برچسب: ذهن

چکیده مقالات هفتاد و سومین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی ذهن

فصلنامه ذهن با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سر دبیری حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا قایمی‌نیا به شماره هفتاد و سوم رسید.

چکیده مقالات هفتاد و دومین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی ذهن

فصلنامه ذهن با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سر دبیری حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا قایمی‌نیا به شماره هفتاد و دوم رسید.

چکیده مقالات شصت و هشتمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی ذهن

فصلنامه ذهن با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سر دبیری حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا قایمی‌نیا به شماره شصت و هشتم خود رسید.

فصلنامه علمی پژوهشی “ذهن” شماره 67 ویژه پاییز 1395 به...

فصلنامه ذهن با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سر دبیری حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا قائمی‌نیا به شماره شصت و هفتم خود رسید.

فصلنامه علمی پژوهشی “ذهن” شماره62

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شصت و دومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی ذهن منتشر شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی