مسعود اسماعیلی

استادیار گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحّض: مطالعات الهیات بالمعنی الاخص

حوزه تمحض دوم: فلسفه سبک زندگی

دریافت رزومه:  CV Esmaili

پست الکترونیکی: masud.esmaeily@gmail.com

 

سوابق تحصیلی
تحصیلات دانشگاهی

 • دکتری تخصصی: فلسفه تطبیقی، دانشگاه (دولتی) قم، ۱۳۹۲ (معدل کل: ۱۹/۱۹؛ عنوان رساله: ماهیت تجربه عرفانی؛ امتیاز رساله: ۲۵/۱۹)
 • کارشناسی ارشد (۱): فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه (دولتی) قم، ۱۳۸۵ (معدل کل: ۳۲/۱۹؛ عنوان پایان نامه: سنخ­شناسی مفاهیم و معقولات در فلسفه اسلامی و غرب؛ امتیاز پایان­نامه: ۵۰/۱۹)
 • کارشناسی ارشد (۲): فلسفه تطبیقی، موسسه امام خمینی، ۱۳۸۶ (معدل کل: ۴۵/۱۹؛ عنوان پایان نامه: معقول ثانی فلسفی در فلسفه اسلامی؛ امتیاز پایان نامه: ۵۰/۱۹)
 • کارشناسی: فلسفه، موسسه امام خمینی، ۱۳۸۰ (معدل: ۷۷/۱۸)

۱-۱-۲. تحصیلات حوزوی

 • درس خارج حوزه: خارج فقه و اصول ۱۳۷۹- ۱۳۸۸، حوزه علمیه قم، آیت ا… آملی لاریجانی
 • دروس مقدمات و سطح حوزه: ۱۳۷۲-۱۳۷۹؛ حوزه علمیه قم
 • دروس عرفان نظری: تمهیدالقواعد، مقدمه قیصری، شرح فصوص­الحکم، مصباح­الانس، از سال ۱۳۷۹- ۱۳۸۹، حوزه علمیه قم، استاد حجت­الاسلام و المسلمین سید یدالله یزدانپناه
 • دروس عرفان نظری: شرح فصوص قیصری، ۱۳۸۷، حوزه علمیه قم، استاد حجت­الاسلام و المسلمین حسن رمضانی
 • دروس فلسفه اسلامی: اسفار از سال ۱۳۸۱ – ۱۳۸۸ استاد فیاضی، شرح اشارات از سال ۱۳۷۶- ۱۳۷۹ استاد حشمت­پور، شواهد الربوبیه از سال ۱۳۷۹-۱۳۸۳ استاد حشمت پور،…
 • دروس عرفان عملی: شرح منازل السائرین کاشانی، استاد حجت­الاسلام سید یدالله یزدانپناه

۱-۱-۳. تحصیلات غیر حوزوی و غیر دانشگاهی

 • دوره تربیت محقق عرفان اسلامی: ۱۳۸۰- ۱۳۸۶ دایرهالمعارف علوم عقلی اسلامی (مشتمل بر ۱۹۰ واحد دروس عرفانی؛ معدل کل: ۷۵/۱۹؛ امتیاز پایان­نامه: ۲۰)

۱-۲. سوابق پژوهشی

–         تألیف و انتشار کتاب:

 • انتشار کتاب معقول ثانی فلسفی در فلسفه اسلامی (موسسه امام خمینی؛ ۱۳۸۹)
 • تألیف کتاب ماهیت معرفت عرفانی (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۶)
 • ناظر علمی ارشد و عضو مؤلفان کتاب فرهنگنامه عرفان ادبی (انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره، ۱۳۹۵)

–         انتشار مقالات علمی پژوهشی:

