بهرام دلیر

استادیار گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحّض: اسرار عبادت

دریافت رزومه:    CV Dalir

پست الکترونیکی:  br.dalir@gmail.com

 

سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
۱ پودمان اموزشهای کاربردی دفترتبلیغااسلامی قم ۸۷ ۸۹   اموزشی واجرایی مدیرگروه عرفانهای نوظهور
۲ همان …. ….   …. …. مدیرگره اخلاق
۳ حوزه علمیه ۷۰ ۷۲   …. …. مدیرحوزه علمیه امام خمینی شهرستان سنقرکلیایی
۴ واحداندیشه سیاسی پژوهشگاه دفترتبلیغات اسلامی

 

۱۳۸۵ ۱۳۸۹ ….     عضوگروه
۵ فرمانداری واداره بازرگانی   و….. ۱۳۵۹ ۱۳۶۲     اجرایی واحد اردگندم و….

 

 

وضعیت تحصیلات

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح سه: . . . . . . . . . .

سطح چهار: سطح چهار فقه و اصول

اجتهاد: اجتهاد. . . . . . . . . . . .

۲۰سال تدریس سطوح عالی فقه واصول وفلسفه وعرفان و اینک تدریس خارج فقه و اصول را در فیضیه دارم      

 

 1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی: . . . . . . . . . . . .

کارشناسی‌ارشد: . . . . . . . . . .

دکتری: . . . . . . . . . . . . . .

فوق‌‌دکتری: . . . . . . . . . . . .

۱۳۸۱

۱۳۸۴

۱۳۹۲

دانشگاه باقرالعلوم

دانشگاه باقرالعلوم

دانشگاه باقرالعلوم

علوم سیاسی

علوم سیاسی

اندیشه     

 

 

سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
۱ ادبیات عرب حوزوی چهارسال  
۲ فقه واصول // // بیست سال گواهی سنتی وسطح۳
۳ فلسفه وعرفان // // // // // // //
۴ علوم سیاسی اندیشه سیاسی ۱۳سال اشتغال به پایان نامه دکتری
۵ عرفانهای نوظهور   ۳سال تالیف کتاب نقد کریشنامورتی

 

 1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
۱ عربی را دارم خوب متوسط  
۲ انگلیسی کم متوسط // //  
۳ آذری زبان مادری      
۴          

 

 1. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )
ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
۱ عرفان واسرارحج ۴سال تدریس   ازطریق بعثه مقام معظم رهبری
۲ رایانه ۲دوره آموزش   درموسسه نور
۳        
۴        
۵

 

 

 

سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
۱ ادبیات عرب ومنطق حوزه علمیه امام خمینی شهرستان سنقر ۲سال    
۲ فقه مکاسب فیضیه ۱۶سال    
۳ اصول رسائل کفایه // // // //    
۴ فلسفه بدایه نهایه منظومه اشارات مدینه فاضله اسفار // // ومدرسه خان وواحداندیشه پژوهشگاه دفترتبلیغات اسلامی // //    
۵ عرفان نظری وعملی وعرفانهای نوظهور پودمان ۴سل    
۶ کلام عرفان حج بعثه رهبری //    
۷ تفسیر ونهج البلاغه منزل وفیضیه ۷سال    
۸ اندیشه اخلاقی وعرفانی امام خمینی موسسه امام خمینی ۲سال    

 

جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
۱ تشویقهای حوزوی تقدیر نامه های متعدد از مدیریت حوزه علمیه قم در پایان سالهای تحصیلی

 

 

همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
۱ تدریس بعثه رهبری ۱۳۸۶  
۲ // // موسسه نشرآثارامام خمینی ۱۳۸۷  
۳ کنگره سیاست متعالیه ملاصدرا عضوهیئت علمی واحداندیشه سیاسی ۱۳۸۷  
۴ تدریس واجرایی پودمان ۱۳۸۶  
۵ مدیر گروه عرفان پژوهشگاه ۹۱  
۶ همکاری با دانشگاه معارف دانشگاه معارف ۹۲  
۷ همکاری با جامعه المصطفی جامعه المصطفی ۹۳  

 

ح) سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
۱ نقدکریشنامورتی انتقادی ۱۳۸۹ انتشارات فضیلت
۲ فلسفه عرفان سیاسی تالیف ۱۳۹۲ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۳ الگوی نظام سیاسی مطلوب در حکمت متعالیه تألیف ۹۱ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی زیر چاپ
وجوه سیاسی اسمای حسنای إلهی تالیف ۹۷ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۴
۵
۶
۷
۸

 

 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
۱ مقاله دولت در قران تالیف ۱۳۹۰ دانشنامه علوم قرانی پژهشگاه
۲ اسرار عرفانی نماز تألیف ۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/تحویل گروه شده است

 

 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

۱ نقدی برنقد تالیف وتحقیق انتقادی ۱۳۷۳ کیهان اندیشه شماره۵۶ص۵۸
۲ مشروعیت ومعقولیت عملیات استشهادی تالیف ۱۳۸۱ فصلنامه ظهور بسیج دانشجویی دانشگاه باقرالعلوم ش۱ص۱۲
۳ نظام احسن تحقیق ۱۳۸۵ فصلنامه تخصصی مدیریت اسلامی نخل شهدادش۶
۴ مدیریت اسمایی // // ُُُُ۱۳۸۵ // // //ش۷
۵ ویژگیهای کارگزاران درحکومت نبوی ص تألیف ۱۳۸۶ سیره سیاسی پیامبراعظمص۱۹۸پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی۱۳۸۶
۶ قدرت وویژگیهای صاحبان آن درحکمت متعالیه تالیف ۱۳۸۹ سیاست متعالیه ازمنظرحکمت متعالیه به اهتمام شریف لکزایی ج۱ص۱۴۸
۷ صداقت درسلوک سیاسی تالیف ۱۳۸۸ مجله پگاه ش۶۲سال آذر۱۳۸۸ص۲
۸ فقه ونمایندگی سیاسی // // // // فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم ع ش۴۷
۹ عرفان و سیاست تالیف ۱۳۸۹ کتاب نقد
۱۰ عرفان سیاسی تالیف ۱۳۸۹ کتاب نقد
۱۱ سازگاری  و ناسازگاری عرفان با سیاست تألیف ۹۱ کنگره قاضی تبریز
۱۲ ویژگیهای کارگزاران در حکومت نبوی تالیف ۱۳۸۶ مجموعه مقالات سیره سیاسی پیامبر اعظم – پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
۱۳ فاعل بالعشق از نگاه الهی قمشه ای تألیف ۹۱ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی/مجموعه مقالات همایش حکیم معرفت و محبت (حکیم الهی قمشه‌ای)
۱۴ غایات و اهداف نظام سیاسی متعالیه تالیف مشترک با دکتر نجف لک زایی پاییز ۹۱ علمی پژوهشی علوم سیاسی
۱۵ اسمای حسنای الهی و علوم انسانی بهرام دلیر نقده ای تابستان ۹۲ فصلنامه قرآن و مطالعات عرفانی/ش۲/

 

 1. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ
ردیف نام متفکر مدعوّ نوع مشارکت سال توضیحات
۱
۲
۳

 

 1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ سبک زندگی عرفانی(اسمایی) سخنران پژوهشگاه ۹۱
۲

 

 1. حضور در انجمن‌های علمی
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ انجمن علمی سیاست عضو حوزه علمیه
۲ بازرس انجمن اصول فقه بازرس حوزه علمیه
۳

 

 

 1. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ عضو هیأت علمی مجله رسانه صدا و سیما ۹۰
۲

 

 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ مصاحبه های مختلف در موضوعات متنوع د رسایتهای متعدد خبرگزاری مهر- رساو ….
۲ سنخنرانی در دوره های بصیرت فرماندهان ناجا نیروی انتظامی کشور
۳ سخنرانی در کارگاه های بعثه مقام معظم رهبری مراکز استانها
۴ سخنرانی در کارگاه های عرفانهای نو ظهور دانشگاه های علوم قرآنی و…
۵
۶

 

 1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
۱ بررسی مفهوم هویت وخودآگاهی دراسلام دانشگاه باقرالعلوم ع کارشناسی ۱۳۸۲
۲ رنگ مطلوب ازدیدگاه آیات وروایات مدرسه معصومیه خواهران دفترتبلیغات // // // // //
۳ بجث معاملات از نگاه شیخ انصاری مدارج علمی حوزه
۴ نقش اجتماعی کلام مدارج علمی حوزه
۵ پایان نامه های متعدد از حوزه علمیه و دانشگاه معارف  

 

 

 

 1. مصاحبت تحقیقات (راهنمایی، مشاوره و نظارت)
ردیف عنوان تحقیق نوع مصاحبت دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱
۲

 

 1. ارزیابی تحقیقات و آثار
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
۱ ارزیابی ارسالی از گروه سیاست و عرفان و بقیه مجلات پژوهشگاهی
۲

 

 1. همکاری با کانون اندیشه جوان (در زمینه: نشست‌های گفتمانی، نقدو مناظره، طرح نخبه‌پروری، باشگاه اندیشه و…)
ردیف نوع همکاری سال توضیحات
۱
۲
۳
۴

 

 1. سفرهای علمی و ملاقات با شخصیت‌های علمی
ردیف نام محلّ سفر نام مرکز یا شخصیت علمی موضوع ملاقات سال توضیحات
۱ لبنان دانشگاه بحثهای علمی عرفانی
۲ سوریه دانشگاه بحثهای علمی
۳ آذربایجان شوروی (باکو) دانشگاه بحثهای تاریخی
۴
۵