مسعود اسماعیلی

استادیار گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحّض: مطالعات الهیات بالمعنی الاخص

حوزه تمحض دوم: فلسفه سبک زندگی

دریافت رزومه:  CV Esmaili

پست الکترونیکی: masud.esmaeily@gmail.com

 

سوابق تحصیلی
تحصیلات دانشگاهی

 • دکتری تخصصی: فلسفه تطبیقی، دانشگاه (دولتی) قم، 1392 (معدل کل: 19/19؛ عنوان رساله: ماهیت تجربه عرفانی؛ امتیاز رساله: 25/19)
 • کارشناسی ارشد (1): فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه (دولتی) قم، 1385 (معدل کل: 32/19؛ عنوان پایان نامه: سنخ­شناسی مفاهیم و معقولات در فلسفه اسلامی و غرب؛ امتیاز پایان­نامه: 50/19)
 • کارشناسی ارشد (2): فلسفه تطبیقی، موسسه امام خمینی، 1386 (معدل کل: 45/19؛ عنوان پایان نامه: معقول ثانی فلسفی در فلسفه اسلامی؛ امتیاز پایان نامه: 50/19)
 • کارشناسی: فلسفه، موسسه امام خمینی، 1380 (معدل: 77/18)

1-1-2. تحصیلات حوزوی

 • درس خارج حوزه: خارج فقه و اصول 1379- 1388، حوزه علمیه قم، آیت ا… آملی لاریجانی
 • دروس مقدمات و سطح حوزه: 1372-1379؛ حوزه علمیه قم
 • دروس عرفان نظری: تمهیدالقواعد، مقدمه قیصری، شرح فصوص­الحکم، مصباح­الانس، از سال 1379- 1389، حوزه علمیه قم، استاد حجت­الاسلام و المسلمین سید یدالله یزدانپناه
 • دروس عرفان نظری: شرح فصوص قیصری، 1387، حوزه علمیه قم، استاد حجت­الاسلام و المسلمین حسن رمضانی
 • دروس فلسفه اسلامی: اسفار از سال 1381 – 1388 استاد فیاضی، شرح اشارات از سال 1376- 1379 استاد حشمت­پور، شواهد الربوبیه از سال 1379-1383 استاد حشمت پور،…
 • دروس عرفان عملی: شرح منازل السائرین کاشانی، استاد حجت­الاسلام سید یدالله یزدانپناه

1-1-3. تحصیلات غیر حوزوی و غیر دانشگاهی

 • دوره تربیت محقق عرفان اسلامی: 1380- 1386 دایرهالمعارف علوم عقلی اسلامی (مشتمل بر 190 واحد دروس عرفانی؛ معدل کل: 75/19؛ امتیاز پایان­نامه: 20)

1-2. سوابق پژوهشی

–         تألیف و انتشار کتاب:

 • انتشار کتاب معقول ثانی فلسفی در فلسفه اسلامی (موسسه امام خمینی؛ 1389)
 • تألیف کتاب ماهیت معرفت عرفانی (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1396)
 • ناظر علمی ارشد و عضو مؤلفان کتاب فرهنگنامه عرفان ادبی (انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره، 1395)

–         انتشار مقالات علمی پژوهشی:

 • بررسی و ارزیابی دیدگاه شلایرماخر در باب ماهیت معرفت عرفانی (پژوهشهای فلسفی کلامی)
 • بررسی و ارزیابی دیدگاه ویلیام جیمز در باب ماهیت معرفت عرفانی (پژوهشهای فلسفی کلامی)
 • مفاهیم فلسفی از دیدگاه شیخ اشراق (پژوهشهای فلسفی کلامی)
 • معقول ثانی فلسفی از دیدگاه صدرالمتالهین (ذهن)
 • پدیدارشناسی تجارب وحدت (ذهن)
 • بررسی، مقایسه و ارزیابی ساخت­گرایی کتز و پرادفوت (قبسات)
 • جبر و اختیار از منظر حافظ شیرازی (معرفت کلامی)
 • قلبی و وهبی بودن معرفت عرفانی از دیدگاه ابن­عربی (آیین حکمت)
 • تعریف معرفت عرفانی از دیدگاه عارفان مسلمان (پژوهشهای فلسفی کلامی)
 • نسبت تجارب فنایی با خداباوری (معرفت فلسفی)
 • معرفت فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم (پژوهشهای نوین دینی)
 • فرهنگ از منظر قرآن و سنت (مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی)

–         انتشار مقالات علمی ترویجی:

 • خلود عذاب در مکتب ابن­عربی (معارف عقلی)
 • مساله بیان­ناپذیری عرفان (حکمت عرفانی)
 • بررسی و ارزیابی مهمترین دلایل بیان­ناپذیری عرفان (حکمت عرفانی)
 • بررسی و ارزیابی دیدگاه شیخ­الرئیس در باب ماهیت معرفت عرفانی (معارف عقلی)

–         شرکت و ارائه مقاله در همایشها:

