برچسب: حسینعلی بای

پرداخت دیه از بیت المال؛ مبانی، قلمرو و تشریفات دادرسی

تحقیق پرداخت دیه از بیت المال؛ علل مسئولیت بیت‌المال را تشریح و دامنه مسئولیت دولت در حوزه‌های مختلف را توضیح و تشریفات پرداخت دیه از بیت المال را تبیین می کند.

حسینعلی بای

عضو گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: جرائم علیه اشخاص دریافت رزومه: CV Bay پست الکترونیکی:  ha.bay110@gmail.com   سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا...

چاپ دوم کتاب “حقوق خانواده چالش‌ها و راهکارها” منتشر شد

کتاب حقوق خانواده چالش‌ها و راهکارها" به کوشش آقای حسینعلی بای در گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی برای دومین بار به چاپ رسید."

چاپ دوم مجموعه مقالات دو جلدی “فلسفه فقه”

مجموعه مقالات دو جلدی فلسفه فقه" به کوشش حسینعلی بای، عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه تجدید چاپ شد."

مجموعه مقالات “عدالت و حقوق” به چاپ رسید

مجموعه مقالات عدالت و حقوق" به کوشش آقای حسینعلی بای در گروه فقه و حقوق پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی به چاپ رسید."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی