محسن مهاجرنیا

استادیار گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: فلسفه سیاسی

دریافت رزومه: CV Mohajerniya

پست الکترونیکی:  mohajernia@gmail.com

 

 سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
1 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1370 1383 P ü          رئیس پژوهشکده / مسئول آموزش/

عضو هیأت علمی

2 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1379 تا کنون P   ü        عضو هیأت علمی/ مدیر گروه
3 مسئول دبیرخانه انجمن های علمی حوزه 1389 1395 علمی     مدیر
4 رئیس انجمن مطالعات سیاسی و عضو هیأت مدیره 1386 1390  علمی     رئیس

 

5 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابتدا 1397 علمی     مدیرگروه سیاست دانشنامه قرآن پژوهی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابتدا 1394 علمی     مدیرگروه سیاست  دانشنامه سیره نبوی
مرکز آموزش تخصصی نهج البلاغه 1392 1396                 معاون آموزش و پژوهش

وضعیت تحصیلات

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
ü      سطح سه:

ü      سطح چهار:

 

فقه سیاسی

فقه و اصول

 

       1371

1394

دفتر تبلیغات حوزه

مدارج حوزه

 

 1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی: . . . . . . . . . . . .

ü   کارشناسی‌ارشد: . . . . . . . . . .

 

 

1388

 

دانشگاه باقر علوم

 

علوم سیاسی

 

اندیشه سیاسی

 

 

 

  سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
1 علوم سیاسی فلسفه سیاسی

فقه سیاسی

همه دوره دانشگاهی و تا الآن
2 کلام سیاسی //   //
3
 1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
1 عربی خوب خوب متوسط
2 انگلیسی متوسط متوسط متوسط
3
4

 

سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
از تاریخ تا تاریخ
1 فلسفه سیاست دانشگاه پردیس قم 1385 1393 مربی
2 فقه سیاسی جامعه المصطفی ـ مرکز جهانی 78-83 78 مربی
3 نظام سیاسی اسلام جامعه المصطفی ـ موسسه ولاء منتظر 81-82 1382 مربی
4 مبانی علم سیاست دانشگاه باقر العلوم 80 مربی
5 انقلاب اسلامی دانشگاه علم و صنعت / تهران 78 مربی
6 اندیشه ساسی اسلام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 84   استادیار  
7 نقد تفکر اجتماعی غرب جامعه المصطفی ـ مرکز جهانی 85-88   استادیار  
8 حکومت جهانی مهدویت مؤسسه تخصصی مهدویت 86   استادیار  
9 سیاست و حکومت در نهج البلاغه بنیاد تخصصی نهج البلاغه 84-88   استادیار  
10 انسان شناسی دانشگاه شهید محلاتی 85-87        استادیار  
11 فلسفه سیاست(دین و سیاست) دانشگاه تهران –پردیس قم 1388       استادیار  
12 جامعه و حکومت جامعه المصطفی 1392 1397     استادیار  
13 آرمانشهراسلامی درقرآن وروایات مجتمع علوم انسانی جامعه المصطفی 1396 1397     استادیار  
14 تاریخ تحولات اجتماعی ایران دانشگاه طلوع مهر 1395 1397    استادیار  
15 اندیشه سیاسی اسلام مؤسسه انقلاب اسلامی 1397 1397    استادیار  

 

 جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . . توضیحات
1 کتاب سال حوزه (دومین) دوم اندیشه سیاسی فارابی
2 نهمین کتاب سال دانشجویی دوم دولت در اندیشه سیاسی
3 دوسالانه خبرگان رهبری دوم اندیشه سیاسی مسکویه و فارابی
4 محقق برتر پژوهشگاه علوم 1 مجموعه فعالیت پژوهشی
5 مرکز دین پژوهان کشور 2 روش تفکر سیاسی در حکمت متعالیه مجموعه مقالات
6
7

 

همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
1  عضویت در شورای علمی
2 عضویت در شورای علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی 80  
3 عضویت در شورای علمی مؤسسه انتظار نور 81  
4 عضویت در شورای علمی مرکز تحقیقات اسلامی سپاه 84 – 86  
5 عضویت در شورای علمی اجلاس دو سالانه مهدویت 81 – 86  
6 رئیس انجمن مطالعات سیاسی و عضو هیأت مدیره معاونت پژوهشی حوزه 86-90  
7 مسئول دبیرخانه انجمن های غلمی  حوزه معاونت پژوهشی حوزه 1389-ادامه  
8 معاونت آموزشی پژوهشی مرکز آموزش تخصصی نهج البلاغه مراکز تخصصی حوزه 87-88  
9 عضویت در شورای بازنگری در آیین نامه مراکز تخصصی حوزه معاونت آموزشی حوزه 1388  
10 عضو کمیته بازنگری متون درسی علوم سیاسی

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی 1390-ادامه  
11 دبیرکمیسیون انجمن ها و قطب های علمی حوزه معاونت پژوهش حوزه 1389- ادامه  
12  عضو کمیسیون کرسی های نظریه پردازی حوزه معاونت پژ.وهش حوزه 1390- ادامه  
13 عضو کمیسیون فرهیختگان و نخبگان تبلیغی معاونت پژ.وهش حوزه 1391- ادامه  
14 عضو کمیسیون پژوهش ستاد پیگیری منویات مقام معظم رهبری در حوزه معاونت پژ.وهش حوزه ادامه دارد  
15 عضو کمیسیون انجمن های علمی حوزه 1389 ادامه دارد  

 

سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ شروع تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر) اسامی همکاران
1 اندیشه سیاسی فارابی تالیف 1380 پژوهشگاه – دفتر تبلیغات
2 اندیشه سیاسی ابوعلی مسکویه تالیف 1380 پژوهشگاه-  دفتر تبلیغات
3 دولت در اندیشه سیاسی فارابی تالیف 1382 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
4 اندیشه سیاسی شیخ انصاری تالیف 1371 سازمان تبلیغات اسلامی
5 اندیشه سیاسی متفکران اسلامی 3جلد تألیف 1389 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
7 آفاق الفکر السیاسی عندالحکیم الفارابی ترجمه علاء رضائی 1386 الغدیر- لبنان
8 الفکرالسیاسی عند ابوعلی المسکویه ترجمه حیدر حبّ الله 1386 الغدیر- لبنان
9 اندیشه دفاعی اسلام تألیف 1395 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
10 فلسفه سیاسی آیت الله خامنه ای تألیف 1394 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
11 جریان شناسی تفکر سیاسی در جهان اسلام تدوین 1394 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
12 غیبت امام عصر و تکون دانش سیاسی شیعه تألیف 1397 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
13 آسیب شناسی جریان اصولگرایی درسگفتار 1397 مجمع پیروان امام و رهبری قم
14 راهبردهای انقلاب اسلامی در دهه پنجم درسگفتار 1397 مجمع پیروان امام و رهبری قم
15 اندیشه های سیاسی مقام معظم رهبری ناظر علمی 1386 پژوهشکده تحقیقات اسلامی  سپاه
 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه اسامی همکاران
1 هویت معرفتی حکمت سیاسی متعالیه تأألیف 1391- ادامه پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی ادامه دارد
2 تفسیر سیاسی قرآن کریم تألیف 1380 شخص ادامه دارد
3 کلام سیاسی آیت الله خامنه ای تألیف 1397 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی ادامه دارد
4 راهبردهای انقلاب اسلامی بر اساس بیانیه گام دوم آیت الله خامنه ای تألیف 1397 شخصی ادامه دارد

 

 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ شروع تاریخ انتشار محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا همایش یا مجموعه مربوط)

سال انتشار

یا ارائه

همکاران
1 اندیشه سیاسی شیخ انصاری تالیف 1373 کنگره شیخ اعظم انصاری
2 فلسفه سیاسی علامه سیدحیدر آملی تالیف 1378 کنگره علامه سیدحیدر + فصلنامه علوم سیاسی شماره 6
3 فلسفه سیاسی ملاصدرا تالیف 1377 مجله قبسات شماره 10 ـ‌11 + مجموعه مقالات کنگره صدرالمتألهین ش 4
4 مأمن عشق شهید عصر ما تالیف 1363 مجله شاهد شماره 85
5 سرباز گمنام خمینی تالیف 1364 مجله شاهد شماره 99
6 الگوسازی استعمار 1367 روزنامه رسالت (3 آذر)
7 ماهیت نظم نوین جهانی تالیف 1371 روزنامه کیهان (14 آذر)
8 نقش سازمان ملل در نظم نوین جهانیی تالیف 1371 روزنامه کیهان (15 خرداد)
9 جایگاه ایدئولوژی در نظم نوین جهانی تالیف 1371 روزنامه کیهان (16 آذر)
10 نهضت اصلاحی در فرهنگ عاشورا و تعالم عاشورایی امام خمینی تالیف 1375 خبرنامه دومین کنگره فرهنگ عاشورا
11 تأثیر فرهنگ عاشورا در رهبری امام خیمینی تالیف 1374ـ1375 کنگره امام و فرهنگ عاشورا (2 کنگره)
12 در حاشیه درخواست پاترول توسط جمعی از نمایندگان مجلس (اسب حاج‌اسماعیل) تالیف 1375 روزنامه جمهوری اسلامی (3 مرداد)
13 جایگاه سیاست در اندیشه صدرالمتألهین تالیف 1378 روزنامه انتخاب (30 اردیبهشت)
14 سیاست و حکومت در اندیشه ملاصدرا تالیف 1378 روزنامه انتخاب (1 خرداد)
15 رئیس اول نظام سیاسی در اندیشه ملاصدرا تالیف 1378 روزنامه انتخاب (2 خرداد)
16 چالش با هانتینگتون پیرامون پارادایم برخورد تمدن‌ها تالیف 1378 روزنامه انتخاب (3 خرداد)
17 تمدن اسلامی، منطق تعامل و گفتگو تالیف 1377 همایش چیستی گفتگوی تمدن‌ها
18 شرایط رهبری در اندیشه سیاسی فارابی تالیف 1378 روزنامه انتخاب (مسلسل 4 شماره)
19 نسبت جامعه مدنی با نظام ولایی تالیف 1377 روزنامه خبر (14 اردیبهشت)
20 فقه و رهبری در اندیشه سیاسی فارابی تالیف 1377 فصلنامه علوم سیاسی شماره 1
21 جامعه مدنی و جمهوری اسلامی ایران تالیف 1377 کتاب نقد شماره 9 ـ 10
22 چالش‌های نظری نخبگان فکری‌ـ‌سیاسی ایران در باب جمهوریت تالیف 1377 کنگره جمهوریت و انقلاب اسلامی
23 درآمدی بر جامعه مدنی در اندیشه اسلامی تالیف 1377 همایش دانشگاه شهید چمران اهواز
24 جامعه مدنی در اندیشه سیاسی فارابی تالیف 1379 همایش جامعه مدنی دانشگاه شیراز
25 زوال دولت در اندیشه سیاسی فارابی تالیف 1379 فصلنامه علوم سیاسی شماره 10
26 مشارکت در فلسفه سیاسی مسکویه تالیف 1379 فصلنامه علوم سیاسی شماره 8
27 ادوار اندیشه سیاسی در اسلام تالیف 1380 مجله قبسات / 20
28 اصول تفکر سیاسی در قرآن تالیف 1380 مجله قبسات / 21
29 روش تفکر سیاسی علامه شرف‌الدین تالیف 1383 کنگره علامه شرف‌الدین مجله پگاه حوزه اسفند 83
30 روش تفکر سیاسی در حکمت متعالیه تالیف 1383 پژوهشکده علوم و اندیشه اسلامی
31 مبانی عرفان سیاسی امام خمینی تالیف 1384 فصلنامه پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی

15

32 نقش گفتگو در نظریه‌پردازی در فقه سیاسی تالیف 1383 معاونت پژوهشی حوزه چاپ شده در کرسی‌ها و نظریه‌پردازی شماره 4
33 نظریه قرارداد در تهیه مکتب کارگزارانه، واگذارانه و اخلاقی تالیف 1383 گفتمان نواندیشی دینی
34 دیالوگ و نظریه پردازی در فقه سیاسی تألیف 1384 نهضت نرم افزاری و تولید علم مرکز مدیریت حوزه
35 دولت در اندیشه سیاسی فارابی تالیف 1379 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
36 کرامت انسانی در اندیشه حکومتی امام خمینی تالیف 1386 امام خمینی و کرامت انسانی
37 ساختار حکومت امام علی(ع) تالیف 1379 دانشنامه امام علی(ع)
38 رساله السیاسه ـ فارابی ترجمه 1378 فصلنامه علوم سیاسی شماره 9
39 الملّه ـ فارابی ترجمه 1378 فصلنامه علوم سیاسی شماره 6
40 عدالت در فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری تألیف 1388 قبسات -51
41 آسیب شناسی فلسفه سیاسی از دیدگاه مقام معظم رهبری تألیف 1387 مجموعه مقالات کنگره علامه آشتیانی
42 عرفان سیاسی امام خمینی بر مبنای مصباح الهدایه تألیف 1387 فصلنامه علمی – پژوهشی انقلاب اسلامی
43  مسائل فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری تألیف 1386 فصلنامه حصون 14

 

44 حیات سیاسی شیعه در عصر غیبت تألیف 1386 فصلنامه حصون
45 جامعه آرمانی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری تألیف 1387 فصلنامه معرفت
46 کتاب اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری تألیف 1388 کانون اندیشه جوان
47 زن ، جامعه و سیاست تألیف 1388  دانشنامه فاطمی
48 کتاب اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری ناظر علمی 1387  مرکز تحقیقات اسلامی سپاه
49  مقاله اصلاح الگوی مصرف ؛ پروسه یا پروژه تألیف  

1388

پژوهشگاه –  

 

