برچسب: بنیاد مطالعات اسلامی روسیه

دومین جلسه از سلسله سخنرانی‌های آنلاین ایران- روسیه برگزار می‌شود

دومین جلسه از سلسله سخنرانی‌های آنلاین ایران- روسیه، با موضوع “آشنایی با نسخه‌های خطی ایرانی - اسلامی” توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و بنیاد مطالعات اسلامی روسیه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

سلسله سخنرانی‌های آنلاین ایران- روسیه برگزار می‌شود

اولین جلسه از سلسله سخنرانی‌های آنلاین ایران- روسیه، با موضوع “آشنایی با عرفان اسلامی” توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و بنیاد مطالعات اسلامی روسیه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی