مسعود پورفرد

دانشیار گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: جامعه‌شناسی سیاسی (روشنفکری)

دریافت رزومه:  CV Pourfard

پست الکترونیکی:‌  poor657@gmail.com

 

 

 سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
1 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1370 1385 ×     پژوهشگر
2 پژوهشگاه فرهنگ  و اندیشه اسلامی 1385 1397       عضو هیات علمی
3          
4          
5          

 

وضعیت تحصیلات

1. حوزوی

مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح سه: . . . . . . . . . .

سطح چهار: . حوزه. . .

اجتهاد: . . . . . . . . . . . .

فقه و اصول 1374 حوزه علمیه قم

 

2. دانشگاهی

مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی: . . . . . . . . . . . .

کارشناسی‌ارشد: . . . . . . . . . .

دکتری:  دکتری

فوق‌‌دکتری: . . . . . . . . . . . .

 

 

1388

 

 

دانشگاه تربیت مدرس

 

 

علوم سیاسی

 

 

مطالعات ایران

 

سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

1. رشته تخصصی

ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
1 علوم سیاسی مسائل ایران 10 سال مدرک دانشگاهی
2 علوم قرانی سیاست در قران 6سال مدیرگروه سیاست درقران
3
4
5

 

2. آشنایی با زبان‌های خارجی

ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
1  عربی در حد خوب  در حد خوب  در حد متوسط
2  انگلیسی  در حد خوب  در حد خوب  در حد متوسط
3
4

 

3. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )

ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
1  کامپیوتر یکسال شبکه نور
2
3
4
5

 

 

سوابق علمی و اجرایی

 

  • سوابق اجرایی
ردیف عنوان فعالیت‌های اجرایی مدت زمان خدمت نام سازمان محل فعالیت وضعیت خدمت

(تمام وقت- پاره وقت)

1.         مسئول طرح و برنامه 1 سال مرکز مطالعات اسلامي قم1377 تمام وقت
2.         مدير گروه معارف اسلامي 5 سال دانشگاه شهيد چمران اهواز1378 پاره وقت
3.         مدیر دانش نامه قران و سیاست 6سال پژوهشگاه فرهنگ واندیشه1386-93 پاره وقت
4. مسئول ستاد جشنواره بین المللی امام خمینی(ره) 2سال معاونت پژوهشی حوزه-1392 پاره وقت
5.         قائم مقام پژوهشکده دانشنامه نگاری ودبیر شورای عالی دانشنامه های قرانی،نبوی وفاطمی    2سال پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی1390-1393 تمام وقت
6.         نایب رئیس انجمن مطالعات سیاسی حوزه 6سال معاونت پژوهشی حوزه علمیه1388-1394 پاره وقت
7.         مدیر طرح ممیزی فلسفه سیاسی 2سال  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -90تا92 پاره وقت
8.         عضوشورای پژوهشی اداره ارشادوفرهنک 1 سال اداره ارشادوفرهنک اسلامی قم پاره وقت
9.         عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 8 سال وزارت علوم-پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تمام وقت
10.      عضو گروه علمی بررسی گرایش مسائل ایران 2 سال 1386-87همایش دانش سیاسی-پژوهشگاه علوم وفرهنگ پاره وقت
11.      دبیر علمی نشست تحولات هندسه قدرت ودنیای اسلام دانشگاه عالی دفاع ملی در محل همایش های صدا وسیما-1392 پاره وقت
12.      مدیر طرح فرهنگی- اجتماعی آبادان وخرمشهر 2 سال موسسه فرهنگی مجد آبادان-92بهمن ماه پاره وقت
13.      عضو گروه علمی بررسی دروس انقلاب اسلامی 1 سال نهاد بررسی دروس دانشکاهی1393-94 پاره وقت
14.      عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی-پژوهشی سپهرسیاست 1 سال دانشگاه آزاد قم وانجمن مطالعات سیاسی1393-1394

 

تمام وقت
15.      مدیر عامل 2 موسسه فرهنگی مجد اروند96 پاره وقت
16.      مدیر مسئول 1 روزنامه سخن روز97 پاره وقت

 

 

  • سوابق آموزشی
ردیف  عنوان درس نام داشگاه/ مؤسسه زمان توضیحات
1.         انقلاب اسلامی دانشگاه شهید چمران 84- 70
2.         نظریه دولت در اسلام دانشگاه امام علی(ع) 85 – 84
3.         تاریخ اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 84 – 75
4.         تاریخ تشیع واحد خواهران جامعه الزهرا 81 – 79
5.         سمینار بازتاب انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی قم 94 – 93
6.         سمینار مسائل جهان سوم دانشگاه باقرالعلوم 94-93
7.         توسعه و نوسازی سیاسی دانشگاه مفید 94-93
8.         انقلاب اسلامی دانشگاه مفید 92-93
9.          

