سیدمحمدحسن جواهری

عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحّض: علوم قرآنی

حوزه تمحض دوم: تفسیر زیباشناختی قرآن

دریافت رزومه:    CV Javaheri

پست الکترونیکی: s.javahery@yahoo.com

 

سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
مرکز فرهنگ و معارف قرآن ۱۳۷۷ ۱۳۸۵ *     پژوهشگر بخش پاسخ به شبهات فرهنگ (پژوهش‌های نوآمد قرآنی)
۱ مرکز مطالعات ۱۳۸۱ ۱۳۸۴ *     پژوهش و ویرایش فنی- تخصصی
۲ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۲ ۱۳۸۹       ویرایش فنی- تخصصی کتب بخش علوم قرآن
۴ مرکز فرهنگ و معارف قرآن ۱۳۸۵ ۱۳۸۹     * مسئول واحد ترجمه
۵ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۸ تاکنون *     عضو هیئت علمی گروه قرآن‌پژوهی
۶ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۶ تاکنون     * مدیر گروه قرآن‌پژوهی
۷ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۶ ۱۳۹۷     * رئیس تحصیلات تکمیلی رشته علوم قرآنی

 

 

وضعیت تحصیلات

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح سه فقه و اصول و علوم قرآن و تفسیر و حدیث ۱۳۸۳ حوزه علمیه قم دفاع با درجه عالی
سطح چهار فقه و اصول و علوم قرآن و تفسیر و حدیث ۱۳۹۲ حوزه علمیه قم دفاع با درجه عالی

 

 

سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
فقه و اصول از سال ۱۳۸۰
علوم قرآن حدود پانزده سال
تفسیر حدود ده سال
ترجمه حدود هشت سال
ادبیات فارسی حدود ده سال
زبان‌شناسی

 

 

 سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
۱ علوم قرآن مؤسسات وابسته به حوزه علمیه؛ دانشگاه قرآن و حدیث و دانشگاه علوم و معارف قرآن وابسته به اوقاف سال ها تخصصی مدرسه علمیه الهادی؛ مؤسسه بنت الهدی؛ مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری (سلام الله علیها)؛ مرکز تخصصی رکن الهدی کرمان و …
۲ تفسیر مؤسسات وابسته به حوزه علمیه؛ دانشگاه قرآن و حدیث دو سال تخصصی, ارشد و  دکتری
۴ روش تحقیق حوزه خواهران یک سال نیمه تخصصی
۵ اصول و مبانی ترجمه قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن یازده سال تخصصی
۶ اصول و مبانی ترجمه مؤسسه تحقیقاتی جواد الائمه نه سال تخصصی
۷ علوم قرآن مدرسه علمیه الهادی یکسال نیمه تخصصی
۸ ادبیات مرکز تخصصی مهدویت چهار سال تخصصی
۹ فن ترجمه دانشکده علوم قرآن دو سال تخصصی
۱۰ اعجاز دانشکده علوم قرآن دو سال تخصصی

 

 

جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
۱ کتاب فصل (نهمین) شاسته تقدیر درسنامه ترجمه (اصول، مبانی و فرایند ترجمه قرآن کریم)
۲ کتاب سال حوزه علمیه قم (دوازدهمین دوره) شایسته تقدیر درسنامه ترجمه (اصول، مبانی و فرایند ترجمه قرآن کریم)
۳

ز) همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
۱ پژوهشگر مرکز فرهنگ و معارف قرآن، پژوهش‌های نوآمد قرآنی ۷۷ ـ ۸۵
۲ پژوهشگر (تدوین مقاله) مؤسسه فقه اهل البیت (ع)
۳ تدوین مقاله و کتاب مرکز مطالعات  ۸۰ ـ ۸۳
۴ تدریس و آموزش با بسیاری از مؤسسات
۵ ویرایش تخصصی متون تخصصی علوم قرآن پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۸۲ـ ۸۸
۶ مسئولیت واحد ترجمه مرکز فرهنگ و معارف قرآن ۸۵ـ ۸۸

 

 

 سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
۱ دانستنی‌های علوم قرآن تالیف ۱۳۷۷ قیام
۳ ابوبکر تألیف ۱۳۷۹ مؤسسه گرگان
۲ غلط‌های رایج و دانستنی‌های نگارش تالیف و تحقیق ۱۳۸۰ انتشارات عرش اندیشه
۴ جستاری در وحی و نزول قرآن تحقیق و تدوین ۱۳۸۳ مرکز مطالعات
۵ پرسمان علوم قرآن (سطح ۱) تالیف ۱۳۸۴ پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی
۶ حکایات دیده‌های برزخی تالیف ۱۳۸۴ دارالحسنین
۷ درسنامه ترجمه (اصول، مبانی و فرایند ترجمه قرآن کریم) تالیف و تصنیف ۱۳۸۷ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
۹ درسنامه نگارش و ویرایش تالیف ۱۳۸۷ شخصی/ ارائه مجازی
۱۰ شرح دعای ندبه تالیف ۱۳۸۸ شخصی
۱۱ ترجمه قرآن تدوین ادامه دارد
۱۳ روش شناسی ترجمه قرآن کریم تألیف و تصنیف ۱۳۹۰ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
۱۴ اعجاز و تحدی تالیف ۱۳۹۷ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۵ اعجاز تاثیری و بیانی قرآن کریم تالیف ۱۳۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۶ اعجاز علمی و تشریعی قرآن کریم تالیف ۱۳۹۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۷ کنکاشی در ترجمه‌هی قرآنی معاصر نظارت بر تألیف (نویسنده اصلی: معصومه غلامی) ۱۳۹۴ نشر مجمع ذخائر اسلامی

 

 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
فلسفه علوم قرآن تالیف ۱۳۹۶ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تحریف‌ناپذیری و برهان تاریخی تألیف ۱۳۹۷ شخصی
نقد تفسیر قرآن بر پایه ترتیب نزول تألیف ۱۳۹۷ شخصی
باز خوانی برخی مباحث قرائات و قاریان قرآن تألیف ۱۳۹۶ شخصی- ادامه دارد

 

 

 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

۱ ۷۳ مقاله (مدخل) فرهنگ فقه:

۱٫ اسب دوانی؛ ۲٫ باب جبرئیل؛ ۳٫ بیع مجازفه؛ ۴٫ بیع؛ ۵٫ پرتاب؛ ۶٫ پوسیدگی؛ ۷٫ تبلیغ؛ ۸٫ تخم؛ ۹٫ تسلیت؛ ۱۰٫ تسمیع؛ ۱۱٫ تعنیت؛ ۱۲٫           تقیه؛ ۱۳٫ تلعثم؛

۱۴٫ تلقیح مصنوعی؛ ۱۵٫ تمتعه؛ ۱۶٫            تمرین؛ ۱۷٫ توحید؛ ۱۸٫            تیر؛ ۱۹٫ ثریا؛ ۲۰٫ جامد؛ ۲۱٫ جدی؛ ۲۲٫ جفر؛ ۲۳٫ جواب؛ ۲۴٫ حجاز؛ ۲۵٫ حدا؛ ۲۶٫ حمره مشرقیه؛ ۲۷٫ خاویار؛ ۲۸٫ خرط؛ ۲۹٫ خمر؛  ۳۰٫ دانق؛ ۳۱٫ دوشیدن؛ ۳۲٫            دیوار؛ ۳۳٫ راه؛ ۳۴٫ رمایه؛ ۳۵٫ ریا؛ ۳۶٫ زباله؛ ۳۷٫ ستون؛ ۳۸٫ سلاح؛ ۳۹٫ سمعه؛ ۴۰٫        سوسک؛ ۴۱٫ شراب. ۴۲٫ شیر؛ ۴۳٫ صرف؛ ۴۴٫ ضروری؛ ۴۵٫ عجز؛ ۴۶٫            عدالت؛ ۴۷٫ عهد؛ ۴۸٫ غسل میت؛ ۴۹٫ قتل صبر؛ ۵۰٫ قدرت؛ ۵۱٫ قدم؛ ۵۲٫ قرص؛ ۵۳٫ قناعت؛ ۵۴٫ کنیز؛ ۵۵٫ کیلجه؛ ۵۶٫            مجثمه؛ ۵۷٫           مرغابی؛ ۵۸٫ مزبله؛ ۵۹٫ مسجد رد الشمس؛ ۶۰٫            مسجد فتح؛ ۶۱٫ مصبوره؛ ۶۲٫ مقام ابراهیم (ع)؛ ۶۳٫ مقام جبرئیل؛ ۶۴٫ من؛ ۶۵٫ میت؛ ۶۶٫ نارنج؛ ۶۷٫ ناودان؛ ۶۸٫ نشّ؛ ۶۹٫            نماز  آیات؛ ۷۰٫       نماز استخاره؛ ۷۱٫ نماز استیجاری؛ ۷۲٫ نماز باران؛ ۷۳٫ وزن؛