50 دولت در اندیشه و عمل امام علی (ع) تألیف 1382 در مجموعه سیاستنامه علوی –پزوهشگاه دفتر
51 امکان تأسیس اخلاق مدنی بر مبنای اخلاق سیاسی نراقی تألیف 1381 کنگره نراقیین- فصلنامه علوم سیاسی، شماره 17
52 معناکاوی تهاجم فرهنگی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری تإلیف 1390 فصلنامه کتاب نقد/ش50 و 51
53 بازخوانی دانش سیاسی شیعه- نظم سیاسی ولایی تألیف 1389 مجموعه مقالات سومین همایش نواندیبشی دینی /دانشگاه شهید بهشتی
54 نواندیشی دینی: پروژه یا پروسه تألیف 1388 مجموعه مقالات دومین همایش «نواندیشی دینی»/ دانشگاه شهید بهشتی
55 نقش معنویت در اندیشه دفاعی اسلام تألیف 1387 مجموعه مقالات کنگره  نقش معنویت در نبرد نامتقارن
56 جایگاه سیاست در فلسفه سیاسی مسکویه تألیف 1381 مجموعه مقالات کنگره هزارمین سالگرد تولد حکیم ابوعلی مسکویه
57 فلسفه سیاسی معلم ثالث ابوعلی مسکویه تألیف 1390 همایش فارابی و فیلسوفان بعد از او(بنیاد حکمت صدرا)
58 نقش گفتگو در نظریه‌پردازی در فقه سیاسی تألیف 1383 مجموعه مقالات همایش نهضت نرم‌افزاری- معاونت پژوهش حوزه
59 مبانی و اصول مدیریت  متعالی  در اندیشه علوی تألیف 1391 کنگره مدیریت علوی
60 کارکردهای سیاسی  امر بمعروف و نهی از منکر تألیف 1391 همایشس بسیج اساتید تهران
61 نظام سیاسی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری تألیف 1391 در منظومه فکری امام و رهبری- زیر مجموعه دفتر آقا
62 جامعه مطلوب در منظومه فکری مقام معظم رهبری تألیف 1391 در منظومه فکری  رهبری- زیر مجموعه دفتر آقا
63 الفلسفه السیاسیه لآیه الله الخامنئی تألیف 1390 همایش التجدید و الاجتهاد فی فکر آیه الله الخامنئی- لبنان
64 کرامت انسانی مبنای حکومت مهدوی (عج) تألیف 1387 همایش کرامت مهدوی- مؤسسه انتظار نور
65 مردم سالاری دینی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری تألیف 1381 مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
66 شاخصه کرامت در توسعه سیاسی تألیف 1387 سازمان مدیریت برنامه و بودجه– انجمن مطالعات سیاسی
67 معمای انتخابات در فقه سیاسی تألیف 1388 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
68 تکوّن دانش سیاسی شیعه در گذار از امامت به نیابت تألیف 1390 فصلنامه کتاب نقد شماره 57- 58
69 خاستگاه و مشروعیت نظام سیاسی صالح در اندیشه آیت الله خامنه ای تألیف 1391 فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی-31
70 الفلسفه السیاسه فی الاسلام تألیف 1390 قبسات العربی- لبنان
71 الفلسفه السیاسیه لصدرالمتألهین تألیف 1391 قبسات العربی- لبنان
72 معنویت در اندیشه دفاعی اسلام تألیف 1395 فصلنامه علمی آیین معنویت
73 راهبردهای سیاسی صادقین در مواجهه با انحرافات سیاسی و فرهنگی تألیف مشترک 1395 فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه
74 اخلاق سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی تألیف 1394 فصلنامه علوم سیاسی
75 نقش انقلاب اسلامی در ارتقای عدالت بر اساس آموزه های اسلامی تألیف 1395 فصلنامه علوم سیاسی
76 تلاقی سه دانش سیاسی اسلامی و تحول نظریه ولایت فقیه تألیف 1397 فصلنامه علوم سیاسی
 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیازکسب‌شده سال توضیحات
1 نظام دفاعی اسلام نوآوری صاحب کرسی پیش کرسی 1388 متوقف شد
2 فلسفه سیاسی  در ساحت انقلاب اسلامی ترویجی ارائه 1397 پایان
3

 

 

 1. بر پایی یا حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 نقد آثار فقه سیاسی آیت‌ا… عمید ناقد-مقاله انجمن مطالعات سیاسی و پژوهشگاه 86
2 همایش مردم سالاری دینی سخنرانی-مقاله دفتر همکاری حوزه و پژوهشگاه 83
3 همایش کرامت مهدوی سخنرانی-مقاله مؤسسه انتظار نور 84
4 کنگره شیخ انصاری سخنرانی-مقاله سازمان تبلیغات اسلامی 73
5 کنگره علامه شرف‌الدین سخنرانی-مقاله دفتر تبلیغات اسلامی 83
6 کنگره فاضلین نراقین سخنرانی-مقاله دفتر تبلیغات اسلامی 82
7 همایش نواندیشی دینی سخنرانی-مقاله دانشگاه شهید بهشتی 88
8 گفتمان های سیاسی مهدویت سخنرانی-مقاله مؤسسه انتظار نور 83
9 همایش اصلاح الگوی مصرف سخنرانی-مقاله پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 88
10 نشست علمی عدالت و توسعه سخنرانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 88
11 جایگاه فقهی انتخابات در نظام اسلامی سخنرانی پژوهشگاه علوم انسانی و 88
12 معمای انتخابات در اندیشه سیاسی اسلام سخنرانی انجمن مطالعات سیاسی حوزه 88
13 همایش جنگ های نامتقارن سخنرانی-مقاله نمایندگی رهبری در سپاه پاسداران انقلاب …111 87
14

