مسعود پورفرد

دانشیار گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: جامعه‌شناسی سیاسی (روشنفکری)

دریافت رزومه:  CV Pourfard

پست الکترونیکی:‌  poor657@gmail.com

 

 

 سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
۱ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ۱۳۷۰ ۱۳۸۵ ×     پژوهشگر
۲ پژوهشگاه فرهنگ  و اندیشه اسلامی ۱۳۸۵ ۱۳۹۷       عضو هیات علمی
۳          
۴          
۵          

 

وضعیت تحصیلات

۱. حوزوی

مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح سه: . . . . . . . . . .

سطح چهار: . حوزه. . .

اجتهاد: . . . . . . . . . . . .

فقه و اصول ۱۳۷۴ حوزه علمیه قم

 

۲. دانشگاهی

مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی: . . . . . . . . . . . .

کارشناسی‌ارشد: . . . . . . . . . .

دکتری:  دکتری

فوق‌‌دکتری: . . . . . . . . . . . .

 

 

۱۳۸۸

 

 

دانشگاه تربیت مدرس

 

 

علوم سیاسی

 

 

مطالعات ایران

 

سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

۱. رشته تخصصی

ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
۱ علوم سیاسی مسائل ایران ۱۰ سال مدرک دانشگاهی
۲ علوم قرانی سیاست در قران ۶سال مدیرگروه سیاست درقران
۳
۴
۵

 

۲. آشنایی با زبان‌های خارجی

ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
۱  عربی در حد خوب  در حد خوب  در حد متوسط
۲  انگلیسی  در حد خوب  در حد خوب  در حد متوسط
۳
۴

 

۳. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )

ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
۱  کامپیوتر یکسال شبکه نور
۲
۳
۴
۵

 

 

سوابق علمی و اجرایی

 

  • سوابق اجرایی
ردیف عنوان فعالیت‌های اجرایی مدت زمان خدمت نام سازمان محل فعالیت وضعیت خدمت

(تمام وقت- پاره وقت)

۱.         مسئول طرح و برنامه ۱ سال مرکز مطالعات اسلامی قم۱۳۷۷ تمام وقت
۲.         مدیر گروه معارف اسلامی ۵ سال دانشگاه شهید چمران اهواز۱۳۷۸ پاره وقت
۳.         مدیر دانش نامه قران و سیاست ۶سال پژوهشگاه فرهنگ واندیشه۱۳۸۶-۹۳ پاره وقت
۴. مسئول ستاد جشنواره بین المللی امام خمینی(ره) ۲سال معاونت پژوهشی حوزه-۱۳۹۲ پاره وقت
۵.         قائم مقام پژوهشکده دانشنامه نگاری ودبیر شورای عالی دانشنامه های قرانی،نبوی وفاطمی    ۲سال پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی۱۳۹۰-۱۳۹۳ تمام وقت
۶.         نایب رئیس انجمن مطالعات سیاسی حوزه ۶سال معاونت پژوهشی حوزه علمیه۱۳۸۸-۱۳۹۴ پاره وقت
۷.         مدیر طرح ممیزی فلسفه سیاسی ۲سال  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -۹۰تا۹۲ پاره وقت
۸.         عضوشورای پژوهشی اداره ارشادوفرهنک ۱ سال اداره ارشادوفرهنک اسلامی قم پاره وقت
۹.         عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۸ سال وزارت علوم-پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تمام وقت
۱۰.      عضو گروه علمی بررسی گرایش مسائل ایران ۲ سال ۱۳۸۶-۸۷همایش دانش سیاسی-پژوهشگاه علوم وفرهنگ پاره وقت
۱۱.      دبیر علمی نشست تحولات هندسه قدرت ودنیای اسلام دانشگاه عالی دفاع ملی در محل همایش های صدا وسیما-۱۳۹۲ پاره وقت
۱۲.      مدیر طرح فرهنگی- اجتماعی آبادان وخرمشهر ۲ سال موسسه فرهنگی مجد آبادان-۹۲بهمن ماه پاره وقت
۱۳.      عضو گروه علمی بررسی دروس انقلاب اسلامی ۱ سال نهاد بررسی دروس دانشکاهی۱۳۹۳-۹۴ پاره وقت
۱۴.      عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی-پژوهشی سپهرسیاست ۱ سال دانشگاه آزاد قم وانجمن مطالعات سیاسی۱۳۹۳-۱۳۹۴

 

تمام وقت
۱۵.      مدیر عامل ۲ موسسه فرهنگی مجد اروند۹۶ پاره وقت
۱۶.      مدیر مسئول ۱ روزنامه سخن روز۹۷ پاره وقت

 

 

  • سوابق آموزشی
ردیف  عنوان درس نام داشگاه/ مؤسسه زمان توضیحات
۱.         انقلاب اسلامی دانشگاه شهید چمران ۸۴- ۷۰
۲.         نظریه دولت در اسلام دانشگاه امام علی(ع) ۸۵ – ۸۴
۳.         تاریخ اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۸۴ – ۷۵
۴.         تاریخ تشیع واحد خواهران جامعه الزهرا ۸۱ – ۷۹
۵.         سمینار بازتاب انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی قم ۹۴ – ۹۳
۶.         سمینار مسائل جهان سوم دانشگاه باقرالعلوم ۹۴-۹۳
۷.         توسعه و نوسازی سیاسی دانشگاه مفید ۹۴-۹۳
۸.         انقلاب اسلامی دانشگاه مفید ۹۲-۹۳
۹.          

تئوری های انقلاب

دانشگاه مفید

 

۹۳-۹۴  

 

۱۰.      مسائل جهان سوم دانشگاه باقرالعلوم ۹۵-۹۶
۱۱.      نظریه های دولت دانشگاه باقرالعلوم ۹۶

 

  • طرح‌های پژوهشی در دست اجرا یا اجرا شده توسط مجری:
ردیف عنوان تحقیق وضعیت طرح مسئولیت در پژوهش سال اجرا کار فرما توضیحات
اتمام یافته درحال اجرا مجری همکار اصلی همکار ناظر
۱ اندیشه سیاسی شهید صدر +   +       ۱۳۹۲ پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
۲ تعامل جریان روشنفکری دینی باجمهوری + + ۱۳۹۰ پژوهشکده علوم و اندیشه
۳ مردم سالاری دینی + + ۱۳۸۴ پژوهشکده علوم و اندیشه
۴ صورت بندی روشنفکری درعصر ج.ا.ا +   + ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگواندیشه
۵ نقدی بر صورت بندی روشنفکری + + ۱۳۸۹ دانشگاه شهید بهشتی
۶ ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران پایان مجری ۱۳۹۵  

 

 

 

۷ تعامل روشنفکری دینی با جمهوری اسلامی پایان مجری ۱۳۹۶

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. کتاب‌های منتشره (ترجمه یا تألیف):
ردیف عنوان کتاب مؤسسه انتشاراتی سال انتشار زبان کتاب ملاحظات
۱ الفکر السیاسی للشهید صدر دارالهدی ۱۳۸۳ (عربی)
۲ مردم­سالاری دینی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی ۱۳۸۴ فارسی
۳ چرایی و چگونگی رخداد انقلاب اسلامی معاونت گزینش امور اساتید ۱۳۸۰ فارسی
۴ صورت بندی روشنفکری درعصر ج.ا.ا پژوهشگاه فرهنگ واندیشه ۱۳۹۲ فارسی
۵ بوسنی در بستر خون دفتر تبلیغات اسلامی ۱۳۷۲ فارسی
۶ عدالت سیاسی پژوهشگاه فرهنگ واندیش ۱۳۹۳ فارسی
۷ نو اندیشان نومعتزله پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ۱۳۹۳ فارسی
۸ گروههای تکفیری و رسانه های مجازی همایش تکفیری ها ۱۳۹۴ فارسی وعربی

 

 

 

 

  1. مقالات منتشره (ترجمه یا تألیف):
ردیف عنوان مقاله نام مجله تاریخ انتشار ملاحظات
۱ تربیت سیاسی ازمنظر سه اندیشمند(مطهری+صدر+بهشتی) فصلنامه راه تربیت ۱۳۸۶ علمی-تخصص
۲ نقدی بر صورت بندی روشنفکری فصلنامه رهیافت های سیاسی ۱۳۸۹ علمی-پژوهشی
۳ انسان شناسی در فلسفه سیاسی فصلنامه قبسات ۸۷ علمی-پژوهشی
۴ قرآن و مردم­سالاری دینی فصلنامه پژوهشی قرانی-مشهد ۱۳۸۷ علمی-تخصص
۵ وحدت سیاسی درقران فصلنامه سیاست متعالیه ۱۳۹۲ علمی-پژوهشی
۶ بررسی دانش سیاسی اسلام فصلنامه علوم سیاسی ۱۳۸۵ علمی-پژوهشی
۷ مبانی اندیشه سیاسی شهید صدر فصلنامه حکومت اسلامی ۱۳۸۷ علمی-تخصص
۸ بررسی پیام های سیاسی ومعرفتی در قران فصلنامه سیاست متعالیه ۱۳۹۴ علمی-پژوهشی

 

۹ ثبات سیاسی در نظام های مردم سالار دینی فصلنامه سیاست

متعالیه

۱۳۹۶ علمی-پژوهشی

 

 

۱۰ تحلیل دانش اندیشه سیاسی در ایران با تأکید بر منابع دانشگاهی دانش سیاسی ۱۳۹۵ علمی-پژوهشی

 

 

۱۱ عوامل شکل‌گیری و عاقبت طاغوت از منظر قرآن کریم فصلنامه تخصصی سیاست پژوهی ۱۳۹۷ علمی-پژوهشی