محمود حکمت‌نیا

استاد گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: مالکیت فکری و فلسفه حقوق

دریافت رزومه:    CV Hekmatina

پست الکترونیکی:  dr.hekmatnia@yahoo.com

 

مدارج تحصیلی 

ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور تاریخ
1 کارشناسی حقوق تهران (پردیس قم) ایران 1373
2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تربیت مدرس ایران 1376
3 دکتری حقوق خصوصی تربیت مدرس ایران 1383
4 درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ایران 1379

 

فعالیت‌های پژوهشی

کتاب‌ها (تحقیق، طرح پژوهشی و…)

 

ردیف نام کتاب تألیف / ترجمه محل نشر سال نشر ملاحظات
1 اصطلاح‌نامه اصول فقه (گروهی) تألیف دفتر تبلیغات اسلامی 1376
2 اصطلاح‌نامه علوم قرآنی (گروهی) تألیف دفتر تبلیغات اسلامی 1376
3 آرای عمومی تألیف پژوهشگاه ‌فرهنگ و اندیشه اسلامی 1382
4 کتاب انگلیسی برای دانشجویان علوم انسانی تألیف مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران 1384
5 کتاب انگلیسی برای دانشجویان علوم انسانی ترجمه انتشارات تربیت 1385
6 مسئولیت مدنی در فقه امامیه تألیف پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی 1386
7 فلسفه حقوق خانواده (گروهی) تألیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و شورای فرهنگی اجتماعی زنان 1386
8 مبانی مالکیت فکری تألیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1386
9 فلسفه نظام حقوق زن تألیف پژوهشگاه ‌فرهنگ و اندیشه اسلامی و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 1390
10 حقوق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی زن تألیف پژوهشگاه ‌فرهنگ و اندیشه اسلامی و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 1390
11 حقوق زن و خانواده تألیف پژوهشگاه ‌فرهنگ و اندیشه اسلامی و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 1390
12 ترجمه و تحقیق فلسفه مالکیت فکری تألیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1391
13 آزادی بیان تألیف دانشگاه آزاد و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1395
14 مبانی بینشی و ارزشی نقشه جامع علمی تالیف وزارت علوم
15 اصول نظام مالکیت فکری تالیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1395-1396
16 ساختار نظام مالکیت فکری تالیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1394-
17 نظام سازی

(تبیین مولفه‌های نظام‌سازی اسلامی و بررسی نقش الگوی راهبردی تحول علوم انسانی ـ اسلامی و الگوی راهبردی اسلامی- ایرانی پیشرفت در تحول و تعالی جامعه اسلامی با رویکرد تمدن‌سازی اسلامی»)

اجرای طرح و تالیف دانشگاه دفاع ملی 1394-

 

مقالات (مجلات، همایش‌ها)

 

ردیف نام مقاله تألیف / ترجمه محل ارائه شماره مجله ملاحظات
علمی ـ پژوهشی
1 مسئولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری تألیف فصلنامه نامه مفید (شماره 43) تابستان 1383 علمی ـ پژوهشی
2 نظریه کار و مالکیت و کاربرد آن در مالکیت فکری تألیف فصلنامه نامه مفید (شماره  46) زمستان 1383 علمی ـ پژوهشی
3 بررسی فقهی و اقتصادی مالکیت فکری تألیف اقتصاد اسلامی

8(33):179-211

بهار 1388 علمی ـ پژوهشی
4 تحولات بین‌المللی در حوزه حمایت حقوقی از نشانه‌های جغرافیایی با تأکید بر فرش‌های ایرانی تألیف فصلنامه فقه و حقوق (شماره ) علمی ـ پژوهشی
5 نظریه لا ضرر به مثابه نظریه با تاکید بر حقوق خانواده تألیف مطالعات راهبردی زنان، (51)13

 

بهار 1390، ص 7ـ42 علمی ـ پژوهشی

 

6 مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در فراورده‌های دارویی تألیف فصلنامه حقوق اسلامی 8:29 تابستان 1390 علمی ـ پژوهشی

 

