محسن مهاجرنیا

استادیار گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: فلسفه سیاسی

دریافت رزومه: CV Mohajerniya

پست الکترونیکی:  mohajernia@gmail.com

 

 سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
۱ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ۱۳۷۰ ۱۳۸۳ P ü          رئیس پژوهشکده / مسئول آموزش/

عضو هیأت علمی

۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۷۹ تا کنون P   ü        عضو هیأت علمی/ مدیر گروه
۳ مسئول دبیرخانه انجمن های علمی حوزه ۱۳۸۹ ۱۳۹۵ علمی     مدیر
۴ رئیس انجمن مطالعات سیاسی و عضو هیأت مدیره ۱۳۸۶ ۱۳۹۰  علمی     رئیس

 

۵ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابتدا ۱۳۹۷ علمی     مدیرگروه سیاست دانشنامه قرآن پژوهی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابتدا ۱۳۹۴ علمی     مدیرگروه سیاست  دانشنامه سیره نبوی
مرکز آموزش تخصصی نهج البلاغه ۱۳۹۲ ۱۳۹۶                 معاون آموزش و پژوهش

وضعیت تحصیلات

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
ü      سطح سه:

ü      سطح چهار:

 

فقه سیاسی

فقه و اصول

 

       ۱۳۷۱

۱۳۹۴

دفتر تبلیغات حوزه

مدارج حوزه

 

 1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی: . . . . . . . . . . . .

ü   کارشناسی‌ارشد: . . . . . . . . . .

 

 

۱۳۸۸

 

دانشگاه باقر علوم

 

علوم سیاسی

 

اندیشه سیاسی

 

 

 

  سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
۱ علوم سیاسی فلسفه سیاسی

فقه سیاسی

همه دوره دانشگاهی و تا الآن
۲ کلام سیاسی //   //
۳
 1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
۱ عربی خوب خوب متوسط
۲ انگلیسی متوسط متوسط متوسط
۳
۴

 

سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
از تاریخ تا تاریخ
۱ فلسفه سیاست دانشگاه پردیس قم ۱۳۸۵ ۱۳۹۳ مربی
۲ فقه سیاسی جامعه المصطفی ـ مرکز جهانی ۷۸-۸۳ ۷۸ مربی
۳ نظام سیاسی اسلام جامعه المصطفی ـ موسسه ولاء منتظر ۸۱-۸۲ ۱۳۸۲ مربی
۴ مبانی علم سیاست دانشگاه باقر العلوم ۸۰ مربی
۵ انقلاب اسلامی دانشگاه علم و صنعت / تهران ۷۸ مربی
۶ اندیشه ساسی اسلام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ۸۴   استادیار  
۷ نقد تفکر اجتماعی غرب جامعه المصطفی ـ مرکز جهانی ۸۵-۸۸   استادیار  
۸ حکومت جهانی مهدویت مؤسسه تخصصی مهدویت ۸۶   استادیار  
۹ سیاست و حکومت در نهج البلاغه بنیاد تخصصی نهج البلاغه ۸۴-۸۸   استادیار  
۱۰ انسان شناسی دانشگاه شهید محلاتی ۸۵-۸۷        استادیار  
۱۱ فلسفه سیاست(دین و سیاست) دانشگاه تهران –پردیس قم ۱۳۸۸       استادیار  
۱۲ جامعه و حکومت جامعه المصطفی ۱۳۹۲ ۱۳۹۷     استادیار  
۱۳ آرمانشهراسلامی درقرآن وروایات مجتمع علوم انسانی جامعه المصطفی ۱۳۹۶ ۱۳۹۷     استادیار  
۱۴ تاریخ تحولات اجتماعی ایران دانشگاه طلوع مهر ۱۳۹۵ ۱۳۹۷    استادیار  
۱۵ اندیشه سیاسی اسلام مؤسسه انقلاب اسلامی ۱۳۹۷ ۱۳۹۷    استادیار  

 

 جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . . توضیحات
۱ کتاب سال حوزه (دومین) دوم اندیشه سیاسی فارابی
۲ نهمین کتاب سال دانشجویی دوم دولت در اندیشه سیاسی
۳ دوسالانه خبرگان رهبری دوم اندیشه سیاسی مسکویه و فارابی
۴ محقق برتر پژوهشگاه علوم ۱ مجموعه فعالیت پژوهشی
۵ مرکز دین پژوهان کشور ۲ روش تفکر سیاسی در حکمت متعالیه مجموعه مقالات
۶
۷

 

همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
۱  عضویت در شورای علمی
۲ عضویت در شورای علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی ۸۰  
۳ عضویت در شورای علمی مؤسسه انتظار نور ۸۱  
۴ عضویت در شورای علمی مرکز تحقیقات اسلامی سپاه ۸۴ – ۸۶  
۵ عضویت در شورای علمی اجلاس دو سالانه مهدویت ۸۱ – ۸۶  
۶ رئیس انجمن مطالعات سیاسی و عضو هیأت مدیره معاونت پژوهشی حوزه ۸۶-۹۰  
۷ مسئول دبیرخانه انجمن های غلمی  حوزه معاونت پژوهشی حوزه ۱۳۸۹-ادامه  
۸ معاونت آموزشی پژوهشی مرکز آموزش تخصصی نهج البلاغه مراکز تخصصی حوزه ۸۷-۸۸  
۹ عضویت در شورای بازنگری در آیین نامه مراکز تخصصی حوزه معاونت آموزشی حوزه ۱۳۸۸  
۱۰ عضو کمیته بازنگری متون درسی علوم سیاسی

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۹۰-ادامه  
۱۱ دبیرکمیسیون انجمن ها و قطب های علمی حوزه معاونت پژوهش حوزه ۱۳۸۹- ادامه  
۱۲  عضو کمیسیون کرسی های نظریه پردازی حوزه معاونت پژ.وهش حوزه ۱۳۹۰- ادامه  
۱۳ عضو کمیسیون فرهیختگان و نخبگان تبلیغی معاونت پژ.وهش حوزه ۱۳۹۱- ادامه  
۱۴ عضو کمیسیون پژوهش ستاد پیگیری منویات مقام معظم رهبری در حوزه معاونت پژ.وهش حوزه ادامه دارد  
۱۵ عضو کمیسیون انجمن های علمی حوزه ۱۳۸۹ ادامه دارد  

 

سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ شروع تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر) اسامی همکاران
۱ اندیشه سیاسی فارابی تالیف ۱۳۸۰ پژوهشگاه – دفتر تبلیغات
۲ اندیشه سیاسی ابوعلی مسکویه تالیف ۱۳۸۰ پژوهشگاه-  دفتر تبلیغات
۳ دولت در اندیشه سیاسی فارابی تالیف ۱۳۸۲ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۴ اندیشه سیاسی شیخ انصاری تالیف ۱۳۷۱ سازمان تبلیغات اسلامی
۵ اندیشه سیاسی متفکران اسلامی ۳جلد تألیف ۱۳۸۹ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۷ آفاق الفکر السیاسی عندالحکیم الفارابی ترجمه علاء رضائی ۱۳۸۶ الغدیر- لبنان
۸ الفکرالسیاسی عند ابوعلی المسکویه ترجمه حیدر حبّ الله ۱۳۸۶ الغدیر- لبنان
۹ اندیشه دفاعی اسلام تألیف ۱۳۹۵ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۰ فلسفه سیاسی آیت الله خامنه ای تألیف ۱۳۹۴ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۱ جریان شناسی تفکر سیاسی در جهان اسلام تدوین ۱۳۹۴ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۲ غیبت امام عصر و تکون دانش سیاسی شیعه تألیف ۱۳۹۷ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۳ آسیب شناسی جریان اصولگرایی درسگفتار ۱۳۹۷ مجمع پیروان امام و رهبری قم
۱۴ راهبردهای انقلاب اسلامی در دهه پنجم درسگفتار ۱۳۹۷ مجمع پیروان امام و رهبری قم
۱۵ اندیشه های سیاسی مقام معظم رهبری ناظر علمی ۱۳۸۶ پژوهشکده تحقیقات اسلامی  سپاه
 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه اسامی همکاران
۱ هویت معرفتی حکمت سیاسی متعالیه تأألیف ۱۳۹۱- ادامه پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی ادامه دارد
۲ تفسیر سیاسی قرآن کریم تألیف ۱۳۸۰ شخص ادامه دارد
۳ کلام سیاسی آیت الله خامنه ای تألیف ۱۳۹۷ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی ادامه دارد
۴ راهبردهای انقلاب اسلامی بر اساس بیانیه گام دوم آیت الله خامنه ای تألیف ۱۳۹۷ شخصی ادامه دارد

 

 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ شروع تاریخ انتشار محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا همایش یا مجموعه مربوط)