تالیف ۱۳۸۲ فرهنگ فقه ـ موسسه فقه اهل البیت (ع)
۲ آداب خوردن و آشامیدن در اسلام تحقیق و تألیف ۱۳۸۲ مجله یاس دو شماره
۳ جستاری در چگونگی نزول قرآن تحقیق و تدوین ۱۳۸۲ پاسدار اسلام ش ۲۸۵
۴ ثقلین دو گوهر گرانبها تحقیق و تالیف ۱۳۸۳ مرکز مطالعات
۵ پیامبر (ص) و دریافت وحی تحقیق و تألیف ۱۳۸۳ کیهان- سایت اندیشه
۶ انس با قرآن تحقیق و تألیف ۱۳۸۴ کیهان
۷ دین و پاسخ‌گویی به انتظارات بشر تحقیق و تدوین ۱۳۸۵ سایت دفتر
۸ پژوهش در اصول، مبانی و فرآیند ترجمه قرآن تحقیق و تدوین ۱۳۸۵ پژوهش و حوزه، ۱۹ـ۲۰ و رایحه
۹ مقاله ترجمه تحقیق و تدوین ۱۳۸۶ دایره المعارف قرآن کریم مرکز فرهنگ و معارف قرآن
۱۰ پژوهش در انواع ترجمه قرآن تحقیق و تدوین ۱۳۸۶ پژوهش‌های قرآنی ۴۲ـ۴۳
۱۱ ابهام‌شناسی در ترجمه قرآن تحقیق و تدوین ۱۳۸۷ پژوهش‌‌های قرآنی
۱۲ مبانی ترجمه قرآن تألیف ۱۳۸۹ دانشنامه جهانی شیعه و قرآن- لندن
۱۳ نقد نظریات بهائیت در مورد اعجاز قرآن تحقیق و تألیف ۱۳۸۹ مجله نقدو نظر
۱۴ بازخوانی نظریه صرفه تألیف ۱۳۹۱ مجله علمی – پژوهشی قبسات
۱۵ قاموس‌شناسی و تحلیل واژگان قرآن تألیف ۱۳۹۱ مجله علمی- تخصصی بینات
۱۶ دلالت امی بودن پیامبر(ص) بر اعجاز قرآن تألیف ۱۳۹۱ همایش جریان شناسی نومعتزلیان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۷ بررسی نظریه خطابی در باره اعجاز تأثیری قرآن کریم تألیف ۱۳۹۳ مجله علمی – پژوهشی قبسات
۱۸ تجلی متنی خدا در قرآن تألیف ۱۳۹۵
۱۹ واکاوی ملاک تحدی در قرآن و نقد منطق تنزلی تألیف ۱۳۹۵ فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های قرآنی
۲۰ برهان تاریخی بر تحریف ناپذیری قرآن کریم تألیف ۱۳۹۸ همایش بزرگداشت مرحوم آیه الله فاضل لنکرانی
۲۱ مهندسی حجاب در عصر نبوی تألیف ۱۳۹۷ مجموعه مقالات؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲۲ اعجاز شبکه معارفی و تشریعی تألیف ۱۳۹۸ قبسات- در انتظار چاپ
۲۳ قرینه زمان نزول و خطای راهبردی در فهم مفسر تألیف ۱۳۹۸
۲۴ بررسی چالش‌های تفسیری «کما أنزل» در روایات تألیف ۱۳۹۸
۲۵ نقد نظریه تفسیر بر پایه ترتیب نزول تألیف ۱۳۹۸ معارف قرآنی در لیست انتشار
۲۶ مقاله تفسیر نمونه تألیف ۱۳۸۹ دانشنامه قرآن پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲۷ مقله تفسیر تبیان تألیف ۱۳۹۲ دانشنامه قرآن
۲۸ مقاله تفسیر مجمع‌البیان تألیف ۱۳۹۳ دانشنامه قرآن

 

 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات
۱ زبان‌شناسی و ترجمه نقد و ارزیابی هم‌اندیشی تخصصی
۲

 

 

 1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ ترجمه آزاد کمیته فنی و تخصصی مرکز فرهنگ ۱۳۸۶
۲ نقد مقالات کمیته فنی و تخصصی مرکز فرهنگ ۱۳۸۷
۳ نشست علمی امکان سنجی تأسیس روش در تفسیر قرآن دبیر علمی سالن کنفرانس پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی ۱۳۸۸
۴ نشست ترجمه (رویکردهای جدید در ترجمه قرآن) کارشناس مدعو ایکنا ۱۳۸۸
۵ نشست  علوم انسانی در گفتمان دینی (جامعیت چهار وجهی بودن زبان قرآن) ناقد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۰
۶ کارگاه قرآن پژوهی کارشناس نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ۱۳۹۰
۷ کرسی اعجاز شبکه معارفی و تشریعی ارائه دهنده مؤسسه فقهی ائمه اطهار ۱۳۹۶
۸ کرسی مهندسی حجاب در عصر نبوی ارائه دهنده پژوهشگاه فررهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۷
۹ کارگاه قرآن پژوهی کارشناس نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ۱۵/۵/ ۹۰

 

 1. استفاده از فرصت‌های مطالعاتی
ردیف کشور مقصد دانشگاه یا مؤسسه مبدأ سال توضیحات
۱ دوره دانش افزایی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۱
۲

 

 1. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ راه‌انداری سایت تخصصی ترجمه قرآن کریم مرکز فرهنگ ۱۳۸۸ مقدمات انجام شده و در راه ‌تکمیل و ارائه است و نمای کلی فعلاً روی سایت مرکز فرهنگ موجود است.
۲
۳

 

 

 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ هیئت‌های مذهبی مساجد، حسینیه ها و … زیاد
۲ ده ها مصاحبه علمی در موضوعات تخصصی (ترجمه، علوم قرآن و …) ایکنا، ایسنا و … ۱۳۸۶ به بعد با جستجوی نام این جانب  در اینترنت به راحتی در دسترس قرار می گیرد.
۳

 

 1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
۱ متنوع حدود بیست عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد ـ نمایشگاه تهران مشاوره دکتری و کارشناسی ارشد
۲ روش‌شناسی التحقیق فی کلمات القرآن الکریم دانشگاه معارف کارشناسی ارشد ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۳ اعجاز علمی از دیدگاه نومعتزلیان حوزه علمیه قم سطح ۳ حوزه ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۴
۵

 

 

 1. سایر موارد:

ویرایش فنی- تخصصی ده ها کتاب و مقاله از جمله:

 1. هرمنوتیک و منطق فهم دین، ربانی گلپایگانی، مرکز مطالعات؛
 2. تاریخ تفسیر، علی اکبر بابایی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 3. مکاتب تفسیری، علی اکبر بابایی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 4. روش تفسیر قرآن، همو و دیگران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 5. آسیب‌شناسی جریان‌های تفسیری، محمد اسعدی و همکاران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 6. چند معنایی در قرآن کریم، سید محمود طیب حسینی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 7. حمل قرآن، ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 8. تفسیر تطبیقی آیات ولایت، نجارزادگان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 9. معرفت و جامعه، حفیظ الله فولادی، ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 10. تاریخ تشیع، رمضان محمدی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 11. نابرابری و ستم جنسی، بستان، ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 12. روش‌های آسیب‌زا در تربیت، قائمی مقدم، ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 13. بررسی مسائل تربیتی جوانان در روایات، حسینی زاده و حاجی ده‌آبادی، ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 14. سیره تربیتی پیامبر ص و اهل بیت علیهم السلام، حسینی زاده، ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 15. تهیه و ساخت آزمون جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسلام،‌ آذربایجانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 16. خانواده در نگرش اسلام و روان شناسی، سالاری فر، ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 17. تحقیقی در نهضت عاشورا، مرکز مطالعات؛
 18. نقش معلم در تربیت دینی، داوودی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