7 مصادیق حقوق مالکیت فکری در صنعت ورزش تألیف فصلنامه حقوق اسلامی

سال ششم، شماره 23

زمستان 1388 علمی ـ پژوهشی
8 جایگاه اخلاق زیستی در نظام حقوق اسلامی تألیف فصلنامه حقوق اسلامی پذیرفته شده علمی ـ پژوهشی
علمی ـ ترویجی / تخصصی
1 تبیین نظریه منطقه الفراغ تألیف فصلنامه اقتصاد اسلامی (شماره 8) بهار 1382
2 مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن تألیف فصلنامه فقه و حقوق (شماره 5) تابستان 1384
3 بومی‌سازی نهادهای حقوقی با رویکرد اسلامی تألیف فصلنامه فقه و حقوق (شماره 7) زمستان 1384
4 جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری تألیف فصلنامه فقه و حقوق (شماره 8) بهار 1385
5 مذاق شریعت تألیف فصلنامه فقه و حقوق (شماره 9) تابستان 1385
6 مخالفت با مالکیت فکری ترجمه فصلنامه فقه و حقوق (شماره 10) پاییز 1385
7 ادله قرآنی مسئولیت مدنی تألیف فصلنامه فقه و حقوق (شماره 15) زمستان 1386
8 مساله‌شناسی با تأکید بر حوق زن و خانواده تألیف دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده، ش 53، ص 68ـ95 پاییز و زمستان 1389
9
سایر و
1 بررسی اصل 24 قانون اساسی تألیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زمستان 1378
2 بیعت از دیدگاه امام علی (ع) تألیف دانشنامه امام علی (ع) (جلد 5) 1380
3 اصلاحات در دستگاه قضایی تألیف کتاب نقد (شماره 16)
4 روش تحلیل و ارزیابی حقوق زنان تألیف کتاب نقد (شماره 17)
5 حقوق المرأه بین الواقع المعیش و المواثیق الدولیه تألیف کتاب المنهاج (شماره 9) بهار 1381
6 حقوق زنان تألیف کتاب نقد (شماره )
7 نقد کتاب اعدام در آمریکا تألیف کتاب نقد (شماره )
8 قانون‌مداری و انقلاب اسلامی تألیف جرعه جاری (شماره )
9 تطبیع أصول و مؤسسات الأنظمه الدخیله فی نظام الحقوق الاسلامی تألیف همایش تونس پاییز 1383
10 مبانی اخلاق کارگزاران تألیف مجموعه مقالات کنگره اخلاقی و عرفانی امام خمینی(ره) زمستان 1384
11 فهم نظام‌مند حقوق اسلام تألیف همایش هرمنوتیک اتریش بهار 1385
12 حقوق خانواده تألیف دانشنامه اسلام تابستان 1385
13 فلسفه حقوق تألیف مجموعه مقالات فلسفه‌های مضاف پاییز 1385
14 مبانی فقهی مالکیت فکری تألیف به سفارش مجمع تشخیص مصلحت نظام تابستان 1386
15 مسئولیت مدنی در قرآن تألیف دانشنامه قرآن‌شناسی تابستان 1386
16 ویژگی‌های نظام حقوق خانواده در اسلام تألیف همایش نقش خانواده در جامعه امروزی مسکو پاییز 1387
17 تعامل بین تمدنی با تأکید بر حقوق تألیف همایش اقتدار علمی، اقتدار ملی زمستان 1387
18 ظرفیت حقوق و خانواده تألیف همایش بین‌المللی حقوق خانواده زمستان 1387
19 کلیات نظام حقوق زن در اسلام تألیف دانشنامه فرهنگ فاطمی زمستان 1388
20 مبانی، منابع و روش حقوق زن تألیف دانشنامه فرهنگ فاطمی زمستان 1388
21 تحول مالکیت فکری ترجمه فصلنامه فقه و حقوق (شماره )
22 نظریه‌پردازی و نظام‌پردازی در حوزه زنان تألیف مطالعات خانواده زمستان 1388
23 حقوق شهروندی و حقوق مالکیت فکری تألیف همایش ملی حقوق شهروندی در ایران 1404
24 منطقه فراغ تالیف همایش بین المللی فقه و حقوق زمستان 1390
25 منطق تقنین تألیف همایش ملی بازخوانی فقهی حقوقی نهادهای جمهوری اسلامی اردیبهشت 91
26 درامدی بر نظریه حقوقی اسلام تألیف کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی اردیبهشت 91
27 چیستی و چرایی حقوق ادیان تألیف همایش ملی حقوق ادیان مهرماه 91
28 جایگاه کرامت در نظام حقوقی اسلام از منظر روش‌شناسی تألیف همایش ملی صیانت از کرامت انسانی در اندیشه حقوقی اسلام مهرماه 91
29 دیدگاه امام خمینی پیرامون حقوق بشر تألیف
30 کلیات حقوق نظام حقوق زن تألیف در دست پژوهش
31 روش‌شناسی حقوق زن تألیف در دست چاپ
32 نسبت دولت و حق تالیف نکوداشت دکتر قربان نیا
33 حق در قرآن تالیف دانشنامه قرآن در دست چاپ
34 مسوولیت مدنی در قرآن تالیف دانشنامه قرآن در دست چاپ
35 نظریه حق امام خمینی تالیف دانشنامه امام خمینی در دست چاپ
36 روش‌شناسی حق تالیف نکوداشت دکتر محقق چاپ شده است
37 نظام احکام فقهی تالیف دانشنامه پیامب اعظم در دست بررسی
39 اصل سرزمینی؛ مبنای نظری و آثار آن در نظام حقوق مالکیت فکری تالیف حقوق اسلامی شماره 48
40 سلاح های کشتار جمعی و مبانی فقهی و حقوقی ممنوعیت استفاده از آنها تالیف حقوق اسلامی 38
41 مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در فرآورده های دارویی تالیف حقوق اسلامی 29
42 لاضرر به مثابه نظریه در ساختار نظام فقهی و حقوقی تالیف مطالعات راهبردی زنان 51
43 تحلیل حقوقی – اقتصادی اموال فکری – معنوی (غیر فیزیکی) تالیف اقتصاد اسلامی سال دهم شماره39 پاییز 1389
44 درآمدی بر مسأله شناسی حقوقی با تأکید بر نظام حقوقی زن و خانواده در اسلام تالیف فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال پانزدهم پاییز و شماره 53 زمستان 1389
45 نظریه حق از دیدگاه محمدحسین غروی اصفهانی(محقق اصفهانی) تالیف حقوق اسلامی سال نهم شماره 34 پاییز 1391
46 وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران تالیف حقوق اسلامی سال دهم شماره 36 بهار 1392
47 مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه تالیف حقوق اسلامی سال یازدهم شماره 40 بهار 1393
48 قواعد بنیادین در حقوق و روش شناسی احراز و توسعه آنها تالیف حقوق اسلامی سال یازدهم شماره 42 پاییز 1393
49 احسان به جمع (احسان جمعی) و نقش آن در مسئولیت مدنی تالیف فقه و اصول سال چهل و هفتم شماره 101 تابستان 1394
50 جایگاه مطالعات اخلاقی در نظام مالکیت فکری تالیف حقوق اسلامی سال دوازدهم شماره 45 تابستان 1394
51 تغییر و ساخت و تفکیک آن از شناخت به عنوان راهبرد تحقق علوم انسانی اسلامی تالیف مجموعه مقالات کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی پاییز 1396
52 چیستی آفرینش های هنری و ادبی و چرایی حمایت حقوقی از آنها تالیف الهیات هنر زمستان 1394
53 چرایی و چگونگی تقنین اخلاق تالیف دین و قانون پاییز 1394
54 دغدغه نظام سازی دینی «شهید صدر و فقه اهداف» تالیف نقد کتاب فقه و حقوق تابستان 1394
55