 • بررسی و ارزیابی دیدگاه شلایرماخر در باب ماهیت معرفت عرفانی (پژوهشهای فلسفی کلامی)
 • بررسی و ارزیابی دیدگاه ویلیام جیمز در باب ماهیت معرفت عرفانی (پژوهشهای فلسفی کلامی)
 • مفاهیم فلسفی از دیدگاه شیخ اشراق (پژوهشهای فلسفی کلامی)
 • معقول ثانی فلسفی از دیدگاه صدرالمتالهین (ذهن)
 • پدیدارشناسی تجارب وحدت (ذهن)
 • بررسی، مقایسه و ارزیابی ساخت­گرایی کتز و پرادفوت (قبسات)
 • جبر و اختیار از منظر حافظ شیرازی (معرفت کلامی)
 • قلبی و وهبی بودن معرفت عرفانی از دیدگاه ابن­عربی (آیین حکمت)
 • تعریف معرفت عرفانی از دیدگاه عارفان مسلمان (پژوهشهای فلسفی کلامی)
 • نسبت تجارب فنایی با خداباوری (معرفت فلسفی)
 • معرفت فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم (پژوهشهای نوین دینی)
 • فرهنگ از منظر قرآن و سنت (مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی)

–         انتشار مقالات علمی ترویجی:

 • خلود عذاب در مکتب ابن­عربی (معارف عقلی)
 • مساله بیان­ناپذیری عرفان (حکمت عرفانی)
 • بررسی و ارزیابی مهمترین دلایل بیان­ناپذیری عرفان (حکمت عرفانی)
 • بررسی و ارزیابی دیدگاه شیخ­الرئیس در باب ماهیت معرفت عرفانی (معارف عقلی)

–         شرکت و ارائه مقاله در همایشها:

 • چاپ مقاله فلسفه عمل در حکمت صدرایی در همایش جهانی روز فلسفه؛ موسسه حکمت و فلسفه ایران (۱۳۸۹)
 • استاد ارائه دهنده مقاله فلسفه عمل در همایش ملی فلسفه اسلامی و جهان معاصر؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۰)
 • استاد سخنران در نشست علمی «تجربه عرفانی از دیدگاه متفکران غربی»؛ دانشکده هدی (۱۳۹۴)
 • استاد سخنران در نشست علمی معقول ثانی فلسفی از فارابی تا صدرا؛ جامعهالزهراء س (۱۳۹۵)
 • استاد ناقد در نشست بین­المللی «فرهنگ­شناسی در اسلام»؛ دانشگاه ادیان و مذاهب قم (۱۳۹۵)
 • استاد سخنران در نشست بین­المللی «عرفان اسلامی و جهان معاصر»؛ جامعهالزهراء س (۱۳۹۵)
 • استاد ناقد کرسی نقد با موضوع «نقد تعریف زیبایی شناسانه زبان محوراز عرفان اسلامی» حجت­الاسلام دکتر سعید رحیمیان (استاد دانشگاه شیراز)؛ دانشگاه شیراز (۱۳۹۷)
 • استاد سخنران در همایش «فلسفه عرفان»؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (۱۳۹۶)
 • استاد سخنران و مدیر پنل در همایش «مناسبات فلسفه و تمدن در جهان اسلام»؛ دانشگاه شهید بهشتی (اردیبهشت ۱۳۹۸)

–         شرکت علمی در تألیف دایرهالمعارف و فرهنگ­نامه:

 • ناظر (ارشد) علمی و محقق فرهنگ­نامه و اصطلاح­نامه عرفان ادبی (موسسه امام خمینی؛ ۱۳۹۵)

۱-۳. آموزشی

–         تدریس در مقطع دکتری:

 • مبانی فلسفی علم کلام (دکتری کلام دانشگاه قم)
 • مبانی طبیعیات (دکتری فلسفه فیزیک دانشگاه باقرالعلوم ع)
 • جریان­شناسی تصوف و عرفان (دکتری جامعه­شناسی جامعهالمصطفی­العالمیه)
 • فلسفه اخلاق در اسلام (دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه شهید بهشتی)

–         تدریس در مقطع کارشناسی ارشد و سطح سه حوزه:

