حمیدرضا شاکرین

استاد گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحّض: منطق عقاید اسلامی

حوزه تمحض دوم:‌ فلسفه دین با محوریت اثبات باورهای پایه دینی در مواجهه با علوم و نظریه‌های جدید؛ فلسفه دین با محوریت قلمرو و کارکردهای دین در حوزه تمدن‌سازی

دریافت رزومه:  CV Shakerin

پست الکترونیکی: shakerinh@gmail.com

 

سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
۱ کلام سنتی و جدید، فلسفه اسلامی، فلسفه دین
۲ اندیشه سیاسی اسلام، حقوق اساسی
۳. فقه و اصول
۴. فلسفه غرب

 

 

سوابق تدریس

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
۱ فلسفه اسلامی حوزه ۱۳۷۰    
  آموزش عقاید جامعه‌المصطفی العالمیه ۱۳۸۷    
۲ تاریخ فلسفه غرب جامعه‌المصطفی العالمیه ۱۳۸۷    
۳ کلام جدید حوزه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۵    
۴ ادیان و مذاهب حوزه ۱۳۸۳    
۵ کلام سنتی حوزه ۱۳۸۰    
۶ اندیشه سیاسی اسلام حوزه دانشجویی شهید بهشتی

و مرکز تخصصی مهدویت

و ظرح ضیافت اساتید، دانشگاه شهید عباسپور و….

۱۳۸۰- ۱۳۹۰    
۷ معارف اسلامی دانشگاه ۱۳۶۷    
۸ دعاوی متعارض ادبان (فلسفه دین) دانشگاه تهران، پردیس قم ، ۸۸ ارشد  
۹  معرفت شناسی کانون دانشجویی دانشگاه شریف ۱۳۸۳    
۱۰ علم اصول الفقه حوزه    
۱۱ روش­شناسی تفسیر و  تفسیر حوزه    
۱۲ زبان تخصصی الهیات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۹-۱۳۹۰ سطح۳  
۱۳ شبهات امامت دانشگاه امیرالمومنین اهواز ۱۳۹۰ ارشد  
۱۴ فلسفه دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۸۸ سطح۳  
۱۵ حقوق اساسی سفیران هدایت ۱۳۸۵    
۱۶ معرفت شناسی دینی جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۱ دکتری  
۱۷ کلیات منطق فهم دین دانشگاه اصفهان ۱۳۹۱ ارشد  
۱۸ زبان شناسی و فلسفه زبان دانشگاه اصفهان ۱۳۹۱ ارشد  
۱۹ کلام جدید دانشگاه معارف ۱۳۹۱-۱۳۹۲ دکتری  
۲۰ عصمت شناسی امام دانشگاه امیرالمومنین اهواز ۱۳۹۱-۱۳۹۲ دکتری  
۲۱ کلام تطبیقی ادیان جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۳-۱۳۹۲ دکتری  
۲۲ دین پژوهی دانشکده صدا و سیما ۱۳۹۳-۱۳۹۲ ارشد  
۲۳ شبهات کلامی جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۳ دکتری  
۲۴ دعاوی متعارض ادبان (فلسفه دین) دانشگاه تهران، پردیس قم ، ۱۳۹۴ ارشد  
۲۵ فلسفه دین و کلام جدید(۱) جامعه الزهراء(ع) ۱۳۹۵ سطح۴ غیرحضوری  
۲۶ روش شناسی علم کلام جامعه الزهراء(ع) ۱۳۹۵ سطح ۴  
۲۷ فلسفه دین جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۵-۱۳۹۶ سطح ۴  
۲۸ کلام جدید مرکز تخصصی مهدویت ۱۳۹۵-۱۳۹۶ سطح ۳  
۲۹ فلسفه دین و کلام جدید(۲) جامعه الزهراء(ع) ۱۳۹۵-۱۳۹۶ سطح۴ غیرحضوری  
۳۰ روش شناسی اخلاق دانشگاه اصفهان ۱۳۹۳ ارشد  
۳۱ براهین اثبات وجود خدا مرکزتخصصی کلام اسلامی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ سطح ۳  
۳۲ مساله شر مرکزتخصصی کلام اسلامی ۱۳۹۷ سطح ۳  
۳۳ معجزه مرکزتخصصی کلام اسلامی ۱۳۹۷ سطح ۴  
۳۴ نقد الحاد مدرن انجمن علمی کلام حوزه ۱۳۹۷    

 

جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
۱ کنگره دین‌پژوهان کشور شایسته تقدیر جستارهایی در براهین اثبات وجود خدا
۲ چهارمین همایش اهل قلم اصفهان علمی- پژوهشی براهین اثبات وجود خدا در نقدی بر شبهات جان‌هاسپرز
۳ پژوهشگران برتر استان قم سال ۱۳۸۹ سوم علمی- پژوهشی کتب و مقالات متعدد
۴ هشتمین جشنواره کتاب رشد تقدیری رهبر و رهبری

 

همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
۱ عضویت در شورای علمی کانون اندیشه جوان کانون اندیشه جوان در خلال دهه هشتاد  
۲ عضویت در شورای علمی دایره‌المعارف قرآن و علوم مرکز فرهنگ و معارف قرآن در خلال دهه هشتاد  
۳ عضو شورای علمی طرح چلچراغ حکمت کانون اندیشه جوان ۱۳۸۵-۱۳۸۸  
۴  عضو کارگروه اسلامی شدن دانشگاهها وابسته به وزارت علوم ۱۳۸۹-۱۳۹۰  
۵ عضو شورای علمی گروه فلسفه پژوهشکده حکمت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه دارد  
۶ عضو شورای علمی گروه بینش و اندیشه کانون اندیشه جوان

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ادامه دارد  
۷ عضو شورای علمی تفسیر تخصصی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه دارد  
۸ عضو شورای اعطای مجوزها  شورایعالی حوزه های علمیه ۱۳۹۰  
۹ عضو کمیسیون نشریات وابسته به شورای اعظای مجوزها ادامه دارد  
۱۰ عضو شورای تحریریه مجله الحکمه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۸-۱۳۸۹  
۱۱ رئیس کمیسیون نظریه پردازی وابسته به شورای اعطای مجوزها ۱۳۹۰  
۱۲ عضو قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه دارد  
۱۳ معاونت پژوهش موسسه عالی حوزوی اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه دارد  
۱۴ عضو شورای پژهش  فصلنامه علمی – پژوهشی قبسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه دارد  
۱۵ عضو شورای علمی گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه دارد  
۱۶ عضو شورای تحریریه کتاب نقد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه دارد  
۱۷ عضو کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه دارد  
۱۸ عضو کمیسیون علمی و تربیتی شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه دارد  
۱۹ عضو اندیشکده مبانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه دارد  
۲۰ عضو کارگروه تخصصی  معرفت شناسی اسلامی طرح ویژه ضیافت استادان دانشگاهها نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ادامه دارد  
۲۱ عضوکمیته تحصیلات تکمیلی گروه فلسفه دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه دارد  
۲۲ مدیر علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تا نیمه سال ۱۳۹۰  
۲۳ عضو کارگروه بررسی توانایی علمی منطق فهم دبن و معرفت شناسی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هیئت اجرایی جذب از ۱/۱۲/۹۱  
۲۴ عضو شورای عالی تحول وارتقای علوم انسانی ۱۳۹۳-۱۳۹۶  

 

سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
۱ حکومت دینی تألیف ۱۳۸۱ معارف
۲ دین و سیاست تألیف ۱۳۸۲ معارف
۳ پرسش‌ها و پاسخ‌های برگزیده(۷) تألیف ۱۳۸۳ معارف/پارسایان
۴ دین شناسی تألیف ۱۳۸۷ معارف
۵ ادیان و مذاهب تألیف ۱۳۸۷ معارف
۶ چرا دین، چرا اسلام، چرا تشیع تألیف ۱۳۸۷ معارف
۷ اثبات وجود خدا در نقدی بر شبهات جان‌هاسپرز تحقیق ۱۳۸۵ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۸ خشونت تألیف ۱۳۸۲ کانون اندیشه جوان
۹ سکولاریسم ج۱و۲ تألیف ۱۳۸۴ کانون اندیشه جوان
۱۰ معاد در اندیشه شهید مطهری تألیف ۱۳۸۹ کانون اندیشه جوان
۱۱ حکمت احکام تألیف ۱۳۸۹ کانون اندیشه جوان
۱۲ فرهنگ اصطلاحات عرفان اسلامی (فارسی-انگلیسی و بالعکس) گروهی ۱۳۸۴ نشر اشراق
۱۳ فرهنگ اصطلاحات کلام اسلامی (فارسی-انگلیسی و بالعکس) گروهی ۱۳۸۶ نشر اشراق
۱۴ راز آفرینش تألیف ۱۳۸۶ معارف
۱۵ Forty Questions on Islamic State ترجمه کتاب حکومت دینی با تغییرات ۱۳۹۰ انصاریان
۱۶ عصمت تحقیق ۱۳۸۹ معارف
۱۷ امام شناسی تألیف ۸۸ معارف
۱۸ مبانی و پیش­انگاره­های فهم دین تحقیق ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۹ اصول و مبانی فهم دین  دانشنامه سطح ۴ ۱۳۸۸ دفاع شده
۲۰ حجت همیشگی تألیف ۱۳۹۱ کانون اندیشه جوان

 

۲۱ رهبر و رهبری (گروهی) تألیف ۱۳۹۱ کانون اندیشه جوان

 

۲۲
۲۳ معرفت شناسی اسلامی و  علم دینی تألیف گروهی ۱۳۹۶ معارف
۲۴ روش شناسی عقاید دینی تحقیق ۱۳۹۴ پژوهشگاه
۲۵ اخلاص در چشم انداز نبوی تألیف ۱۳۹۴ معارف
۲۶ زرتشت تألیف ۱۳۹۰ معارف
۲۷ وهابیت تألیف ۱۳۹۰ معارف
۲۸

دستاورد انقلاب اسلامى

 

تألیف ۱۳۸۲ موسسه فرهنگی قدر ولایت
۲۹

دین شناسی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تحقیق تک نگاشت ۱۳۹۳ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
۳۰

مبانی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت ج۱و۲

            تحقیق گروهی ج۱و۲ ۱۳۹۴ آماده چاپ در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
۳۱

معاد(کتاب درسی)

تألیف ۱۳۹۶ سازمان چاپ و انتشارات سمت
۳۲

چگونگی ز ندگی دربهشت

تألیف ۱۳۹۶ آماده چاپ در کانون اندیشه جوان
۳۳

چرا شیعه ام

تألیف ۱۳۹۷ چاپ شده در آستانقدس رضوی
۳۴

برهان نظم و گمانه­های رقیب

                       تحقیق ۱۳۹۷ آماده چاپ در کانون اندیشه جوان
۳۵

روش شناسی تطبیقی انتقادی اکتشاف و استنباط عقاید دینی در کلام فلسفی و کلام تفکیکی

                       تحقیق ۱۳۹۷ درحال ارزیابی /پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۳۶

 پرسمان دین شناختی اساتید

                       تحقیق ۱۳۹۸ درحال ارزیابی صندوق حمایت از پژوهشگران

 

 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

۱ رویان‌شناسی در قرآن تحقیق ۱۳۷۵ فصلنامه حوزه و دانشگاه/ سال ۲ ،ش۸، پاییز ۷۵.
۲ آناتومی از دیدگاه فقه و پزشکی تحقیق ۱۳۷۴ فصلنامه حوزه و دانشگاه/ سال ۲ ،ش۵، زمستان ۷۴.
۳ مشروعیت چیست تحقیق ۱۳۸۲ پرسمان، سال ۲ ،ش۷. فروردین ۱۳۸۲.
۴ چرا اسلام۱ تحقیق ۱۳۸۶ معارف/ش۵۲
۵ چرا اسلام۲ تحقیق ۱۳۸۶ معارف/ش۵۲
۶ چرا دین تحقیق ۱۳۸۶ معارف/ش۴۹
۷ چرا یک دین تحقیق ۱۳۸۶ معارف/ش۵۰
۸ ایدئولوژی سیاسی اسلام تحقیق ۱۳۸۵ اندیشه سبز ش ۹
۹ امامت و خاتمیت، تعارض یا تلائم تحقیق ۱۳۸۵ کتاب نقد شماره ۳۸
۱۰ فلسفه عبادات تألیف ۱۳۸۷ پرسمان
۱۱ اثبات نبوت خاصه از نگاه علامه شعرانی تألیف ۱۳۸۷ کنگره علامه شعرانی
۱۲ .علم سیاست و نظام های سیاسی تألیف ۱۳۸۲ اندیشه سبز ش ۱
۱۳ خدا‌شناسی و فهم و معرفت دینی تحقیق ۱۳۸۷ فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات/ شماره ۴۹
۱۴ عبادت در قرآن تحقیق ۱۳۸۷ دانشنامه قرآن شناسی
۱۵ روش آزمون صدق کشف و شهود عرفانی تحقیق ۱۳۸۷ کتاب نقد/ شماره ۴۷ و ۴۸
۱۶ شیعه ، پنجره ای گشوده تألیف

 

دی ۱۳۸۴ ماهنامه پرسمان، شماره ۴۰
۱۷ امامت و خاتمیت، تعارض یا تلائم تحقیق کتاب نقد/ شماره ۳۸
۱۸ برهان علیت و شبهات فلسفه جدید غرب تحقیق ۱۳۸۹ فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات/ شماره۵۵
۱۹  فلسفه پوشش بانوان

 

تألیف

 

بهمن ۱۳۸۵ ماهنامه معارف، شماره ۴۳
۲۰

لیبرالیسم و اسلام

تحقیق ۱۳۸۸ کتاب نقد/ شماره ۵۰
۲۱

لیبرالیسم

تألیف

 

۱۳۸۳ اندیشه سبز ش۲
۲۲ آموزه های اساسی لیبرالیسم تألیف

 

۱۳۸۳ اندیشه سبز ش ۳

 

۲۳ مهار قدرت تحقیق پرسمان، سال ۲ ،ش۳، آدر ۸۱.
۲۴ اخلاص تألیف ۱۳۹۰ دانشنامه نبوی
۲۵ دین و دنیای جدید تألیف ۱۳۸۸ پنجره
۲۶ دین و اجتماع تألیف ۱۳۸۸ پنجره
۲۷ مبانی نظری حکومت دینی                                      از نگاه امام خمینی(ره) تألیف ۱۳۷۸ اردوی امام‌شناسی / دانشگاه نفت آبادان
۲۸ صلح و جنگ در اسلام ۱ تحقیق ۱۳۸۷ معارف/ ش۵۶
۲۹ صلح و جنگ در اسلام ۲ تحقیق ۱۳۸۷ معارف/ ش۵۷
۳۰ چرا تشیع ۱ تحقیق ۱۳۸۶ معارف/ش۵۳
۳۱ چرا تشیع ۲ تحقیق ۱۳۸۶ معارف/ش۵۴
۳۲ سوسیالیسم تألیف ۱۳۸۳ اندیشه سبز ش۴
۳۳ فاشیسم (۱) تألیف ۱۳۸۳ اندیشه سبز ش ۵و۶
۳۴ فاشیسم (۲) تألیف ۱۳۸۳ اندیشه سبز ش ۸
۳۵ فلسفه سیاسی تألیف ۱۳۸۴ اندیشه سبز ش ۷
۳۶ ولایت فقیه تألیف ۱۳۸۰ جامعه الزهراء
۳۷ چرا نماز را به عربی بخوانیم تحقیق ۱۳۸۴ سایت کانون اندیشه
۳۸ چگونگی فهم دین تحقیق بهار ۱۳۹۰ فصلنامه کلام اسلامی، شماره ۷۷،
۳۹ جاودانگی قرآن و زبان عربی تألیف

 

     مرداد ۱۳۹۰ ماهنامه پرسمان، شماره ۱۰۳
۴۰ علت خدا چیست؟ تحقیق ۱۳۹۰ ماهنامه معارف، شماره ۸۴، 
۴۱ شهید مطهری و هستی شناسی جامعه (بررسی و نقد)
حمیدرضا شاکرین، فاطمه شاکرین
تحقیق ۱۳۸۹ زمستان فصلنامه کوثر معارف، شماره ۱۶
۴۲ خدابنیاد انگاری تحقیق اسفند ۱۳۸۹ ماهنامه معارف، شماره ۸۳
۴۳ خودبنیاد انگاری جهان تحقیق بهمن ۱۳۸۹ ماهنامه معارف، شماره ۸۲
۴۴  رمز جاودانگی اسلام تحقیق ، آذر ۱۳۸۴ ماهنامه پرسمان، شماره ۳۹
۴۵ دین و سیاست گسست یا پیوست تحقیق چاپ ۱۳۹۱  

ماهنامه معارف، شماره۹۴

۴۶ نقد کتاب تاریخ تحلیلی فلسفه اسلامی، اثردکتر یثربی نقد( چاپ شده همراه با اصل کتاب) ۸۷ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۴۷

جامعیت چهار وجهی زبان قرآن                              و برونداد روش شناختی آن

تحقیق بهار ۱۳۹۱ فصلنامه علمی-پژوهشی  اندیشه نوین دینی

ش۲۸

۴۸

دین شناسی

در کتاب: معرفت شناسی اسلامی و  علم دینی ۱۳۹۵ در کتاب: معرفت شناسی اسلامی و  علم دینی نشر معارف
۴۹

مبنامندی فهم دین

تحقیق ۱۳۹۰ فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات ش۶۰
۵۰

عبادت

تحقیق ۱۳۹۰ ماهنامه معارف، شماره۸۸
۵۱

نیکشهر مهدوی

تألیف

 

۱۳۸۷ آستانقدس رضوی
۵۲

نقش عقل در فهم دین

تحقیق ۱۳۹۱ چاپ فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات ش ۶۵
۵۳

عصمت و استغفار، تعارض، تلائم یا تلازم؟

تحقیق ۱۳۹۰ چاپ فصلنامه معرفت کلامی، ۶
۵۴

کارکرد ولایت فقیه

تحقیق ۱۳۹۱ کتاب نقد ۶۱و۶۲
۵۵

ولایت فقیه

تحقیق ۱۳۹۱ آستانقدس رضوی
۵۶

بردگی در نگاه استاد مطهری

تألیف

 

۱۳۹۱ فصلنامه  تماشاگه راز، ش۲
۵۷

دنیا و آخرت

تألیف

 

۱۳۹۱ ماهنامه معارف، شماره۹۵
۵۸

گستره دین و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تحقیق ۱۳۹۲ ارایه در دومین همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اردیبهشت ۱۳۹۲

نیز: قبسات ش۶۷

۵۹

زبان شناسی گزاره های الهیاتی

تحقیق ۱۳۹۳

بهار

فصلنامه علمی-پژوهشی کلام اسلامی، ش۸۹
۶۰

رویکردی روش­شناختی به تمایزات عقاید و احکام دینی

تحقیق ۱۳۹۳ پاییز فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات ش ۷۳
۶۱

مبانی معرفت­شناختی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تحقیق سال۱۳ شماره۲ تابستان ۱۳۹۵ فصلنامه علمی-پژوهشی فلسفه دین
۶۲

جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت

تحقیق گروهی ۱۳۹۳

پاییز

فصلنامه علمی-تخصصی فقه حکومتی

پیش شماره اول

۶۳

نقش مردم در حکومت اسلامی

تحقیق گروهی ۱۳۹۳

پاییز

فصلنامه علمی-تخصصی فقه حکومتی

پیش شماره دوم

۶۴

بررسی انتقادی دیدگاه شیخ محمد سند در باره حجیت خبرواحد در عقاید

تحقیق ۱۳۹۴ پاییز فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات ش۷۷
۶۵

دین و پیشرفت ناساز یا همساز

تحقیق ۱۳۹۳

پاییز

فصلنامه علمی-پژوهشی کلام اسلامی، ش ۹۱
۶۶

زیرساختهای دکارتی تمدن غرب

تحقیق تایید چاپ زمستان ۹۸ فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات
۶۷

تناسخ و معاد

تحقیق پاییز۹۷

 

فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات ش۸۹
۶۸

درآمدی بر منطق تدوین مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تحقیق زمستان ۹۵

 

پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اردیبهشت ۹۵

قبسات ش۸۲

۶۹

مبنای فقهی تقنین در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه

تحقیق گروهی پاییز و زمستان ۹۴ دوفصلنامه علمی-تخصصی فقه حکومتی

سال دوم، پیش شماره سوم

۷۰

ولایت فقیه یا نظارت فقیه

تحقیق گروهی پاییز و زمستان ۹۴ دوفصلنامه علمی-تخصصی فقه حکومتی

سال دوم، پیش شماره سوم

۷۱

وحدت یا تعدد حکومت در نظریه ولایت فقیه

تحقیق گروهی پاییز و زمستان ۹۴ دوفصلنامه علمی-تخصصی فقه حکومتی

سال دوم، پیش شماره سوم

۷۲

مادیت نفس در نگره تفکیکی، بررسی و نقد

تحقیق بهار ۹۶ فصلنامه علمی-پژوهشی کلام اسلامی، ش ۱۰۱
۷۳

نظام آرمانهای الگوی پایه اسلامی پیشرفت

تحقیق گروهی اردیبهشت ۹۵ پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
۷۴

هاوکینگ و خوبسندگی جهان؛ بررسی و نقد

تحقیق ۱۳۹۶پاییز فصلنامه علمی-پژوهشی کلام اسلامی، ش ۱۰۳
۷۵

دیدگاه کیهان­شناختی در نفی خدا، تبیین و نقد دیدگاه هاوکینگ

تحقیق آذر و دی ۹۵ ماهنامه معارف، ش۱۱۳
۷۶

دیدگاه تکامل زیستی نفی وجود خدا تبیین و نقد دیدگاه داوکینز

تحقیق آذر و دی ۹۵ ماهنامه معارف، ش۱۱۳
۷۷

بررسی انتقادی نگره علم شناختی تفکیکی

تحقیق تابستان ۹۷ فصلنامه علمی-پژوهشی ذهن ش۷۴
۷۸

بنیاد دینی پیشرفت در نگاه علامه طباطبایی

تحقیق ۱۳۹۶پاییز همایش نکوداشت علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

۷۹

بشری انگاری قرآن کریم بر اساس نگره افعال گفتاری (نقد نگره قرآن شناختی مجتهدشبستری)

تحقیق آماده چاپ در شماره ۷۴-۷۵ کتاب نقد

 

۸۰

پیراروش شناسی علم کلام

تحقیق درباره حوزه تمحض در حال ارزیابی
۸۱

بررسی انتقادی دیدگاه هاسپرز مبنی بر بدیل­انگاری تئوری فرگشتی داروین نسبت به برهان نظم

تحقیق تایید چاپ شماره ۵۵، زمستان  ۱۳۹۷ فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه نوین دینی
۸۲

بررسی تطبیقی انتقادی چگونگی کاربست عقل به مثابه منبع در عقاید دینی، در کلام عقلی و تفکیکی

تحقیق تایید چاپ تابستان۹۷ کلام اسلامی ش ۱۰۶،ص ۹-۲۵.
۸۳

مروری تطبیقی انتقادی بر روش اکتشاف و استنباط اعتقادی در کلام فلسفی و تفکیکی

تحقیق در حال ارزیابی همایش فلسفه کلام

 

۸۴

بررسی مقایسه­ای چگونگی کاربست نقل در استنباط اعتقادی، در کلام فلسفی و تفکیکی

تحقیق ارایه نشده
۸۵

هستی­شناسی و معرفت­شناسی عقل در نگره تفکیکی، بررسی و نقد

تحقیق در حال ارزیابی ذهن

 

 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات
۱ نظریه دیده بانی نوآوری ناقد ۱۳۸۷
۲

 

 

 1. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ
ردیف نام متفکر مدعوّ نوع مشارکت سال توضیحات
۱ فون اشتوس ۱ ۱۳۹۰ بحث Salvation در دانشگاه ادیان و مذاهب

 

 1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ روش نقد کتاب مدرس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۷
۲ روش تلخیص مدرس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۷
۳ کارگاه روش پاسخدهی مدرس نهاد نمایندگی مفام معظم رهبری در دانشگاهها ۱۳۹۰
۴ نشست علمی عصمت قرآن ارائه مقاله پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۰
۵ نشست علمی جامعیت چهاروجهی زبان قرآن ارائه مقاله پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۱
۶ مبانی فهم دین ارائه مطلب مجمع عالی حکمت اسلامی (گروه فلسفه دین) ۱۳۹۱
۷ دین وسیاست گسست یا پیوند ارائه مقاله همایش اسلام و مسیحیت ارتدوکس، جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۰
۸

گستره دین و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ارائه مقاله دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اردیبهشت ۱۳۹۲
۹

نشست علمی امکان علم دینی

ارائه مقاله پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(قطب فلسفه دین) دیماه ۱۳۹۲
۱۰

نشست علمی تاثیرات علم کلام برعلم سیاست

ناقد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی( گروه کلام) اسفند۱۳۹۲
۱۱

نشست علمی مبانی معرفت شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ارائه مقاله پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی( گروه الگوی پیشرفت) اسفند۱۳۹۲
۱۲

نشست علمی دین و پیشرفت

ارائه مقاله قطب فلسفه دین و موسسه امام خمینی ۱۵/۲/۹۳
۱۳

نشست علمی توانمندیهای دین

ارائه مقاله پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(قطب علمی فلسفه دین)

 

۲۰/۲/۹۳
۱۴

نشست علمی مبانی سبک زندگی غرب

ارائه مقاله پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(گروه بینش و اندیشه)

 

۱۳۹۲
۱۵

درآمدی بر منطق تدوین مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ارائه مقاله پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ۲۹-۳۰اردیبهشت ۱۳۹۵
۱۶

نظام آرمانهای الگوی پایه اسلامی پیشرفت

ارائه مقاله گروهی پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۲۹-۳۰اردیبهشت ۹۵
۱۷

نقد نگره قرآن شناختی مجتهدشبستری

ارائه کرسی ترویجی ۹۷

 

 1. حضور در انجمن‌های علمی
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ انجمن کلام اسلامی عضو هیئت مدیره حوزه علمیه قم ۱۳۹۶-..
۲

 

 

