۱۳۸۸
۲۳ امکان‌سنجی اجرای سیاستهای BOT و BLOT با موازین فقه شیعه دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد ۱۳۸۸
۲۴ مرابحه در معاملات بین‌المللی بانکداری بدون ربا مؤسسه عالی بانکداری کارشناسی ارشد ۱۳۸۸
۲۵ بررسی فقهی سپرده‌های بانکی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم کارشناسی ارشد ۱۳۸۸
۲۶ بررسی فقهی و حقوقی عقد استصناع مؤسسه عالی بانکداری کارشناسی ارشد ۱۳۸۸
۲۷ بررسی فقهی شیوه‌های تامین مالی پروژه دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد ۱۳۸۸
۲۸ بررسی فقهی و اقتصادی تنزیل مجدد و اوراق قرضه دانشگاه آزاد بناب (دانشکده حقوق) کارشناسی ارشد ۱۳۸۹
۲۹ معامله بر دین و تطبیقات معاصر آن جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد ۱۳۸۸
۳۰ آسیب‌شناسی حقوقی و اقتصادی اوراق مشارکت در ایران مؤسسه عالی بانکداری کارشناسی ارشد ۱۳۸۹
۳۱ نقد نظریه ربا در قرض‌های تولیدی دانشگاه امام صادق(ع) دکتری ۱۳۸۹
۳۲ بررسی فقهی و اقتصادی اوراق استصناع دانشگاه آزاد تهران (دانشکده مدیریت) کارشناسی ارشد ۱۳۸۹
۳۳ بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول دانشگاه امام صادق(ع) دکتری ۱۳۸۹
۳۴ بررسی استفاده از صکوک استصناع در تامین مالی مسکن

 

دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد ۱۳۸۹
۳۵ بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا( مطالعه موردی بانک ملی) دانشگاه امام صادق(ع) دکتری ۱۳۸۹
۳۶ طراحی ‌مدل مطلوب ‌ اندازه‎گیری ریسک نقدینگی در نظام بانکداری بدون ربا در ایران دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد ۱۳۸۹
۳۷ امکان‌ سنجی ‌مشتقات ‌اعتباری ساختار یافته  CLN و CDOاز دیدگاه فقه امامیه دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد ۱۳۸۹
۳۸ بررسی‌فقهی‌وحقوقی‌اوراق بهادار اجاره دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد ۱۳۸۹
۳۹ اوراق‌استصناع‌ درحقوق‌ایران‌و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در فقه عامه دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد ۱۳۸۹
۴۰ بررسی فقهی بیمه و احکام آن مرکز مدیریت حوزه علمیه قم کارشناسی ارشد ۱۳۸۹
۴۱ شناسایی، معرفی، طبقه‌بندی و مدیریت ریسک‌های مربوط به صکوک مضاربه با تأکید بر فقه امامیه دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد ۱۳۹۰
۴۲ طراحی ابزارهای مدیریت نقدینگی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد ۱۳۹۰
۴۳ امکان‌سنجی استفاده از کارتهای اعتباری در بانکداری اسلامی با تکیه بر فقه امامیه دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد ۱۳۹۰
۴۴ بررسی تامین مالی پروژه‎محور در بخش بالادستی نفت با تأکید بر ابزارهای اسلامی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد ۱۳۹۰
۴۵ بررسی امکان انتشار اوراق صکوک برای پوشش بیمه ای حوادث فاجعه آمیز دانشگاه تهران کارشناسی ارشد ۱۳۹۰
۴۶ امکان سنجی طراحی اسناد خزانه اسلامی مطابق با موازین فقه امامیه دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد ۱۳۹۰
۴۷ بررسی فقهی و حقوقی اوراق منفعت در بازارهای مالی دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد ۱۳۹۱
۴۸ الگوی تامین مالی بخش وقف بر مبنای فقه امامیه دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد ۱۳۹۱
۴۹ امکان‌سنجی فقهی قراردادهای سوآپ کالا و سوآپ مالکیت دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد ۱۳۹۱
۵۰ شروط ضمن عقد در بانکداری اسلامی با بررسی حقوق مصرف کننده موسسه عالی بانکداری کارشناسی ارشد ۱۳۹۱
۵۱ آسیب شناسی تامین مالی خرد در بانک‌های ایران و ارائه راهکارهایی برای طراحی نظام تامین مالی خرد اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد ۱۳۹۱
۵۲ اوراق بهادار مرابحه در حقوق ایران، مالزی وفقه مذاهب اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد ۱۳۹۱
۵۳ طراحی اوراق مالی اسلامی(صکوک) بیمه اتکایی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد ۱۳۹۲
۵۴ بیع دین در عملیات بانکی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد ۱۳۹۲
۵۵ طراحی اوراق مزارعه و مساقات در بخش کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و امکان سنجی مالی آن دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد ۱۳۹۲
۵۶ امکان سنجی فقهی و مالی استفاده از «ابزارمرابحه کالا» و طراحی «اوراق مرابحه کالا»  در بازار بین بانکی دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد ۱۳۹۲
۵۷ بررسی فقهی شروط در عقود تسهیلات بانکی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد ۱۳۹۲
۵۸ بررسی اعتبارات اسنادی از منظر فقه امامیه دانشگاه تهران دکتری ۱۳۹۳
۵۹ مفاهیم نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی: ضرورت، اهدافع ویژگی ها و افشا دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات دکتری ۱۳۹۳
۶۰ تبیین کارکردها و ترتیبات نهادی بانکداری مرکزی اسلامی دانشگاه تهران دکتری ۱۳۹۳
۶۱ طراحی مولفه‌های اصلی تکافل خرد بر ممبنای فقه امامیه دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد ۱۳۹۳
۶۲ طراحی الگوی شفافیت اطلاعاتی در معاملات سهام مبتی بر فقه امامیه دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات دکتری ۱۳۹۳
۶۳ معیارهای سطوح پذیرش ریسک در چارچوب قاعده غرر با تأکید بر فقه امامیه دانشگاه امام صادق(ع) دکتری ۱۳۹۴
۶۴ بررسی نقش قرارداد اختیار معامله در تامین اسلامی دانشگاه پیام نور دکتری ۱۳۹۴
۶۵ چالشهای اجرایی شدن عقود در بانکداری اسلامی با مطالعه موردی مضاربه و جعاله دانشگاه امام صادق(ع) دکتری ۱۳۹۴
۶۶ کاربردی از نظریه نمایندگی در تحلیل تامین مالی پروژه‌های نفت و گاز(صکوک اجاره و مشارکت و قراردادهای نفتی) دانشگاه علامه طباطبایی دکتری ۱۳۹۴
۶۷ رساله آقای خدیوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دکتری (داور) ۱۳۹۴
۶۸ رساله آقای شهیدی نسب پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دکتری (راهنما) ۱۳۹۴