حسین روحانی نژاد

استادیار گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحّض: عرفان عملی اهل بیتی

دریافت رزومه:  CV RohaniNijad

پست الکترونیکی: h.rohaninejad1338@gmail.com

 

سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
1 سازمان تبلیغات اسلامی تهران 1360 1360 +     پژوهشگر ونویسنده
2 سازمان حج وزیارت –دفتر تبلیغات وآموزش حج 1361 1361 +   + در بخش آموزش کار می کردم ودر این بخش تنها بودم .در همان سال به عنوان ناظر از طرف سازمان به حج رفتیم .
3 مرکز (پژوهشکده )تحقیقات عقیدتی – سیاسی سپاه 1363 1371 +   + محقق ونویسنده / قائم مقام معاونت تدوین متون
4 بنیاد معارف اسلامی بعثت حدود 1366 حدود 1368 +     فیش برداری ونیز تدوین وتحقیق معجم احادیث امام مهدی (ع)
5 دانشگاه تربیت معلم تبریز 1371 1376   +   عضو هیأت علمی
6 دانشگاه تربیت معلم تبریز 13/6/1372 1373   + + مدیر کل دانشجویان شاهد وایثارگر
7 دانشگاه تربیت معلم تبریز 9/3/1373 1376   + + رئیس دانشکده الهیات ––
8 دانشگاه تربیت معلم تبریز 15/12/1372 1376     + عضو کمیسیون موارد خاص
9 دانشگاه تربیت معلم تبریز 14/7 /1372 1376     + عضو  شورای فرهنگی دانشگاه
10 دانشگاه تربیت معلم تبریز 10/10/1375 1376       + عضواصلی هیأت تجدید نظر قانون ومقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها
11 دانشگاه تربیت معلم تبریز در فاصله سالهای 1372تا 76 تقریبا         عضو جامعه اسلامی (اساتید ) دانشگاهیان تبریز
12 دانشگاه آزاد – واحد مراغه 1371 1371   +   تدریس فقه
13 دانشگاه آزاد – واحدتبریز 1372 حدودا 1376   +   تدریس درسهای تاریخ فقه وفقها – انسان شناسی –تفسیر – فقه
14 دانشگاه سهند تبریز حدود 1375 حدود 1376   +   درس معارف اسلامی
15 دانشگاه تبریز حدود 1375 حدود 1376   +   متون فلسفی به زبان عربی
16 دانشگاه قم 1376 1377     + معاون آموزشی دانشگاه
17 دانشگاه قم 1376 1377   +   عضو هیأت علمی گروه فقه
18 دانشکده علوم قرآنی 1377     +   تدریس اخلاق عمومی
19 پژوهشگاه – دفتر قم 77       +   مدیر طرح « نقد وپژوهش »
20 پژوهشگاه – دفتر قم 18/9/77 79     +  معاون پژوهشکده فلسفه وکلام ودبیر گروه فلسفه
21 پژوهشگاه – دفتر قم 79 81     +  مدیر اجرائی دفتر قم
22 پژوهشگاه – دفتر قم       + مدیر امورپژوهشی دفتر قم
23 پژوهشگاه – دفتر قم 81 87 +     عضوهیأت علمی  گروه اخلاق و عرفان
24 پژوهشگاه – دفتر قم 87 88 +     عضوهیأت علمی  گروه اخلاق
25 پژوهشگاه – دفتر قم 89 تاکنون +     عضوهیأت علمی  گروه عرفان

 

 وضعیت تحصیلات

  1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح سه: . . . . . . . . . .

سطح چهار: . . . . . . . . .

اجتهاد: . . . . . . . . . . . .

حدود 8سال خارج فقه واصول حوزه علمیه قم

 

  1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی: . . . . . . . . . . . .

کارشناسی‌ارشد:+  الهیات ومعارف اسلامی . . . . . . . . . .

دکتری:  عرفان  اسلامی

 

 

1371

 

 

 

 

دانشگاه قم

 

 

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

الهیات ومعارف اسلامی

 

 

۱۳۹۷

 

 

 

 

عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی

 

 

 

 

 

 

 سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

  1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
1 اخلاق اخلاق اسلامی پنج سال کار آموزشی و دوسال کار پژوهشی
2 عرفان عرفان اسلامی حدود  ۱۷ سال کار پژوهشی وسه سال آموزشی
3
4
5

 

  1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
1 عربی الحمدلله بسیار خوب الحمدلله بسیار خوب ضعیف
2 انگلیسی  ضعیف  ضعیف  ضعیف
3
4

 

  1. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )
ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
1 استفاده از ورد برای نوشتن کتاب ومقاله حدود ۱۲ سال
2
3
4
5

 

سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
1   فقه ( مختصر النافع ، تبصره  ، لمعه وتحریر الوسیله  ) دانشگاه تربیت معلم تبریز ، دانشگاه آزاد تبریز، آموزش عالی ضمن خدمت تبریز ، دانشگاه آزاد مراغه  و دانشگاه قم   کارشناسی  
2   تایخ فقه وفقها  دانشگاه آزاد واحد تبریز   کاردانی واحتمالاّ کارشناسی ( خوب به خاطر ندارم )  
3  اخلاق تخصصی / حکمت عملی  دانشگاه تربیت معلم تبریز   کارشناسی  
4   اخلاق عمومی دانشگاه تربیت معلم تبریز ، دانشگاه آزاد تبریز، آموزش عالی ضمن خدمت تبریز ، دانشگاه سهند تبریز ودانشکده علوم قرآنی قم   کارشناسی  
5  اخلاق  جامعه الزهراء قم    
6 مبادی فقه دانشگاه تربیت معلم تبریز   کارشناسی  
7 قواعد فقه دانشگاه قم   کارشناسی  
8 انسان شناسی دانشگاه آزاد تبریز   کارشناسی  
9 متون فلسفی به زبان عربی دانشگاه تبریز  – گروه فلسفه   کارشناسی  
10         متون دینی

( از دروس عمومی )

دانشگاه تربیت معلم تبریز ودانشگاه آزاد   کارشناسی  
11 تفسیر قرآن دانشگاه تربیت معلم تبریز ودانشگاه آزاد   کارشناسی  
12 اخلاق حوزه علمیه – پژوهشگاه   کارشناسی ارشد  
13 اخلاق وعرفان مدرسه علمیه تخصصی شیعه شناسی آیت الله مکارم شیرازی   کارشناسی ارشد  
14 عرفان اسلامی موسسه در راه حق ، دوره شیعه شناسی   کارشناسی  
15 نقد رویکرد عرفانی بهائیت صدا وسیمای قم – ظاهرا مرکز پژوهشها    
     

 

 جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
1 کتاب سال حوزه مواجید عرفانی
2
3
4
5
6
7

 

 همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
2 عضویت در انجمن علمی حلقه نقد اخلاق وابسته به گروه اخلاق وعرفان پژوهشگاه 1384  
3 عضویت در هیأت تحریریه و شورای علمی آیین معنویت  
4 ارزیابی مقالات مقالات وکتب مربوط به گروه اخلاق وعرفان  
5 شرکت در جلسات سیاستگزاری برنامه های عرفانی در صدا وسیما  صدا وسیمای قم  
6 عضویت شورای آموزشی وپژوهشی موسسه در راه حق سالهای 88و89  
7 عضوهیات علمی گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ واندیشه  اسلامی از سال 1380 تاکنون  

 

 سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

  1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
1   ولایت در عرفان                   تألیف پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
2  بحر خروشان ؛ شرح حال عالم ربانی سید علی قاضی ( ره ) تألیف  کانون اندیشه جوان / کتاب دانشجو
3  توکل تألیف کانون اندیشه جوان / کتاب اندیشه جوان
4  پرستش ( از مجموعه : از چشم انداز امام علی ( علیه السلام ) تألیف کانون اندیشه جوان
5  مواجید عرفانی تألیف پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
6 نقد عرفانهای صوفیانه تألیف پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
7 نقد  اهل حق تألیف باکتاب فوق در یک جلد چاپ شد. پژوهشگاه فرهنگ واندیشه
8 تعلیم وتربیت اسلامی تألیف مرکز تحقیقات اسلامى سپاه

 