 1. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ تاسیس دفتر مطالعات راهبردی پژوهش معاونت پژوهشی حوزه علمیه ۱۳۸۴
۲
 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ نظام آموزش سطح در ترازوی سنجش فصلنامه رهنامه پژوهش، شماره ۶ ، پاییز ۱۳۸۵ مصاحبه
۲ رابطه علم و دین(نشست علمی اساتید) دانشگاه شهید عباسپور ۱۳۸۹و۱۳۹۰ سخنرانی
۳ چالشهای اساسی اندیشه سیاسی دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها؛ نشست اساتید ریشه های انقلاب ۱۳۸۹ سخنرانی
۴ روحانیت و پرسشها در حوزه سیاست اسلامی پگاه (ویژه حوره های دینی) خرداد۸۹ مصاحبه
۵ علم دبنی همشهری ۱۳۹۰ مصاحبه
۶ آموزه نجات دانشگاه ادیان؛ در جمع اعضای دانشگاه پادربورن آلمان با حضور پروفسور فون اشتوش سخنرانی به زبان انگلیسی
۶ نقش مبانی در تفسیر قرآن همایش  قرآن پژوهان کشور – مشهد مقدس ۱۳۹۱ سخنرانی
۷ نسبت سنجی کارکردگرایی دینی و کارکردشناسی آن قم – مجمع عالی حکمت اسلامی – گروه فلسفه دین تیر ۱۳۹۲ ارایه مطلب

 

 1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
۱ نقش عقل در فهم نصوص دینی از منظر علامه طباطبایی استاد راهنما/ دانشگاه معارف/ قم کارشناسی ارشد ۱۳۹۴ دفاع شده
۲ هستی‌شناسی جامعه از منظر فیلسوفان اجتماعی معاصر مسلمان استاد مشاور/ جامعه‌الزهرا(ع) سطح ۳ ۱۳۸۸دفاع شده
۳ معنای زندگی در قرآن استاد مشاور/ دانشگاه تهران- پردیس قم کارشناسی ارشد ۱۳۸۹ دفاع شده
۴ وکالت فقیه یا نظارت فقیه استاد راهنما/ دانشگاه تهران- پردیس قم کارشناسی ارشد ۱۳۹۱دفاع شده
۵ باور دینی، فرایندشکل گیری و تغییر آن در قرآن استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح ۳  ۱۳۹۱دفاع شده
۶ بررسی تطبیقی برهان وجوب و امکان سینوی و توماس آکویناس استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح ۴ دفاع شده ۱۳۹۶
۷ ایمان از دیدگاه شهید مطهری، کیرکگور و ویتگنشتاین استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح ۳ دفاع شده ۱۳۹۷
۸ منطق استنباط عقاید دینی (آدمزاده) استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح ۳ ۳/۷/۹۶ دفاع شده
۹ مبانی کلامی وفقهی حکومت مسلمان عادل استاد راهنما/ دانشگاه معارف/ قم کارشناسی ارشد ۳۱/۶/۹۴ دفاع شده
۱۰ رابطه اخلاق و سیاست از دیدگاه امام خمینی استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح ۳ ۱۳۹۲دفاع شده
۱۱ نظام اخلاق اجتماعی در نهج البلاغه استاد مشاور / دانشگاه معارف دکتری ۱۳۹۰ ادامه دارد
۱۲ منطق فهم دین از نظر آیه الله جوادی آملی استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح ۳ ۱۷/۲/۹۳دفاع شده
۱۳ مقام و منزلت حضرت زهرا (س) استاد مشاور/ دانشگاه امیرالمومنین اهواز کارشناسی ارشد ۱۳۹۱دفاع شده
۱۴ اثبات امامت خاصه ی امام جواد×، امام هادی× و امام عسکری× همراه پاسخ به شبهات استاد راهنما/ دانشگاه امیرالمومنین اهواز کارشناسی ارشد ۱۳۹۱دفاع شده
۱۵ نقد و بررسی دیدگاه فلسفه  دین در معیار ارزیابی ادیان/ ناصرواعظی استاد راهنما/ جامعه المصطفی دکتری آدرماه ۱۳۹۷ پیش دفاع شده
۱۶ بررسی و تبیین حدیث ثقلین با تاکید بر شبهات اهل سنت استاد راهنما/ دانشگاه امیرالمومنین اهواز کارشناسی ارشد ۱۳۹۲دفاع شده
۱۷
۱۸ منطق فهم نصوص اعتقادی از دیدگاه شیخ انصاری و علامه طباطبایی استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح ۳ ۱۳۹۴فروردین دفاع شده

 

 

۱۹ کیستی اهل بیت در آیه تطهیر و حدیث کساء استاد راهنما/ دانشگاه امیرالمومنین اهواز کارشناسی ارشد ۱۳۹۲دفاع شده
۲۰ بررسی نظریات معناشناختی اوصاف الهی استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح ۳ ۱۳۹۲ ادامه دارد

 

۲۱ براهین خاص امامت علی علیه السلام مبتنی بر علم الهی استاد مشاور / دانشگاه امیرالمومنین اهواز دکتری آدرماه ۱۳۹۷ پیش دفاع شده

 

۲۲ Islam and Globalization استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح ۴

 

۱۳۹۴ دفاع شده
۲۳ نقد و بررسی روش شناسی فهم دین از دیدگاه علامه طباطبایی و اصحاب مکتب تفکیک/صمیمی استاد مشاور/ جامعه المصطفی دکتری ۱۳۹۴فروردین دفاع شده

 

۲۴ بررسی دلالت آیه اولی الامر بر عصمت و مصادیق آن /زینلی استاد راهنما/حوزه علمیه قم سطح ۴ ۱۳۹۶ دفاع شده

 

۲۵ بررسی تطبیقی حرکت جوهری و نظریه تکامل داروین/ طلالو استاد مشاور/ جامعه المصطفی دکتری ۱۳۹۷ پیش دفاع شده

 

۲۶ اثبات امامت امامان (ع) از طریق تواتر نصوص نامهای ایشان(سلیمانیفر) استاد راهنما/ دانشگاه امیرالمومنین اهواز دکتری ۱۳۹۲ آماده دفاع

 

۲۷ نظامواره اندیشه شهیدمطهری استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح ۳ ۱۳۹۲دفاع شده
۲۸ نقد و بررسی دیدگاه القفاری درباره علم امام (ع) استاد مشاور / دانشگاه معارف کارشناسی ارشد

 

۱۳۹۱
۲۹ منطق فهم دین از نظر شهیدصدر استاد مشاور/دانشگاه باقرالعلوم ارشد ۱۳۹۳دفاع شده
۳۰ قلمروهای عدالت و نسبت آنها از منظر امیرمومنان(ع)/ باقریان راهنمای دوم/ دانشگاه قم ارشد بهمن ۱۳۹۳دفاع شده
۳۱ معنویت دینی و معنویت مدرن راهنما/ دانشگاه معارف ارشد ۱۳۹۵ اسفند دفاع شده
۳۲ علل فراطبیعی و برایند آن در علم دینی/بهزادی مقدم استاد مشاور/پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دکتری ۱۳۹۳ ادامه دارد

 

۳۳ نقش مبانی زبان‌شناختی در استنباط احکام/محمدقیوم عرفانی استاد مشاور/ جامعه المصطفی العالمیه دکتری ۱۳۹۵ بهمن دفاع شده

 

۳۴ خلقت نوری اهل بیت(ع)،/ قادر فاضلی استاد مشاور /حوزه علمیه قم دکتری ۱۳۹۵ دفاع شده

 

۳۵ …روح از منظر مکتب تفکیک استاد مشاور/ جامعه المصطفی العالمیه دکتری ۱۳۹۴ ادامه دارد

 

۳۶ تشابهات و تمایزات اعتزال قدیم و جدید استاد مشاور/ جامعه المصطفی العالمیه سطح۳ ۱۳۹۵ دفاع شده

 

۳۷ بررسی نظریه تاریخینگری (هیستوریسیزم) در فهم منابع استنباط استاد مشاور/ جامعه المصطفی العالمیه دکتری ۱۳۹۵ دفاع شده

 

۳۸ رابطه دین و اخلاق در اسلام، /ساجدی استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح ۳ ۱۳۹۷ دفاع شده
۳۹ مبانی دین­شناختی دگراندیشان استاد راهنما /حوزه علمیه قم سطح ۳ ۱۳۹۴ ادامه دارد
۴۰ حقیقت صراط و نقش آن در هدایت و نجات انسان از منظر صدرالمتألهین و علامه طباطبایی،/ سجاد میرزایی استاد مشاور / دانشگاه معارف دکتری  شهریور۱۳۹۶ دفاع شده

 

۴۱ الهیات سلبی در علم کلام/ ناصری استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح ۴ پیش دفاع، اسفند۹۶
۴۲ بررسی و نقد دیدگاه امین استرابادی درباره جایگاه عقل در فهم دین/ علی گل محمدی استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح ۳ ۱۳۹۶ دفاع شده

 

 

۴۳ ارزش معرفتی اعجاز دراثبات وجود خدا، /عیسی رنجبر استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح ۴ ۱/۱۱/۹۶  دفاع شده
۴۴ نقدمبانی تاریخمندی فقه،/ نبی حسینی استاد مشاور/ جامعه المصطفی العالمیه دکتری ۱۳۹۶ دفاع شده

 

۴۵ بررسی و تحلیل مبانی نظریه های رابطه دین و سیاست،/ سیدحسن مصباح استاد راهنما/ جامعه المصطفی العالمیه دکتری ۱۳۹۵
۴۶ بررسی آراء ناظر به حقیقت شناخت انسان از خدا استاد مشاور/ جامعه المصطفی العالمیه دکتری ۱۳۹۶
۴۷ بررسی و تحلیل دیدگاههای علمای امامیه درباره فرضیه تکامل/کوهی استاد راهنما /حوزه علمیه قم سطح ۴ ۱۳۹۶

 

۴۸ تجردنفس در مکتب تفکیک، شمسی فر استاد راهنما /حوزه علمیه قم سطح ۴ پیش دفاع شده

۱۳۹۸

۴۹ بررسی و نقد برهان معجزه در کتاب درباره خدا اثر مایکل پالمر/مهدی شعبانی استاد راهنما /حوزه علمیه قم سطح ۳ ۱۳۹۶
۵۰ علیت و اختیار،/ جواد حاجیپور استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح ۴ آماده دفاع

 

۵۱ ایمانگرایی در غرب/حمید صادقی استاد راهنما / موسسه کلام اسلامی سطح ۳ ۱۳۹۷
۵۲ منبعیت عقل نزد متکلمان/شهریاریفرد استاد راهنما/ حوزه علمیه قم سطح ۴ ۱۳۹۶
۵۳ سبک زندگی از نگاه شهیدمطهری/امینپور استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح ۳ ۱۳۹۷
۵۴ بررسی ادله موافقان و مخالفان تجسم اعمال/سنجری استاد مشاور / جامعه المصطفی العالمیه دکتری دفاع شده، اسفند ۱۳۹۷
۵۵ براهین امامت امیر مؤمنان ع مبتنی بر عصمت و پاسخ به برخی شبهات/شبری استاد مشاور / دانشگاه امیرالمومنین اهواز دکتری آماده دفاع

 

۵۶ نقش و کاربرد نظریه وجود رابط در علم کلام استاد راهنما/ حوزه علمیه قم سطح ۴ ۱۳۹۶
۵۷ تجرد نفس از دیدگاه متکلمان/سید… استاد راهنما/ حوزه علمیه قم سطح ۴ ۱۳۹۷

 

 

 

 

 1. مصاحبت تحقیقات (راهنمایی، مشاوره و نظارت)
ردیف عنوان تحقیق نوع مصاحبت دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ پیامبر اسلام(ص) نظارت کانون اندیشه جوان ۱۳۸۹ چلچراغ حکمت دفتر ۱۱
۲ امیرمومنان(ع) نظارت کانون اندیشه جوان ۱۳۸۹ چلچراغ حکمت دفتر ۱۲
۳ اهل بیت(ع) نظارت کانون اندیشه جوان ۱۳۸۹ چلچراغ حکمت دفتر ۱۳
۴ تربیت نظارت کانون اندیشه جوان ۱۳۸۹ چلچراغ حکمت دفتر ۱۴
۵ اخلاق و فرااخلاق نظارت کانون اندیشه جوان ۱۳۸۹ چلچراغ حکمت دفتر ۱۵
۶ عرفان نظارت کانون اندیشه جوان ۱۳۸۹ چلچراغ حکمت دفتر ۱۶

 

 

 1. برگزاری کارگاههای دانش افزایی اساتید.
ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
۱ معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی طرح ضیافت اساتید، دانشگاه اصفهان ۱۳۹۰رمضان اساتید  
۲ معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی دانشگاه آزاد خوراسکان ۱۳۹۰رمضان اساتید  
۳ اندیشه سیاسی تهران دانشگاه شهید عباسپور ۱۳۹۰ اساتید  
۴ اندیشه سیاسی دانشگاه شیراز ۱۳۹۱ رمضان اساتید دو دوره
۵ اندیشه سیاسی دانشگاه اصفهان ۱۳۹۱ رمضان اساتید  
۶ اندیشه سیاسی دانشگاه صنعتی اصفهان     رمضان ۱۳۹۱ اساتید  
۷ معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی دانشگاه اصفهان ۱۳۹۱ رمضان اساتید  
۸ معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی تهران پژوهشگاه پلیمر ۱۳۹۱ رمضان اساتید دو دوره
۹ معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی تهران دانشگاه شهید بهشتی       رمضان  ۱۳۹۲ اساتید دو دوره
۱۰ معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی همدان دانشگاه علوم پزشکی رمضان۱۳۹۲ اساتید دو دوره
۱۱ اندیشه سیاسی دانشگاه اصفهان رمضان۱۳۹۲ اساتید دو دوره
۱۲ معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی دانشگاه پیام نور یزد بهمن ۱۳۹۲ اساتید  
۱۳ معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی تهران دانشگاه شهید بهشتی رمضان۱۳۹۳ اساتید دو دوره
۱۴ معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی دانشگاه اصفهان رمضان۱۳۹۳ اساتید دو دوره
۱۵ اندیشه سیاسی۱و۲ دانشگاه گنبدکاووس رمضان۱۳۹۴ اساتید دو دوره
۱۶ اندیشه سیاسی۱و۲ دانشگاه بوعلی همدان رمضان۱۳۹۴ اساتید دو دوره
۱۷ معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی۱ دانشگاه علوم پزشکی گناباد شهریور ۹۴ اساتید یک دوره
۱۸ معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی۱ دانشگاه علوم پزشکی یزد شهریور ۹۴ اساتید یک دوره
۱۹ معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی۱ تهران مرکزآموزش عالی فنی انقلاب اسلامی شهریور ۹۴ اساتید نیم دوره
۲۰ معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی۲ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۳۹۵ رمضان اساتید دو دوره
۲۱ معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی۲ تهران پژوهشگاه پلیمر ۱۳۹۵ رمضان اساتید یک دوره
۲۲ معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی۲ دانشگاه بوعلی همدان تیرماه ۹۶ اساتید یک دوره
۲۳ غرب شناسی (معرفت شناسی۳)

 

دانشگاه بوعلی همدان تیرماه ۹۶ اساتید یک دوره
۲۴ غرب شناسی (معرفت شناسی۳)

 

دانشگاه تبریز تیرماه ۹۶ اساتید یک دوره
۲۵ غرب شناسی (معرفت شناسی۳)

 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز مردادماه ۹۶ اساتید یک دوره
۲۶ غرب شناسی (معرفت شناسی۳)

 

دانشگاه آزاد  خراسان رضوی شهریورماه ۹۶ اساتید یک دوره
۲۷ غرب شناسی (معرفت شناسی۳)

 

دانشگاه ملایر شهریورماه ۹۶ اساتید یک دوره
 1. سایر موارد:
 • ناقد کرسی نظریه دیده­بانی از حجه الاسلام دکتر خسروپناه؛ (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
 • دبیر علمی نشست علمی منطق فهم دین آقای علیدوست؛
 • پژوهشیار طرح کلیدی منطق فهم دین؛
 • دبیر علمی نشست ماهیت پیشرفت اسلامی
 • دبیر علمی نخستین همایش فلسفه هنر اسلامی
 • دبیر علمی نشست علمی نظریه ابتنا (۱۳۹۰)
 • ناقد در نشست علمی نقش علم کلام در علم دینی (گروه کلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) (۱۳۹۰)
 • مشارکت در تولید نرم افزار پرسمان ۱و۲و۳.
 • برنامه های متعدد رادیویی و تلویزیونی در حوزه: دین شناسی، مباحث اعتقادی، اندیشه سیاسی اسلام، فلسفه احکام، غرب­شناسی و….
 • عضو کمیته راهبری پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (۱۳۹۴-۵)
 • و………..