 • چاپ مقاله فلسفه عمل در حکمت صدرایی در همایش جهانی روز فلسفه؛ موسسه حکمت و فلسفه ایران (1389)
 • استاد ارائه دهنده مقاله فلسفه عمل در همایش ملی فلسفه اسلامی و جهان معاصر؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1390)
 • استاد سخنران در نشست علمی «تجربه عرفانی از دیدگاه متفکران غربی»؛ دانشکده هدی (1394)
 • استاد سخنران در نشست علمی معقول ثانی فلسفی از فارابی تا صدرا؛ جامعهالزهراء س (1395)
 • استاد ناقد در نشست بین­المللی «فرهنگ­شناسی در اسلام»؛ دانشگاه ادیان و مذاهب قم (1395)
 • استاد سخنران در نشست بین­المللی «عرفان اسلامی و جهان معاصر»؛ جامعهالزهراء س (1395)
 • استاد ناقد کرسی نقد با موضوع «نقد تعریف زیبایی شناسانه زبان محوراز عرفان اسلامی» حجت­الاسلام دکتر سعید رحیمیان (استاد دانشگاه شیراز)؛ دانشگاه شیراز (1397)
 • استاد سخنران در همایش «فلسفه عرفان»؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (1396)
 • استاد سخنران و مدیر پنل در همایش «مناسبات فلسفه و تمدن در جهان اسلام»؛ دانشگاه شهید بهشتی (اردیبهشت 1398)

–         شرکت علمی در تألیف دایرهالمعارف و فرهنگ­نامه:

 • ناظر (ارشد) علمی و محقق فرهنگ­نامه و اصطلاح­نامه عرفان ادبی (موسسه امام خمینی؛ 1395)

1-3. آموزشی

–         تدریس در مقطع دکتری:

 • مبانی فلسفی علم کلام (دکتری کلام دانشگاه قم)
 • مبانی طبیعیات (دکتری فلسفه فیزیک دانشگاه باقرالعلوم ع)
 • جریان­شناسی تصوف و عرفان (دکتری جامعه­شناسی جامعهالمصطفی­العالمیه)
 • فلسفه اخلاق در اسلام (دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه شهید بهشتی)

–         تدریس در مقطع کارشناسی ارشد و سطح سه حوزه:

 • تاریخ عرفان و تصوف (ارشد عرفان اسلامی دانشگاه شهید بهشتی – 1396)
 • روش­شناسی مطالعات تطبیقی (ارشد عرفان تطبیقی دانشگاه شهید بهشتی – 1396)
 • عرفان در آیات و روایات (ارشد عرفان اسلامی دانشگاه شهید بهشتی – 1396)
 • حکمت اشراق (ارشد فلسفه دانشگاه تهران – 1396)
 • عرفان نظری (ارشد عرفان اسلامی دانشگاه شهید بهشتی – 1396)
 • عرفان عملی (ارشد عرفان اسلامی دانشگاه شهید بهشتی – 1396)
 • تفسیر متون عرفان به زبان فارسی (ارشد عرفان تطبیقی دانشگاه شهید بهشتی – 1396)
 • تفسیر متون عرفان به زبان انگلیسی (ارشد عرفان تطبیقی دانشگاه شهید بهشتی – 1396)
 • معرفت شناسی (ارشد فلسفه موسسه امام خمینی از سال 1390-1394)
 • فلسفه عرفان (ارشد عرفان موسسه امام خمینی از سال 1392-1394)
 • حکمت متعالیه (ارشد فلسفه موسسه امام خمینی از سال 1391- 1394)
 • حکمت اشراق (ارشد فلسفه پردیس فارابی دانشگاه تهران 1395)
 • حکمت اشراق (ارشد فلسفه دانشگاه تهران، 1396-97)
 • عرفان ادبی (ارشد عرفان موسسه امام خمینی از سال 1390-1395)
 • فلسفه اخلاق (ارشد فلسفه اخلاق دانشگاه قم)
 • اخلاق فردی (ارشد فلسفه اخلاق دانشگاه قم)
 • حکمت متعالیه (ارشد فلسفه دانشگاه هدی)
 • عرفان نظری (ارشد فلسفه دانشگاه هدی)
 • بدایه الحکمه (سطح دو حوزه علمیه قم)
 • نهایه الحکمه (سطح سه حوزه علمیه قم – دو دوره)
 • کفایه الاصول (سطح سه حوزه علمیه قم)
 • اسفار (خارج فلسفه حوزه علمیه قم از سال 1393)

–         استاد راهنما و مشاور

 • استاد راهنما و مشاور پایان­نامه­های ارشد در دانشگاه­های شهید بهشتی، قم، ادیان و مذاهب قم، موسسه امام خمینی و حوزه علمیه قم
 • استاد راهنما و مشاور رساله­های دکتری در دانشگاه­های قم، معارف، ادیان و مذاهب قم و حوزه علمیه قم

2. سوابق شغلی و اجرایی

 • عضو هیات علمی گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از سال 1388 تا 1396
 • مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1397- 1398
 • مؤسس و مدیر گروه علمی عرفان ادبی در دایره المعارف علوم عقلی اسلامی وابسته به موسسه امام خمینی از سال 1386-1392
 • شرکت فعال در بازتأسیس دانشگاه هدی وابسته به جامعه الزهراء (س)
 • معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه هدی از سال 1393 تا 1396
 • محقق دایره المعارف علوم عقلی اسلامی وابسته به موسسه امام خمینی از سال 1383-1392

3. جوایز

– «ماهیت معرفت عرفانی» به عنوان اثر برگزیده علمی­پژوهشی در حوزه عرفان در جشنواره کتاب سال حوزه، 1397.

– «ماهیت معرفت عرفانی» به عنوان تنها اثر شایسته تقدیر در حوزه فلسفه در جشنواره دهخدا (کتب اعضاء هیأت علمی سراسر کشور)، سال 1397

– راه­یابی کتاب «معقول ثانی فلسفی در فلسفه اسلامی» در جشنواره کتاب سال 1390، به مرحله نهایی داوری (در زمره 16 کتاب برتر فلسفه)