 

سایر فعالیت‌های پژوهشی

 

ردیف عنوان فعالیت نوع فعالیت به سفارش سال تهیه ملاحظات
1 تدوین سرفصل‌های رشته فلسفه فقه و حقوق (گروهی) طراحی سازمان برنامه‌ریزی دروس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1386 اتمام یافته
2 مبانی ارزشی و بینشی نقشه جامع علمی کشور طراحی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 1387 اتمام یافته
3 تدوین سرفصل‌های درس مالکیت فکری برای رشته حقوق اقتصادی طراحی دانشگاه تهران (پردیس قم) 1387 اتمام یافته
4 تدوین سرفصل‌های رشته علوم و معارف قرآن کریم گرایش مطالعات زن و خانواده در اسلام دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1390
5

 

حضور در کرسی‌‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره

 

  عنوان کرسی نوع کرسی تاریخ برگزاری محل برگزاری سطح حضور
1 ترسیم نظام مالکیت فکری بر اساس مبانی نظری نظریه‌پردازی پاییز 1385 دبیرخانه دین‌پژوهان نظریه‌پرداز
2 حکم ظاهری بودن ارش در پرتوی جامعیت شریعت نظریه‌پردازی زمستان 1385 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داور
3 نقد دائرهالمعارف فقه مقارن نقد بهار 1387 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ناقد
4 نقد مدل حقوقی ایران نقد زمستان 1387 دانشگاه علامه طباطبایی ناقد
5 نظام دفاعی اسلام نوآوری پاییز 1388 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داور
6 تبیین باب ضمان نفوس نظریه‌پردازی بهار 1389 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ناقد
7 مصلحت در فقه امامییه نظریه‌پردازی پاییز 90 حوزه امام رضا دبیر علمی
8 فرزندخواندگی نواوری زمستان 90 پژوهشگاه ناقد

 

 

حضور در همایش‌های علمی

 

  عنوان همایش تاریخ برگزاری محل برگزاری موسسه برگزار کننده سطح حضور
1 کنگره اخلاقی و عرفانی امام خمینی (ره) زمستان 1384 قم تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ارائه مقاله
2 همایش بزرگداشت جلال‌الدین آشتیانی پاییز 1385 قم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ارائه مقاله
3 همایش بزرگداشت راغب اصفهانی پاییز 1385 اصفهان آیسسکو و پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی مدیر گروه
4 همایش زن،‌ انقلاب اسلامی، هویت بازیافته زمستان 1385 تهران معاونت بسیج خواهران نمسا سخنرانی و شرکت در  میزگرد و همکاری در طراحی همایش
5 همایش معنویت، عفاف و خانواده زمستان 1386 تهران مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

وزارت خارجه

شرکت در جلسات شورای عالی برنامه‌ریزی و شورای علمی
6 همایش نقد و بررسی قانون احوال شخصیه افغانستان پاییز 1387 افغانستان مؤسسه کاتب سخنران و ارزیاب و میهمان ویژه
7 همایش نقش خانواده در جامعه امروزی پاییز 1387 روسیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه ارائه مقاله
8 همایش بین‌المللی حقوق خانواده زمستان 1387 تهران مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارائه مقاله و سخنرانی و مدیریت علمی کمیته مبانی
9 همایش اقتدار علمی، اقتدار ملی زمستان 1387 تهران دانشگاه عالی دفاع ملی ارائه مقاله و سخنرانی
10 همایش نواندیشی دینی پاییز 1388 تهران دانشگاه شهید بهشتی سخنران و طراحی و میزگردهای پیش‌همایش
11 همایش طرح هدی زمستان 1388 تهران بسیج سپاه سیدالشهداء سخنران و طراحی همایش
12 همایش جهانی زنان (ضرورت طراحی منشور خانواده) زمستان 1388 تهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سخنران
13 همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط بهار 1389 تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سخنران
14 همایش بین المللی فقه و حقوق زمستان 90 قم مرکز تحقیقات مجلس ارایه مقاله
15 همایش ملی حقوق شهروندی در ایران 1404 دانشگاه آزاد
16 همایش بین المللی فقه و قانون زمستنان 90 قم مرکز فقهی مجلس سخنران
17 همایش صیانت از کرامت انسانی پاییز 91 قم کمیسیون حقوق بشر اسلامی سخنران با عنوان «جایگاه کرامت انسانی در نظام حقوقی از منظرروش‌شناسی»
18 همایش اندیشه راهبردی زن و خانواده زمستان 91 زاهدان مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سخنرانی با عنوان ضرورت نظریه پردازی
19 همایش اندیشه راهبردی زن و خانواده زمستان 91 اهواز مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سخنرانی با عنوان ضرورت نظریه پردازی

 

 

حضور در نشست‌ها، هم‌اندیشی‌‌ها یا کارگاه‌های علمی

 

  عنوان هم‌اندیشی/ کارگاه تاریخ برگزاری سطح برگزاری محل برگزاری سطح حضور
1 8 جلسه مالکیت فکری پاییز 1384 میزگرد رادیو معارف سخنران
8 جلسه تعبد و عقلانیت پاییز 1384 میزگرد رادیو معارف سخنران
2 8 جلسه مسئولیت مدنی تابستان 85 میزگرد رادیو معارف سخنران
3 27 جلسه فلسفه فقه بهار 1385 میزگرد رادیو معارف سخنران
4 4 جلسه مسائل مستحدثه پاییز 1385 میزگرد رادیو معارف سخنران
5 مالکیت فکری پاییز 1385 نشست علمی دانشگاه قم سخنران
6 نشست علمی مسئولیت مدنی بهار 1386 نشست علمی جامعه العلوم الاسلامی سخنران
7 فقه مالکیت فکری بهار 1386 نشست علمی شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی ایران سخنران
8 3 جلسه فلسفه حقوق خانواده تابستان 1386 کارگاه علمی آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سخنران
9 استقلال نظام مالکیت فکری پاییز 1386 نشست علمی مرکز پژوهشهای حقوق مالکیت فکری مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران سخنران
10 کپی‌رایت در اسلام و نظامهای حقوقی معاصر زمستان 1386 نشست علمی جامعه العلوم الاسلامی سخنران
11 حقوق خانواده زمستان 1386 نشست علمی نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد مرکز منطقه 8 و 12 سخنران
12 حقوق بشر و مالکیت فکری تابستان 1387 نشست علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی سخنران
13 پرسش‌های فقهی در مواجهه با دانش حقوق بهار 1388 نشست علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی سخنران
14 نظام جامع حقوق زن تابستان 1388 نشست علمی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سخنران
15 نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام پاییز 1388 نشست علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ناقد
16 فقه و مصلحت پاییز 1388 میزگرد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دانشگاه فردوسی مشهد سخنران
17 فلسفه حقوق خانواده پاییز 1388 کارگاه آموزشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و آیسسکو سخنران
18 طرح ولایت زن و خانواده زمستان 1388 کارگاه آموزشی معاونت بسیج جامعه زنان کشور سخنران
19 مذاق شریعت بهار 1389 نشست علمی مرکز فقهی ائمه اطهار ناقد
20 فقه و عرف بهار 1389 نشست علمی دفتر تبلیغات اصفهان ناقد
21 حجاب در گفتمان لیبرالیسم 15/4/1389 کارگاه علمی سازمان بسیج-طرح تربیت مربی شبکه خوشه‌ای بسیج جامعه زنان کشور سخنران
22 حجاب در گفتمان توحیدی 16

 

کارگاه علمی سازمان بسیج-طرح تربیت مربی شبکه خوشه‌ای بسیج جامعه زنان کشور سخنران
23 سیاستهای تهاجم فرهنگی در عرصه حجاب و عفاف 13/4/1390 کارگاه علمی در مشهد سازمان بسیج جامعه زنان کشور سخنران
24 مطالعه تطبیقی حجاب در گفتمام لیبرالیست و اسلام 12/4/1390 کارگاه علمی مشهد سازمان بسیج جامعه زنان کشور سخنران
25 بررسی سیاستهای نظام اداری در بخش زنان و خانواده اردیبهشت 1390 تهران شورای فرهنگی اجتماعی زنان دبیر همایش
26 بررسی سیاستهای و راهکارهای ارتقای خانواده 2/4/1390 تهران مرکز مطالعات زن و خانواده کارشناس
27 بررسی سیاستهای ارتقای خانواده 10/4/1390 تهران مرکز مطالعات زن و خانواده کارشناس
28 راه‌کارهای ارتقای روابط علمی ایران و افغانستان خرداد 1390 کابل آکادمی علوم افغانستان کارشناس و سخنران و نماینده پژوهشگاه

 

29 اخلاق و حقوق خانواده 5 جلسه خرداد 1390 رادیو معارف قم رادیو معارف کارشناس
30 پرسش و پاسخ پاییز 90 دانشگاه الزهرا تهران کارشناس
31 سکولاریسم و حقوق پاییز 90 دانشگه علم و صنعت تهران سخنران
32 روش‌شناسی مسایل زنان زمستان 90 دانشگاه الزهرا تهران مدرس
33 مسایل مسئولیت مدنی زمستان 90 دادگستری یزد یزد مدرس
33 جلسه راهبردی زن و خانواده زمستنان 90 دفتر مقام معظم رهبری تهران دبیر بخش حقوق
35 تحلیل حقوق زن با رویکرد اسلامی 21 اردیبهشت 91 نهاد رهبری در دانشگاهها تهران- جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور مدرس
36 درآمدی بر نظریه حقوق اسلام 31 اردیبشهت 91 مؤسسه صدرا تهران ـ صدا و سیما ارائه مقاله
37 آشنایی با مباحث روش‌شناسی مطالعات حقوقی با تأکید بر حقوق بشر در اسلام 13/4/91 مرکز فقهی ائمه اطهار کارگاه اموزشی
شبهات و پرسشهای مطروحه در حقوق زن و حقوق بشر 13/4/91 مرکز فقهی ائمه اطهار کارگاه اموزشی
39 روش‌شناسی نظام حقوق زن در اسلام 7 / 6 / 91 دانشگاه فردوسی مشهد بسیج دانشجویان و اساتید کارگاه آموزشی
40 روش‌شناسی ایجاد تحول و اسلامی کردن رشته مطالعات زنان (هم اندیشی بررسی روش‌های ارتقا و اسلامی کردن رشته مطالعات زنان) 17/7/91 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی مقاله
41 ست علمی کمیته مطالعات زن و خانواده شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی آبان‌ماه 1391 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی سخنرانی
42 عقد مشارکت عمومی آذرماه 1391 نشست علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی سخنرانی و نقد
43 روش‌شناسی حقوق دیماه 1391 اساتید دانشگاه امام صادق دانشگاه امام صادق کارگاه آموزشی

 

 

           

مصاحبه

 

  موضوع مصاحبه مرجع مصاحبه تاریخ مصاحبه مکان مصاحبه تاریخ انتشار یا پخش
1 معرفی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی رادیو معارف پاییز 1385 دفتر قم پاییز 1385
2 راهکار حوزه؛ تخصصی شدن آموزش، توجه به موضوعات جدید در پژوهش مجله دین‌پژوهان پاییز 1385 دفتر قم زمستان 1385  شماره 4 و 5
3 حق بر سلامت رادیو معارف بهار 1388 دفتر تهران بهار 1388
4 دانشنامه‌ها خبرگزاری فارس تابستان 1388 دفتر تهران تابستان 1388
5 خبرگزاری رسا تابستان 1388 دفتر تهران تابستان 1388
6 وحدت حوزه و دانشگاه رادیو معارف پاییز 1388 دفتر قم پاییز 1388
7 درباره چیستی و فلسفه پژوهشگاه مجله پنچره پاییز 1388 دفتر تهران پاییز 1388
8 حقوق و قرآن رادیو قرآن پاییز 1388 صدا و سیمای تهران پاییز 1388
9 اسلام و مرجعیت (آنه مید اشلاتمن / دانشگاه اوترخت هلند) معاونت بین‌الملل زمستان 1388
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
زمستان 1388
10 نقد مصوبه مجلس در دایمی کردن حق مادی مولف خبرگزاری رسا 15/4/1389 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 15/4/1389
11 روحانیت و تجربه قانونگذاری /به کوشش جواد میرخلیلی 17/10/88 پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی کتاب روحانیت و انقلاب اسلامی/چاپ اول/زمستان 1389
12 عدالت همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اردیبهشت 1390 همایش خبرگزاری‌های مختلف
13 پوشش و حجاب موسسه ……. پاییز 90 سه جلسه مصاحبه
14 مسایل زن و خانواده موسسه …… پاییز 90 مصاحبه مربوط به جلسه راهبردی مقام معظم رهبری
15 درباره پژوهشگاه نشریه پژوهش حوزه پاییز 90 مصاحبه تفصیلی
16 ضرورت رویکرد حقوقی به مسائل زنان و خانواده ریحان ـ ضمیمه جام جم بهمن 90 تهران ـ مصاحبه علمی اسفند 90
17 مسائل و مباحث زن و خانواده نشریه حورا تابستان 91 قم مصاحبه علمی
18 علوم انسانی اسلامی فصلنامه صدرا تابستان 91 قم مصاحبه علمی
19 نشریات تخصصی نمایشگاه نشریات تخصصی (وزارت ارشاد) بهمن 91 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

کسب مقام در جشنواره‌های علمی

 

  عنوان جشنواره عنوان رتبه کسب شده تاریخ برگزاری سازمان برگزارکننده جشنواره
1 دبیرخانه دین‌پژوهان تحقیق آرای عمومی اول 1382 دبیرخانه دین‌پژوهان
2 کتاب سال دانشجویی کتاب آرای عمومی دوم 1383
3 جشنواره علامه طباطبایی کتاب آرای عمومی اول تابستان 1384 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
4 دبیرخانه دین‌پژوهان تحقیق مبانی مالکیت فکری دوم 1385 دبیرخانه دین‌پژوهان
5 دبیرخانه دین‌پژوهان تحقیق مسئولیت مدنی در فقه امامیه اول 1385 دبیرخانه دین‌پژوهان
6 همایش پژوهش و فناوری پژوهشگر برتر سال اول زمستان 1385 وزارت علوم و فن‌آوری
7 پژوهش استان پژوهشگر برتر استان اول زمستان 1385 استانداری و دانشگاه قم
8 حکومت اسلامی آرای عمومی شایان تشویق 1385 دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
9 جشنواره علامه طباطبایی تحقیق مبانی مالکیت فکری اول تابستان 1386 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
10 کتاب خانواده فلسفه حقوق خانواده (گروهی) اول پاییز 1386 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت آموزش و پرورش

11 سومین دوره جایزه کتاب فصل کتاب مبانی مالکیت فکری اول زمستان 1386 خانه کتاب
12 فرهنگ خانواده فلسفه حقوق خانواده اول پاییز 1387 مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
13 کتاب سال حوزه کتاب مبانی مالکیت فکری اول زمستان 1387 حوزه علمیه قم
14 جشنواره فارابی کتاب مبانی مالکیت فکری دوم پاییز 1389 وزارت علوم
15 جشنواره مطبوعات مقاله تحلیل حقوق اقتصادی مالیت فکری دوم پاییز 1389 وزارت ارشاد اسلامی
16 کتاب فصل نظام حقوق زن شایان تشویق زمستنان 90 وزارت ارشاد
17 کتاب سال حوزه حقوق زن و خانواده برگزیده سال 1391 حوزه علمیه قم
18 کتاب سال حوزه فلسفه حقوق زن شایان تقدیر سال 1391 حوزه علمیه قم
19 کتاب سال حوزه حقوق و مسئولیتهای فردی و اجتماعی زن شایان تقدیر سال 1391 حوزه علمیه قم
20 کتاب سال حوزه فلسفه مالکیت فکری شایان تحسین سال 1392 حوزه علمیه قم
21 جشنواره علامه طباطبایی کتاب مبانی مالکیت فکری رتبه دوم سال 1394 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

 

ارزیابی مقالات

 

  عنوان مقاله مجله تاریخ
1 مفهوم شناسی مبانی در پژوهش‌های حقوقی فصلنامه حقوق خصوصی اردیبهشت 90
2 منع رقابت غیرمنصفانه در استفاده از علائم و نام‌های تجاری فصلنامه حقوق خصوصی اردیبهشت 90
3 عدالت در روش شناخت همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اردیبهشت 90
4 روش‌شناسی نظریه‌پردازی در مورد عدالت همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اردیبهشت 90
5 حق امنیت فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اردیبهشت 90
6 تعدیل مهریه و تعدیل طلاق فصلنامه مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی اردیبهشت 90
7 منطقه الفراغ منطقه فارغ از تشریع یا منطقه ای خالی از قوانین الزامی فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ازاد واحد بابل مرداد 90
8 کارگاه مسئولیت مدنی قضات دادگستری یزد زمستان 90
9 حقوق و سکولاریسم دانشگاه علم و صنعت پاییز 90
10 حقوق مسئولیت مدنی دانشگاه مفید پاییز و زمستنان 90
11 مبانی مالکیت فکری تربیت مدرس پاییز و زمستنان 90
12 مسئولیت مدنی کاشان پاییز و زمستنان 90
13 مبانی مالکیت فکری دانشگاه قم پاییز و زمستنان 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت‌های آموزشی

 

ردیف درس ارائه شده تعداد واحد سال تدریس محل تدریس ملاحظات
1 حقوق مدنی 1 2 از 1376 تا کنون دانشگاه تهران (پردیس قم)

تربیت مدرس

دانشگاه قم

دانشگاه مفید

مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی

جامعه العلوم الاسلامی

دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه کاشان

 

در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

2 حقوق مدنی 2 2
3 حقوق مدنی 3 2
4 حقوق مدنی 4 2
5 حقوق مدنی 6 2
6 حقوق مدنی 8 2
7 متون حقوقی 1 2
8 متون حقوقی 2 2
9 حقوق تطبیقی 2
10 مسئولیت مدنی 2
11 مالکیت صنعتی 1 2
12 مالکیت صنعتی 2 2
13 مبانی مالکیت فکری 2
14 حقوق اموال مالکیت فکری 2
15 حقوق زن و خانواده 3 ترم دو 1390-91 دانشگاه تهران
16 حقوق اموال و مالکیت فکری 2 ترم دو 1390-91 دانشگاه تهران
17 حقوق قراردادها 2 ترم دو 1390-91 دانشگاه قم
18 مدنی 2 2 ترم دو 1390-91 کاشان

 

فعالیت‌های اجرایی و علمی ـ اجرایی

 