 

 1. حضور در انجمن‌های علمی
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 انجمن مطالعات سیاسی حوزه رئیس انجمن معاونت پژوهشی حوزه 86-88 جریان دارد
2 دبیرخانه انجمن های علمی حوزه مسئول معاونت پژوهشی حوزه 88 جریان دارد

 

3 انجمن علمی مهدویت حوزه عضو هیأت مؤسس و هیأت مدیره معاونت پژوهشی حوزه 1390 ادامه دارد
4 انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه عضو معاونت پژوهشی حوزه 1390 ادامه دارد

 

 1. استفاده از فرصت‌های مطالعاتی و سفرهای علمی
ردیف کشور مقصد دانشگاه یا مؤسسه مبدأ سال توضیحات
1 مالزی دانشگاه um 1389 حضور و سخنرانی در چند دانشگاه و پژوهشگاه
2 روسیه دانشگاه اسلامی مسکو 1390 سخنرانی در همایش علمی دانشگاه اقتصاد و دانشگاه اسلامی
3 لبنان 1390 سخنرانی در همایش علمی حزب الله لبنان
4 گرجستان چندین دانشگاه 1393
5 عراق دانشگاه کوفه و …. 1394 بازدید و نشست های مختلف
 1. سایت علمی و وبلاگ . . .)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط تاریخ شروع تاریخ

پایان

توضیحات
1  سایت شخصی 1390 ادامه دارد WWW.Mohajernia.ir
2 وبلاک  سیاستنامه ، شخصی 1382 WWW.Mohajernia.blogfa.com
3 وبلاک نواندیشی دینی شخصی 1382 . . .
4 وبلاک اندیشه دینی شخصی 1381 ز. . . WWW.Mohsen43.iblogfa.com
5  کانال تلگرامی آزاداندیشی دینی شخصی 1395 t.me/Azadandishi_dini

 

 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی، حضور در میزگرد و برنامه های رادیویی و تلویزیونی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 شبکه‌های 1،2، 4، 6
2 و تلویزیون قم و رادیوهای معارف / جوان
3 و مصاحبه با مطبوعات
4 خبرگزاری های متنوع
5
6
7
8
 1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
1 رفتار سیاسی پیامبر در مکه و مدینه جامعه المصطفی سطح 3
2 زن در نهج البلاغه حوزه علمیه خواهران سطح 3
3 کرامت در نهج‌البلاغه حوزه علمیه خواهران سطح 3
4 نهضت سربداران در ایران حوزه علمیه خواهران سطح 3
5 قیام نفس الزکیه حوزه علمیه خواهران سطح 3
6 بصیرت از منظر امام علی (ع) مرکز تخصصی نهج البلاغه سطح 3
7 مؤلفه های فتنه از دیدگاه امام علی (ع) مرکز تخصصی نهج البلاغه سطح 3
8 نظام سیاسی صالح در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای دانشگاه تربیت مدرس تهران کارشناسی ارشد
9 حدود 30 مورد پایان نامه دانشگاهی و حوزوی و دانشگاهی در جریان است

 

 1. نظارت علمی
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
1 مشروعیت سیاسی علی‌رضا صدرا 1386 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
2 علم مدنی فارابی علی‌رضا صدرا 1386 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
3 اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای جمعی از محققان 1386 مرکز تحقیقات اسلامی دانشگاه شهید محلاتی
4 تعداد  زیادی از آثار چاپ شده در پژوهشگاه فرهنگ و سایر مراکز