سال انتشار

یا ارائه

همکاران
۱ اندیشه سیاسی شیخ انصاری تالیف ۱۳۷۳ کنگره شیخ اعظم انصاری
۲ فلسفه سیاسی علامه سیدحیدر آملی تالیف ۱۳۷۸ کنگره علامه سیدحیدر + فصلنامه علوم سیاسی شماره ۶
۳ فلسفه سیاسی ملاصدرا تالیف ۱۳۷۷ مجله قبسات شماره ۱۰ ـ‌۱۱ + مجموعه مقالات کنگره صدرالمتألهین ش ۴
۴ مأمن عشق شهید عصر ما تالیف ۱۳۶۳ مجله شاهد شماره ۸۵
۵ سرباز گمنام خمینی تالیف ۱۳۶۴ مجله شاهد شماره ۹۹
۶ الگوسازی استعمار ۱۳۶۷ روزنامه رسالت (۳ آذر)
۷ ماهیت نظم نوین جهانی تالیف ۱۳۷۱ روزنامه کیهان (۱۴ آذر)
۸ نقش سازمان ملل در نظم نوین جهانیی تالیف ۱۳۷۱ روزنامه کیهان (۱۵ خرداد)
۹ جایگاه ایدئولوژی در نظم نوین جهانی تالیف ۱۳۷۱ روزنامه کیهان (۱۶ آذر)
۱۰ نهضت اصلاحی در فرهنگ عاشورا و تعالم عاشورایی امام خمینی تالیف ۱۳۷۵ خبرنامه دومین کنگره فرهنگ عاشورا
۱۱ تأثیر فرهنگ عاشورا در رهبری امام خیمینی تالیف ۱۳۷۴ـ۱۳۷۵ کنگره امام و فرهنگ عاشورا (۲ کنگره)
۱۲ در حاشیه درخواست پاترول توسط جمعی از نمایندگان مجلس (اسب حاج‌اسماعیل) تالیف ۱۳۷۵ روزنامه جمهوری اسلامی (۳ مرداد)
۱۳ جایگاه سیاست در اندیشه صدرالمتألهین تالیف ۱۳۷۸ روزنامه انتخاب (۳۰ اردیبهشت)
۱۴ سیاست و حکومت در اندیشه ملاصدرا تالیف ۱۳۷۸ روزنامه انتخاب (۱ خرداد)
۱۵ رئیس اول نظام سیاسی در اندیشه ملاصدرا تالیف ۱۳۷۸ روزنامه انتخاب (۲ خرداد)
۱۶ چالش با هانتینگتون پیرامون پارادایم برخورد تمدن‌ها تالیف ۱۳۷۸ روزنامه انتخاب (۳ خرداد)
۱۷ تمدن اسلامی، منطق تعامل و گفتگو تالیف ۱۳۷۷ همایش چیستی گفتگوی تمدن‌ها
۱۸ شرایط رهبری در اندیشه سیاسی فارابی تالیف ۱۳۷۸ روزنامه انتخاب (مسلسل ۴ شماره)
۱۹ نسبت جامعه مدنی با نظام ولایی تالیف ۱۳۷۷ روزنامه خبر (۱۴ اردیبهشت)
۲۰ فقه و رهبری در اندیشه سیاسی فارابی تالیف ۱۳۷۷ فصلنامه علوم سیاسی شماره ۱
۲۱ جامعه مدنی و جمهوری اسلامی ایران تالیف ۱۳۷۷ کتاب نقد شماره ۹ ـ ۱۰
۲۲ چالش‌های نظری نخبگان فکری‌ـ‌سیاسی ایران در باب جمهوریت تالیف ۱۳۷۷ کنگره جمهوریت و انقلاب اسلامی
۲۳ درآمدی بر جامعه مدنی در اندیشه اسلامی تالیف ۱۳۷۷ همایش دانشگاه شهید چمران اهواز
۲۴ جامعه مدنی در اندیشه سیاسی فارابی تالیف ۱۳۷۹ همایش جامعه مدنی دانشگاه شیراز
۲۵ زوال دولت در اندیشه سیاسی فارابی تالیف ۱۳۷۹ فصلنامه علوم سیاسی شماره ۱۰
۲۶ مشارکت در فلسفه سیاسی مسکویه تالیف ۱۳۷۹ فصلنامه علوم سیاسی شماره ۸
۲۷ ادوار اندیشه سیاسی در اسلام تالیف ۱۳۸۰ مجله قبسات / ۲۰
۲۸ اصول تفکر سیاسی در قرآن تالیف ۱۳۸۰ مجله قبسات / ۲۱
۲۹ روش تفکر سیاسی علامه شرف‌الدین تالیف ۱۳۸۳ کنگره علامه شرف‌الدین مجله پگاه حوزه اسفند ۸۳
۳۰ روش تفکر سیاسی در حکمت متعالیه تالیف ۱۳۸۳ پژوهشکده علوم و اندیشه اسلامی
۳۱ مبانی عرفان سیاسی امام خمینی تالیف ۱۳۸۴ فصلنامه پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی

۱۵

۳۲ نقش گفتگو در نظریه‌پردازی در فقه سیاسی تالیف ۱۳۸۳ معاونت پژوهشی حوزه چاپ شده در کرسی‌ها و نظریه‌پردازی شماره ۴
۳۳ نظریه قرارداد در تهیه مکتب کارگزارانه، واگذارانه و اخلاقی تالیف ۱۳۸۳ گفتمان نواندیشی دینی
۳۴ دیالوگ و نظریه پردازی در فقه سیاسی تألیف ۱۳۸۴ نهضت نرم افزاری و تولید علم مرکز مدیریت حوزه
۳۵ دولت در اندیشه سیاسی فارابی تالیف ۱۳۷۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۳۶ کرامت انسانی در اندیشه حکومتی امام خمینی تالیف ۱۳۸۶ امام خمینی و کرامت انسانی
۳۷ ساختار حکومت امام علی(ع) تالیف ۱۳۷۹ دانشنامه امام علی(ع)
۳۸ رساله السیاسه ـ فارابی ترجمه ۱۳۷۸ فصلنامه علوم سیاسی شماره ۹
۳۹ الملّه ـ فارابی ترجمه ۱۳۷۸ فصلنامه علوم سیاسی شماره ۶
۴۰ عدالت در فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری تألیف ۱۳۸۸ قبسات -۵۱
۴۱ آسیب شناسی فلسفه سیاسی از دیدگاه مقام معظم رهبری تألیف ۱۳۸۷ مجموعه مقالات کنگره علامه آشتیانی
۴۲ عرفان سیاسی امام خمینی بر مبنای مصباح الهدایه تألیف ۱۳۸۷ فصلنامه علمی – پژوهشی انقلاب اسلامی
۴۳  مسائل فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری تألیف ۱۳۸۶ فصلنامه حصون ۱۴

 

۴۴ حیات سیاسی شیعه در عصر غیبت تألیف ۱۳۸۶ فصلنامه حصون
۴۵ جامعه آرمانی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری تألیف ۱۳۸۷ فصلنامه معرفت
۴۶ کتاب اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری تألیف ۱۳۸۸ کانون اندیشه جوان
۴۷ زن ، جامعه و سیاست تألیف ۱۳۸۸  دانشنامه فاطمی
۴۸ کتاب اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری ناظر علمی ۱۳۸۷  مرکز تحقیقات اسلامی سپاه
۴۹  مقاله اصلاح الگوی مصرف ؛ پروسه یا پروژه تألیف  

۱۳۸۸

پژوهشگاه –  

 

