عبدالوهاب فراتی

دانشیار گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: جامعه‌شناسی سیاسی (روحانیت)

دریافت رزومه: CV Forati

پست الکترونیکی:  forati129@yahoo.com

 

 سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
۱ پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی ۱۳۷۴ ۱۳۸۶ //  پژوهشگر
۲                        // ۱۳۸۷ ۱۳۹۱ // مدیر گروه علوم سیاسی
۳ موسسه الحکمه ۱۳۹۲ ۱۳۹۷ // مدیر گروه مطالعات جهان اسلام
۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ // هیات علمی گروه سیاست
۵ انجمن مطالعات سیاسی حوزه ۱۳۹۵ ۱۳۹۷ // عضو هیات مدیره

 وضعیت تحصیلات

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح ۳ فقه و اصول ۱۳۸۰ مرکز مدیریت حوزه علمیه

 

 1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی: . علوم سیاسی

کارشناسی‌ارشد: علوم سیاسی

دکتری:  علوم سیاسی

۱۳۷۳

۱۳۷۷

۱۳۸۶

دانشگاه باقر العلوم

///

////

علوم سیاسی

///

////

 

اندیشه سیاسی اسلام

 

 سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
۱ انقلاب اسلامی ۱۰
۲ جامعه شناسی روحانیت ۱۰
۳ اندیشه سیاسی اهل سنت ۴
۴ سلفیه شناسی ۴
۵ تحولات سیاسی اجتماعی ایران ۱۰

 

 1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
۱ عربی خوب خوب خوب
۲ انگلیسی متوسط متوسط متوسط
 1. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )
ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
۱ رایانه ۱۰ تجربی

 

 سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
۱ تئوری های انقلاب دانشگاه باقر العلوم/ دانشگاه مفید سه سال استادیار
۲ تحولات سیاسی جهان اسلام جامعه المصطفی سه سال استادیار
۳  انقلاب اسلامی و بازتاب آن دانشگاه آزاد اسلامی قم نیم فصل استادیار
۴ تحولات قرن ۲۰ و تاثیر آن بر جهان اسلامی جامعه المصطفی دانشیار
۵ تحولات سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی جامعه المصطفی یک سال دانشیار
۶ فقه سیاسی موسسه الحکمه سه سال دانشیار
۷ انقلاب اسلامی ایران دانشگاه چمران. شهید بهشتی/ صنعتی شریف ۶ سال مربی
۸ اندیشه سیاسی امام خمینی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی یک سال دانشیار

 

 جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
۱ کتاب برگزیده حوز علمیه قم، شایسته تقدیر تحفه الملوک، ۱۳۸۲.
۲ کتاب برگزیده دانشجویی // تحفه الملوک، ، ۱۳۸۳.
۳ پایان نامه برگزیده دانشجوئی، دانشگاه باقر العلوم(ع) رتبه اول روحانیت و تجدد، ۱۳۸۷.
۴ شایسته تقدیر کتاب فصل تابستان. وزارت ارشاد رتبه اول روحانیت و سیاست، مسائل و پیامدها، ۱۳۹۰.
۵ سازمان ارشاد اسلامی قم رتبه دوم دانش سیاسی در حوزه علمیه قم ۱۳۹۳.

 

 همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
۱ عضو هیات مدیره انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم ۱۳۹۵-۹۷
۲ مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگده علوم و اندیشه سیاسی ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳ مدیر گروه مطالعات جهان اسلام موسسه الحکمه ۱۳۹۲-۹۷
۴ عضو شورای پژوهشی پژوهشگده علوم و اندیشه سیاسی ۱۳۹۳-۹۷
۵ عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۶-۹۷
۶ عضو هیات مدیره موسسه فرهنگی / دین پژوهی بشری ۱۳۹۰-۹۷

 

 سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
۱ روحانیت و تجدد تالیف ۱۳۸۹ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
۲ روحانیت و سیاست // ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۳ دانش سیاسی در حوزه علمیه قم // ۱۳۹۰ //
۴ گونه شناسی فکری سیاسی حوزه علمیه قم // ۱۳۹۴ //
۵ تحفه الملوک احیا و تصحیح ۱۳۸۱ بوستان کتاب
۶ میزان الملوک احیا و تصحیح ۱۳۷۵ //
۷ اندیشه سیاسی سید جعفر کشفی تالیف ۱۳۷۸ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
۸ اندیشه سیاسی امام خمینی تالیف ۱۳۸۰ موسسه انتشاراتی احیاگران
۹ تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ۲ جلد تالیف ۱۳۷۹-۸۰ مرکز اسناد انقلاب اسلامی

 

 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
۱ جریان های فکری سیاسی حوزه نجف تالیف ۱۳۹۶ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲ نسبت مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه // ۱۳۹۵ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
۳ روحانیت و دولت مدرن // ۱۳۹۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

۱ مفهوم حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی تالیف علوم سیاسی ، سال ۲، ش ۵،۱۳۷۸.
۲ انقلاب اسلامی و مساله فمنیسم // مجله پگاه حوزه،۱۳۸۲
۳ نقطه گره های مثبت و منفی در اتحاد ملی // زمانه، آذر ۱۳۸۶، شماره ۶۳
۴ تعامل عرفان و سیاست در اندیشه امام خمینی // مجله متین، بهار ۱۳۸۳،شماره ۲۲ .
۵ دولت آرمانی شیعه در اندیشه کشفی // شیعه شناسی ۱۳۸۲ ، شماره ۳ و۴
۶ دین و دولت در اندیشه هابز، لاک و کانت // علوم سیاسی، زمستان ۱۳۸۴ – شماره ۳۲ .
۷ رادیکالیسم اسلامی در ایران معاصر // مجله پانزده خرداد، زمستان ۱۳۸۳ – شماره ۲ .
۸ رسائل مشروطیت // حکومت اسلامی » زمستان ۱۳۷۵ – شماره ۲
۹ مبانی عقلانی حکومت مجتهدان در عصر غیبت از دیدگاه سید جعفر کشفی // حکومت اسلامی » پاییز ۱۳۷۶  شماره ۵ .
۱۰ مروری بر اندیشه سیاسی آیت الله نائینی، // حکومت اسلامی، پاییز ۱۳۷۵، شماره ۱.
۱۱ مفهوم حکومت اسلامی در اندیشه امام خمینی // مجله  حضور، شماره۳۴
۱۲ نظریه انقلاب در اندیشه امام خمینی // زمستان ۱۳۸۰ – شماره۱۶.

 

 

 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات
۱ نسبت مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه ترویجی ۱۳۹۷
۲ حوزه علمیه و سکولاریسم ترویجی ۱۳۹۴
۳
۴
۵

 

 1. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ
ردیف نام متفکر مدعوّ نوع مشارکت سال توضیحات
۱
۲
۳

 

 1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ همایش انقلاب اسلامی، کارآمدی و چالشها کمیته علمی دانشگاه تبریز ۱۳۹۷
۲ همایش آثار فرهنگی و علمی انقلاب اسلامی کمیته علمی موسسه علوم انسانی ۱۳۹۸
۳ همایش روحانیت و انقلاب اسلامی کمیته علمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی ۱۳۹۲
۴ همایش حکومت دینی و حقوق مردم کمیته علمی دانشگاه امام خمینی و انقلاب اسلامی ۱۳۹۳
۵ همایش مردم سالاری دینی کمیته علمی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ۱۳۸۷

 

 1. حضور در انجمن‌های علمی
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ انجمن مطالعات سیاسی حوزه  هیات مدیره ۱۳۹۰-۹۸
۲
۳

 

 1. استفاده از فرصت‌های مطالعاتی
ردیف کشور مقصد دانشگاه یا مؤسسه مبدأ سال توضیحات
۱ عراق حوزه علمیه نجف ۱۳۹۷
۲

 

 1. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱
۲
۳

 

 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ انقلاب اسلامی و چالش های کنونی آن دانشگاه سمنان ۱۳۹۷
۲ انقلاب اسلامی و آینده ایران موسسه الحکمه ۱۳۹۷
۳ نسبت مرجعیت دینی و نهاد ولایت فقیه سایت مباحثات ۱۳۹۷
۴ روحانیت و دولت مدرن // ۱۳۹۶
۵ تحلیلی بر تحولات سوریه هیات رزمندگان شوشتر ۱۳۹۸
۶ تحلیلی بر  بیانیه دوم مقام معظم رهبری افق حوزه ۱۳۹۸
۷ تحلیلی بر گسست نسلی در انقلاب اسلامی حریم امام ۱۳۹۷
۸ تحلیلی بر تحولات خاورمیانه و تاثیر آن بر لبنان موسسه الحکمه ۱۳۹۸
۹ تحلیلی بر بافت دولت مدینه دانشگاه مشهد ۱۳۹۶
۱۰ تحلیلی بر اصول خلافت داعش دانشگاه المصطفی، کابل ۱۳۹۵
۱۱ تحلیلی بر سلفیه مدرسه رسالت کابل ۱۳۹۵
۱۲ تحلیلی بر ایدئولوژی داعش موسسه الحضاره الاسلامیه، لبنان ۱۳۹۶