 • تاریخ عرفان و تصوف (ارشد عرفان اسلامی دانشگاه شهید بهشتی – ۱۳۹۶)
 • روش­شناسی مطالعات تطبیقی (ارشد عرفان تطبیقی دانشگاه شهید بهشتی – ۱۳۹۶)
 • عرفان در آیات و روایات (ارشد عرفان اسلامی دانشگاه شهید بهشتی – ۱۳۹۶)
 • حکمت اشراق (ارشد فلسفه دانشگاه تهران – ۱۳۹۶)
 • عرفان نظری (ارشد عرفان اسلامی دانشگاه شهید بهشتی – ۱۳۹۶)
 • عرفان عملی (ارشد عرفان اسلامی دانشگاه شهید بهشتی – ۱۳۹۶)
 • تفسیر متون عرفان به زبان فارسی (ارشد عرفان تطبیقی دانشگاه شهید بهشتی – ۱۳۹۶)
 • تفسیر متون عرفان به زبان انگلیسی (ارشد عرفان تطبیقی دانشگاه شهید بهشتی – ۱۳۹۶)
 • معرفت شناسی (ارشد فلسفه موسسه امام خمینی از سال ۱۳۹۰-۱۳۹۴)
 • فلسفه عرفان (ارشد عرفان موسسه امام خمینی از سال ۱۳۹۲-۱۳۹۴)
 • حکمت متعالیه (ارشد فلسفه موسسه امام خمینی از سال ۱۳۹۱- ۱۳۹۴)
 • حکمت اشراق (ارشد فلسفه پردیس فارابی دانشگاه تهران ۱۳۹۵)
 • حکمت اشراق (ارشد فلسفه دانشگاه تهران، ۱۳۹۶-۹۷)
 • عرفان ادبی (ارشد عرفان موسسه امام خمینی از سال ۱۳۹۰-۱۳۹۵)
 • فلسفه اخلاق (ارشد فلسفه اخلاق دانشگاه قم)
 • اخلاق فردی (ارشد فلسفه اخلاق دانشگاه قم)
 • حکمت متعالیه (ارشد فلسفه دانشگاه هدی)
 • عرفان نظری (ارشد فلسفه دانشگاه هدی)
 • بدایه الحکمه (سطح دو حوزه علمیه قم)
 • نهایه الحکمه (سطح سه حوزه علمیه قم – دو دوره)
 • کفایه الاصول (سطح سه حوزه علمیه قم)
 • اسفار (خارج فلسفه حوزه علمیه قم از سال ۱۳۹۳)

–         استاد راهنما و مشاور

 • استاد راهنما و مشاور پایان­نامه­های ارشد در دانشگاه­های شهید بهشتی، قم، ادیان و مذاهب قم، موسسه امام خمینی و حوزه علمیه قم
 • استاد راهنما و مشاور رساله­های دکتری در دانشگاه­های قم، معارف، ادیان و مذاهب قم و حوزه علمیه قم

۲. سوابق شغلی و اجرایی

 • عضو هیات علمی گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶
 • مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸
 • مؤسس و مدیر گروه علمی عرفان ادبی در دایره المعارف علوم عقلی اسلامی وابسته به موسسه امام خمینی از سال ۱۳۸۶-۱۳۹۲
 • شرکت فعال در بازتأسیس دانشگاه هدی وابسته به جامعه الزهراء (س)
 • معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه هدی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶
 • محقق دایره المعارف علوم عقلی اسلامی وابسته به موسسه امام خمینی از سال ۱۳۸۳-۱۳۹۲

۳. جوایز

– «ماهیت معرفت عرفانی» به عنوان اثر برگزیده علمی­پژوهشی در حوزه عرفان در جشنواره کتاب سال حوزه، ۱۳۹۷.

– «ماهیت معرفت عرفانی» به عنوان تنها اثر شایسته تقدیر در حوزه فلسفه در جشنواره دهخدا (کتب اعضاء هیأت علمی سراسر کشور)، سال ۱۳۹۷

– راه­یابی کتاب «معقول ثانی فلسفی در فلسفه اسلامی» در جشنواره کتاب سال ۱۳۹۰، به مرحله نهایی داوری (در زمره ۱۶ کتاب برتر فلسفه)