۵۰ دولت در اندیشه و عمل امام علی (ع) تألیف ۱۳۸۲ در مجموعه سیاستنامه علوی –پزوهشگاه دفتر
۵۱ امکان تأسیس اخلاق مدنی بر مبنای اخلاق سیاسی نراقی تألیف ۱۳۸۱ کنگره نراقیین- فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۱۷
۵۲ معناکاوی تهاجم فرهنگی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری تإلیف ۱۳۹۰ فصلنامه کتاب نقد/ش۵۰ و ۵۱
۵۳ بازخوانی دانش سیاسی شیعه- نظم سیاسی ولایی تألیف ۱۳۸۹ مجموعه مقالات سومین همایش نواندیبشی دینی /دانشگاه شهید بهشتی
۵۴ نواندیشی دینی: پروژه یا پروسه تألیف ۱۳۸۸ مجموعه مقالات دومین همایش «نواندیشی دینی»/ دانشگاه شهید بهشتی
۵۵ نقش معنویت در اندیشه دفاعی اسلام تألیف ۱۳۸۷ مجموعه مقالات کنگره  نقش معنویت در نبرد نامتقارن
۵۶ جایگاه سیاست در فلسفه سیاسی مسکویه تألیف ۱۳۸۱ مجموعه مقالات کنگره هزارمین سالگرد تولد حکیم ابوعلی مسکویه
۵۷ فلسفه سیاسی معلم ثالث ابوعلی مسکویه تألیف ۱۳۹۰ همایش فارابی و فیلسوفان بعد از او(بنیاد حکمت صدرا)
۵۸ نقش گفتگو در نظریه‌پردازی در فقه سیاسی تألیف ۱۳۸۳ مجموعه مقالات همایش نهضت نرم‌افزاری- معاونت پژوهش حوزه
۵۹ مبانی و اصول مدیریت  متعالی  در اندیشه علوی تألیف ۱۳۹۱ کنگره مدیریت علوی
۶۰ کارکردهای سیاسی  امر بمعروف و نهی از منکر تألیف ۱۳۹۱ همایشس بسیج اساتید تهران
۶۱ نظام سیاسی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری تألیف ۱۳۹۱ در منظومه فکری امام و رهبری- زیر مجموعه دفتر آقا
۶۲ جامعه مطلوب در منظومه فکری مقام معظم رهبری تألیف ۱۳۹۱ در منظومه فکری  رهبری- زیر مجموعه دفتر آقا
۶۳ الفلسفه السیاسیه لآیه الله الخامنئی تألیف ۱۳۹۰ همایش التجدید و الاجتهاد فی فکر آیه الله الخامنئی- لبنان
۶۴ کرامت انسانی مبنای حکومت مهدوی (عج) تألیف ۱۳۸۷ همایش کرامت مهدوی- مؤسسه انتظار نور
۶۵ مردم سالاری دینی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری تألیف ۱۳۸۱ مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
۶۶ شاخصه کرامت در توسعه سیاسی تألیف ۱۳۸۷ سازمان مدیریت برنامه و بودجه– انجمن مطالعات سیاسی
۶۷ معمای انتخابات در فقه سیاسی تألیف ۱۳۸۸ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۶۸ تکوّن دانش سیاسی شیعه در گذار از امامت به نیابت تألیف ۱۳۹۰ فصلنامه کتاب نقد شماره ۵۷- ۵۸
۶۹ خاستگاه و مشروعیت نظام سیاسی صالح در اندیشه آیت الله خامنه ای تألیف ۱۳۹۱ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی-۳۱
۷۰ الفلسفه السیاسه فی الاسلام تألیف ۱۳۹۰ قبسات العربی- لبنان
۷۱ الفلسفه السیاسیه لصدرالمتألهین تألیف ۱۳۹۱ قبسات العربی- لبنان
۷۲ معنویت در اندیشه دفاعی اسلام تألیف ۱۳۹۵ فصلنامه علمی آیین معنویت
۷۳ راهبردهای سیاسی صادقین در مواجهه با انحرافات سیاسی و فرهنگی تألیف مشترک ۱۳۹۵ فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه
۷۴ اخلاق سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی تألیف ۱۳۹۴ فصلنامه علوم سیاسی
۷۵ نقش انقلاب اسلامی در ارتقای عدالت بر اساس آموزه های اسلامی تألیف ۱۳۹۵ فصلنامه علوم سیاسی
۷۶ تلاقی سه دانش سیاسی اسلامی و تحول نظریه ولایت فقیه تألیف ۱۳۹۷ فصلنامه علوم سیاسی
 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیازکسب‌شده سال توضیحات
۱ نظام دفاعی اسلام نوآوری صاحب کرسی پیش کرسی ۱۳۸۸ متوقف شد
۲ فلسفه سیاسی  در ساحت انقلاب اسلامی ترویجی ارائه ۱۳۹۷ پایان
۳

 

 

 1. بر پایی یا حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ نقد آثار فقه سیاسی آیت‌ا… عمید ناقد-مقاله انجمن مطالعات سیاسی و پژوهشگاه ۸۶
۲ همایش مردم سالاری دینی سخنرانی-مقاله دفتر همکاری حوزه و پژوهشگاه ۸۳
۳ همایش کرامت مهدوی سخنرانی-مقاله مؤسسه انتظار نور ۸۴
۴ کنگره شیخ انصاری سخنرانی-مقاله سازمان تبلیغات اسلامی ۷۳
۵ کنگره علامه شرف‌الدین سخنرانی-مقاله دفتر تبلیغات اسلامی ۸۳
۶ کنگره فاضلین نراقین سخنرانی-مقاله دفتر تبلیغات اسلامی ۸۲
۷ همایش نواندیشی دینی سخنرانی-مقاله دانشگاه شهید بهشتی ۸۸
۸ گفتمان های سیاسی مهدویت سخنرانی-مقاله مؤسسه انتظار نور ۸۳
۹ همایش اصلاح الگوی مصرف سخنرانی-مقاله پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ۸۸
۱۰ نشست علمی عدالت و توسعه سخنرانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ ۸۸
۱۱ جایگاه فقهی انتخابات در نظام اسلامی سخنرانی پژوهشگاه علوم انسانی و ۸۸
۱۲ معمای انتخابات در اندیشه سیاسی اسلام سخنرانی انجمن مطالعات سیاسی حوزه ۸۸
۱۳ همایش جنگ های نامتقارن سخنرانی-مقاله نمایندگی رهبری در سپاه پاسداران انقلاب …۱۱۱ ۸۷
۱۴