تئوری های انقلاب

دانشگاه مفید

 

93-94  

 

10.      مسائل جهان سوم دانشگاه باقرالعلوم 95-96
11.      نظریه های دولت دانشگاه باقرالعلوم 96

 

  • طرح‌هاي پژوهشي در دست اجرا يا اجرا شده توسط مجري:
رديف عنوان تحقيق وضعيت طرح مسئوليت در پژوهش سال اجرا كار فرما توضیحات
اتمام یافته درحال اجرا مجری همکار اصلی همکار ناظر
1 انديشه سياسي شهيد صدر +   +       1392 پژوهشکده علوم و انديشه سياسي
2 تعامل جریان روشنفکری دینی باجمهوری + + 1390 پژوهشکده علوم و انديشه
3 مردم سالاری دینی + + 1384 پژوهشکده علوم و انديشه
4 صورت بندی روشنفکری درعصر ج.ا.ا +   + 1390 پژوهشگاه فرهنگواندیشه
5 نقدی بر صورت بندی روشنفکری + + 1389 دانشگاه شهید بهشتی
6 ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران پایان مجری 1395  

 

 

 

7 تعامل روشنفکری دینی با جمهوری اسلامی پایان مجری 1396

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. كتاب‌هاي منتشره (ترجمه يا تأليف):
رديف عنوان كتاب مؤسسه انتشاراتي سال انتشار زبان كتاب ملاحظات
1 الفکر السياسي للشهيد صدر دارالهدي 1383 (عربي)
2 مردم­سالاري ديني پژوهشکده علوم و انديشه سياسي 1384 فارسی
3 چرايي و چگونگي رخداد انقلاب اسلامي معاونت گزينش امور اساتيد 1380 فارسی
4 صورت بندی روشنفکری درعصر ج.ا.ا پژوهشگاه فرهنگ واندیشه 1392 فارسی
5 بوسنی در بستر خون دفتر تبلیغات اسلامی 1372 فارسی
6 عدالت سیاسی پژوهشگاه فرهنگ واندیش 1393 فارسی
7 نو اندیشان نومعتزله پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 1393 فارسی
8 گروههای تکفیری و رسانه های مجازی همایش تکفیری ها 1394 فارسی وعربی

 

 

 

 

  1. مقالات منتشره (ترجمه يا تأليف):
رديف عنوان مقاله نام مجله تاريخ انتشار ملاحظات
1 تربیت سیاسی ازمنظر سه اندیشمند(مطهری+صدر+بهشتی) فصلنامه راه تربیت 1386 علمی-تخصص
2 نقدی بر صورت بندی روشنفکری فصلنامه رهیافت های سیاسی 1389 علمی-پژوهشی
3 انسان شناسی در فلسفه سیاسی فصلنامه قبسات 87 علمی-پژوهشی
4 قرآن و مردم­سالاري ديني فصلنامه پژوهشی قرانی-مشهد 1387 علمی-تخصص
5 وحدت سیاسی درقران فصلنامه سیاست متعالیه 1392 علمی-پژوهشی
6 بررسی دانش سیاسی اسلام فصلنامه علوم سیاسی 1385 علمی-پژوهشی
7 مبانی اندیشه سیاسی شهید صدر فصلنامه حکومت اسلامی 1387 علمی-تخصص
8 بررسی پیام های سیاسی ومعرفتی در قران فصلنامه سیاست متعالیه 1394 علمی-پژوهشی

 

9 ثبات سیاسی در نظام های مردم سالار دینی فصلنامه سیاست

متعالیه

1396 علمی-پژوهشی

 

 

10 تحلیل دانش اندیشة سیاسی در ایران با تأکید بر منابع دانشگاهی دانش سیاسی 1395 علمی-پژوهشی

 

 

11 عوامل شکل‌گیری و عاقبت طاغوت از منظر قرآن کریم فصلنامه تخصصی سیاست پژوهی 1397 علمی-پژوهشی