ردیف عنوان مسئولیت محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان ملاحظات
1 عضو کارگروه تدوین اصطلاح‌نامه علوم قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی 1374 1374
2 مدیر کارگروه اصطلاح‌نامه اصول فقه دفتر تبلیغات اسلامی 1375 1376
3 عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1376 تاکنون
4 مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1376 1386
5 مدیر بخش حقوقی دانشنامه امام علی(ع) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1377 1380
6 مدیر گروه حقوق و معارف اسلامی جامعه العلوم الاسلامی 1382 1383
7 عضو شورای علمی دانشنامه فرهنگ فاطمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی 1382 تاکنون
8 سردبیر فصلنامه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1383 1383 3 شماره
9 عضو تحریریه فصلنامه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی 1383 تاکنون
10 جانشین مدیر مسئول فصلنامه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1383 1387
11 مدیریت پژوهش فلسفه حقوق خانواده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1383 1385
12 معاون پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1383 1385
13 عضو شورای علمی گروه فقه و حقوق دانشنامه قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1384 1386
14 عضو شورای علمی دبیرخانه حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی 1385 1386
15 مشاور رئیس سازمان انتشارات امیرکبیر سازمان انتشارات امیرکبیر 1385 1386
16 مدیر گروه آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ 1385 تا کنون
17 رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1386 1387
18 معاون امور پژوهشی دانشنامه سیره نبوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1386 1388
19 رئیس شورای پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1386 تا کنون
20 عضو هیأت مدیره شرکت چاپ و نشر بین‌الملل سازمان انتشارات امیرکبیر 1386 تاکنون
21 عضو شورای علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1386 تا کنون
22 معاونت امور آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1387 تاکنون
23 عضو شورای عالی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی 1387 تاکنون
24 عضو تحریریه فصلنامه ندای صادق دانشگاه امام صادق 1387 تاکنون
25 عضو کمیته تلفیق نقشه جامع علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1387 1388
26 عضو کارگروه بین‌الملل دستگاه‌های زیر مجموعه مقام معظم رهبری بیت مقام معظم رهبری 1387 1387
27 عضو شورای علمی مالکیت فکری دانشگاه قم 1387 تاکنون
28 دبیر شورای عالی پژوهشگاه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1387 تا کنون
29 مدیر گروه پژوهش دانشنامه سیره نبوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1387 تا کنون
30 مدیر گروه کلیات دانشنامه سیره نبوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1387 تا کنون
31 عضو حلقه علمی کرسی فقه و اصول دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، تقد و مناظره 1387 تاکنون
32 عضو کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی 1388 تاکنون
33 نماینده پژوهشگاه در شورای تخصصی علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی 1388 تاکنون
34 سرداور نشست زن و خانواده رهبری دفتر مقام معظم رهبری پاییز 90  

 

 

 

25 عضو شورای فکری همایش زن و خانواده مرکز زنان و خانواده پاییز و زمستنان 90
36 عضو شورای علمی همایش ناندیشی زن و خانواده دانشگاه شهید بهشتی تابستان و پاییز 90
37 عضو شورای سیاستگذاری و تحریریه قبسات عربی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1390 تا کنون
38 عضو شورای علمی همایش زن و خانواده مرکز مطالعات زنان و خانواده ریاست جمهوری 1391
39 عضو کمیسیون فرهنگی هیأت ممیزه مشترک پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پاییز 1390
40 صاحب امتیاز دو فصلنامه «حقوق مالکیت فکری» دیماه 1391 تا کنون

خلاصه زندگی‌نامه

محمود حکمت‌نیا فرزند علی در سال 1342 در شهرستان ابرکوه متولّد شد، وی تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در همان شهرستان گذراند و سال 1362 وارد حوزه علمیه قم شد و دروس سطح را طی 6 سال پشت سر گذاشت. او در سال 1369 در رشته حقوق دانشگاه تهران (پردیس قم) پذیرفته شد و سپس دوره‌ کارشناسی‌ارشد و دکتری را تا سال 1383 در رشته حقوق خصوصی پشت سرگذاشت. وی از سال 1377 تاکنون عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است و در همین مدت مدیریت گروه فقه و حقوق، مدیریت بخش حقوقی دانشنامه امام علی(ع)، سردبیری مجله فقه و حقوق (3 شماره اول)، ریاست پژوهشکده نظامهای اسلامی، معاون پژوهشی دانشنامه سیره نبوی را به عهده داشته است. هم اکنون نیز به عنوان معاون امور پژوهشی و آموزشی و مدیر گروه کلیات و پژوهش دانشنامه سیره نبوی مشغول به فعالیت است.

مطلب قبلیابوالقاسم علیدوست
مطلب بعدیحامد رشاد