 

 1. حضور در انجمن‌های علمی
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ انجمن مطالعات سیاسی حوزه رئیس انجمن معاونت پژوهشی حوزه ۸۶-۸۸ جریان دارد
۲ دبیرخانه انجمن های علمی حوزه مسئول معاونت پژوهشی حوزه ۸۸ جریان دارد

 

۳ انجمن علمی مهدویت حوزه عضو هیأت مؤسس و هیأت مدیره معاونت پژوهشی حوزه ۱۳۹۰ ادامه دارد
۴ انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه عضو معاونت پژوهشی حوزه ۱۳۹۰ ادامه دارد

 

 1. استفاده از فرصت‌های مطالعاتی و سفرهای علمی
ردیف کشور مقصد دانشگاه یا مؤسسه مبدأ سال توضیحات
۱ مالزی دانشگاه um ۱۳۸۹ حضور و سخنرانی در چند دانشگاه و پژوهشگاه
۲ روسیه دانشگاه اسلامی مسکو ۱۳۹۰ سخنرانی در همایش علمی دانشگاه اقتصاد و دانشگاه اسلامی
۳ لبنان ۱۳۹۰ سخنرانی در همایش علمی حزب الله لبنان
۴ گرجستان چندین دانشگاه ۱۳۹۳
۵ عراق دانشگاه کوفه و …. ۱۳۹۴ بازدید و نشست های مختلف
 1. سایت علمی و وبلاگ . . .)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط تاریخ شروع تاریخ

پایان

توضیحات
۱  سایت شخصی ۱۳۹۰ ادامه دارد WWW.Mohajernia.ir
۲ وبلاک  سیاستنامه ، شخصی ۱۳۸۲ WWW.Mohajernia.blogfa.com
۳ وبلاک نواندیشی دینی شخصی ۱۳۸۲ . . .
۴ وبلاک اندیشه دینی شخصی ۱۳۸۱ ز. . . WWW.Mohsen43.iblogfa.com
۵  کانال تلگرامی آزاداندیشی دینی شخصی ۱۳۹۵ t.me/Azadandishi_dini

 

 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی، حضور در میزگرد و برنامه های رادیویی و تلویزیونی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ شبکه‌های ۱،۲، ۴، ۶
۲ و تلویزیون قم و رادیوهای معارف / جوان
۳ و مصاحبه با مطبوعات
۴ خبرگزاری های متنوع
۵
۶
۷
۸
 1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
۱ رفتار سیاسی پیامبر در مکه و مدینه جامعه المصطفی سطح ۳
۲ زن در نهج البلاغه حوزه علمیه خواهران سطح ۳
۳ کرامت در نهج‌البلاغه حوزه علمیه خواهران سطح ۳
۴ نهضت سربداران در ایران حوزه علمیه خواهران سطح ۳
۵ قیام نفس الزکیه حوزه علمیه خواهران سطح ۳
۶ بصیرت از منظر امام علی (ع) مرکز تخصصی نهج البلاغه سطح ۳
۷ مؤلفه های فتنه از دیدگاه امام علی (ع) مرکز تخصصی نهج البلاغه سطح ۳
۸ نظام سیاسی صالح در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای دانشگاه تربیت مدرس تهران کارشناسی ارشد
۹ حدود ۳۰ مورد پایان نامه دانشگاهی و حوزوی و دانشگاهی در جریان است

 

 1. نظارت علمی
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
۱ مشروعیت سیاسی علی‌رضا صدرا ۱۳۸۶ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲ علم مدنی فارابی علی‌رضا صدرا ۱۳۸۶ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۳ اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای جمعی از محققان ۱۳۸۶ مرکز تحقیقات اسلامی دانشگاه شهید محلاتی
۴ تعداد  زیادی از آثار چاپ شده در پژوهشگاه فرهنگ و سایر مراکز