9 اخلاق در نظر نراقی ومقایسه کوتاه آن با اخلاق خواجه نصیر طوسی تحقیق  رساله فوق لیسانس( ، دانشگاه قم) .
۱۰ دستور العمل های سلوکی معصومین(ع) تحقیق 93- 94 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
11 درآمدی بر مبادی و مبانی سلوک از منظر قرآن و اهل بیت (ع) تحقیق- چاپ شده 90 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
12 ازکمیل تا کمال تحقیق- چاپ شده 92  مرکز پژوهشهای جوان پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
13 نگاه ونقدی به صوفیه (نقد فرقه های مذهبی ) تحقیق صدا وسیمای قم
14 درآمدی بر  مبادی و مبانی سلوک  از منظر قرآن و اهل بیت(ع) تحقیق- چاپ شده 91 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
15 جایگاه امامت و ولایت در سراط سلوک تحقیق 91 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
16 جایگاه کرامت در مکتب اخلاقی نجف تحقیق 91 موسسه دارالهدی(وابسته به آیت الله ناصری اصفهانی)
۱۷
 
 
 
 

 

  1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
1 شیوه تربیت سلوکی  در کتاب و سنت تحقیق ۹۵ ؟ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2 عوامل و موانع تجربه عرفانی در کتاب و سنت تحقیق ۹۷ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
3

 

  1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

1 فلسفه عرفان از دیدگاه علامه سید جلال الدین آشتیانی تألیف   کنگره نکوداشت علامه سید جلال الدین آشتیانی  که توسط پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی برگزار گردید ومجموعه مقالات آن تحت عنوان « شریعه شهود » چاپ شد .
2  نقد وتحلیل صوفیه از دیدگاه استاد آشتیانی  

تألیف

ارائه  شده در کنگره نکوداشت علامه سید جلال الدین آشتیانی  که توسط پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی برگزار گردید ومجموعه مقالات آن تحت عنوان « شریعه شهود » چاپ شد .
3   اهل حق در آینه حقیقت  فصلنامه کتاب نقد  ، شماره  39
4  نگرشی به مراحل تطور علم اخلاق اسلامی تألیف     فصلنامه کتاب نقد  ، شماره 30
5    زیستنامه صدر المتألهین ترجمه مقدمه استادمحمد رضا مظفر بر اسفار اربعه     فصلنامه قبسات ، شماره دهم ویازدهم
6   اختلاف نظر وشیوه های خردمندانه گفتگو ترجمه    فصلنامه قبسات ،سال چهارم ، شماره چهارم ، زمستان 78 ، شماره مسلسل 14 .
7    توکل تألیف  دانشنامه قرآن / پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
8   استاد معرفت وتفسیر عرفانی تألیف پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی / کنگره نکوداشت آیت الله معرفت (ره )
9 منشأ وماهیت تصوف تألیف فصلنامه  / مجموعه مقالات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
10 زیستنامه آیت الله العظمی بهجت تألیف مجله خلق
11 سلوک تألیف همایش بین المللی اخلاق در دانشگاه معارف
12 رویکردها ومشارب اخلاقی تألیف همایش بین المللی اخلاق در دانشگاه معارف
13 دکترین مهدویت تألیف همایش بین المللی دکترین مهدویت
14 نقد رویکرد عرفانی بهائیت تألیف فصلنامه کتاب نقد
15 زبان عرفان تألیف فصلنامه  علمی پژوهشی قبسات
16 درنگ ودرایتی در زیارت امین الله تألیف فصلنامه فرهنگ زیارت
17 خاستگاه مقاومت امام حسین (ع) تألیف مقاله ای برای کنگره امام حسین علیه السلام  ومقاومت – 18 محرم 1428
18 آبرو تألیف دانشنامه پیامبر اعظم (ص) سازمان تبلیغات
19 شرح حال زائر عارف آیت الله سید علی قاضی تألیف فصلنامه فرهنگ زیارت
20 شرح حال آیت الله محمد رضا طبسی تألیف مجله کوثر
21 راههای  دستیابی به معنویت ،  و حفظ و تقویت آن

 

تألیف مجله خلق
22 غفلت ، بزرگترین مانع سلوک تألیف 91 مجله قرآن ومطالعات عرفانی  وابسته به دانشگاه علوم ومعارف قرآن
23 ولایت در منظومه فکری امام خمینی تالیف 91 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
24 بزرگترین مانع سلوک و سعادت   تابستان 92 فصلنامه قرآن و مطالعات عرفانی /ش2
25 نقد عرفانهای صوفیانه تألیف 94 فصلنامه مطالعات معنوی(پژوهشکده باقر العلوم)
26   مقاله مربوط به حوزه تمحض اول تهیه و تدوین  و در تاریخ ۲۰/۹/۹۷ به گروه عرفان ارسال شد.   تألیف
27 تفسیر عرفانی از دیدگاه امام خمینی(س) مستخرج از رساله دکتری فصلنامه قبسات علمی- پژوهشی . درتاریخ 4/2/96 پس از اعمال اصلاحات ارزیابها تحویل مجله شد.

و بعد التیا واللتی و ارزیابی سوم و تغییرات فراوان با امتیاز 66 قبول شد. و اسم استاد راهنما یم دکتر یوسف ثانی در بالا درخشیدن گرفت تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

28  کشف و شهود تألیف  دنشنامه قرآن شناسی  درتاریخ 28/4/97 ویراست اول آن تمام شد.
29 در آمدی بر ماهیت، اهداف و مختصات عرفان عملی از منظر  اهل بیت(ع) مستخرج از تحقیق  در آمدی بر مبانی و مقامات سلوک از منظر قرآن و اهل بیت(ع) فصلنامه قبسات علمی- پژوهشی از نظر ارزیابان محترم مورد تأیید قرار گرفته و برای تأیید نهایی در دست اعمال اصلاحات پیشنهادی شورای علمی قبسات می باشد.
30 تجربه دینی   همایش فلسفه عرفان پژوهشگاه  فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

 

  1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 شبهای قدر رادیو معارف 1390 چهار جلسه حدودا 40 دقیقه ای به همراه دکتر رودگر در برنامه ای  تحت عنوان نقد ونظر
2 عالمان ربانی رادیو معارف 1390 در برنامه ای تحت عنوان نگارستان حدود 12 برنامه 10- 15 دقیقه ای
3
4

 

 

  1. ارزیابی تحقیقات و آثار
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
1. آثارمتعددی از گروه اخلاق ونیز گروه عرفان ونیز خارج از پژوهشگاه  که به خاطر ندارم پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی + موسسه تنظیم ونشر آثار امام + موسسه در راه حق + جامعه المصطفی
2. ارزیابی مقاله  28 صفحه ای 91 فصلنامه علمی – پژوهشی تماشاگه راز
3. ارزیابی مقاله توبه(27 صفحه تایپی) 91 گروه عرفان دانشنامه قرآن شناسی
4. ارزیابی طرح تحقیق مبانی ،اصول وشاخص های عرفان اسلامی 91  مرکز پژوهشهای فکری وفرهنگی جوان
5. ارزیابی کتاب کتاب نخستین عارفان مسلمان (سده های اول تا چهارم ) 91 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
6. ارزیابی طرحنامه  توبه در سنت اهل بیت (ع) آقایان فضلی و برازش 93 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
7. ارزیابی « بررسی اوصاف عشق ،عاشق ومعشوق در دیوان الهی قمشه ای» 91 همایش حکیم الهی قمشه ای
8. ارزیابی «طرح تحقیق مبانی ،اصول وشاخص های عرفان اسلامی» 91 مرکز پژوهشهای فکری وفرهنگی جوان
9. ارزیابی طرحنامه اسرار الصلاه  آقای دکتر بهرام دلیر  94 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
10. ارزیابی مقاله عرفان(32 صفحه) (ظاهراً) دکترمحمد جواد رودگر 94 مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی – حفظ ونشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای( مد ظله العالی)- اندیشه نامه انقلاب اسلامی
11. ارزیابی مقاله ارزش شناسی از منظر علامه طباطبایی با تکیه بر تفسیر المیزان(20 صفحه) دکتر سید احمد رهنمایی 94 همایش ملی مبانی، منطق و مسائل علوم انسانی در آراء علامه طباطبایی( با تأکید بر تفسیر المیزان)
12. ارزیابی مقاله « چیستی عرفان وحیانی و شاخصه های آن( با تأکید بر دو شاخص توحید و موحد در عرفان نظری) 34 صفحه 94 مجله قبسات
13. ارزیابی اجمالی کتاب « درسنامه تصوف» 105 صفحه محمد محسن مردانی 94 پژوهشگاه خاتم النبیین(ص) وابسته به بیت آیت الله وحید خراسانی
14. ارزیابی مقاله علم الهی در عرفان اسلامی 94  انجمن حکمت و فلسفه
15.